Dňa 26. septembra 2017 prezentovala spoločnosť T-MAPY návštevníkom medzinárodného veľtrhu Intergeo v Berlíne technológiu 3D objekty pre aplikáciu T-MAPY Web GIS, ktorá umožňuje vytvoriť, prezerať a analyzovať 360° 3D modely reálnych objektov.
Shared publicly