Informácia od Martina Zápotockého, jedného z organizátorov študentskej konferencie Fórum mladých geoinformatikov 2017: "Vzhľadom na vzniknuté zmeny v organizácii podujatia sa 10. ročník FMG uskutoční jeden deň, 26.5. 2017. V blízkej dobe bude predstavený program. Tešíme sa na Vás."
Shared publicly