Ak nemáte skúsenosti s vektorizáciou mapových podkladov, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte na mieste. Po krátkom úvodnom školení budeme všetci spoločne mapovať. Je potrebné, aby si každý účastník doniesol vlastný notebook a odporúčame aj myš pre lepšiu digitalizáciu.
Shared publicly