Vo štvrtok 30. 11. 2017 organizuje AMAVET klub č. 962 v spolupráci s Katedrou humánnej geografie a demografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave posledné tohtoročné skupinové školenie a online mapovanie k projektu Missing Maps.
Shared publicly