Amavet klub 962 s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline organizujú druhý Missing Maps mapathon na Považí. Ak sa chcete naučiť používať mapové prostredie OpenStreetMap, vytvárať budovy a cesty na podklade satelitných snímok a pomôcť svojou troškou organizácii Lekári bez hraníc, potom sa prosim zaregistujte na https://www.eventbrite.com/e/missing-maps-mapathon-zilina-2-tickets-51201403777?aff=googleplus.
Shared publicly