Ústav geografie priniesol smutnú správu: Včera nás opustil profesor Ján Košťalik - významná geografická osobnosť v oblasti geomorfológie a kvartérnej geológie. Česť jeho pamiatke.
Photo
Shared publicly