Katedra geoinformatiky VŠB-TU Ostrava organizuje od 9. do 13. júla 2018 medzinárodný kurz s názvom Geoscience Summer School. Je určený študentom a absolventom VŠ so záujmom o komplexnú manipuláciu so surovinami s aspektom na ekologickú ťažbu v konvenčných ložiskách minerálnych surovín, hľadanie nových vzácnych kovov, meranie a spracovanie údajov z UAV a satelitných obrazov, moderné spôsoby geodetického merania vrátane fotogrammetrie a LIDAR. Registruj sa do 10. júna a letnú školu v angličtine budeš mať zadarmo (výuka, ubytovanie, jedlo). http://gis.vsb.cz/gss/
Shared publicly