Od akademického roku 2017/2018 sa na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach otvára nový doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, ktorý je zameraný na mapovanie a výskum krajiny pomocou GIS a metód DPZ.
Shared publicly