V októbri sa v Košiciach uskutoční najväčšie víkendové stretnutie vývojárov a používateľov otvorených technológií na východnom Slovensku. Návrhy na prednášky či workshopy posielajte do 30.9.2017. Témy sa môžu týkať aj geoinformatiky a openstreetmap.
Shared publicly