Nový rok AMAVET 962 štartuje Missing Maps mapathony na Slovensku v Bratislave, aby účastníci finančne podporili aj dobrovoľníkov v teréne cez darcovský systém Lekárov bez hraníc.
Shared publicly