Profile cover photo
Profile photo
FreeDOM Development CJSC
13 followers
13 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
#FreeDOM_Development  #Codility_lessons #CyclicRotation #JavaScript
Լուծում ենք Codility կայքի կողմից առաջարկվող խնդիրները JavaScript֊ով։
Դաս 2` CyclicRotation։
The solution of challenges on Codility website with JavaScript.
Lesson N2: CyclicRotation

Post has attachment
Սկսում ենք լուծել Codility կայքի կողմից առաջարկվող խնդիրները։ Այստեղ կան մի շարք դասեր, որոնք պարունակում են հետաքրքիր լուծումներով տրամանաբանական խնդիրներ, որոնք մենք լուծում ենք JavaScript֊ով։
Այսօր լուծում ենք առաջին խնդիրը՝ BinaryGap։
We are beginning to solve the challenges on Codility website.
There is a number of lessons which contain logical problems with interesting solutions and we will solve this lessons with JavaScript.
The first challenge will be about Binary Gaps.

Post has attachment
#FreeDOM_Development   #Codility_lessons  #BinaryGap #JavaScript  
Սկսում ենք լուծել Codility կայքի կողմից առաջարկվող խնդիրները։ Այստեղ կան մի շարք դասեր, որոնք պարունակում են հետաքրքիր լուծումներով տրամանաբանական խնդիրներ, որոնք մենք լուծում ենք JavaScript֊ով։
Այսօր լուծում ենք առաջին խնդիրը՝ BinaryGap։
We are beginning to solve the challenges on Codility website.
There is a number of lessons which contain logical problems with interesting solutions and we will solve this lessons with JavaScript.
The first challenge will be about Binary Gaps.

Post has attachment
#FreeDOM_Development   #1st_anniversary #every_detail_matters
ՖրիԴՈՄ Դեվելոփմենթ ընկերությունը նշեց իր մեկ ամյակը։
ՖրիԴՈՄ Դեվելոփմենթ ընկերությունն արդեն մեկ տարի շարունակ իր գործունեությունն է ծավալում վստահ շարժվելով առաջ՝ հետևելով իր կարգախոսին․ «Յուրաքանչյուր մանրուք կարևոր է»։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին և պատվիրատուներին, որ եղել են մեր կողքին այս ամբողջ ընթացքում։
FreeDOM Development company celebrated its 1st anniversary․
FreeDom Development company already carries out its activities and moves forward confidently following its slogan “every detail matters”.
We are thankful to our partners and customers that have been with us all this time.
Photo

Post has attachment
#FreeDOM_Development   #WCIT2016  #B2Bmeetings
FreeDOM Development's participation in WCIT2016 was very successful, especially in creating business connections around the world. Besides connecting at the conference itself, due to extensive advance research and scheduling, we were able to have 16 B2B meetings. We received and shared a lot of insights on business and created connections that we plan to turn into forward going ideas and partnerships. Here are a several photos from some of the meetings we captured, though unfortunately not all. Special appreciation from Samuel Ayvazyan to everyone who met with him.
See the details below.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.210545039368477.1073741830.141245572965091&type=3

Post has attachment
The world's largest IT convention has started. The convention center and atmosphere of the conference is proudly presented with Brazilian culture. Professional presentations have started and soon will be the time for B2B meetings. We at Freedom development are looking forward to how this will evolve.
Photo

Post has attachment
#FreeDOM_Development  #Brazil #WCIT2016
We will be attending The World Congress on Information Technology in Brasilia, Brazil Oct 3 - Oct 5 http://www.wcit2016.org.
We are looking forward to new partnerships, discoveries, B2B meetings and to sharing our knowledge at the conference. We'll be happy to meet you there!
Photo

Post has attachment
#FreeDOM_Development #brand #brand_assets
Hi dear follower! Did you know that our logo and colors are integral parts of our corporate identity? We made a page where you and anyone interested can find details about these assets. As you know, to us, every detail matters, and the correct use of our brand assets is a very important matter. See the details below.
http://freedom-dev.com/brand-assets

Ողջու՜յն սիրելի հետևորդ։ Իսկ դու գիտեի՞ր, որ մեր լոգոն և գույները մեր կորպորատիվ ինքնության անբաժանելի մասն են։ Մենք ստեղծել ենք մի էջ, որտեղ դու և յուրաքանչյուր հետաքրքրված անձ կարող է գտնել մանրամասներ այս թեմայի վերաբերյալ։ Ինչպես գիտես, մեզ համար կարևոր է ամեն մանրուք, և մեզ բրենդի այս բաղադրիչների ճշգրիտ օգտագործումը շատ կարևոր խնդիր է։ Մանրամասները՝ ներքևում։

Post has attachment

Post has attachment
#FreeDOM_Development #Armjazz #website
Developed a website containing an Exclusive collection of Armenian Jazz Music։ http://armjazz75.am/
The website contains an exclusive music collection with complete description, gallery, music albums, and has full mobile support.
Մշակվել է Հայկական Ջազի բացառիկ հավաքածու պարունակող վեբ կայք։ http://armjazz75.am/hy/
Վեբ կայքում երաժշտությունից բացի, առկա են նաև բոլոր կատարումների նկարագրությունները և լուսադարան։ Կայքը նաև հասանելի է բոլոր բջջային հեռախոսներից օգտվող այցելուներին։
Photo
Photo
2016-09-09
2 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded