Höll mig ganska lugn förra veckan. 
Shared publiclyView activity