Vi ska ha åsiktsfrihet men..

Demokratin måste skydda sig mot de som med hjälp av demokratin vill avskaffa densamma. 
Shared publiclyView activity