KREDIT:
V záhlaví stránky je použita kresba lodi Erebus před vyplutím, z Anglie, bližší podrobnosti viz https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erebus_image.jpg
a dále fotografie 4 hrobů na Beecheyho ostrově od Ansgara Walka, viz https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beechey_Island_009-AXW_0884.jpg
Shared publicly