Traduko de la retejo Esperanto.net

La retejo www.esperanto.net/eo provizas bazajn informojn pri Esperanto, kiel lerni ĝin kaj kiel kontakti esperantajn grupojn (vidu la mapon ĉe esperanto.net/eo/lokaj-organizoj). Aldone la retejo varbas homojn al "Amikoj de Esperanto".

Se vi pretas traduki la retejon al via lingvo, ĉiujn aŭ almenaŭ unu el la 13 dosierojn, bonvolu viziti la paĝon
http://tinyurl.com/tradukanto por vidi la detalojn.

Bonvolu ne komenci tradukon sen antaŭe konfirmi la pretecon al esperantonet (ĉe) co.uea.org , tiel ni evitos duoblan laboron.

Dankon pro la kunlaboro,

Emilio Cid
Estrarano de UEA pri informado
Shared publicly