Shared publicly  - 
 
چگونه : در بازار کار طراحی وب ایران با مشتری رفتار کنیم ؟!
Translate
پست میهمان از مسعود گودرزی : خوب در دنیای وب طرز برخورد با مشتری مخصوصا برای طراحان وب دارای شرایط خاصی هست که متاسفانه دوستان طراح به دلیل اینکه از این شرایط اطلاع کامل ندارند ممکن است دچار مشکل و در...
2
Add a comment...