Profile cover photo
Profile photo
Bangkok Airways
105,880 followers -
Asia's Boutique Airline
Asia's Boutique Airline

105,880 followers
About
Bangkok Airways's posts

Post has attachment

Post has attachment
ทรงพระเจริญ
๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
กราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทราบฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Long Live Her Royal Highness Princess Soamsawali

On behalf of Bangkok Airways' Executive & Management Committee and Staff
Photo

Post has attachment
อรุณสวัสดิ์วันเข้าพรรษานะครับ วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา แฟนๆ บางกอกแอร์เวย์สสามารถบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่น ๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย 😇

Good morning Buddhist Lent Day. Buddhist Lent or Vassa is the three-month annual retreat observed by Theravada practitioners. Taking place during the wet season, Vassa lasts for three lunar months, usually from July to October. 😇

Photo: วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ
Wat Benchamabophit Dusitvanaram, Bangkok
Cr.wikipedia

#BangkokAirways #วันเข้าพรรษา #BuddhistLentDay
Photo

Post has attachment
อรุณสวัสดิ์วันอาสาฬหบูชานะครับ แฟนๆ บางกอกแอร์เวย์สรู้ไหมว่า วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์และทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วย แฟนๆ บางกอกแอร์เวย์สอย่าลืมไปทำบุญและเวียนเทียนกันนะครับ ;)

Good morning Asanha Bucha Day. On Asanha Bucha Day, also known as Dhamma Day, is one of Theravada Buddhism’s most important festivals, celebrating as it does the Buddha’s first sermon in which he set out to his five former associates the doctrine that had come to him following his enlightenment.

Photo: วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
Wat Sri Chum, Sukhothai Historical Park
Cr.wikipedia

#BangkokAirways #วันอาสาฬหบูชา #AsanhaBuchaDay
Photo

Post has attachment
ทรงพระเจริญ
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

Long Live H.R.H Princess Chulabhorn
On behalf of Bangkok Airways' Executive & Management Commitee and Staff
Photo

Post has attachment

Post has attachment
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้รับรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลก
และรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชีย
จากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2560 (SKYTRAX World Airline Awards 2017)

ขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ไว้วางใจในสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เราจะทุ่มเท ใส่ใจ และพัฒนาการให้บริการของเราเพื่อให้ผู้โดยสาร 'มีความสุขตลอดการเดินทาง' กับเราต่อไป 😊💖

THANK YOU FOR MAKING US THE BEST
3 YEARS WINNER OF WORLD'S BEST REGIONAL AIRLINE &
BEST REGIONAL AIRLINE IN ASIA 2014 / 2016 / 2017

A big thank to our dear passengers for trusting in Bangkok Airways. On behalf of the airline, we will deliver what we promised with hard work, dedication and cater to every need for truly a 'Happiness Throughout the Journey' as one of our pivotal visions. 😊💖

#BangkokAirways #Skytrax2017

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded