Profile cover photo
Profile photo
Fincont.NET
1 follower -
Portal axat pe modificarile si actualizarile principalelor coduri legislative din Romania
Portal axat pe modificarile si actualizarile principalelor coduri legislative din Romania

1 follower
About
Posts

Post has attachment
Conform prezentului ordin operatorul economic are obligaţia constituirii registrului de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor...
Add a comment...

Post has attachment
Anuntul de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28 din 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

http://fincont.net/stiri/informatii-fiscale/anuntul-de-atentionare-a-clientilor-referitor-la-obligatia-de-respectare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-28-din-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale-598/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Creditul fiscal extern

Potrivit legislatiei fiscale interne (Art. 90 din Codul Fiscal), persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă în România, sunt supuse impozitării în România pentru veniturile din orice sursă, atât din România, cât şi din străinătate.
Add a comment...

Post has attachment
Propuneri privind modalitatea de completare a Ordinului de compensare

Potrivit HG 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, compensarea obligațiilor de plată reciproce dintre persoane juridice pentru sume reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei inclusiv, se poate efectua în afara cadrului instituțional reprezentat de Institutul de Management și Informatică, dar pe baza ordinelor de compensare.
Add a comment...

Va informam ca, incepand cu data de 8 ianuarie 2015 nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR este 2,5% pe an.
Baza: Circulara nr. 1 a BNR.
Add a comment...

Post has attachment
Noul plan de conturi valabil de la data de 1 ianuarie 2015, in corespondenta cu vechiul plan de conturi.
Atasam ca document separat, conturile noi, introduse prin acest plan de conturi (am identificat un numar de 38 de conturi noi, din care 10 conturi sintetice, restul analitice) precum si functiunile acestora.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014, se modifică şi se completează Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a se transpune prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, prin care s-au modificat  directivele ce au stat la baza reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici din România din diferitele domenii de activitate.
Add a comment...

Post has attachment
Prin Normele interne de lucru privind emiterea deciziilor de impunere anuală pentru veniturile realizate de persoanele fizice, s-a stabilit procedura de virare a sumelor reprezentând până la 2% din venitul anual pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit, potrivit art. 54 alin. (4) şi art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Add a comment...

Post has attachment
In conditiile suspendarii activitatii societatii se poate aplica regimul de declarare derogatoriu reglementat prin O.M.F.P. nr.. 864/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu, publicat in M.O. nr. 593/08.07.2005. Conform acestui act normativ, in caz de inactivitate temporara pentru o perioada mai mare de 12 luni dar nu mai mult de 3 ani consecutivi, depunerea declaratiilor fiscale poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu, regim aprobat de catre organul fiscal.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded