ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണോ അതോ അതുങ്ങളെ കൊന്നതാണോ ന്ന് അറിയില്ല. തലേക്കെട്ടല്ലാതെ ലേഖനങ്ങളോ, അവയുടെ തുടർച്ചകളോ വായിക്കാൻ ഇതു വരെ ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല. ആ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ത്രെഡുകൾ വരെ വായിക്കാൻ ഈയിടെ പേടിയാണ്. എന്നാലും രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഒക്കെ മനസ്സിലു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിതാണ്. ആത്മഹത്യ ആരുന്നെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും ഇത്രേം കരുത്തില്ലാത്ത തങ്ങളെ ശാരീരികമായി ചൂഷണം ചെയ്താൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ബോധം ഈ ഒമ്പതും പത്തും വയസ്സിൽ ഇതുങ്ങൾടെ മനസ്സിൽ വന്നതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ആഞ്ഞൊരു ഇടി വെട്ടിയാലോ, നിഴലനങ്ങിയാലോ, ഇരുട്ടൊന്ന് കനത്താലോ പേടിച്ച് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ, ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം മരിക്കുന്ന ആണെന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ :((
ആത്മഹത്യ അല്ലാതിരുന്നിരിക്കണേ എന്നു ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ കൊലപാതകം ആകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്നല്ല. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് അതു നടപ്പിലാക്കും വരെ ആ കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണോ, ഒരാൾ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ അതുങ്ങൾ പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാ‍ാണോ ഭീകരം എന്ന് അറിയില്ല. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ വന്നാൽ കടുത്ത ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വീണ്ടും വീണുപോകുമെന്ന് പേടി ആയിത്തുടങ്ങി. :(
Shared publiclyView activity