Profile cover photo
Profile photo
European Federalist Papers
37 followers -
European Federalist Papers is a series of 26 essays and papers on the essence of federalism and the desirability of the federal form of government for Europe. This page is the home for the community around these papers on Google+.
European Federalist Papers is a series of 26 essays and papers on the essence of federalism and the desirability of the federal form of government for Europe. This page is the home for the community around these papers on Google+.

37 followers
About
Posts

Post has attachment
The European level shall function democratically since important decisions will not only be taken, they shall be democratically legitimated. No effective and just government is possible without a democratic political system. Federalism is such a bottom up system. It means checks and balances in and between several power centres. Federalism holds sharing of guaranteed power or sovereignty.
Add a comment...

Post has attachment
Since a few centuries political philosophers advocate the creation of a European federation. From a formal and legal viewpoint this plea was worded in the well-known Schuman Declaration of May 1950. This Declaration expressed the desirability and necessity of a federal Europe. However, European leaders choose purposely an intergovernmental instrument, i.e. a treaty between Member States. This type of cooperation among Member States is diametrically opposed to the idea of a federal Europe. Ever since, European federalists try in vain to transform the intergovernmental system into a federation.
Add a comment...

Post has attachment
The European Federalist Papers are newly available for free download in the following eBook formats:

EPUB:
The European Federalist Papers for generic eBook readers: https://www.smashwords.com/books/view/444216

iBooks (iPads/Macs only):
The European Federalist Papers for iBooks on an iPad or a Mac, contains interactive contents: https://itunes.apple.com/nl/book/european-federalist-papers/id855220576?l=en&mt=11 

Kindle (AZW3):
The European Federalist Papers for Amazon Kindle eBook readers: https://www.amazon.com/clouddrive/share?s=121nhXOHTUQmyUAvQQK0oM

PDF:
The European Federalist Papers for reading on a large screen or print: http://europeanfederalistpapers.eu/phocadownload/European%20Federalist%20Papers.pdf
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Here is the second part of the story about European federalization told by Leo Klinkers.

http://voice.adobe.com/v/TjcKL9UfbhA
Add a comment...

Post has attachment
Listen to the first part of the story about European federalization told by Leo Klinkers.

http://voice.adobe.com/v/Gjp6tNF-bBc
Add a comment...

Post has attachment
Are you a native speaker of one of the following languages, with some free time and ability to contribute to the idea of federal Europe? Then we have an opportunity for you that can make a difference. Join our European Federalist Papers translators effort to make the Papers available also in your language. We are currently missing translations in the following languages: български език, hrvatski, dansk, eesti keel, suomi, le français, Deutsch, ελληνικά, magyar, Gaeilge, italiano, latviešu valoda, lietuvių kalba, Malti, polszczyzna, português, slovenčina, slovenščina, español and svenska. Other languages are of interest too.

https://groups.google.com/forum/#!forum/european-federalist-papers-translators
Photo
Add a comment...

Post has attachment
European Federalist Papers are now available on iTunes as an iBook.
Add a comment...

Post has shared content
Czech translation of the draft federal Constitution (with a short prologue by me for the sake of the blogpost): Tento kompaktní návrh federální ústavy pro Evropu vychází z Ústavy Spojených států amerických a přebírá prvky přímé demokracie z ústavy švýcarské. Pouhých deset článků o 3862 slovech poskytuje evropským občanům vše potřebné pro péči o jejich společné zájmy. Díky vertikální dělbě moci zbytečně nezasahuje do jejich životů a svým členským státům garantuje jejich pokračující existenci, suverenitu a diverzitu. Protože vychází přímo od občanů, odstraňuje tato klasická federální ústava četné a závažné vady typické pro mezinárodní organizace řízené mezivládními smlouvami jako jsou EU, EFTA nebo NATO. Stejně jako kdysi prospělo Americe nahrazení její vlastní mezivládní smlouvy zvané Články konfederace federální ústavou, lze očekávat, že by k srovnatelnému všeobecnému rozmachu došlo i v Evropě, pokud by její občané byli tak moudří a přijali obdobnou federální ústavu a s její pomocí zcela nahradili nefungující Lisabonskou smlouvu.
Add a comment...

Post has shared content
Czech translation of Paper 25: Listy č. 1-20 vysvětlují a) proč intergovernmentální systém EU podkopává cíl spolupráce na evropských zájmech; b) proč by bylo lepší mít federální Evropu a že Evropa by se tedy měla federalizovat; c) že všechny pokusy o federalizaci prostřednictvím změn existujících EU smluv dosud vždycky selhaly a proč budou selhávat i nadále; d) že evropští občané tedy musí navrhnout federální ústavu sami, jak učinili na konci 18. století v Americe; a e) které konstitucionální a institucionální podmínky musí být splněny, aby bylo zajištěno, že federální systém bude prospívat. Listy č. 21-24 obsahují návrh federální ústavy pro Evropu, založený na americké ústavě, posílený prvky švýcarské ústavy a přizpůsobený dnešní Evropě. V tomto listu budou zmíněny nejdůležitější vlastnosti federalismu a navrhované Evropské federace: co federace je, co není, proč ji ještě nemáme a proč by měla být naléhavě zavedena. Dále zdůrazňujeme potřebu, aby se všichni federalisté spojili na Občanském konventu o evropské ústavě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2014.
Add a comment...

Post has shared content
Czech translation of Paper 24: List č. 24 se věnuje Článkům VI-X návrhu ústavy pro federální Evropu. Poté, co se podíváme na třetí pilíř z trias politica, moc soudní, budeme se zabývat vztahy mezi občany, federací a jejími členskými státy, stejně jako metodou změny ústavy, přechodnými opatřeními a procesem ratifikace. Tím bude návrh ústavy u konce.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded