Profile cover photo
Profile photo
Erik Nicolaisen Høy
304 followers -
Librarian. Adult Educator. Blogger. Hiker. Grandad
Librarian. Adult Educator. Blogger. Hiker. Grandad

304 followers
About
Posts

Post has attachment
Hovedstadens og Landlivets Glæder
Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn Tredie Aargang. No. 51 Udgivet og forlagt af J. Werfel; trykt i Kjøbenhavn, hos P. H. Hoeckes Enke Tirsdagen den 8 April, 1806 Hovedstadens og Landlivets Glæder Man har, saavel paa Vers som i Prosa, søgt at skildre os Landlive...
Add a comment...

Post has attachment
Den ret gamle, Gammel Køgevej
Mellem 1786 og 1930'erne rejste de fleste fra København til Køge ad Roskildevejen og landevejen mellem Tåstrup og Køge. Det gjorde jeg dem efter Milestenene er af de få overleverede rester fra de ca 150 år hvor "Køgevejen" var ensbetydende med landevejen me...
Den ret gamle, Gammel Køgevej
Den ret gamle, Gammel Køgevej
vandrefuglen.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Kattejagt i S. T. Herr' Knirsch's Have i Hotel d'Angleterre
Indsenderen af disse linjer og flere beboere fra de huse der støder op til hr. Knirsch' have har med harme og uvilje gentagne gange set hvorledes nogle kåde, rå og ufølsomme umennesker har bidraget deres del til at martre kattene, disse for mennesket så nyt...
Add a comment...

Post has attachment
Forargelig Svømmen.
Det er sikkert højst naturligt og hensigtsmæssigt af og til at søge forfriskning i vandet i den trykkende sommerhede. Dels for at vederkvæge sit legeme, dels også for at skille sig af med den ureenlighed der ved den stærkere uddunstning samler sig i højere ...
Add a comment...

Post has attachment
Væmmeligheder i Esplanaden.
I Esplanaden ses hyppigt, selv på søn- og helligdage på den tid af dagen hvor folk helst benytter denne promenade, en del pjaltede subjekter der sidder langs med Kastelsgraven og trækker ud til skindet for at skille sig af med et vist slags insekter, som sy...
Add a comment...

Post has attachment
Støi og Uorden om Aftenen i Esplanaden.
Indtil andre foranstaltninger bliver truffet, er det ikke tilrådeligt om aftenen i mørke, især med damer, at passere Esplanaden, der på den tid vælges som tilholdssted af løsagtige fruentimmer og anden pøbel som ved deres skrig og larm forskrækker, og ved d...
Add a comment...

Post has attachment
Ønske om Forbud mod den bestandige Badning, som finder Sted ved Lange Linie og sammes Nærhed.
Det er vel en uomtvistelig sag at den såkaldte Langelinje ved Kastellet i forbindelse med vejen til og langs med den Classenske Have indtil det gamle kalkbrænderi i flere år har været et af hovedstadens mest udsøgte og yndede spadsereture. Det er fremdeles ...
Add a comment...

Post has attachment
Nogle Ord, anseete fornødne, i Anledning af den i dette Blads foegaaende Nr. 1041 indrykkede Annonce, betitlet: "Klokker Forsømmelse."
Til at oplyse det urigtige og usandfærdige som finder sted i den under ovenmeldte annonce i dette blad anførte beretning og anke mod mig, må jeg allerførst herved meddele følgende tilståelse: Undertegnede tilstår herved at have den 2. december dette år på F...
Add a comment...

Post has attachment
Et Par Ord i Anledning af Klokker Hansens Retfærdiggjørelse.
I sidste Politivennen har hr. kammerråd og klokker Hansen fralagt sig skylden for at graven til et lig som skulle jordes den 3. december på Assistenskirkegården ikke var gravet ved ligtogets ankomst der. Hvis skylden end måtte være, kan man dog ikke fortænk...
Add a comment...

Post has attachment
Erklæring til Klokkeren ved Frue Kirke, hrr' Kammerraad Hansen.
I et stykke i Politivennen nr. 1041 for forrige år   med titlen   "Klokker-Forsømmelse" ankes over forsømmelse i en gravs gravning på Assistenskirkegården. En forsømmelse der i nævnte stykke er tilskrevet klokkeren ved Frue Kirke, hr. kammerråd Hansen. Da j...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded