Profile cover photo
Profile photo
Ergonet.pl
6 followers -
Chmura dla Biznesu
Chmura dla Biznesu

6 followers
About
Posts

Post has attachment
Foldery publiczne w Microsoft Exchange 2013 zostały całkowicie przebudowane zarówno do strony serwera jak i od strony aplikacji klienckich, szczególnie duże zmiany zostały wprowadzone w obsłudze folderów publicznych przez przeglądarkę. W tym artykule przedstawimy skrótowo obsługę folderów na przykładzie klienta poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2013oraz usługi OWA (Outlook Web App – dostępu do serwisu Exchange poprzez przeglądarkę).

Post has attachment
Mimo że komputery stacjonarne, laptopy , tablety oraz smartfony mają różne wymagania dotyczące interfejsu użytkownika, OWA 2013 doskonale dostosowuje się do urządzenia, na którym odbieramy pocztę z konta Microsoft Exchange.
Oprócz unowocześnionego przyjaznego interfejsu, użytkownicy korzystający z aplikacji OWA zamiast domyślnego klienta poczty w danym urządzeniu mobilnym mają dostęp do pewnych funkcjonalności, których aplikacje klienckie wbudowane w telefon lub tablet po prostu nie mają, np. wgląd do kalendarza innego użytkownika lub widok osobistego archiwum.

Post has attachment
Microsoft #Exchange 2013 to nowy, ulepszony i uproszczony wygląd interfejsu oraz nowe funkcjonalności ułatwiające zarządzanie pocztą, kalendarzami i firmowymi kontaktami. Największe zmiany dla użytkownika pojawiły się w aplikacji do poczty działającej w przeglądarce czyli #Outlook Web App (OWA).

Post has attachment
Wybrane możliwości Microsoft Office 365 ProPlus Open

Praca z pakietem Office 365 ProPlus na pulpicie zdalnym (RDS) lub wirtualnym desktopie (VDI)

Niewątpliwą zaletą pakietu jest to, że oprócz możliwości tradycyjnej instalacji oprogramowania na komputerach użytkowników licencje Open pozwalają również na jego instalację w środowisku wirtualnym pozwalając w ten sposób na wybranie wdrożenia idealnie dopasowanego do potrzeb biznesowych i strategii IT w danej organizacji.
Usługi Remote Desktop Services oraz Virtual Desktop Infrastructure polegają na odseparowaniu systemu operacyjnego, aplikacji i danych od fizycznego komputera. W takim modelu aplikacje pakietu Office uruchamiane są na zdalnym systemie operacyjnym (np. Windows Server 2012 R2), który jest połączony do lokalnego urządzenia z wykorzystaniem mechanizmów zdalnego dostępu. Użytkownicy otrzymują dostęp do aplikacji po zalogowaniu się do centralnego serwera RDS lub VDI zlokalizowanego Chmurze #Ergonet.pl lub w firmie użytkownika.
Jest to szczególnie przydatne w sytuacji kiedy użytkownicy korzystają z komputerów z innym niż Windows systemem operacyjnym lub terminali typu "cienki klient".

Możliwość instalacji Office 365 ProPlus na 5 urządzeniach

Licencja Open pozwala na zainstalowanie oprogramowania na 5 komputerach. Jeśli zaistnieje konieczność instalacji na kolejnym urządzeniu, wystarczy wówczas dezaktywować program na jednym z komputerów uwalniając w ten sposób licencję i umożliwiając jej ponowną instalację. Pakiet obsługuje komputery PC i tablety z systemem Windows 7 lub nowszym oraz komputery Mac z systemem Mac OS X 10.6 i wyżej. Możliwość instalacji na 5 urządzeniach dotyczy również instalacji na pulpicie zdalnym (RDS) lub wirtualnym desktopie (VDI).

Elastyczny sposób zakupu kolejnych licencji

Wersja Open oznacza, że po spełnieniu warunku zakupienia pierwszej rocznej subskrypcji (obejmującej możliwość instalacji na 5 urządzeniach) kolejne zamówienia możesz składać na dowolną liczbę licencji pakietu Pro Plus lub licencji na produkty dodatkowe, czyli inne aplikacje Microsoft, z których korzystają Twoi pracownicy. Administrator firmy samodzielnie z jednego miejsca zrządza wszystkim licencjami i aktywacjami Office 365 ProPlus w firmie.

Zawsze najnowsza wersja pakietu aplikacji biurowych

Pakiet Office Professional Plus w wersji Open to gwarancja, że Twoi pracownicy zawsze będą używali najnowszej wersji oprogramowania jeśli pojawi się ona w trakcie trwania wykupionej licencji.

Zniesienie zakazu komercyjnego używania pakietu Office 2013 RT dla Użytkowników Domowych i Uczniów

Licencja ProPlus znosi zakaz wykorzystywania pakietu Office 2013 RT dla Użytkowników Domowych i Uczniów do zastosowań komercyjnych. Dzięki temu, jeśli posiadasz w domu komputer/tablet z pakietem Office, na który kupiłeś osobną licencję do użytku domowego w momencie subskrypcji ProPlus Open nabywasz prawo do używania oprogramowania ”domowego” do celów związanych z pracą.

Instalacja Click-to-Run oraz integracja z GPO i Active Directory

Office 365 ProPlus można instalować automatycznie z chmury Microsoft lub z samodzielnie zdefiniowanego punktu dystrybucji. Istnieje możliwość korzystania z GPO do instalacji standaryzowanej konfiguracji Office. Szablony obejmują ustawienia związane z bezpieczeństwem, wydajnością, ustawieniami programu Outlook, synchronizacji OneNote, szablonów pakietu Office oraz zarządzania dodatkami. Więcej informacji na temat Click-to-Run.

Microsoft Office „na żądanie”

Licencja Office 365 ProPlus umożliwia Twoim pracownikom dostęp do Office również wtedy kiedy znajdują się z dala od komputera. Mogą po prostu pobrać strumieniowo pełne wersje programów pakietu Office na dowolny komputer z systemem Windows 7 lub Windows 8 z dostępem do Internetu. Takie aplikacje jak Word, Excel czy PowerPoint mogą być strumieniowo przesyłane na komputer użytkownika bez instalacji. Pozwala to na pracę z aplikacjami na każdym komputerze podłączonym do Internetu.

Instalacja Microsoft Office 365 ProPlus "obok" starszej wersji pakietu na tym samym komputerze

Office ProPlus Open może być zainstalowany na komputerze, na którym jest już inna starsza wersja pakietu, np. Office 2003
W przypadku wystąpienia problemów ze zgodnością a co za tym idzie niemożliwością otworzenia jakiegoś pliku w nowej wersji, użytkownicy będą mogli skorzystać ze starszego programu pakietu i bez problemu kontynuować pracę.

Programy biurowe wchodzące w skład pakietu Office 365 ProPlus Open

Word tworzenie i edycja dokumentów
Excel przygotowywanie, tworzenie, modyfikacja, formatowanie arkuszy kalkulacyjnych
PowerPoint tworzenie i wyświetlanie prezentacji multimedialnych
OneNote tworzenie i organizowanie notatek
Outlook program do obsługi kont pocztowych zawierający narzędzia zarządzania wiadomościami e- mail,kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi
Publisher aplikacja służąca do przygotowywania materiałów marketingowych (np. wizytówek, folderów, gazetek) oraz pozwalająca na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci Web oraz przesyłanie pocztą e-mail.
Lync komunikator firmowy umożliwiający wysyłanie wiadomości błyskawicznych, organizowanie spotkań audio i wideo, wyświetlanie informacji o dostępności użytkowników, itd.
InfoPath Designer przygotowywanie zaawansowanych formularzy elektronicznych do wprowadzania danych
InfoPath Filler aplikacja służąca do wypełniania pustych formularzy
Access tworzenie baz danych oraz aplikacji baz danych

Office 365 ProPlus

Dodatkowe narzędzia biznesowe

Pakiet ProPlus Open posiada szereg dodatkowych zaawansowanych narzędzi analizy biznesowej, których nie ma w innych wersjach Office:
Database Compare, Excel Spreadsheet Compare, Excel Spreadsheet Inquire, Office Telemetry, Power Map, Power Pivot, Power Query, Power View.

Post has attachment
*Przejrzystość i łatwość obsługi kalendarza Microsoft #Outlook *

Wpisy w kalendarzu Exchange można przypisywać do kategorii oznaczonych  kolorem. Dzięki temu wydarzenia są lepiej widoczne i łatwo je identyfikować z określonymi działaniami. Wpisywanie terminów wydarzeń i spotkań w kalendarzu Outlook zsynchronizowanym z serwerem #Microsoft #Exchange jest bardzo proste i  intuicyjne.  Po kliknięciu wybranego dnia i godziny wystarczy wpisać informacje dotyczące wydarzenia.  Dodatkowo wpisy można oznaczać kategoriami dzięki czemu można je szybko odróżnić od innych i identyfikować z konkretnymi projektami i działaniami.  Jeśli kalendarz został udostępniony innemu użytkownikowi i nie chcemy, aby szczegóły wpisów były widoczne należy oznaczyć je jako prywatne – współpracownik przeglądający nasz kalendarz zobaczy wówczas tylko datę i czas trwania wydarzenia.  Dodatkowo, jeśli chcemy wyświetlić kilka kalendarzy obok siebie możemy oznaczać je różnymi kolorami uzyskując w ten sposób przejrzysty i czytelny widok wszystkich informacji.

*Asystent planowania #MicrosoftOutlook *

Asystent planowania umożliwia znalezienie optymalnego czasu na spotkanie dzięki sprawdzeniu dostępności w kalendarzach innych użytkowników.Asystent planowania pozwala na szybkie i wygodne organizowanie spotkań lub innych planowanych wydarzeń w firmie.  Umożliwia znajdowanie najlepszego czasu na spotkanie lub inne wydarzenia zwłaszcza jeśli uczestniczyć w nich ma więcej pracowników.  W celu określenia terminu, w którym wszyscy mogą się spotkać, wystarczy wybrać żądany termin a wyświetlona zostanie dostępność uczestników oraz dostępność lokalizacji spotkania.  Często się zdarza, że zaplanowane spotkanie koliduje z innymi działaniami uczestników.  Można wtedy skorzystać z opcji Sugerowane godziny, która przedstawia optymalne rozwiązanie czasowe dla wszystkich zapraszanych na spotkanie osób.
 
Udostępnianie kalendarza współpracownikom

Nadawanie uprawnień do kalendarza w programie Outlook. Aby mieć pewność, że wybrani współpracownicy mają bieżące informacje na temat Twoich planowanych spotkań, projektów i wydarzeń możesz dać im dostęp do swojego kalendarza. Udostępnienie kalendarza to po prostu wysłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem do korzystania z kalendarza. Łączy się to z nadawaniem specjalnych uprawnień osobom zaproszonym w zależności od tego czy chcesz aby współpracownik widział tylko Twoją dostępność (czas wolny/zajęty) czy też szczegóły wszystkich wpisów.  Możesz również zezwolić innemu pracownikowi, np. asystentce na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie terminów w Twoim służbowym kalendarzu.
 
Zarządzanie kalendarzem innego użytkownika

Zaawansowane funkcje systemu #MicrosoftExchange pozwalają również na udzielenie pełnomocnictwa do zarządzania kalendarzem innej osobie w firmie, np. dyrektor może udzielić takiego pełnomocnictwa swojemu zastępcy lub asystentowi.  Podczas tworzenia pełnomocnictwa możemy dokładnie zdefiniować poziom uprawnień dla osoby, która ma prowadzić nasz kalendarz wybierając tylko odczyt, możliwość odczytu i edycji, a także tworzenie wpisów.  Pełnomocnik może także otrzymywać kopie wysyłanych wiadomości dotyczących Twoich spotkań.  

Możliwość wyświetlania kilku kalendarzy jednocześnie

W programie Outlook można obok swojego kalendarza wyświetlić kalendarze udostępnione przez innych użytkowników.Zarówno w programie Outlook jak i Outlook Web App możesz wyświetlić nie tylko swój własny kalendarz służbowy, ale również kalendarze współpracowników (oczywiście po tym jak współpracownicy swoje kalendarze udostępnią nadając Ci odpowiednie uprawnienia).  Jest to szczególnie przydatne i pomocne podczas organizowania spotkań, aby sprawdzić dostępność zapraszanych użytkowników.

W programie Outlook można wyświetlać swój kalendarz oraz kalendarz udostępniony przez innego użytkownika nakładając je na siebie - uzyskując tym samym widok jednego scalonego kalendarza.Kalendarze można wyświetlać na dwa sposoby:  obok siebie lub w postaci nakładki.  Nakładanie kalendarzy na siebie sprawia, że użytkownicy otrzymują przejrzysty widok swojej dostępności i pozwala szybko zaplanować spotkanie np. zarządu lub grupy roboczej.

Współdzielenie kalendarza Exchange za pomocą poczty e-mail   

Kalendarz Exchange można również udostępnić innym użytkownikom wysyłając go w postaci załącznika poczty e-mail.  W treści wiadomości widoczna jest migawka kalendarza, której zawartość można kontrolować wybierając opcje:  tylko dostępność czyli czas wolny/zajęty,  ograniczone szczegóły (dostępność i tematy wydarzeń) lub pełne szczegóły czyli dostępność, tematy oraz wszystkie szczegóły kalendarza.  Użytkownik, któremu w ten sposób udostępniamy swój kalendarz może go otworzyć w programie Outlook i porównać ze swoim aby móc zaplanować biznesowe spotkanie lub inne wydarzenie.

Publikowanie kalendarza Microsoft Outlook w Internecie

Możliwość publikowania kalendarza w Internecie jest szczególnie ciekawą opcją jeśli chcesz udostępnić swój kalendarz osobie spoza swojej firmy, czyli użytkownikowi zewnętrznemu.  Polega to na tym, ze Twój kalendarz otrzyma swój własny adres, pod którym kalendarz wyświetlany jest w dowolnej przeglądarce internetowej.  Można również utworzyć łącze pozwalające na zasubskrybowanie tego kalendarza aby móc dodać kalendarz do dowolnego programu obsługującego linki do opublikowanych kalendarzy, np. Outlooka.

Dostęp mobilny do kalendarza w chmurze

Kalendarze Exchange wyświetlone w trybie nakładki w telefonieKalendarz Exchange dostępny jest na wszystkich urządzeniach mobilnych, które obsługują protokół Microsoft Exchange ActiveSync.  Oznacza to, że po skonfigurowaniu swojego konta Microsoft Exchange na telefonie lub tablecie będziesz miał dostęp do wszystkich potrzebnych informacji poza biurem, w podróży lub w sytuacji kiedy nie będziesz miał dostępu do służbowego komputera.  W kalendarzu będą widoczne zarówno twoje wpisy jak i wpisy dodane przez osobę, która ma odpowiednie uprawnienia do tworzenia i modyfikowania elementów.      

Pełna integracja z elementami usługi systemu Microsoft Exchange oraz wybranymi usługami Chmury dla Biznesu Ergonet.pl

Kalendarz Exchange jest zintegrowany z pocztą e-mail, kontaktami oraz takimi usługami jak Microsoft #Lync oraz Microsoft #SharePoint . Aplikacja Lync na przykład automatycznie wyświetla status dostępności użytkowników na podstawie informacji pobieranych z kalendarza Exchange.  Użytkownicy korzystający z programu SharePoint z kolei mają możliwość wyświetlania w trybie nakładki kalendarzy Exchange oraz kalendarzy aplikacji SharePoint.  W ten sposób przejrzyste stają się działania zespołów roboczych, poszczególnych działów w firmie i łatwo jest planować harmonogram prac oraz spotkań.

Pobieranie informacji z kalendarza Exchange przez aplikacje zewnętrzne

Dzięki usłudze #ExchangeWebServices (EWS) zewnętrzne aplikacje i systemy biznesowe mogą łączyć się z serwerem Exchange i pobierać informacje z kalendarzy wybranych użytkowników.

Post has attachment
Firmy, które mają wdrożoną własną usługę katalogową Active Directory mają możliwość dwukierunkowej synchronizacji danych z Microsoft Active Directory z którego korzystają usługi świadczone przez Ergonet.pl.
Dzięki temu, użytkownicy przyzwyczajeni do korzystania z jednego hasła logowania do aplikacji, z których korzystają na co dzień w pracy nie będą zmuszeni do używania innego hasła dostępowego do aplikacji w Chmurze Ergonet.pl Mechanizm jednokrotnego logowania do wszystkich usług, czyli tzw. Single Sign-On jest coraz częściej wdrażany w przedsiębiorstwach w celu zapewnienia nie tylko wygody pracownikom , ale także zapewnienia możliwości centralnego zarządzania bazą ich uwierzytelniania i autoryzacji przez administratorów IT.
Uwierzytelnienie (ang. authentication) to proces weryfikacji tożsamości, który odbywa się za pomocą wprowadzenia loginu i hasła do danej usługi. Autoryzacja z kolei to proces, który następuje już po rozpoznaniu użytkownika jako istniejącego w systemie i polega na weryfikacji jego uprawnień do określonych zasobów.
Synchronizacja haseł firmowych z hasłami do naszych usług
Ergonet.pl umożliwia synchronizację zawartości katalogów usługi Active Directory Państwa organizacji z usługą Active Directory uruchomioną w chmurze Ergonet.pl. Dzięki temu uproszczone zostaje zarządzanie użytkownikami i ujednolicone zarządzanie hasłami i politykami haseł dla aplikacji lokalnych i usług świadczonych przez nas.
Od momentu wdrożenia synchronizacji firmowego AD z AD chmurowych usług Ergonet.pl użytkownicy muszą „pamiętać” już tylko jedno hasło i mogą logować się nim do wszystkich aplikacji wykorzystywanych w pracy. Z pewnością lepiej jest ustawić jedno bardziej skomplikowane „silne” hasło i je zapamiętać, niż korzystać z różnych haseł do różnych aplikacji. Poza tym, SSO jest niewątpliwą korzyścią dla samych administratorów, którzy zamiast poświęcać czas na przyjmowanie zgłoszeń użytkowników z prośbą o reset hasła, wygenerowanie nowego i pomoc w dostępie do aplikacji mogą skupić się na innych ważniejszych zadaniach. Oprócz tego administratorzy mają wreszcie skuteczne narzędzie do centralnego zarządzania polityką haseł wszystkich pracowników. Mogą narzucić użytkownikom wymogi generowania haseł o określonej strukturze oraz wymusić ich okresową zmianę aby zagwarantować bezpieczeństwo firmowych danych.
Dodatkowe korzyści
Narzędzie do synchronizacji, które oferujemy w Ergonet.pl to nie tylko możliwość uproszczonego logowania dla Twoich pracowników, ale również możliwość wykonywania podstawowych operacji związanych z zarzadzaniem kontami pocztyMicrosoft Exchange bez konieczności logowania się do panelu HostAdmin. Administrator IT Twojej firmy będzie mógł bezpośrednio z poziomu firmowego Active Directory:
• zakładać nowe skrzynki pocztowe
• zmieniać hasła
• zmieniać adresy podstawowe e-mail
• wyłączać skrzynki
• zmieniać informacje kontaktowe użytkowników
• zmieniać plany hostingowe
• oraz ukryć adres w książce adresowej jeśli zajdzie taka potrzeba.
Procedura wdrożenia
Uruchomienie usługi wymaga instalacji i konfiguracji usługi do synchronizacji AD po stronie klienta. Specjaliści Ergonet.pl służą swoją pomocą i poradą na każdym etapie wdrożenia aplikacji.
Jeśli chodzi o wymagania techniczne, usługa jest kompatybilna ze wszystkimi wersjami Windows Server od Windows Server 2008 do Windows Server 2012 R2.

Post has attachment
BlackBerry 10

W styczniu ubiegłego roku miał premierę system operacyjny BlackBerry OS10. Jedną ze znaczących różnic między tym systemem operacyjnym a poprzednimi jest zmiana sposobu w jaki telefony z systemem BlackBerry 10 obsługują konto poczty Microsoft Exchange.
Smartfony z systemem OS10, czyli BlackBerry Z10, Q10, Q5 i Q30 wspierają protokół ActiveSync, co oznacza, że aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności poczty Microsoft Exchange (synchronizacja poczty, kalendarza, kontaktów, zadań i notatek) nie trzeba już wykupywać u operatora GSM dodatkowej usługi BIS lub BES, ale wystarczy w prosty sposób skonfigurować konto pocztowe.

Telefony BlackBerry z systemem operacyjnym OS7 i niżej

Okazuje się jednak, że mimo tego ułatwienia, telefony pracujące pod starszym systemem operacyjnym nadal cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród użytkowników „jeżynek”. Takie modele jak Blackberry Bold 9700, BlackBerry Bold 9900, czy BlackBerry 9720 dzięki swojemu eleganckiemu wyglądowi, nieskomplikowanej obsłudze i mnogości dostępnych funkcji i możliwości są wciąż bardzo popularne. Szczególnie klienci biznesowi decydują się na zakup tych urządzeń dla swoich pracowników ze względu na klasyczne wzornictwo, płynną nawigację, charakterystyczny rozpoznawalny wygląd oraz wygodną fizyczną klawiaturę QWERTY, która zyskała sobie rzesze wielbicieli, zwłaszcza wśród użytkowników często korzystających ze służbowego konta pocztowego.

BlackBerry Enterprise Server Express w Ergonet.pl

Dzięki zastosowaniu serwera BlackBerry Enterprise Server Express, oferujemy klientom, którzy korzystają z telefonów BlackBerry z systemami 7, 6 oraz 5 możliwość synchronizacji nie tylko poczty, ale również firmowego kalendarza, adresów i zadań bez konieczności wykupywania drogiej transmisji BES u operatora. Wystarczy włączyć u operatora najwyższy dostępny plan BIS (znacznie tańszy od planu BES), a następnie za pomocą aplikacji Enterprise Activation po prostu aktywować konto.

Centralne zarządzanie oraz bezpieczeństwo

Aplikacja BESX oferuje ponad 35 reguł bezpieczeństwa, jakie administrator systemu może wymusić na jego użytkownikach w celu ochrony firmowych danych. Są to na przykład: ustawienia hasła (ilość znaków, okres ważności, itp.), wyłączanie możliwości wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS, używania aparatu fotograficznego i kamery, korzystania z usługi Bluetooth i WiFi, blokowanie dostępu do przeglądarki, wyłączanie możliwości instalowania aplikacji i wiele innych. Ustawienia bezpieczeństwa mogą być konfigurowane dla konkretnych użytkowników lub grup.

Post has attachment
W Ergonet.pl oferujemy możliwość dodawania automatycznych profesjonalnych podpisów i stopek adresowych bezpośrednio na serwerze Microsoft Exchange eliminując w ten sposób potrzebę konfigurowania ich na każdym komputerze klienckim z osobna. Dzięki podłączeniu stopek serwerowych, użytkownicy nie będą już musieli więcej pamiętać o każdorazowym dodawaniu podpisu zdefiniowanego w Outlooku, a co za tym idzie ewentualnego niedodania stopki lub w przypadku więcej niż jednego podpisu wybrania tego niewłaściwego. Automatyczny podpis i stopka będą dołączały się również do wiadomości wysyłanych z urządzeń mobilnych.
Kodeks Spółek Handlowych (Art. 206. § 1, Rozdział 3 Organy spółki) wymaga od spółek prawa handlowego podawania we wszystkich pismach (w tym również w wiadomościach e-mail) takich informacji jak:
nazwa spółki, jej siedziba i adres,
oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
wysokość kapitału zakładowego.
Dlatego aby spełnić wymogi prawne w komunikacji elektronicznej, stworzyć profesjonalny wygląd firmowej korespondencji, a także zapewnić wygodę pracownikom warto pomyśleć o ofercie Ergonet.pl.
Niezależnie od tego czy wiadomość wysłana zostanie przez przedstawiciela handlowego ze smartfona, przez innego użytkownika z OWA, czy też kogoś korzystającego z któregoś klienta poczty– wszystkie maile są stemplowane na serwerze stopkami w odpowiednim formacie (HTML lub RTF lub Plain Text).
Stopki z grafiką
Aplikacja wykorzystywana do zarządzania podpisami, stopkami oraz notami prawnymi na serwerach Microsoft Exchange w Ergonet.pl pozwala na dodawanie obrazków, np. logotypów firmowych, bannerów, a nawet zdjęć użytkowników. Dzięki możliwości dodawania grafiki istnieje możliwość używania centralnie aktualizowanych stopek e-mail w celach reklamowych.
Miejsce wstawiania stopki w wiadomości
Stopkę można dodać w pierwszej wiadomości w pełnej wersji – zawierającej wszystkie niezbędne dane teleadresowe i logo, a w kolejnych odpowiedziach dodawać tylko jej wersję skróconą zawierającą niezbędne informacje.

Post has attachment
Już 8 kwietnia Microsoft kończy udzielanie wsparcia technicznego dla systemu operacyjnego Windows XP, pakietu Office 2003, programu Microsoft Office SharePoint Server 2003 oraz serwera firmowej poczty Microsoft Exchange 2003.
W praktyce oznaczać to będzie brak aktualizacji zabezpieczeń, możliwości wgrania poprawek, a także możliwości skorzystania z bezpłatnego i płatnego supportu ze strony Microsoft.
Oprogramowanie, które nie jest na bieżąco aktualizowane poprawkami zabezpieczeń może mieć obniżoną wydajność i stabilność, a co gorsza narażone jest na wiele zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych firmowych, takich jak: wirusy, możliwość kradzieży danych, ataki hakerów.
Aby nie dopuścić do zakłóceń działania firmy, potencjalnych awarii, a nawet utraty danych należy zadbać o to, aby posiadane wersje oprogramowania były na bieżąco aktualizowane.
Jeśli zatem Twoja firma korzysta z wdrożonego lokalnie systemu poczty firmowej Microsoft Exchange 2003 oraz programu Outlook 2003, stoisz przed koniecznością aktualizacji obecnego, przestarzałego już niestety oprogramowania do wersji 2010 lub 2013. Są dwa sposoby realizacji tego przedsięwzięcia:

1. Przeprowadzenie aktualizacji do nowszej wersji istniejącego już lokalnie w firmie systemu pocztowego albo
 2. Przejście do chmury, czyli skorzystanie z oferty poczta Microsoft Exchange jako usługa.

Dlatego zapraszamy do skorzystania z naszej oferty Chmura dla Biznesu i wykupienie usługi poczty Microsoft Exchange 2010 Enterprise w postaci miesięcznej subskrypcji.

Przeniesienie poczty Exchange do chmury w Ergonet.pl to oszczędności rzędu 50–60 % oraz pewność, że Twoi pracownicy będą mieli zawsze aktualne oprogramowanie i dostęp do bezpłatnej pomocy technicznej Ergonet.pl 24h na dobę.
Już nie będziesz musiał zastanawiać się nad kwestiami skalowalności ani wydajności systemu, bo to nasi administratorzy będą za to odpowiedzialni. Oprócz tego, dzięki temu, że serwery Ergonet.pl znajdują się w jednym z najnowocześniejszych i największych centrów danych – w Data Center ATMAN w Warszawie, będziesz mógł mieć pewność, że dane Twojej firmy będą bezpieczne i zawsze dostępne.

Bezpłatna migracja z Microsoft Exchange 2003

Oferujemy kompleksową bezpłatną pomoc podczas migracji kont pocztowych z Exchange 2003 na nasze serwery. Nasi specjaliści opracują dla Twojej firmy szczegółowy plan migracji gwarantując, że przenoszenie danych nie spowoduje absolutnie żadnych przerw w działaniu poczty firmowej. 
Wait while more posts are being loaded