Profile cover photo
Profile photo
Epi.sk
ekonomické a právne informácie
ekonomické a právne informácie
About
Epi.sk's posts

Post has shared content
Public
Novela zákona o sťažnostiach upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia. Lektorka Ingrid Konečná Veverková sa bude na školení venovať prešetrovaniu a vybavovaniu sťažností po novele zákona o sťažnostiach od 1. júna 2017. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/staznosti-po-novele-zakona-od-1-aprila-2017.htm
Photo

Post has shared content
Public
Strašia aj vás elektronické schránky? Vďaka nášmu školeniu s lektorkou Zuzanou Latikovou už nemusia! Tá vám:
• predstaví ich zákonnú úpravu i účel zriadenia,
• vymedzí základné pojmy a
• poradí, ako na aktiváciu, deaktiváciu alebo zrušenie elektronickej schránky.
Zaoberať sa bude i samotným výkonom vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook s vopred nainštalovaným softvérom, eID kartu a čítačku).
Bonus navyše: Každý účastník školenia získa automaticky zadarmo aj videoškolenie! >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/elektronicke-schranky-v-zmysle-zakona-o-e-governmente1.htm 
Photo

Post has shared content
Public
Po piatkovom vypredanom školení sme pre obrovský záujem pridali ďalší termín na Bratislavu. V Žiline máme voľných už iba pár miest, tak sa neváhajte prihlásiť, aby sa vám ušli :) 
Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek FO alebo PO, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora. Tí, ktorí už peniaze z verejných zdrojov čerpajú, musia splniť túto povinnosť do 31. 7. 2017, inak im bude plnenie z verejných zdrojov odopreté a hrozia i ďalšie sankcie. Na školení JUDr. Jaroslav Macek predstaví koncepciu RPVS a druhy súdnych konaní týkajúcich sa RPVS. Poukáže i na najčastejšie chyby návrhov na zápis do RPVS. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/register-partnerov-verejneho-sektora.htm 
Photo

Post has shared content
Public
Prijmite pozvanie na 2. ročník konferencie Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách, absolvovaním ktorej získate až 10 kreditných bodov pre správcov. >> http://konferencie.pp.sk/2017/konkurz-a-restrukturalizacia_2017/ 
Photo

Post has shared content
Public
3. ročník konferencie k novému zákonu o odpadoch sa konal pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a pod záštitou mesta Žilina. Opäť ponúkol všetkým zainteresovaným priestor na komunikáciu, diskusiu a hľadanie riešení. Atmosféru konferencie si môžete pripomenúť v krátkom zostrihu z konferencie v podobe videoreportáže. >> http://www.profivzdelavanie.sk/clanok-kaviaren/reportaz-z-konferencie-novy-zakon-o-odpadoch-v-praxi-2017.htm 
Photo

Post has shared content
Public
Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek FO alebo PO, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora. Tí, ktorí už peniaze z verejných zdrojov čerpajú, musia splniť túto povinnosť do 31. 7. 2017, inak im bude plnenie z verejných zdrojov odopreté a hrozia i ďalšie sankcie. Na školení JUDr. Jaroslav Macek predstaví koncepciu RPVS a druhy súdnych konaní týkajúcich sa RPVS. Poukáže i na najčastejšie chyby návrhov na zápis do RPVS. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/register-partnerov-verejneho-sektora.htm 
Photo

Post has shared content
Public
Strašia aj vás elektronické schránky? Vďaka nášmu školeniu s lektorom Michalom Kočišom už nemusia! Predstaví vám ich zákonnú úpravu i účel zriadenia, vymedzí základné pojmy a poradí ako na aktiváciu či deaktiváciu elektronickej schránky. Zaoberať sa bude i samotným výkonom vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem, si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku). >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/elektronicke-schranky-v-zmysle-zakona-o-e-governmente.htm 
Photo

Post has shared content
Public
Dovolanie v civilnom procese predstavuje mimoriadny opravný prostriedok, ktorý slúži sporovým stranám na preukázanie toho, že rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť, nebolo vydané zákonne a že tu existuje vážny dôvod pre jeho zmenu alebo zrušenie, teda dosiahnutie toho, že bude výnimočne preskúmané dovolacím súdom v dôsledku takých vád a nedostatkov, ktoré odôvodňujú jeho preskúmanie aj po právoplatnosti. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/dovolanie-pre-procesne-vady-rozhodnutia.htm 
Photo

Post has shared content
Public
Civilný sporový poriadok v rámci reformy právnej úpravy dovolacieho konania ustanovil aj nový typ dovolania, ktorého účelom je riešiť situácie, kedy súdy nižšieho stupňa, teda odvolací súd a súd prvej inštancie, nesprávne právne posúdia vec z dôvodu, že sa odklonia od ustálenej judikatúry dovolacieho súdu. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/dovolanie-pre-nespravne-pravne-posudenie-veci.htm 
Photo

Post has shared content
Public
Civilný sporový poriadok nadväzuje na koncepciu Občianskeho súdneho poriadku v otázke rozhodovania v civilnom sporovom procese a ustanovuje rozsudok ako základný spôsob rozhodovania o nároku žalobcu uplatnenom v konaní. Podrobnejšie informácie v ďalšom videoškolení s JUDr. Kotruszom. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/rozsudok.htm 
Photo
Wait while more posts are being loaded