Profile cover photo
Profile photo
Eduard Forca Portes
1,105 followers
1,105 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
PANGITAIN AT PAHAYAG: Written In The Wall and World Map - Pagbilao, Quezon Province, Philippines
Read Full Story:
https://www.linkedin.com/pulse/pangitain-pahayag-eduard-portes

What to the future of civilization of Israel and Judah? Where they now? What they hold to in the prophecy? Written In The wall what tell it about? What Elias, Samuel, Moises and Jesus play in our world salvation? How about YHWH, angels, satan, devils, churches, saints, holy being from the heaven, water, earth? What the future ahead?

Just asking in God's, Spiritual or Bible/ Quran perspective. Second Explanation please. Thank you.

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
______________________________________

PANGITAIN:

# bukas ang asul na gate (alab ng apoy or hell)
# nakagat ng ahas ang tumatakbong manok, papalapit, humihingi ng saklolo - tapos 1 lalaki binuhat ng babae, dumating yong ahas hati-putol(katawan at ulo) sinubukan noong ulo ng ahas sa tatlong pagkakataon nakagat sa batok ang lalaki.
# 2 lalaki nakatayo sa center, tila nag-uusap, magkaharap, ang isa ay pari nagsabi/nagsalita: Let Us Pray then ang mga tao, sa unahan ay may isang babae lumuhod at saka nagdasal ng "Our Father.." sa paglingon ng lalaki na kalapit ng pari ang nakita sa altar ay si "Satanas with apoy"
# Pagbilis ng pag-ikot ng orasan.
# Apoy ang paligid. Tawirang Daan. May kabataan at matanda. babae at lalaki. pagtawid ng isang lalaki nalaglag.
# isang babae na puti ang kasuotan at isang pari na nagtatalo, ang sabi ng babae: "Tunay ba ang iyong Diyos"
# natutulog ang lalaki then dalawang tao ang lumitaw, ang isang babae ay nakabelong itim (cover with or as though with a black veil) sa may paanan at isang lalaki na puti ang kasuotan sa may ulunan - flying kiss iyong nakabelong itim na babae (cover with or as though with a black veil)
# lumang bahay at may isang babae panahon ng kastila na ang damit ay nakasaya / simpleng pilipina.
# pagbukas pinto dumating ang isang babae ng biglang lumutang lalaking malapit sa upuan
# biglang bukas ng pinto, tulog ang isang lalaki biglang may humila sa kanyang damit sa may batok at kinaladkad palabas.
# hitsurang satanas o devil images ang langit at sa pader
# may salamin sa itaas ng hagdanan, lalaking nalamin na nakadamit barong ng biglang sa likuran may dumaan na nakadamit pangkasal na babae (wedding dress)
# maraming tao, sa unahan nila'y isang babae may dalang sanggol
# tatlong angel humawak sa kanyang likod
# sundalo nasa bakbakan (war), pinaligiran ng kalaban - north, south, west tumakbo diretso sa east, tumalon sa halamanan, nakita siya ng kalaban subalit hindi na siya kilala.
# manok na nakabitin patiwarik
# may isang lalake ang nag-aayos ng airplane / eroplano, ng isa pang lalake ang lumapit at nagtanong: "Ano ng nangyari diyan?", sumagot siya "Aksidente"
# isang babae ang nagtuturo, ng dumating 2 lalake sundalo nagsabi: "may service tayo?", birthday ng bata, pagkatapos habang nag-uusap iyong tatlo, may dumating mga kasamahan sundalo nagsabing"masamang balita" may isang sundalo na tila patay, lumapit iyong sundalo, kinalabit biglang nabuhay-nagising, tawang-tawa - masaya.
# pagsaludo ng isang sundalo
# isang lalake ang pumasok sa malaking bahay/palasyo/kaharian, habang nag-uuli sa isang bahagi na parang simbahan, isang naglilinis ang nag-akit paitaas ng hagdanan, pagdating sa taas, kinausap siya.
# sa itaas nang malaking bahay/palasyo/kaharian may hapag/piging, may mga panauhin naka-upo, may service crew nagserve ng parang mangkok/baso, nagsalok ng inomin, pagkatapos ang mga tao sa may pintuan pinakilala, pagbaba parang hagdanan ay store ang kalapit.
# isang babae at batang lalake ang nagsabi: Binigyan siya ng misyon", iyong batang lalake ay suminyas ang kamay ng three - sa mrt/lrt station, - store likuran ay ferry wheels, - parang kumbento/salas
# 2 lalake ang nasa harapan ng computer / screen ng biglang may tumawag "Kuya Jeduard.."
# maliwanag ang background, waiting shed, dalawang lalake, isang babae, sa tapat templo/simbahan biglang may dalawang riding in bicycle na tumawid, pagkatapos pagkaharap ng babae tumawag "Kuya Jeduard".
# Bus na may nakasakay 1 lalake nakatayo, 2 lalake at 1 babae nakaupo may hawak na pera, sa dingding si jesus christ nakapako.
# nag-aaway ang babae at lalake ng biglang sinaksak ng patalim sa kanyang tagiliran.
# isang babae ang nagsabi "sila'y nagkasala/nagkakasala".
# dalawang lalake ang dumating lulan ng truck van/delivery van ang dumating sa isang bahay/palasyo/kaharian nagtanong/nagsabi ukol sa nakasulat sa pader.
# sa may picture ng 3 o clock jesus christ images, ang jesus christ na nakapako, at holy family image, ng biglang may nagpakitang tatlong angel ( isa sa east, isa sa west (kabataan ang hitsura) at isa sa center (bata ang hitsura) ). pagkatapos itinuro ng angel na nasa center, ang angel na nasa east.
# tatlong sundalo biglang tuwalikod, hinatid ang isa sa may tulay, pagkatawid sa tulay pumasok sa bahay, may aso sa labas ng pinto, pagkapasok ng bahay naroon si santo papa juan pablo, nagbeso o humalik sa kanan bahagi ng pisngi..

PALIWANAG:
Bantayan mo. Ikaw aking nasumpunag. Tulungan Mo ang Christian. Ang Laodicea/ meeting ng Nicea. Emperador. Lindol. Orasan Niya. 12 Lipi Tutulungan kita. Lalaban ang mga hayop. Kailangan. Ang Prophecy. Kawawa si Monsignor/Monsgr. ayaw na ni Kristo sa kanyang simbahan. Inang Maria. Aayusin. Faith. Susi. Gate. Ang Daan # Pangitain Tunay sabi ng Angel. Mga alagad niya bumaligtad. Nagalit Siya (mga taksil at ahas). Siya si Jesus Christ. Mahal ka Niya(Diyos), mandirigma - angel - archangel - knight angel - santo o mga nagsipagbanal - apostol - sundalo, nag-aayos, naglilinis, panauhin (raphael, michael, rhoan, james, gabriel, bachus, rhohan, rhan, kuya esdras, ali, ynes, eli, allah, elloi - ellah - elias, john - juan, ahayaz, rhanes, ammon, joshua, christiana, corazon, ninoy, hernani, henarez, juda, moises, jacob - israel, noah, catalina, agatha, brigette, martin, vincent), satanas - devil - ahas, weapon - sandata, maliwanag na tungkol sa religion. birthday - hindi gusto ayaw nila ( date "soltice" against in biblical - "sun", pag-aalay, pagtakas, pamilihan, pastolan), ang aking daan - mahirap, anak ng juda, pagsilang ng anak ni Satanas, Nag-uuli ang alagad ni Satanas or old snake - nakatira sa parang, heliographics - texts - iconographic and symbols ancient alphabet written in the wall, archangel raphael reports: sinungaling or bulaan si rev. father, kailangan puntahan, sabihan, iligtas, ko si msgr., mula sa kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit sa may pintuan / gate ng kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit nakita kita untog (Jesus Christ), Nasa puso mo si Jesus Christ, respect, elias iligtas ang ilaw, "pagyukod" o paghalik sa lupa, hawig / kamukha ng aking Ama, pag-aayuno sa abo / alabok, knight angel si tiya gilda nakikipaglaban kasama ni archangel rhoan, nagsisipaghintay ang mga pinatawad mo, nasa iyo ang kaligtasan, sa kalangitan kakampi mo silang lahat, daanan ng angel, archangel. mga santo at banal kaibigan nasa bahay niya, naghihintay sa kanya, silangan

Science and Technology - Implant Bionanotechnology Microchip/hair strands related future mission - for short ang kalapastangang walang kapantay "chip ni God" (as project consist/effort of RFID technology chip, datacenter, satellites, communication tower, bio-medicine, information technology, engineering, scientist etc. open for job creation/vacancy/hiring - to be friend, friend, co-worker, family etc. close to target person/team/organization/community/government/ mostly/easily implemented by OB GEN, SURGICAL etc. affected constitutional law of the land/person "BILL OF RIGHT: THE PRIVACY", as of now available like technology such as implant in animal such as detector tag or ID in endangered animal, monitored animal.

jacob / israel: kumusta ka, mahal ka.
noah: ang hiling mo, ang iyong kaligtasan ay aking kinalugdan
Jesus Christ: i'm sorry. mahal ka. aking kaibigan.

Emmanuel: Am Me, Holy. Kaibigan. Ayaw na Niya sa aking iglesya/simbahan. Galit si YHWH. Sabihin kay msgr. kailan aayusin ang aking iglesya/simbahan. aking birthday. Catholic ang aayusin. Pamilay ni Jesse. Ama ni Haring David. Ang aking Lipi.

Julian: Holy ang Pader. Ask niya na palinawin ang mga nakasulat sa pader.

 Nebuchadnezzar: Ang nakasaad/itinuturo ang nasa pader.

pinagpala ang iyong sambahayan / banal na bahay

si jesus christ galit sa kanya. hanggang kailan satanas?. dating kaibigan ko si satanas. brother.

12 holy beings - 4 group w/ 4 each kawal o bantay**12 lipi ng israel - center - Austria - kumot**4 beast w/ 6 wing each**12 seals**3 horses w/ rider except east
- North : north-west\north-east -- Calf
4 - Dan
4 - Aser
4 - Neftali
- East : east-north\east-south -- Lion
4 - Juda
4 - Isacar
4 - Zabulon
- West : west-north\west-south -- Flying Eagle
4 - Efraim
4 - Manases
4 - Benjamin
- South : south-west\south-east -- Man
4 - Ruben
4 - Simeon
4 - Gad
12 countries**12 gates**12 holy items
7 churches in Asia, 7 stars - 7 angels with 7 candlestick hold by saith
-Ephesus
-Smyrna, synagogue of Satan
-Pergamos, where Satan seat is, with doctrine of Balaam and Nicolaitanes
-Thyatira, not known the depth of Satan
-Sardis
-Philadelphia
-Laodicean
7 seals
4 horses
--white, red, black, pale
*slain for the Word of God
*Great Earthquake, Stars of Heaven
--4 angels standing NEWS holding 4 wind
--angel in the east, with seal of the living God
--seal of 12 tribe of Israel at the foreheads
7 trumpets
7 thunders
*Slain Lamb by 7 horn, 7 eyes, 7 lamps of fire - 7 Spirits of God

7 12 29 1 2 3 4 5 40

Digital Bible​, Reference, Related, Intact with Bible Scripture : Levitico 22-27, Bilang 28-29, Deuteronomio 15-16, Deuteronomio 31:9-13, 2 Hari 23:21-23, 2 Cronica 7, 2 Cronica 30-31, 2 Cronica 35:1-19, Esdras 6:19-22, Nehemias 8-10, Jeremias 17:19-27, Jeremias 18:1-17, Jeremias 19:1-15, Ezekiel 7-11, Daniel 5, Lucas 16:14-31, Juan 7:1-24, Juan 8:48-59

Kapayapaan
Katarungan
Karunungan
Kalayaan
Kabaitan
Kaligtasan
Kagalingan
Katapatan
Makabayan
Pagpapakababa
 
___________________________

PAHAYAG:
Ang katarungan iginawad ng sangkaitaas-taasan ng kabanal-banalang nilikha mula sa sangkalangitan.
Sa panahon ng kadiliman, ano ang halaga ng yaman, ano ang matatamo ng lupang pinagyaman
Ang kanilang pinatabang tupa, baka at pastolan kung ito'y masusunog sa alab ng apoy
Anong halaga ng kanilang karawahe, sandata at lakas laban sa kanyang laksang nilalang.
Mga kababaihan mabuti pa ang hindi nagkaanak o ang nagpapainom ng gatas sa araw na iyon sa kaguluhang iyong madaratal ang panaghoy ng kanilang mga puso
Mga hinagpis ng kanilang kaluluwa nila tila pinagsakloban ng langit at lupa
Ito namang maawaing Diyos nagpadala ng mensahe ng pag-asa mula sa archangel, kung sila'y magbabago at magsisi ng lubos
Mga israelita sa iyong lipi kanyang itinuro ang banal na tipan ng Diyos na siyang may likha ng lahat ng nakikita at di-nakikita
Sa banal na lugar na iyon, sa Kanya'y walang sinumang makapagmamalaki ganoong sa alabok ang iyong mga sangkap
Sa tubig ika'y inihugis na Kanyang kawangis
Sa bigay niyang hangin ika'y nagkabuhay
At sa espiritu santo ika'y nakiisa sa Akin
Sa lugar na itinalaga kung saan ang mga banal at angel mula sa kaitaas-taasan ay nagkakatipon
Sa dakong iyon ang muog, sahig, pader, mga haligi, maging ang tubig na dumadaloy ay nagsipagbanal.
Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa tulungan ninyo kami at aming mga lipi
Ang iyong kalooban sa amin nawa'y mahabag
Sa aming mga kasalanan at ng aming mga ninuno nawa'y inyong patawarin
Ipahayag nawa ninyo kung ano ang marapat
naming gawin.
Alam namin ang kalabisang ginawa namin
Ilayo ninyo kami sa apoy ng alab, sa walang hanggang kaparusahan
Pinangunahan namin ang iyong kalooban, na naging dahilan ng iyong galit.
Kaming iyong lingkod at liping hinirang ay nabulid ng emperador. Sa kapulungan ng kataksilan kami'y nalikluhod. Itong aming mga pinuno kay daling nalinlang ni Satanas. Nilimot namin ang iyong tapat na tipan sa iyong nilikha. Kaya kami'y iyong tinanong, Tunay ba ang iyong Diyos?
Benaliwa namin ang iyong pahayag ng kaligtasan, bagkus nagmatigas ang aming mga puso.
At kinalaban ang iyong maawaing puso na handang magpatawad.
Tulungan ninyo9ng matanaw ang hiwaga ng iyong pag-ibig sa iyong nilalang
Ilingon ninyo ang iyong maawaing kalooban sa aba mong lingkod
Binigyan mo kami ng karunungan, subalit ginamit namin sa kasamaan.
Tulungan kami na maituwid ang aming landasin na kami rin ang may kasalanan.
Sapat ba ang magpagal at dagokan ang aming kalooban
Ano ba ang aming pambayad sala sa mga nasirang buhay dahil sa aming katampalasan
Sa mga walang malay na nadamay dahil sa aming kasakiman
Sa mga bagay na hindi dapat naming pagnasahan, sa kataksilan na naging pahirap sa aming kapwa
Sa aming pagkamakasarili, na naghatid sa aming kapwa sa apoy ng kaparusahang walang katapusan
Patawarin mo kami na iyong mga abang lingkod at nilalang
Turuan kaming manikluhod sa iyong bukal ng awa, bilang pagpapakababa ng aming mga puso
Ang aming karumihan na walang sino mang makapagpalinis kundi kayo lang Panginoon Diyos na aming tagapagligtas
Aming Ama na naglalang ng lahat na nasa sansinukod
Turuan kami halintulad ng ginawa ng aming mga ninuno na sina Adan, Abraham, Isaac, Jacob, labing-isang lipi ng Israel, Juda, Samson, Moises, Elias, mga lingkod, mga hari, propeta, apostol at mga nagsipagbanal.
Nawa'y sa pamamagitan nito'y makamtan namin ang lubos mong pagpapatawad at muling ibilang sa mga iyong Anak, Kaibigan. O kaya'y kaisa ng mga angel bilang lingkod ng iyong kaharian laban sa kasamaan.
Purihin ang Panginoong Diyos mapawalang-hanggan siya nawa. Amen.

Sino ang nagsabi o binigyan ng kapangyarihan sa inyo upang ipawalang-bisa ang mga kapistahan, kautusan at tipan ng Makapangyarihang Diyos sa inyong bayang Israel at Juda. Hindi ba, naparito ang Bugtong Anak ng Tao upang tupdin ang nasasaad sa Kautusan. Kung ganon kayo'y nagkasala sa Makapangyarihan Diyos na si YHWH. Hindi ba sinabi sa inyo ni Moises ito'y ipagdiriwang at tutupdin ninyo magpasawalang-hanggan bilang pag-alaala na kayo'y Kanyang iniligtas sa mapang-aping kamay ng bansang Ehipto, kayo ang bayang Israel at Juda, Ang inyong mga ninuno. Hindi ba kayo binilinan ng mga apostol, propeta, lingkod at alagad. Anong napakalaking kalapastangan sa Diyos. Ilang beses siyang nagpadala ng mga propeta, apostol, alagad, tagapagturo ng aking tipan sa kanya-kanyang panahon. Bakit kayo ganyan? Sadya bang mga lahi ng matitigas ang puso at isip. Ilang beses na rin ang Makapangyarihan Diyos na si YHWH nagpadala ng sakuna, digmaan, at karamdaman upang ipadama sa inyo ang mga kasalanang ito. kailan ba kayo magbabago? kailan ninyo balak ayusin ang pagkakamaling ito? dahil sa pagmamahal at pag-ibig niya sa inyo muli niyang ipapa-alaala sa inyo ang kanyang tipan sa bayang israel at juda. hindi kaya kayo naghihintay sa muling pagsugo ni elias, kay jesukristo, o sa messiah, bago ninyo matanto ang napalaking kasalanan. bakit hindi ninyo muling pag-aralan ang mga nakasaad sa kasulatan? o sadyang ibig ninyong lumihis sa Kanyang daan. marami ang nagtuturo tungkol sa Diyos, nagpapaalis ng mga masamang espiritu o demonyo at tumatawag sa pangalan niya, ito naman ang sasabihin niya: nakikilala ba kita? o kilala ba ninyo kung sino ako? Kung patuloy ang inyong katigasan ng inyong puso, hindi ba ninyo naiisip na inililihis ninyo ang landas ng aking mamamayan, kayo na pinagtiwalaan na maging pastol ng aking kawan.

Hindi ba ninyo maala-ala ang lagim na sinapit ng Sodoma at Gomorra ng Aking pinarusahan. Ang pag-gunaw ng daigdig sa pamamagitan ng tubig noong panahon ni Noah. Nabubuklat pa ba ninyo ang aking Kasulatan, mga tipan, kautusan at kapistahan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo nababatid. Israel at Juda, bakit ka nagtataka kapag ang iyong templo ay Aking nilisan, kasama ng Aking mga alagad, mga santo at banal, apostol, propeta, angel, maging inyong mga ninuno, ang Akiing mga hinirang, mga naging hari, messiah, ng mga tapat na lingkod. Sa mga panahon na lumipas at kasaysayan sa ilalim ng inyo-inyong bandila tila ba hindi pa rin maliwanag kung anu-ano ang mga dahilan ng inyong mga kasalanan, paglapastangan at pagbabaliwala ng Aking tipan sa inyo. Bakit tila kayo ay nagugulantang at may gana pang magalit sa pamamagitan ng Aking lingkod. Ganyan ba talaga kayo ka-mangmang, o maliit ang inyong pananampalataya? Ilang beses na rin winasak at pinatayong muli ang inyong mga nag-gagandahang simbahan at nagmamarigal na templo sa pamamagitan ng trahedya ng kalikasan o lupit ng digmaan. Hindi pa rin ba kaya natututo. bakit hindi ninyo turuan ang ginawa ng iyong mga ninuno? ang inyong katigasan ng ulo at puso ang nagpahamak sa mga templo at naging dahilan upang ang inyong mga kaluluwa ay napatapon sa apoy na walang katapusang kaparusahan. ilang libong taon na ang lumipas tila nakalimutan ninyo ang mga turo ng tipan at kautusan. Hindi ba kayo lumabis sa inyong karunungan kaya pati ang Aking mga tipan ay inyong sinasaula at nilalapastanganan. tinuturuan ba ninyo ang aking mga tupa sa tamang daan o sadyang inililihis ninyo ang kanilang dinaraanan. Paanong ang mga kagandahang turo ay inyong nalimutan.

O aking bayang israel at juda sa Kanyang araw na yaon, ang kalapastangang walang kapantay ay lihim nilang kukunin ang karapatan ng sanlibutan at ibibigay sa ahas ng unang panahon sa kanyang luklukan sa Pergamos. Sila'y mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan, pamahalaan at batas. Sa araw ding yaon ikaw israel at juda, na aking kinalugdan at kaibigan. Aking anak, lingkod at hinirang. Sa inyong lipi ang itinadhana na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na si YHWH nasa kaitaas-taasan. Sa inyong mga anak, isisilang ang isang sanggol sa bayan ng iyong ninuno. Sa bayang pangako na muli kitang ibabalik sa banal na lungsod malapit sa Kanyang templo at doon maninirahan. Sa lupaing mayaman sa bungangkahoy, bigas at gulayan. Kung saan ang puso o sentro palasyo, kaharian at bantayang tore ng bayangt iyon ay itinatag. Tulad ng mamahaling hiyas na bato na kailanman ay di maipagpapalit. Parang ginto na pinadalisay. Nagtataglay sa kanya ang lipi ng mga mandirigma. Ang tagapagtanggol at tagapagligtas. Taglay nila ang kapangyarihan ng katubigan, kalupaan at kalangitan upang pamahalaan ang araw na iyon. Isang maningning na bituin sa kanyang pagsilang. Ang kanyang mga pangalan ay hindi niya malilimutan sapagkat ito'y naitadhana sa kanyang mga kaway. Ang simbolo ng kanyang lipi. Ang kanilang pagsilang ang magdadala ng pag-asa sa sanlibutan. Ang mga angel at mga banal sa kalangitan ay nagsisipagdiriwang ang kanyang kaluwaltian. Maging ang mga nilalang sa kalupaan at katubigan ay makikiisa. Ang kanilang katapatan ay sa kanya ipinahayag. Ang kanyang pagdating ay magmumula sa silangan kung saan ang araw ay sumisikat sa bukang-liwayway. Tataglayin din niya ang kahilingan ng kanyang lipi ang karunungan mula sa Diyos na Makapangyarihan. Tagapagdala ng kanilang bandila ng kapayapaan. Kaya ikaw Juda at Israel, tumayo ka sa karamihan at tipunin mo ang iyong mga lipi at mga itinalagang mandirigma. Sa gabay ng Makapangyarihang Diyos Ama, ng Kanyang Anak, sa tulong ng mga banal at angel sa kaitaas-taasan ituturo sa iyo ang mga daan. Ang mandirigmang binigyan at taglay ukol sa panahon at oras, nakalipas, pangkasalukuyan at hinaharap. Ang angkan na binigyan ng tali ng tunay na magkaibigan hanggang wakas. Ang lipi na binasbasan ng proteksyon buhay sa kanyang mahal na ina, baluti laban sa kasamaan. Makakasama rin ang may taglay ng isang pagkapari o turo ukol sa kabutihan at dalisay na puso.

__________________________

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
PYC Pagbilao, Quezon Chapter and Vegetation Custom T-shirts, Personalized Gifts, Unique Mugs, Posters & More

CafePress is where the world's creative minds join forces to provide an unparalleled marketplace. We give you the power to create custom products and personalized gifts on a variety of high-quality items such as t-shirts, hoodies, posters, bumper stickers and mugs. CafePress also allows you to set up online shops where you can design and sell your own unique merchandise. Our design tools make it easy to add photos, text, images, and even create cool designs or logos from scratch. As if it couldn't get any better, you can even find content from major entertainment partners such as The Hunger Games, Big Bang Theory and Star Trek as well as products dedicated to hobbies, birthdays, the military and more. At CafePress we print each item as it's ordered and many products ship within 24 hours.

Read more: http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=3#ixzz3sB6lQYTZ
Photo
Add a comment...

Post has attachment
DIRECTV offers the most Filipino channels, including ones you can’t get from any other provider. Stay on top of the latest news, showbiz happenings, movies, and drama series from back home. Choose the package that best suits your taste in entertainment
The latest news and shows from the Philippines. Pangako Sa'yo TFC, Channel 2060 The promise of love begins with a simple, aspirational girl, Amor de
Jesus (Jodi Sta. Maria), who fell in love with a rich man, Eduardo
Buenavista (Ian Veneracion). Their whi...
Add a comment...

Post has attachment
Fiverr® Is The World's Largest Marketplace For Services
Fiverr® is the world's largest marketplace for
services starting at $5. A service offered on Fiverr is called a Gig®.
Gigs on Fiverr are offered for a fixed, base price of $5 (also referred
to as one Fiverr) Fiverr®
is a unique marketplace with the one ...
Add a comment...

Post has attachment
PANGITAIN AT PAHAYAG: Written In The Wall and World Map - Pagbilao, Quezon Province, Philippines
Read Full Story:
https://www.linkedin.com/pulse/pangitain-pahayag-eduard-portes

What to the future of civilization of Israel and Judah? Where they now? What they hold to in the prophecy? Written In The wall what tell it about? What Elias, Samuel, Moises and Jesus play in our world salvation? How about YHWH, angels, satan, devils, churches, saints, holy being from the heaven, water, earth? What the future ahead?

Just asking in God's, Spiritual or Bible/ Quran perspective. Second Explanation please. Thank you.

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
______________________________________

PANGITAIN:
# bukas ang asul na gate  (alab ng apoy or hell)
# nakagat ng ahas ang tumatakbong manok, papalapit, humihingi ng saklolo - tapos 1 lalaki binuhat ng babae, dumating yong ahas hati-putol(katawan at ulo) sinubukan noong ulo ng ahas sa tatlong pagkakataon nakagat sa batok ang lalaki.
# 2 lalaki nakatayo sa center, tila nag-uusap, magkaharap, ang isa ay pari nagsabi/nagsalita: Let Us Pray then ang mga tao, sa unahan ay may isang babae  lumuhod at saka nagdasal ng "Our Father.." sa paglingon ng lalaki na kalapit ng pari ang nakita sa altar ay si "Satanas with apoy"
# Pagbilis ng pag-ikot ng orasan.
# Apoy ang paligid. Tawirang Daan. May kabataan at matanda. babae at lalaki. pagtawid ng isang lalaki nalaglag.
# isang babae na puti ang kasuotan at isang pari na nagtatalo, ang sabi ng babae: "Tunay ba ang iyong Diyos"
# natutulog ang lalaki then dalawang tao ang lumitaw, ang isang babae ay  nakabelong itim (cover with or as though with a black veil)  sa may paanan at isang lalaki na puti ang kasuotan sa may ulunan - flying kiss iyong nakabelong itim na babae (cover with or as though with a black veil)
# lumang bahay at may isang babae panahon ng kastila na ang damit ay nakasaya / simpleng pilipina.
# pagbukas pinto dumating ang isang babae ng biglang lumutang lalaking malapit sa upuan
# biglang bukas ng pinto, tulog ang isang lalaki biglang may humila sa kanyang damit sa may batok at kinaladkad palabas.
# hitsurang satanas o devil images ang langit at sa pader
# may salamin sa itaas ng hagdanan, lalaking nalamin na nakadamit barong ng biglang sa likuran may dumaan na nakadamit pangkasal na babae (wedding dress)
# maraming tao, sa unahan nila'y isang babae may dalang sanggol
# tatlong angel humawak sa kanyang likod
# sundalo nasa bakbakan (war), pinaligiran ng kalaban - north, south, west tumakbo diretso sa east, tumalon sa halamanan, nakita siya ng kalaban subalit hindi na siya kilala.
# manok na nakabitin patiwarik
# may isang lalake ang nag-aayos ng airplane / eroplano, ng isa pang lalake ang lumapit at nagtanong: "Ano ng nangyari diyan?", sumagot siya "Aksidente"
# isang babae ang nagtuturo, ng dumating 2 lalake sundalo nagsabi: "may service tayo?", birthday ng bata, pagkatapos habang nag-uusap iyong tatlo, may dumating mga kasamahan sundalo nagsabing"masamang balita" may isang sundalo na tila patay, lumapit iyong sundalo, kinalabit biglang nabuhay-nagising, tawang-tawa - masaya.
# pagsaludo ng isang sundalo
# isang lalake ang pumasok sa malaking bahay/palasyo/kaharian, habang nag-uuli sa isang bahagi na parang simbahan, isang naglilinis ang nag-akit paitaas ng hagdanan, pagdating sa taas, kinausap siya.
# sa itaas nang malaking bahay/palasyo/kaharian may hapag/piging, may mga panauhin naka-upo, may service crew nagserve ng parang mangkok/baso, nagsalok ng inomin, pagkatapos ang mga tao sa may pintuan pinakilala, pagbaba parang hagdanan ay store ang kalapit.
# isang babae at batang lalake ang nagsabi: Binigyan siya ng misyon", iyong batang lalake ay suminyas ang kamay ng three -  sa mrt/lrt station, - store likuran ay ferry wheels, - parang kumbento/salas 
# 2 lalake ang nasa harapan ng computer / screen ng biglang may tumawag "Kuya Jeduard.."
# maliwanag ang background, waiting shed, dalawang lalake, isang babae, sa tapat templo/simbahan biglang may dalawang riding in bicycle na tumawid, pagkatapos pagkaharap ng babae tumawag "Kuya Jeduard". 
# Bus na may nakasakay 1 lalake nakatayo, 2 lalake at 1 babae nakaupo may hawak na pera, sa dingding si jesus christ nakapako.
# nag-aaway ang babae at lalake ng biglang sinaksak ng patalim sa kanyang tagiliran.
# isang babae ang nagsabi "sila'y nagkasala/nagkakasala".
# dalawang lalake ang dumating lulan ng truck van/delivery van ang dumating sa isang bahay/palasyo/kaharian nagtanong/nagsabi ukol sa nakasulat sa pader.
# sa may picture ng 3 o clock jesus christ images, ang jesus christ na nakapako, at holy family image, ng biglang may nagpakitang tatlong angel ( isa sa east, isa sa west (kabataan ang hitsura) at isa sa center (bata ang hitsura) ). pagkatapos itinuro ng angel na nasa center, ang angel na nasa east.
# tatlong sundalo biglang tuwalikod, hinatid ang isa sa may tulay, pagkatawid sa tulay pumasok sa bahay, may aso sa labas ng pinto, pagkapasok ng bahay naroon si santo papa juan pablo, nagbeso o humalik sa kanan bahagi ng pisngi..  

PALIWANAG:

Bantayan mo. Ikaw aking nasumpunag. Tulungan Mo ang Christian. Ang Laodicea/ meeting ng Nicea. Emperador. Lindol. Orasan Niya. 12 Lipi Tutulungan kita. Lalaban ang mga hayop. Kailangan. Ang Prophecy. Kawawa si Monsignor/Monsgr. ayaw na ni Kristo sa kanyang simbahan. Inang Maria. Aayusin. Faith. Susi. Gate. Ang Daan # Pangitain Tunay sabi ng Angel. Mga alagad niya bumaligtad. Nagalit Siya (mga taksil at ahas). Siya si Jesus Christ. Mahal ka Niya(Diyos), mandirigma - angel - archangel - knight angel - santo o mga nagsipagbanal - apostol - sundalo, nag-aayos, naglilinis, panauhin (raphael, michael, rhoan, james, gabriel, bachus, rhohan, rhan, kuya esdras, ali, ynes, eli, allah, elloi - ellah - elias, john - juan, ahayaz, rhanes, ammon, joshua, christiana, corazon, ninoy, hernani, henarez, juda, moises, jacob - israel, noah, catalina, agatha, brigette, martin, vincent), satanas - devil - ahas, weapon - sandata, maliwanag na tungkol sa religion. birthday - hindi gusto ayaw nila ( date "soltice" against in biblical - "sun", pag-aalay, pagtakas, pamilihan, pastolan), ang aking daan - mahirap, anak ng juda, regarding technology - IT, Science, Biotech, Nanobiotech related future mission, pagsilang ng anak ni Satanas, Nag-uuli ang alagad ni Satanas or old snake - nakatira sa parang, heliographics - texts - iconographic and symbols ancient alphabet written in the wall, archangel raphael reports: sinungaling or bulaan si rev. father, kailangan puntahan, sabihan, iligtas, ko si msgr., mula sa kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit sa may pintuan / gate ng kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit nakita kita untog (Jesus Christ), Nasa puso mo si Jesus Christ, respect, elias iligtas ang ilaw, "pagyukod" o paghalik sa lupa, hawig / kamukha ng aking Ama, pag-aayuno sa abo / alabok, knight angel si tiya gilda nakikipaglaban kasama ni archangel rhoan, nagsisipaghintay ang mga pinatawad mo, nasa iyo ang kaligtasan, sa kalangitan kakampi mo silang lahat, daanan ng angel, archangel. mga santo at banal kaibigan nasa bahay niya, naghihintay sa kanya, silangan

jacob / israel: kumusta ka, mahal ka.
noah: ang hiling mo, ang iyong kaligtasan ay aking kinalugdan
Jesus Christ: i'm sorry. mahal ka. aking kaibigan.

Emmanuel: Am Me, Holy. Kaibigan. Ayaw na Niya sa aking iglesya/simbahan. Galit si YHWH. Sabihin kay msgr. kailan aayusin ang aking iglesya/simbahan. aking birthday. Catholic ang aayusin.    Pamilay ni Jesse. Ama ni Haring David. Ang aking Lipi.

Julian: Holy ang Pader. Ask niya na palinawin ang mga nakasulat sa pader.

pinagpala ang iyong sambahayan / banal na bahay

 si jesus christ galit sa kanya. hanggang kailan satanas?. dating kaibigan ko si satanas. brother.

12 holy beings - 4 group w/ 4 each kawal o bantay**12 lipi ng israel - center - Austria -  kumot**4 beast w/ 6 wing each**12 seals
 - North : north-west\north-east -- Calf 
   4 - Dan
   4 - Aser
   4 - Neftali

 - East : east-north\east-south -- Lion
   4 - Juda
   4 - Isacar
   4 - Zabulon

 - West : west-north\west-south -- Flying Eagle
   4 - Efraim
   4 - Manases
   4 - Benjamin

 - South : south-west\south-east -- Man
   4 - Ruben
   4 - Simeon
   4 - Gad

12 countries**12 gates**12 holy items

7 churches in Asia, 7 stars - 7 angels with 7 candlestick hold by saith
  -Ephesus
  -Smyrna, synagogue of Satan
  -Pergamos, where Satan seat is, with doctrine of Balaam and Nicolaitanes
  -Thyatira, not known the depth of Satan
  -Sardis
  -Philadelphia
  -Laodicean

7 seals
   *4 horses*
     --white, red, black, pale
   *slain for the Word of God
   *Great Earthquake, Stars of Heaven
     --4 angels standing NEWS holding 4 wind
     --angel in the east, with seal of the living God
     --seal of 12 tribe of Israel at the foreheads

7 trumpets
7 thunders

*Slain Lamb by 7 horn, 7 eyes, 7 lamps of fire - 7 Spirits of God

7 12 29 1 2 3 4 5 40

Digital Bible​ : Levitico 22-27, Bilang 28-29, Deuteronomio 15-16, Deuteronomio 31:9-13, 2 Hari 23:21-23, 2 Cronica 7, 2 Cronica 30-31, 2 Cronica 35:1-19, Esdras 6:19-22, Nehemias 8-10, Jeremias 17:19-27, Jeremias 18:1-17, Jeremias 19:1-15, Ezekiel 7-11, Daniel 5, Lucas 16:14-31, Juan 7:1-24, Juan 8:48-59
   
___________________________

PAHAYAG:
Ang katarungan iginawad ng sangkaitaas-taasan ng kabanal-banalang nilikha mula sa sangkalangitan.
Sa panahon ng kadiliman, ano ang halaga ng yaman, ano ang matatamo ng lupang pinagyaman
Ang kanilang pinatabang tupa, baka at pastolan kung ito'y masusunog sa alab ng apoy
Anong halaga ng kanilang karawahe, sandata at lakas laban sa kanyang laksang nilalang.
Mga kababaihan mabuti pa ang hindi nagkaanak o ang nagpapainom ng gatas sa araw na iyon sa kaguluhang iyong madaratal ang panaghoy ng kanilang mga puso
Mga hinagpis ng kanilang kaluluwa nila tila pinagsakloban ng langit at lupa
Ito namang maawaing Diyos nagpadala ng mensahe ng pag-asa mula sa archangel, kung sila'y magbabago at magsisi ng lubos
Mga israelita sa iyong lipi kanyang itinuro ang banal na tipan ng Diyos na siyang may likha ng lahat ng nakikita at di-nakikita
Sa banal na lugar na iyon, sa Kanya'y walang sinumang makapagmamalaki ganoong sa alabok ang iyong mga sangkap
Sa tubig ika'y inihugis na Kanyang kawangis
Sa bigay niyang hangin ika'y nagkabuhay
At sa espiritu santo ika'y nakiisa sa Akin
Sa lugar na itinalaga kung saan ang mga banal at angel mula sa kaitaas-taasan ay nagkakatipon
Sa dakong iyon ang muog, sahig, pader, mga haligi, maging ang tubig na dumadaloy ay nagsipagbanal.
Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa tulungan ninyo kami at aming mga lipi
Ang iyong kalooban sa amin nawa'y mahabag
Sa aming mga kasalanan at ng aming mga ninuno nawa'y inyong patawarin
Ipahayag nawa ninyo kung ano ang marapat
naming gawin.
Alam namin ang kalabisang ginawa namin
Ilayo ninyo kami sa apoy ng alab, sa walang hanggang kaparusahan
Pinangunahan namin ang iyong kalooban, na naging dahilan ng iyong galit.
Kaming iyong lingkod at liping hinirang ay nabulid ng emperador. Sa kapulungan ng kataksilan kami'y nalikluhod. Itong aming mga pinuno kay daling nalinlang ni Satanas. Nilimot namin ang iyong tapat na tipan sa iyong nilikha. Kaya kami'y iyong tinanong, Tunay ba ang iyong Diyos?
Benaliwa namin ang iyong pahayag ng kaligtasan, bagkus nagmatigas ang aming mga puso.
At kinalaban ang iyong maawaing puso na handang magpatawad.
Tulungan ninyo9ng matanaw ang hiwaga ng iyong pag-ibig sa iyong nilalang
Ilingon ninyo ang iyong maawaing kalooban sa aba mong lingkod
Binigyan mo kami ng karunungan, subalit ginamit namin sa kasamaan.
Tulungan kami na maituwid ang aming landasin na kami rin ang may kasalanan.
Sapat ba ang magpagal at dagokan ang aming kalooban
Ano ba ang aming pambayad sala sa mga nasirang buhay dahil sa aming katampalasan
Sa mga walang malay na nadamay dahil sa aming kasakiman
Sa mga bagay na hindi dapat naming pagnasahan, sa kataksilan na naging pahirap sa aming kapwa
Sa aming pagkamakasarili, na naghatid sa aming kapwa sa apoy ng kaparusahang walang katapusan
Patawarin mo kami na iyong mga abang lingkod at nilalang
Turuan kaming manikluhod sa iyong bukal ng awa, bilang pagpapakababa ng aming mga puso
Ang aming karumihan na walang sino mang makapagpalinis kundi kayo lang Panginoon Diyos na aming tagapagligtas
Aming Ama na naglalang ng lahat na nasa sansinukod
Turuan kami halintulad ng ginawa ng aming mga ninuno na sina Adan, Abraham, Isaac, Jacob, labing-isang lipi ng Israel, Juda, Samson, Moises, Elias, mga lingkod, mga hari, propeta, apostol at mga nagsipagbanal.
Nawa'y sa pamamagitan nito'y makamtan namin ang lubos mong pagpapatawad at muling ibilang sa mga iyong Anak, Kaibigan. O kaya'y kaisa ng mga angel bilang lingkod ng iyong kaharian laban sa kasamaan.
Purihin ang Panginoong Diyos mapawalang-hanggan siya nawa. Amen.

Sino ang nagsabi o binigyan ng kapangyarihan sa inyo upang ipawalang-bisa ang mga kapistahan, kautusan at tipan ng Makapangyarihang Diyos sa inyong bayang Israel at Juda. Hindi ba, naparito ang Bugtong Anak ng Tao upang tupdin ang nasasaad sa Kautusan. Kung ganon kayo'y nagkasala sa Makapangyarihan Diyos na si YHWH. Hindi ba sinabi sa inyo ni Moises ito'y ipagdiriwang at tutupdin ninyo magpasawalang-hanggan bilang pag-alaala na kayo'y Kanyang iniligtas sa mapang-aping kamay ng bansang Ehipto, kayo ang bayang Israel at Juda, Ang inyong mga ninuno. Hindi ba kayo binilinan ng mga apostol, propeta, lingkod at alagad. Anong napakalaking kalapastangan sa Diyos. Ilang beses siyang nagpadala ng mga propeta, apostol, alagad, tagapagturo ng aking tipan sa kanya-kanyang panahon. Bakit kayo ganyan? Sadya bang mga lahi ng matitigas ang puso at isip. Ilang beses na rin ang Makapangyarihan Diyos na si YHWH nagpadala ng sakuna, digmaan, at karamdaman upang ipadama sa inyo ang mga kasalanang ito. kailan ba kayo magbabago? kailan ninyo balak ayusin ang pagkakamaling ito? dahil sa pagmamahal at pag-ibig niya sa inyo muli niyang ipapa-alaala sa inyo ang kanyang tipan sa bayang israel at juda. hindi kaya kayo naghihintay sa muling pagsugo ni elias, kay jesukristo, o sa messiah, bago ninyo matanto ang napalaking kasalanan. bakit hindi ninyo muling pag-aralan ang mga nakasaad sa kasulatan? o sadyang ibig ninyong lumihis sa Kanyang daan. marami ang nagtuturo tungkol sa Diyos, nagpapaalis ng mga masamang espiritu o demonyo at tumatawag sa pangalan niya, ito naman ang sasabihin niya: nakikilala ba kita? o kilala ba ninyo kung sino ako? Kung patuloy ang inyong katigasan ng inyong puso, hindi ba ninyo naiisip na inililihis ninyo ang landas ng aking mamamayan, kayo na pinagtiwalaan na maging pastol ng aking kawan.

Hindi ba ninyo maala-ala ang lagim na sinapit ng Sodoma at Gomorra ng Aking pinarusahan. Ang pag-gunaw ng daigdig sa pamamagitan ng tubig noong panahon ni Noah. Nabubuklat pa ba ninyo ang aking Kasulatan, mga tipan, kautusan at kapistahan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo nababatid. Israel at Juda, bakit ka nagtataka kapag ang iyong templo ay Aking nilisan, kasama ng Aking mga alagad, mga santo at banal, apostol, propeta, angel, maging inyong mga ninuno, ang Akiing mga hinirang, mga naging hari, messiah, ng mga tapat na lingkod. Sa mga panahon na lumipas at kasaysayan sa ilalim ng inyo-inyong bandila tila ba hindi pa rin maliwanag kung anu-ano ang mga dahilan ng inyong mga kasalanan, paglapastangan at pagbabaliwala ng Aking tipan sa inyo. Bakit tila kayo ay nagugulantang at may gana pang magalit sa pamamagitan ng Aking lingkod. Ganyan ba talaga kayo ka-mangmang, o maliit ang inyong pananampalataya? Ilang beses na rin winasak at pinatayong muli ang inyong mga nag-gagandahang simbahan at nagmamarigal na templo sa pamamagitan ng trahedya ng kalikasan o lupit ng digmaan. Hindi pa rin ba kaya natututo. bakit hindi ninyo turuan ang ginawa ng iyong mga ninuno? ang inyong katigasan ng ulo at puso ang nagpahamak sa mga templo at naging dahilan upang ang inyong mga kaluluwa ay napatapon sa apoy na walang katapusang kaparusahan. ilang libong taon na ang lumipas tila nakalimutan ninyo ang mga turo ng tipan at kautusan. Hindi ba kayo lumabis sa inyong karunungan kaya pati ang Aking mga tipan ay inyong sinasaula at nilalapastanganan. tinuturuan ba ninyo ang aking mga tupa sa tamang daan o sadyang inililihis ninyo ang kanilang dinaraanan. Paanong ang mga kagandahang turo ay inyong nalimutan.

O aking bayang israel at juda sa Kanyang araw na yaon, ang kalapastangang walang kapantay ay lihim nilang kukunin ang karapatan ng sanlibutan at ibibigay sa ahas ng unang panahon sa kanyang luklukan sa Pergamos. Sila'y mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan, pamahalaan at batas. Sa araw ding yaon ikaw israel at juda, na aking kinalugdan at kaibigan. Aking anak, lingkod at hinirang. Sa inyong lipi ang itinadhana na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na si YHWH nasa kaitaas-taasan. Sa inyong mga anak, isisilang ang isang sanggol sa bayan ng iyong ninuno. Sa bayang pangako na muli kitang ibabalik sa banal na lungsod malapit sa Kanyang templo at doon maninirahan. Sa lupaing mayaman sa bungangkahoy, bigas at gulayan. Kung saan ang puso o sentro palasyo, kaharian at bantayang tore ng bayangt iyon ay itinatag. Tulad ng mamahaling hiyas na bato na kailanman ay di maipagpapalit. Parang ginto na pinadalisay. Nagtataglay sa kanya ang lipi ng mga mandirigma. Ang tagapagtanggol at tagapagligtas. Taglay nila ang kapangyarihan ng katubigan, kalupaan at kalangitan upang pamahalaan ang araw na iyon. Isang maningning na bituin sa kanyang pagsilang. Ang kanyang mga pangalan ay hindi niya malilimutan sapagkat ito'y naitadhana sa kanyang mga kaway. Ang simbolo ng kanyang lipi. Ang kanilang pagsilang ang magdadala ng pag-asa sa sanlibutan. Ang mga angel at mga banal sa kalangitan ay nagsisipagdiriwang ang kanyang kaluwaltian. Maging ang mga nilalang sa kalupaan at katubigan ay makikiisa. Ang kanilang katapatan ay sa kanya ipinahayag. Ang kanyang pagdating ay magmumula sa silangan kung saan ang araw ay sumisikat sa bukang-liwayway. Tataglayin din niya ang kahilingan ng kanyang lipi ang karunungan mula sa Diyos na Makapangyarihan. Tagapagdala ng kanilang bandila ng kapayapaan. Kaya ikaw Juda at Israel, tumayo ka sa karamihan at tipunin mo ang iyong mga lipi at mga itinalagang mandirigma. Sa gabay ng Makapangyarihang Diyos Ama, ng Kanyang Anak, sa tulong ng mga banal at angel sa kaitaas-taasan ituturo sa iyo ang mga daan. Ang mandirigmang binigyan at taglay ukol sa panahon at oras, nakalipas, pangkasalukuyan at hinaharap. Ang angkan na binigyan ng tali ng tunay na magkaibigan hanggang wakas. Ang lipi na binasbasan ng proteksyon buhay sa kanyang mahal na ina, baluti laban sa kasamaan. Makakasama rin ang may taglay ng isang pagkapari o turo ukol sa kabutihan at dalisay na puso.

__________________________

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
Photo

Post has attachment
PANGITAIN AT PAHAYAG: Written In The Wall and World Map - Pagbilao, Quezon Province, Philippines
Read Full Story:
https://www.linkedin.com/pulse/pangitain-pahayag-eduard-portes

What to the future of civilization of Israel and Judah? Where they now? What they hold to in the prophecy? Written In The wall what tell it about? What Elias, Samuel, Moises and Jesus play in our world salvation? How about YHWH, angels, satan, devils, churches, saints, holy being from the heaven, water, earth? What the future ahead?

Just asking in God's, Spiritual or Bible/ Quran perspective. Second Explanation please. Thank you.

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
______________________________________

PANGITAIN:

# bukas ang asul na gate (alab ng apoy or hell)
# nakagat ng ahas ang tumatakbong manok, papalapit, humihingi ng saklolo - tapos 1 lalaki binuhat ng babae, dumating yong ahas hati-putol(katawan at ulo) sinubukan noong ulo ng ahas sa tatlong pagkakataon nakagat sa batok ang lalaki.
# 2 lalaki nakatayo sa center, tila nag-uusap, magkaharap, ang isa ay pari nagsabi/nagsalita: Let Us Pray then ang mga tao, sa unahan ay may isang babae lumuhod at saka nagdasal ng "Our Father.." sa paglingon ng lalaki na kalapit ng pari ang nakita sa altar ay si "Satanas with apoy"
# Pagbilis ng pag-ikot ng orasan.
# Apoy ang paligid. Tawirang Daan. May kabataan at matanda. babae at lalaki. pagtawid ng isang lalaki nalaglag.
# isang babae na puti ang kasuotan at isang pari na nagtatalo, ang sabi ng babae: "Tunay ba ang iyong Diyos"
# natutulog ang lalaki then dalawang tao ang lumitaw, ang isang babae ay nakabelong itim (cover with or as though with a black veil) sa may paanan at isang lalaki na puti ang kasuotan sa may ulunan - flying kiss iyong nakabelong itim na babae (cover with or as though with a black veil)
# lumang bahay at may isang babae panahon ng kastila na ang damit ay nakasaya / simpleng pilipina.
# pagbukas pinto dumating ang isang babae ng biglang lumutang lalaking malapit sa upuan
# biglang bukas ng pinto, tulog ang isang lalaki biglang may humila sa kanyang damit sa may batok at kinaladkad palabas.
# hitsurang satanas o devil images ang langit at sa pader
# may salamin sa itaas ng hagdanan, lalaking nalamin na nakadamit barong ng biglang sa likuran may dumaan na nakadamit pangkasal na babae (wedding dress)
# maraming tao, sa unahan nila'y isang babae may dalang sanggol
# tatlong angel humawak sa kanyang likod
# sundalo nasa bakbakan (war), pinaligiran ng kalaban - north, south, west tumakbo diretso sa east, tumalon sa halamanan, nakita siya ng kalaban subalit hindi na siya kilala.
# manok na nakabitin patiwarik
# may isang lalake ang nag-aayos ng airplane / eroplano, ng isa pang lalake ang lumapit at nagtanong: "Ano ng nangyari diyan?", sumagot siya "Aksidente"
# isang babae ang nagtuturo, ng dumating 2 lalake sundalo nagsabi: "may service tayo?", birthday ng bata, pagkatapos habang nag-uusap iyong tatlo, may dumating mga kasamahan sundalo nagsabing"masamang balita" may isang sundalo na tila patay, lumapit iyong sundalo, kinalabit biglang nabuhay-nagising, tawang-tawa - masaya.
# pagsaludo ng isang sundalo
# isang lalake ang pumasok sa malaking bahay/palasyo/kaharian, habang nag-uuli sa isang bahagi na parang simbahan, isang naglilinis ang nag-akit paitaas ng hagdanan, pagdating sa taas, kinausap siya.
# sa itaas nang malaking bahay/palasyo/kaharian may hapag/piging, may mga panauhin naka-upo, may service crew nagserve ng parang mangkok/baso, nagsalok ng inomin, pagkatapos ang mga tao sa may pintuan pinakilala, pagbaba parang hagdanan ay store ang kalapit.
# isang babae at batang lalake ang nagsabi: Binigyan siya ng misyon", iyong batang lalake ay suminyas ang kamay ng three - sa mrt/lrt station, - store likuran ay ferry wheels, - parang kumbento/salas
# 2 lalake ang nasa harapan ng computer / screen ng biglang may tumawag "Kuya Jeduard.."
# maliwanag ang background, waiting shed, dalawang lalake, isang babae, sa tapat templo/simbahan biglang may dalawang riding in bicycle na tumawid, pagkatapos pagkaharap ng babae tumawag "Kuya Jeduard".
# Bus na may nakasakay 1 lalake nakatayo, 2 lalake at 1 babae nakaupo may hawak na pera, sa dingding si jesus christ nakapako.
# nag-aaway ang babae at lalake ng biglang sinaksak ng patalim sa kanyang tagiliran.
# isang babae ang nagsabi "sila'y nagkasala/nagkakasala".
# dalawang lalake ang dumating lulan ng truck van/delivery van ang dumating sa isang bahay/palasyo/kaharian nagtanong/nagsabi ukol sa nakasulat sa pader.
# sa may picture ng 3 o clock jesus christ images, ang jesus christ na nakapako, at holy family image, ng biglang may nagpakitang tatlong angel ( isa sa east, isa sa west (kabataan ang hitsura) at isa sa center (bata ang hitsura) ). pagkatapos itinuro ng angel na nasa center, ang angel na nasa east.
# tatlong sundalo biglang tuwalikod, hinatid ang isa sa may tulay, pagkatawid sa tulay pumasok sa bahay, may aso sa labas ng pinto, pagkapasok ng bahay naroon si santo papa juan pablo, nagbeso o humalik sa kanan bahagi ng pisngi..

PALIWANAG:
Bantayan mo. Ikaw aking nasumpunag. Tulungan Mo ang Christian. Ang Laodicea/ meeting ng Nicea. Emperador. Lindol. Orasan Niya. 12 Lipi Tutulungan kita. Lalaban ang mga hayop. Kailangan. Ang Prophecy. Kawawa si Monsignor/Monsgr. ayaw na ni Kristo sa kanyang simbahan. Inang Maria. Aayusin. Faith. Susi. Gate. Ang Daan # Pangitain Tunay sabi ng Angel. Mga alagad niya bumaligtad. Nagalit Siya (mga taksil at ahas). Siya si Jesus Christ. Mahal ka Niya(Diyos), mandirigma - angel - archangel - knight angel - santo o mga nagsipagbanal - apostol - sundalo, nag-aayos, naglilinis, panauhin (raphael, michael, rhoan, james, gabriel, bachus, rhohan, rhan, kuya esdras, ali, ynes, eli, allah, elloi - ellah - elias, john - juan, ahayaz, rhanes, ammon, joshua, christiana, corazon, ninoy, hernani, henarez, juda, moises, jacob - israel, noah, catalina, agatha, brigette, martin, vincent), satanas - devil - ahas, weapon - sandata, maliwanag na tungkol sa religion. birthday - hindi gusto ayaw nila ( date "soltice" against in biblical - "sun", pag-aalay, pagtakas, pamilihan, pastolan), ang aking daan - mahirap, anak ng juda, pagsilang ng anak ni Satanas, Nag-uuli ang alagad ni Satanas or old snake - nakatira sa parang, heliographics - texts - iconographic and symbols ancient alphabet written in the wall, archangel raphael reports: sinungaling or bulaan si rev. father, kailangan puntahan, sabihan, iligtas, ko si msgr., mula sa kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit sa may pintuan / gate ng kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit nakita kita untog (Jesus Christ), Nasa puso mo si Jesus Christ, respect, elias iligtas ang ilaw, "pagyukod" o paghalik sa lupa, hawig / kamukha ng aking Ama, pag-aayuno sa abo / alabok, knight angel si tiya gilda nakikipaglaban kasama ni archangel rhoan, nagsisipaghintay ang mga pinatawad mo, nasa iyo ang kaligtasan, sa kalangitan kakampi mo silang lahat, daanan ng angel, archangel. mga santo at banal kaibigan nasa bahay niya, naghihintay sa kanya, silangan

Science and Technology - Implant Bionanotechnology Microchip/hair strands related future mission - for short ang kalapastangang walang kapantay "chip ni God" (as project consist/effort of RFID technology chip, datacenter, satellites, communication tower, bio-medicine, information technology, engineering, scientist etc. open for job creation/vacancy/hiring - to be friend, friend, co-worker, family etc. close to target person/team/organization/community/government/ mostly/easily implemented by OB GEN, SURGICAL etc. affected constitutional law of the land/person "BILL OF RIGHT: THE PRIVACY", as of now available like technology such as implant in animal such as detector tag or ID in endangered animal, monitored animal.

jacob / israel: kumusta ka, mahal ka.
noah: ang hiling mo, ang iyong kaligtasan ay aking kinalugdan
Jesus Christ: i'm sorry. mahal ka. aking kaibigan.

Emmanuel: Am Me, Holy. Kaibigan. Ayaw na Niya sa aking iglesya/simbahan. Galit si YHWH. Sabihin kay msgr. kailan aayusin ang aking iglesya/simbahan. aking birthday. Catholic ang aayusin. Pamilay ni Jesse. Ama ni Haring David. Ang aking Lipi.

Julian: Holy ang Pader. Ask niya na palinawin ang mga nakasulat sa pader.

 Nebuchadnezzar: Ang nakasaad/itinuturo ang nasa pader.

pinagpala ang iyong sambahayan / banal na bahay

si jesus christ galit sa kanya. hanggang kailan satanas?. dating kaibigan ko si satanas. brother.

12 holy beings - 4 group w/ 4 each kawal o bantay**12 lipi ng israel - center - Austria - kumot**4 beast w/ 6 wing each**12 seals**3 horses w/ rider except east
- North : north-west\north-east -- Calf
4 - Dan
4 - Aser
4 - Neftali
- East : east-north\east-south -- Lion
4 - Juda
4 - Isacar
4 - Zabulon
- West : west-north\west-south -- Flying Eagle
4 - Efraim
4 - Manases
4 - Benjamin
- South : south-west\south-east -- Man
4 - Ruben
4 - Simeon
4 - Gad
12 countries**12 gates**12 holy items
7 churches in Asia, 7 stars - 7 angels with 7 candlestick hold by saith
-Ephesus
-Smyrna, synagogue of Satan
-Pergamos, where Satan seat is, with doctrine of Balaam and Nicolaitanes
-Thyatira, not known the depth of Satan
-Sardis
-Philadelphia
-Laodicean
7 seals
4 horses
--white, red, black, pale
*slain for the Word of God
*Great Earthquake, Stars of Heaven
--4 angels standing NEWS holding 4 wind
--angel in the east, with seal of the living God
--seal of 12 tribe of Israel at the foreheads
7 trumpets
7 thunders
*Slain Lamb by 7 horn, 7 eyes, 7 lamps of fire - 7 Spirits of God

7 12 29 1 2 3 4 5 40

Digital Bible​, Reference, Related, Intact with Bible Scripture : Levitico 22-27, Bilang 28-29, Deuteronomio 15-16, Deuteronomio 31:9-13, 2 Hari 23:21-23, 2 Cronica 7, 2 Cronica 30-31, 2 Cronica 35:1-19, Esdras 6:19-22, Nehemias 8-10, Jeremias 17:19-27, Jeremias 18:1-17, Jeremias 19:1-15, Ezekiel 7-11, Daniel 5, Lucas 16:14-31, Juan 7:1-24, Juan 8:48-59

Kapayapaan
Katarungan
Karunungan
Kalayaan
Kabaitan
Kaligtasan
Kagalingan
Katapatan
Makabayan
Pagpapakababa
 
___________________________

PAHAYAG:
Ang katarungan iginawad ng sangkaitaas-taasan ng kabanal-banalang nilikha mula sa sangkalangitan.
Sa panahon ng kadiliman, ano ang halaga ng yaman, ano ang matatamo ng lupang pinagyaman
Ang kanilang pinatabang tupa, baka at pastolan kung ito'y masusunog sa alab ng apoy
Anong halaga ng kanilang karawahe, sandata at lakas laban sa kanyang laksang nilalang.
Mga kababaihan mabuti pa ang hindi nagkaanak o ang nagpapainom ng gatas sa araw na iyon sa kaguluhang iyong madaratal ang panaghoy ng kanilang mga puso
Mga hinagpis ng kanilang kaluluwa nila tila pinagsakloban ng langit at lupa
Ito namang maawaing Diyos nagpadala ng mensahe ng pag-asa mula sa archangel, kung sila'y magbabago at magsisi ng lubos
Mga israelita sa iyong lipi kanyang itinuro ang banal na tipan ng Diyos na siyang may likha ng lahat ng nakikita at di-nakikita
Sa banal na lugar na iyon, sa Kanya'y walang sinumang makapagmamalaki ganoong sa alabok ang iyong mga sangkap
Sa tubig ika'y inihugis na Kanyang kawangis
Sa bigay niyang hangin ika'y nagkabuhay
At sa espiritu santo ika'y nakiisa sa Akin
Sa lugar na itinalaga kung saan ang mga banal at angel mula sa kaitaas-taasan ay nagkakatipon
Sa dakong iyon ang muog, sahig, pader, mga haligi, maging ang tubig na dumadaloy ay nagsipagbanal.
Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa tulungan ninyo kami at aming mga lipi
Ang iyong kalooban sa amin nawa'y mahabag
Sa aming mga kasalanan at ng aming mga ninuno nawa'y inyong patawarin
Ipahayag nawa ninyo kung ano ang marapat
naming gawin.
Alam namin ang kalabisang ginawa namin
Ilayo ninyo kami sa apoy ng alab, sa walang hanggang kaparusahan
Pinangunahan namin ang iyong kalooban, na naging dahilan ng iyong galit.
Kaming iyong lingkod at liping hinirang ay nabulid ng emperador. Sa kapulungan ng kataksilan kami'y nalikluhod. Itong aming mga pinuno kay daling nalinlang ni Satanas. Nilimot namin ang iyong tapat na tipan sa iyong nilikha. Kaya kami'y iyong tinanong, Tunay ba ang iyong Diyos?
Benaliwa namin ang iyong pahayag ng kaligtasan, bagkus nagmatigas ang aming mga puso.
At kinalaban ang iyong maawaing puso na handang magpatawad.
Tulungan ninyo9ng matanaw ang hiwaga ng iyong pag-ibig sa iyong nilalang
Ilingon ninyo ang iyong maawaing kalooban sa aba mong lingkod
Binigyan mo kami ng karunungan, subalit ginamit namin sa kasamaan.
Tulungan kami na maituwid ang aming landasin na kami rin ang may kasalanan.
Sapat ba ang magpagal at dagokan ang aming kalooban
Ano ba ang aming pambayad sala sa mga nasirang buhay dahil sa aming katampalasan
Sa mga walang malay na nadamay dahil sa aming kasakiman
Sa mga bagay na hindi dapat naming pagnasahan, sa kataksilan na naging pahirap sa aming kapwa
Sa aming pagkamakasarili, na naghatid sa aming kapwa sa apoy ng kaparusahang walang katapusan
Patawarin mo kami na iyong mga abang lingkod at nilalang
Turuan kaming manikluhod sa iyong bukal ng awa, bilang pagpapakababa ng aming mga puso
Ang aming karumihan na walang sino mang makapagpalinis kundi kayo lang Panginoon Diyos na aming tagapagligtas
Aming Ama na naglalang ng lahat na nasa sansinukod
Turuan kami halintulad ng ginawa ng aming mga ninuno na sina Adan, Abraham, Isaac, Jacob, labing-isang lipi ng Israel, Juda, Samson, Moises, Elias, mga lingkod, mga hari, propeta, apostol at mga nagsipagbanal.
Nawa'y sa pamamagitan nito'y makamtan namin ang lubos mong pagpapatawad at muling ibilang sa mga iyong Anak, Kaibigan. O kaya'y kaisa ng mga angel bilang lingkod ng iyong kaharian laban sa kasamaan.
Purihin ang Panginoong Diyos mapawalang-hanggan siya nawa. Amen.

Sino ang nagsabi o binigyan ng kapangyarihan sa inyo upang ipawalang-bisa ang mga kapistahan, kautusan at tipan ng Makapangyarihang Diyos sa inyong bayang Israel at Juda. Hindi ba, naparito ang Bugtong Anak ng Tao upang tupdin ang nasasaad sa Kautusan. Kung ganon kayo'y nagkasala sa Makapangyarihan Diyos na si YHWH. Hindi ba sinabi sa inyo ni Moises ito'y ipagdiriwang at tutupdin ninyo magpasawalang-hanggan bilang pag-alaala na kayo'y Kanyang iniligtas sa mapang-aping kamay ng bansang Ehipto, kayo ang bayang Israel at Juda, Ang inyong mga ninuno. Hindi ba kayo binilinan ng mga apostol, propeta, lingkod at alagad. Anong napakalaking kalapastangan sa Diyos. Ilang beses siyang nagpadala ng mga propeta, apostol, alagad, tagapagturo ng aking tipan sa kanya-kanyang panahon. Bakit kayo ganyan? Sadya bang mga lahi ng matitigas ang puso at isip. Ilang beses na rin ang Makapangyarihan Diyos na si YHWH nagpadala ng sakuna, digmaan, at karamdaman upang ipadama sa inyo ang mga kasalanang ito. kailan ba kayo magbabago? kailan ninyo balak ayusin ang pagkakamaling ito? dahil sa pagmamahal at pag-ibig niya sa inyo muli niyang ipapa-alaala sa inyo ang kanyang tipan sa bayang israel at juda. hindi kaya kayo naghihintay sa muling pagsugo ni elias, kay jesukristo, o sa messiah, bago ninyo matanto ang napalaking kasalanan. bakit hindi ninyo muling pag-aralan ang mga nakasaad sa kasulatan? o sadyang ibig ninyong lumihis sa Kanyang daan. marami ang nagtuturo tungkol sa Diyos, nagpapaalis ng mga masamang espiritu o demonyo at tumatawag sa pangalan niya, ito naman ang sasabihin niya: nakikilala ba kita? o kilala ba ninyo kung sino ako? Kung patuloy ang inyong katigasan ng inyong puso, hindi ba ninyo naiisip na inililihis ninyo ang landas ng aking mamamayan, kayo na pinagtiwalaan na maging pastol ng aking kawan.

Hindi ba ninyo maala-ala ang lagim na sinapit ng Sodoma at Gomorra ng Aking pinarusahan. Ang pag-gunaw ng daigdig sa pamamagitan ng tubig noong panahon ni Noah. Nabubuklat pa ba ninyo ang aking Kasulatan, mga tipan, kautusan at kapistahan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo nababatid. Israel at Juda, bakit ka nagtataka kapag ang iyong templo ay Aking nilisan, kasama ng Aking mga alagad, mga santo at banal, apostol, propeta, angel, maging inyong mga ninuno, ang Akiing mga hinirang, mga naging hari, messiah, ng mga tapat na lingkod. Sa mga panahon na lumipas at kasaysayan sa ilalim ng inyo-inyong bandila tila ba hindi pa rin maliwanag kung anu-ano ang mga dahilan ng inyong mga kasalanan, paglapastangan at pagbabaliwala ng Aking tipan sa inyo. Bakit tila kayo ay nagugulantang at may gana pang magalit sa pamamagitan ng Aking lingkod. Ganyan ba talaga kayo ka-mangmang, o maliit ang inyong pananampalataya? Ilang beses na rin winasak at pinatayong muli ang inyong mga nag-gagandahang simbahan at nagmamarigal na templo sa pamamagitan ng trahedya ng kalikasan o lupit ng digmaan. Hindi pa rin ba kaya natututo. bakit hindi ninyo turuan ang ginawa ng iyong mga ninuno? ang inyong katigasan ng ulo at puso ang nagpahamak sa mga templo at naging dahilan upang ang inyong mga kaluluwa ay napatapon sa apoy na walang katapusang kaparusahan. ilang libong taon na ang lumipas tila nakalimutan ninyo ang mga turo ng tipan at kautusan. Hindi ba kayo lumabis sa inyong karunungan kaya pati ang Aking mga tipan ay inyong sinasaula at nilalapastanganan. tinuturuan ba ninyo ang aking mga tupa sa tamang daan o sadyang inililihis ninyo ang kanilang dinaraanan. Paanong ang mga kagandahang turo ay inyong nalimutan.

O aking bayang israel at juda sa Kanyang araw na yaon, ang kalapastangang walang kapantay ay lihim nilang kukunin ang karapatan ng sanlibutan at ibibigay sa ahas ng unang panahon sa kanyang luklukan sa Pergamos. Sila'y mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan, pamahalaan at batas. Sa araw ding yaon ikaw israel at juda, na aking kinalugdan at kaibigan. Aking anak, lingkod at hinirang. Sa inyong lipi ang itinadhana na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na si YHWH nasa kaitaas-taasan. Sa inyong mga anak, isisilang ang isang sanggol sa bayan ng iyong ninuno. Sa bayang pangako na muli kitang ibabalik sa banal na lungsod malapit sa Kanyang templo at doon maninirahan. Sa lupaing mayaman sa bungangkahoy, bigas at gulayan. Kung saan ang puso o sentro palasyo, kaharian at bantayang tore ng bayangt iyon ay itinatag. Tulad ng mamahaling hiyas na bato na kailanman ay di maipagpapalit. Parang ginto na pinadalisay. Nagtataglay sa kanya ang lipi ng mga mandirigma. Ang tagapagtanggol at tagapagligtas. Taglay nila ang kapangyarihan ng katubigan, kalupaan at kalangitan upang pamahalaan ang araw na iyon. Isang maningning na bituin sa kanyang pagsilang. Ang kanyang mga pangalan ay hindi niya malilimutan sapagkat ito'y naitadhana sa kanyang mga kaway. Ang simbolo ng kanyang lipi. Ang kanilang pagsilang ang magdadala ng pag-asa sa sanlibutan. Ang mga angel at mga banal sa kalangitan ay nagsisipagdiriwang ang kanyang kaluwaltian. Maging ang mga nilalang sa kalupaan at katubigan ay makikiisa. Ang kanilang katapatan ay sa kanya ipinahayag. Ang kanyang pagdating ay magmumula sa silangan kung saan ang araw ay sumisikat sa bukang-liwayway. Tataglayin din niya ang kahilingan ng kanyang lipi ang karunungan mula sa Diyos na Makapangyarihan. Tagapagdala ng kanilang bandila ng kapayapaan. Kaya ikaw Juda at Israel, tumayo ka sa karamihan at tipunin mo ang iyong mga lipi at mga itinalagang mandirigma. Sa gabay ng Makapangyarihang Diyos Ama, ng Kanyang Anak, sa tulong ng mga banal at angel sa kaitaas-taasan ituturo sa iyo ang mga daan. Ang mandirigmang binigyan at taglay ukol sa panahon at oras, nakalipas, pangkasalukuyan at hinaharap. Ang angkan na binigyan ng tali ng tunay na magkaibigan hanggang wakas. Ang lipi na binasbasan ng proteksyon buhay sa kanyang mahal na ina, baluti laban sa kasamaan. Makakasama rin ang may taglay ng isang pagkapari o turo ukol sa kabutihan at dalisay na puso.

__________________________

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
Photo

Post has attachment
PANGITAIN AT PAHAYAG: Written In The Wall and World Map - Pagbilao, Quezon Province, Philippines
Read Full Story:
https://www.linkedin.com/pulse/pangitain-pahayag-eduard-portes

What to the future of civilization of Israel and Judah? Where they now? What they hold to in the prophecy? Written In The wall what tell it about? What Elias, Samuel, Moises and Jesus play in our world salvation? How about YHWH, angels, satan, devils, churches, saints, holy being from the heaven, water, earth? What the future ahead?

Just asking in God's, Spiritual or Bible/ Quran perspective. Second Explanation please. Thank you.

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
______________________________________

PANGITAIN:

# bukas ang asul na gate (alab ng apoy or hell)
# nakagat ng ahas ang tumatakbong manok, papalapit, humihingi ng saklolo - tapos 1 lalaki binuhat ng babae, dumating yong ahas hati-putol(katawan at ulo) sinubukan noong ulo ng ahas sa tatlong pagkakataon nakagat sa batok ang lalaki.
# 2 lalaki nakatayo sa center, tila nag-uusap, magkaharap, ang isa ay pari nagsabi/nagsalita: Let Us Pray then ang mga tao, sa unahan ay may isang babae lumuhod at saka nagdasal ng "Our Father.." sa paglingon ng lalaki na kalapit ng pari ang nakita sa altar ay si "Satanas with apoy"
# Pagbilis ng pag-ikot ng orasan.
# Apoy ang paligid. Tawirang Daan. May kabataan at matanda. babae at lalaki. pagtawid ng isang lalaki nalaglag.
# isang babae na puti ang kasuotan at isang pari na nagtatalo, ang sabi ng babae: "Tunay ba ang iyong Diyos"
# natutulog ang lalaki then dalawang tao ang lumitaw, ang isang babae ay nakabelong itim (cover with or as though with a black veil) sa may paanan at isang lalaki na puti ang kasuotan sa may ulunan - flying kiss iyong nakabelong itim na babae (cover with or as though with a black veil)
# lumang bahay at may isang babae panahon ng kastila na ang damit ay nakasaya / simpleng pilipina.
# pagbukas pinto dumating ang isang babae ng biglang lumutang lalaking malapit sa upuan
# biglang bukas ng pinto, tulog ang isang lalaki biglang may humila sa kanyang damit sa may batok at kinaladkad palabas.
# hitsurang satanas o devil images ang langit at sa pader
# may salamin sa itaas ng hagdanan, lalaking nalamin na nakadamit barong ng biglang sa likuran may dumaan na nakadamit pangkasal na babae (wedding dress)
# maraming tao, sa unahan nila'y isang babae may dalang sanggol
# tatlong angel humawak sa kanyang likod
# sundalo nasa bakbakan (war), pinaligiran ng kalaban - north, south, west tumakbo diretso sa east, tumalon sa halamanan, nakita siya ng kalaban subalit hindi na siya kilala.
# manok na nakabitin patiwarik
# may isang lalake ang nag-aayos ng airplane / eroplano, ng isa pang lalake ang lumapit at nagtanong: "Ano ng nangyari diyan?", sumagot siya "Aksidente"
# isang babae ang nagtuturo, ng dumating 2 lalake sundalo nagsabi: "may service tayo?", birthday ng bata, pagkatapos habang nag-uusap iyong tatlo, may dumating mga kasamahan sundalo nagsabing"masamang balita" may isang sundalo na tila patay, lumapit iyong sundalo, kinalabit biglang nabuhay-nagising, tawang-tawa - masaya.
# pagsaludo ng isang sundalo
# isang lalake ang pumasok sa malaking bahay/palasyo/kaharian, habang nag-uuli sa isang bahagi na parang simbahan, isang naglilinis ang nag-akit paitaas ng hagdanan, pagdating sa taas, kinausap siya.
# sa itaas nang malaking bahay/palasyo/kaharian may hapag/piging, may mga panauhin naka-upo, may service crew nagserve ng parang mangkok/baso, nagsalok ng inomin, pagkatapos ang mga tao sa may pintuan pinakilala, pagbaba parang hagdanan ay store ang kalapit.
# isang babae at batang lalake ang nagsabi: Binigyan siya ng misyon", iyong batang lalake ay suminyas ang kamay ng three - sa mrt/lrt station, - store likuran ay ferry wheels, - parang kumbento/salas
# 2 lalake ang nasa harapan ng computer / screen ng biglang may tumawag "Kuya Jeduard.."
# maliwanag ang background, waiting shed, dalawang lalake, isang babae, sa tapat templo/simbahan biglang may dalawang riding in bicycle na tumawid, pagkatapos pagkaharap ng babae tumawag "Kuya Jeduard".
# Bus na may nakasakay 1 lalake nakatayo, 2 lalake at 1 babae nakaupo may hawak na pera, sa dingding si jesus christ nakapako.
# nag-aaway ang babae at lalake ng biglang sinaksak ng patalim sa kanyang tagiliran.
# isang babae ang nagsabi "sila'y nagkasala/nagkakasala".
# dalawang lalake ang dumating lulan ng truck van/delivery van ang dumating sa isang bahay/palasyo/kaharian nagtanong/nagsabi ukol sa nakasulat sa pader.
# sa may picture ng 3 o clock jesus christ images, ang jesus christ na nakapako, at holy family image, ng biglang may nagpakitang tatlong angel ( isa sa east, isa sa west (kabataan ang hitsura) at isa sa center (bata ang hitsura) ). pagkatapos itinuro ng angel na nasa center, ang angel na nasa east.
# tatlong sundalo biglang tuwalikod, hinatid ang isa sa may tulay, pagkatawid sa tulay pumasok sa bahay, may aso sa labas ng pinto, pagkapasok ng bahay naroon si santo papa juan pablo, nagbeso o humalik sa kanan bahagi ng pisngi..

PALIWANAG:
Bantayan mo. Ikaw aking nasumpunag. Tulungan Mo ang Christian. Ang Laodicea/ meeting ng Nicea. Emperador. Lindol. Orasan Niya. 12 Lipi Tutulungan kita. Lalaban ang mga hayop. Kailangan. Ang Prophecy. Kawawa si Monsignor/Monsgr. ayaw na ni Kristo sa kanyang simbahan. Inang Maria. Aayusin. Faith. Susi. Gate. Ang Daan # Pangitain Tunay sabi ng Angel. Mga alagad niya bumaligtad. Nagalit Siya (mga taksil at ahas). Siya si Jesus Christ. Mahal ka Niya(Diyos), mandirigma - angel - archangel - knight angel - santo o mga nagsipagbanal - apostol - sundalo, nag-aayos, naglilinis, panauhin (raphael, michael, rhoan, james, gabriel, bachus, rhohan, rhan, kuya esdras, ali, ynes, eli, allah, elloi - ellah - elias, john - juan, ahayaz, rhanes, ammon, joshua, christiana, corazon, ninoy, hernani, henarez, juda, moises, jacob - israel, noah, catalina, agatha, brigette, martin, vincent), satanas - devil - ahas, weapon - sandata, maliwanag na tungkol sa religion. birthday - hindi gusto ayaw nila ( date "soltice" against in biblical - "sun", pag-aalay, pagtakas, pamilihan, pastolan), ang aking daan - mahirap, anak ng juda, pagsilang ng anak ni Satanas, Nag-uuli ang alagad ni Satanas or old snake - nakatira sa parang, heliographics - texts - iconographic and symbols ancient alphabet written in the wall, archangel raphael reports: sinungaling or bulaan si rev. father, kailangan puntahan, sabihan, iligtas, ko si msgr., mula sa kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit sa may pintuan / gate ng kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit nakita kita untog (Jesus Christ), Nasa puso mo si Jesus Christ, respect, elias iligtas ang ilaw, "pagyukod" o paghalik sa lupa, hawig / kamukha ng aking Ama, pag-aayuno sa abo / alabok, knight angel si tiya gilda nakikipaglaban kasama ni archangel rhoan, nagsisipaghintay ang mga pinatawad mo, nasa iyo ang kaligtasan, sa kalangitan kakampi mo silang lahat, daanan ng angel, archangel. mga santo at banal kaibigan nasa bahay niya, naghihintay sa kanya, silangan

Science and Technology - Implant Bionanotechnology Microchip/hair strands related future mission - for short ang kalapastangang walang kapantay "chip ni God" (as project consist/effort of RFID technology chip, datacenter, satellites, communication tower, bio-medicine, information technology, engineering, scientist etc. open for job creation/vacancy/hiring - to be friend, friend, co-worker, family etc. close to target person/team/organization/community/government/ mostly/easily implemented by OB GEN, SURGICAL etc. affected constitutional law of the land/person "BILL OF RIGHT: THE PRIVACY", as of now available like technology such as implant in animal such as detector tag or ID in endangered animal, monitored animal.

jacob / israel: kumusta ka, mahal ka.
noah: ang hiling mo, ang iyong kaligtasan ay aking kinalugdan
Jesus Christ: i'm sorry. mahal ka. aking kaibigan.

Emmanuel: Am Me, Holy. Kaibigan. Ayaw na Niya sa aking iglesya/simbahan. Galit si YHWH. Sabihin kay msgr. kailan aayusin ang aking iglesya/simbahan. aking birthday. Catholic ang aayusin. Pamilay ni Jesse. Ama ni Haring David. Ang aking Lipi.

Julian: Holy ang Pader. Ask niya na palinawin ang mga nakasulat sa pader.

 Nebuchadnezzar: Ang nakasaad/itinuturo ang nasa pader.

pinagpala ang iyong sambahayan / banal na bahay

si jesus christ galit sa kanya. hanggang kailan satanas?. dating kaibigan ko si satanas. brother.

12 holy beings - 4 group w/ 4 each kawal o bantay**12 lipi ng israel - center - Austria - kumot**4 beast w/ 6 wing each**12 seals**3 horses w/ rider except east
- North : north-west\north-east -- Calf
4 - Dan
4 - Aser
4 - Neftali
- East : east-north\east-south -- Lion
4 - Juda
4 - Isacar
4 - Zabulon
- West : west-north\west-south -- Flying Eagle
4 - Efraim
4 - Manases
4 - Benjamin
- South : south-west\south-east -- Man
4 - Ruben
4 - Simeon
4 - Gad
12 countries**12 gates**12 holy items
7 churches in Asia, 7 stars - 7 angels with 7 candlestick hold by saith
-Ephesus
-Smyrna, synagogue of Satan
-Pergamos, where Satan seat is, with doctrine of Balaam and Nicolaitanes
-Thyatira, not known the depth of Satan
-Sardis
-Philadelphia
-Laodicean
7 seals
4 horses
--white, red, black, pale
*slain for the Word of God
*Great Earthquake, Stars of Heaven
--4 angels standing NEWS holding 4 wind
--angel in the east, with seal of the living God
--seal of 12 tribe of Israel at the foreheads
7 trumpets
7 thunders
*Slain Lamb by 7 horn, 7 eyes, 7 lamps of fire - 7 Spirits of God

7 12 29 1 2 3 4 5 40

Digital Bible​, Reference, Related, Intact with Bible Scripture : Levitico 22-27, Bilang 28-29, Deuteronomio 15-16, Deuteronomio 31:9-13, 2 Hari 23:21-23, 2 Cronica 7, 2 Cronica 30-31, 2 Cronica 35:1-19, Esdras 6:19-22, Nehemias 8-10, Jeremias 17:19-27, Jeremias 18:1-17, Jeremias 19:1-15, Ezekiel 7-11, Daniel 5, Lucas 16:14-31, Juan 7:1-24, Juan 8:48-59

Kapayapaan
Katarungan
Karunungan
Kalayaan
Kabaitan
Kaligtasan
Kagalingan
Katapatan
Makabayan
Pagpapakababa
 
___________________________

PAHAYAG:
Ang katarungan iginawad ng sangkaitaas-taasan ng kabanal-banalang nilikha mula sa sangkalangitan.
Sa panahon ng kadiliman, ano ang halaga ng yaman, ano ang matatamo ng lupang pinagyaman
Ang kanilang pinatabang tupa, baka at pastolan kung ito'y masusunog sa alab ng apoy
Anong halaga ng kanilang karawahe, sandata at lakas laban sa kanyang laksang nilalang.
Mga kababaihan mabuti pa ang hindi nagkaanak o ang nagpapainom ng gatas sa araw na iyon sa kaguluhang iyong madaratal ang panaghoy ng kanilang mga puso
Mga hinagpis ng kanilang kaluluwa nila tila pinagsakloban ng langit at lupa
Ito namang maawaing Diyos nagpadala ng mensahe ng pag-asa mula sa archangel, kung sila'y magbabago at magsisi ng lubos
Mga israelita sa iyong lipi kanyang itinuro ang banal na tipan ng Diyos na siyang may likha ng lahat ng nakikita at di-nakikita
Sa banal na lugar na iyon, sa Kanya'y walang sinumang makapagmamalaki ganoong sa alabok ang iyong mga sangkap
Sa tubig ika'y inihugis na Kanyang kawangis
Sa bigay niyang hangin ika'y nagkabuhay
At sa espiritu santo ika'y nakiisa sa Akin
Sa lugar na itinalaga kung saan ang mga banal at angel mula sa kaitaas-taasan ay nagkakatipon
Sa dakong iyon ang muog, sahig, pader, mga haligi, maging ang tubig na dumadaloy ay nagsipagbanal.
Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa tulungan ninyo kami at aming mga lipi
Ang iyong kalooban sa amin nawa'y mahabag
Sa aming mga kasalanan at ng aming mga ninuno nawa'y inyong patawarin
Ipahayag nawa ninyo kung ano ang marapat
naming gawin.
Alam namin ang kalabisang ginawa namin
Ilayo ninyo kami sa apoy ng alab, sa walang hanggang kaparusahan
Pinangunahan namin ang iyong kalooban, na naging dahilan ng iyong galit.
Kaming iyong lingkod at liping hinirang ay nabulid ng emperador. Sa kapulungan ng kataksilan kami'y nalikluhod. Itong aming mga pinuno kay daling nalinlang ni Satanas. Nilimot namin ang iyong tapat na tipan sa iyong nilikha. Kaya kami'y iyong tinanong, Tunay ba ang iyong Diyos?
Benaliwa namin ang iyong pahayag ng kaligtasan, bagkus nagmatigas ang aming mga puso.
At kinalaban ang iyong maawaing puso na handang magpatawad.
Tulungan ninyo9ng matanaw ang hiwaga ng iyong pag-ibig sa iyong nilalang
Ilingon ninyo ang iyong maawaing kalooban sa aba mong lingkod
Binigyan mo kami ng karunungan, subalit ginamit namin sa kasamaan.
Tulungan kami na maituwid ang aming landasin na kami rin ang may kasalanan.
Sapat ba ang magpagal at dagokan ang aming kalooban
Ano ba ang aming pambayad sala sa mga nasirang buhay dahil sa aming katampalasan
Sa mga walang malay na nadamay dahil sa aming kasakiman
Sa mga bagay na hindi dapat naming pagnasahan, sa kataksilan na naging pahirap sa aming kapwa
Sa aming pagkamakasarili, na naghatid sa aming kapwa sa apoy ng kaparusahang walang katapusan
Patawarin mo kami na iyong mga abang lingkod at nilalang
Turuan kaming manikluhod sa iyong bukal ng awa, bilang pagpapakababa ng aming mga puso
Ang aming karumihan na walang sino mang makapagpalinis kundi kayo lang Panginoon Diyos na aming tagapagligtas
Aming Ama na naglalang ng lahat na nasa sansinukod
Turuan kami halintulad ng ginawa ng aming mga ninuno na sina Adan, Abraham, Isaac, Jacob, labing-isang lipi ng Israel, Juda, Samson, Moises, Elias, mga lingkod, mga hari, propeta, apostol at mga nagsipagbanal.
Nawa'y sa pamamagitan nito'y makamtan namin ang lubos mong pagpapatawad at muling ibilang sa mga iyong Anak, Kaibigan. O kaya'y kaisa ng mga angel bilang lingkod ng iyong kaharian laban sa kasamaan.
Purihin ang Panginoong Diyos mapawalang-hanggan siya nawa. Amen.

Sino ang nagsabi o binigyan ng kapangyarihan sa inyo upang ipawalang-bisa ang mga kapistahan, kautusan at tipan ng Makapangyarihang Diyos sa inyong bayang Israel at Juda. Hindi ba, naparito ang Bugtong Anak ng Tao upang tupdin ang nasasaad sa Kautusan. Kung ganon kayo'y nagkasala sa Makapangyarihan Diyos na si YHWH. Hindi ba sinabi sa inyo ni Moises ito'y ipagdiriwang at tutupdin ninyo magpasawalang-hanggan bilang pag-alaala na kayo'y Kanyang iniligtas sa mapang-aping kamay ng bansang Ehipto, kayo ang bayang Israel at Juda, Ang inyong mga ninuno. Hindi ba kayo binilinan ng mga apostol, propeta, lingkod at alagad. Anong napakalaking kalapastangan sa Diyos. Ilang beses siyang nagpadala ng mga propeta, apostol, alagad, tagapagturo ng aking tipan sa kanya-kanyang panahon. Bakit kayo ganyan? Sadya bang mga lahi ng matitigas ang puso at isip. Ilang beses na rin ang Makapangyarihan Diyos na si YHWH nagpadala ng sakuna, digmaan, at karamdaman upang ipadama sa inyo ang mga kasalanang ito. kailan ba kayo magbabago? kailan ninyo balak ayusin ang pagkakamaling ito? dahil sa pagmamahal at pag-ibig niya sa inyo muli niyang ipapa-alaala sa inyo ang kanyang tipan sa bayang israel at juda. hindi kaya kayo naghihintay sa muling pagsugo ni elias, kay jesukristo, o sa messiah, bago ninyo matanto ang napalaking kasalanan. bakit hindi ninyo muling pag-aralan ang mga nakasaad sa kasulatan? o sadyang ibig ninyong lumihis sa Kanyang daan. marami ang nagtuturo tungkol sa Diyos, nagpapaalis ng mga masamang espiritu o demonyo at tumatawag sa pangalan niya, ito naman ang sasabihin niya: nakikilala ba kita? o kilala ba ninyo kung sino ako? Kung patuloy ang inyong katigasan ng inyong puso, hindi ba ninyo naiisip na inililihis ninyo ang landas ng aking mamamayan, kayo na pinagtiwalaan na maging pastol ng aking kawan.

Hindi ba ninyo maala-ala ang lagim na sinapit ng Sodoma at Gomorra ng Aking pinarusahan. Ang pag-gunaw ng daigdig sa pamamagitan ng tubig noong panahon ni Noah. Nabubuklat pa ba ninyo ang aking Kasulatan, mga tipan, kautusan at kapistahan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo nababatid. Israel at Juda, bakit ka nagtataka kapag ang iyong templo ay Aking nilisan, kasama ng Aking mga alagad, mga santo at banal, apostol, propeta, angel, maging inyong mga ninuno, ang Akiing mga hinirang, mga naging hari, messiah, ng mga tapat na lingkod. Sa mga panahon na lumipas at kasaysayan sa ilalim ng inyo-inyong bandila tila ba hindi pa rin maliwanag kung anu-ano ang mga dahilan ng inyong mga kasalanan, paglapastangan at pagbabaliwala ng Aking tipan sa inyo. Bakit tila kayo ay nagugulantang at may gana pang magalit sa pamamagitan ng Aking lingkod. Ganyan ba talaga kayo ka-mangmang, o maliit ang inyong pananampalataya? Ilang beses na rin winasak at pinatayong muli ang inyong mga nag-gagandahang simbahan at nagmamarigal na templo sa pamamagitan ng trahedya ng kalikasan o lupit ng digmaan. Hindi pa rin ba kaya natututo. bakit hindi ninyo turuan ang ginawa ng iyong mga ninuno? ang inyong katigasan ng ulo at puso ang nagpahamak sa mga templo at naging dahilan upang ang inyong mga kaluluwa ay napatapon sa apoy na walang katapusang kaparusahan. ilang libong taon na ang lumipas tila nakalimutan ninyo ang mga turo ng tipan at kautusan. Hindi ba kayo lumabis sa inyong karunungan kaya pati ang Aking mga tipan ay inyong sinasaula at nilalapastanganan. tinuturuan ba ninyo ang aking mga tupa sa tamang daan o sadyang inililihis ninyo ang kanilang dinaraanan. Paanong ang mga kagandahang turo ay inyong nalimutan.

O aking bayang israel at juda sa Kanyang araw na yaon, ang kalapastangang walang kapantay ay lihim nilang kukunin ang karapatan ng sanlibutan at ibibigay sa ahas ng unang panahon sa kanyang luklukan sa Pergamos. Sila'y mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan, pamahalaan at batas. Sa araw ding yaon ikaw israel at juda, na aking kinalugdan at kaibigan. Aking anak, lingkod at hinirang. Sa inyong lipi ang itinadhana na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na si YHWH nasa kaitaas-taasan. Sa inyong mga anak, isisilang ang isang sanggol sa bayan ng iyong ninuno. Sa bayang pangako na muli kitang ibabalik sa banal na lungsod malapit sa Kanyang templo at doon maninirahan. Sa lupaing mayaman sa bungangkahoy, bigas at gulayan. Kung saan ang puso o sentro palasyo, kaharian at bantayang tore ng bayangt iyon ay itinatag. Tulad ng mamahaling hiyas na bato na kailanman ay di maipagpapalit. Parang ginto na pinadalisay. Nagtataglay sa kanya ang lipi ng mga mandirigma. Ang tagapagtanggol at tagapagligtas. Taglay nila ang kapangyarihan ng katubigan, kalupaan at kalangitan upang pamahalaan ang araw na iyon. Isang maningning na bituin sa kanyang pagsilang. Ang kanyang mga pangalan ay hindi niya malilimutan sapagkat ito'y naitadhana sa kanyang mga kaway. Ang simbolo ng kanyang lipi. Ang kanilang pagsilang ang magdadala ng pag-asa sa sanlibutan. Ang mga angel at mga banal sa kalangitan ay nagsisipagdiriwang ang kanyang kaluwaltian. Maging ang mga nilalang sa kalupaan at katubigan ay makikiisa. Ang kanilang katapatan ay sa kanya ipinahayag. Ang kanyang pagdating ay magmumula sa silangan kung saan ang araw ay sumisikat sa bukang-liwayway. Tataglayin din niya ang kahilingan ng kanyang lipi ang karunungan mula sa Diyos na Makapangyarihan. Tagapagdala ng kanilang bandila ng kapayapaan. Kaya ikaw Juda at Israel, tumayo ka sa karamihan at tipunin mo ang iyong mga lipi at mga itinalagang mandirigma. Sa gabay ng Makapangyarihang Diyos Ama, ng Kanyang Anak, sa tulong ng mga banal at angel sa kaitaas-taasan ituturo sa iyo ang mga daan. Ang mandirigmang binigyan at taglay ukol sa panahon at oras, nakalipas, pangkasalukuyan at hinaharap. Ang angkan na binigyan ng tali ng tunay na magkaibigan hanggang wakas. Ang lipi na binasbasan ng proteksyon buhay sa kanyang mahal na ina, baluti laban sa kasamaan. Makakasama rin ang may taglay ng isang pagkapari o turo ukol sa kabutihan at dalisay na puso.

__________________________

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
Photo

Post has attachment
PANGITAIN AT PAHAYAG: Written In The Wall and World Map - Pagbilao, Quezon Province, Philippines
Read Full Story:
https://www.linkedin.com/pulse/pangitain-pahayag-eduard-portes

What to the future of civilization of Israel and Judah? Where they now? What they hold to in the prophecy? Written In The wall what tell it about? What Elias, Samuel, Moises and Jesus play in our world salvation? How about YHWH, angels, satan, devils, churches, saints, holy being from the heaven, water, earth? What the future ahead?

Just asking in God's, Spiritual or Bible/ Quran perspective. Second Explanation please. Thank you.

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
______________________________________

PANGITAIN:

# bukas ang asul na gate (alab ng apoy or hell)
# nakagat ng ahas ang tumatakbong manok, papalapit, humihingi ng saklolo - tapos 1 lalaki binuhat ng babae, dumating yong ahas hati-putol(katawan at ulo) sinubukan noong ulo ng ahas sa tatlong pagkakataon nakagat sa batok ang lalaki.
# 2 lalaki nakatayo sa center, tila nag-uusap, magkaharap, ang isa ay pari nagsabi/nagsalita: Let Us Pray then ang mga tao, sa unahan ay may isang babae lumuhod at saka nagdasal ng "Our Father.." sa paglingon ng lalaki na kalapit ng pari ang nakita sa altar ay si "Satanas with apoy"
# Pagbilis ng pag-ikot ng orasan.
# Apoy ang paligid. Tawirang Daan. May kabataan at matanda. babae at lalaki. pagtawid ng isang lalaki nalaglag.
# isang babae na puti ang kasuotan at isang pari na nagtatalo, ang sabi ng babae: "Tunay ba ang iyong Diyos"
# natutulog ang lalaki then dalawang tao ang lumitaw, ang isang babae ay nakabelong itim (cover with or as though with a black veil) sa may paanan at isang lalaki na puti ang kasuotan sa may ulunan - flying kiss iyong nakabelong itim na babae (cover with or as though with a black veil)
# lumang bahay at may isang babae panahon ng kastila na ang damit ay nakasaya / simpleng pilipina.
# pagbukas pinto dumating ang isang babae ng biglang lumutang lalaking malapit sa upuan
# biglang bukas ng pinto, tulog ang isang lalaki biglang may humila sa kanyang damit sa may batok at kinaladkad palabas.
# hitsurang satanas o devil images ang langit at sa pader
# may salamin sa itaas ng hagdanan, lalaking nalamin na nakadamit barong ng biglang sa likuran may dumaan na nakadamit pangkasal na babae (wedding dress)
# maraming tao, sa unahan nila'y isang babae may dalang sanggol
# tatlong angel humawak sa kanyang likod
# sundalo nasa bakbakan (war), pinaligiran ng kalaban - north, south, west tumakbo diretso sa east, tumalon sa halamanan, nakita siya ng kalaban subalit hindi na siya kilala.
# manok na nakabitin patiwarik
# may isang lalake ang nag-aayos ng airplane / eroplano, ng isa pang lalake ang lumapit at nagtanong: "Ano ng nangyari diyan?", sumagot siya "Aksidente"
# isang babae ang nagtuturo, ng dumating 2 lalake sundalo nagsabi: "may service tayo?", birthday ng bata, pagkatapos habang nag-uusap iyong tatlo, may dumating mga kasamahan sundalo nagsabing"masamang balita" may isang sundalo na tila patay, lumapit iyong sundalo, kinalabit biglang nabuhay-nagising, tawang-tawa - masaya.
# pagsaludo ng isang sundalo
# isang lalake ang pumasok sa malaking bahay/palasyo/kaharian, habang nag-uuli sa isang bahagi na parang simbahan, isang naglilinis ang nag-akit paitaas ng hagdanan, pagdating sa taas, kinausap siya.
# sa itaas nang malaking bahay/palasyo/kaharian may hapag/piging, may mga panauhin naka-upo, may service crew nagserve ng parang mangkok/baso, nagsalok ng inomin, pagkatapos ang mga tao sa may pintuan pinakilala, pagbaba parang hagdanan ay store ang kalapit.
# isang babae at batang lalake ang nagsabi: Binigyan siya ng misyon", iyong batang lalake ay suminyas ang kamay ng three - sa mrt/lrt station, - store likuran ay ferry wheels, - parang kumbento/salas
# 2 lalake ang nasa harapan ng computer / screen ng biglang may tumawag "Kuya Jeduard.."
# maliwanag ang background, waiting shed, dalawang lalake, isang babae, sa tapat templo/simbahan biglang may dalawang riding in bicycle na tumawid, pagkatapos pagkaharap ng babae tumawag "Kuya Jeduard".
# Bus na may nakasakay 1 lalake nakatayo, 2 lalake at 1 babae nakaupo may hawak na pera, sa dingding si jesus christ nakapako.
# nag-aaway ang babae at lalake ng biglang sinaksak ng patalim sa kanyang tagiliran.
# isang babae ang nagsabi "sila'y nagkasala/nagkakasala".
# dalawang lalake ang dumating lulan ng truck van/delivery van ang dumating sa isang bahay/palasyo/kaharian nagtanong/nagsabi ukol sa nakasulat sa pader.
# sa may picture ng 3 o clock jesus christ images, ang jesus christ na nakapako, at holy family image, ng biglang may nagpakitang tatlong angel ( isa sa east, isa sa west (kabataan ang hitsura) at isa sa center (bata ang hitsura) ). pagkatapos itinuro ng angel na nasa center, ang angel na nasa east.
# tatlong sundalo biglang tuwalikod, hinatid ang isa sa may tulay, pagkatawid sa tulay pumasok sa bahay, may aso sa labas ng pinto, pagkapasok ng bahay naroon si santo papa juan pablo, nagbeso o humalik sa kanan bahagi ng pisngi..

PALIWANAG:
Bantayan mo. Ikaw aking nasumpunag. Tulungan Mo ang Christian. Ang Laodicea/ meeting ng Nicea. Emperador. Lindol. Orasan Niya. 12 Lipi Tutulungan kita. Lalaban ang mga hayop. Kailangan. Ang Prophecy. Kawawa si Monsignor/Monsgr. ayaw na ni Kristo sa kanyang simbahan. Inang Maria. Aayusin. Faith. Susi. Gate. Ang Daan # Pangitain Tunay sabi ng Angel. Mga alagad niya bumaligtad. Nagalit Siya (mga taksil at ahas). Siya si Jesus Christ. Mahal ka Niya(Diyos), mandirigma - angel - archangel - knight angel - santo o mga nagsipagbanal - apostol - sundalo, nag-aayos, naglilinis, panauhin (raphael, michael, rhoan, james, gabriel, bachus, rhohan, rhan, kuya esdras, ali, ynes, eli, allah, elloi - ellah - elias, john - juan, ahayaz, rhanes, ammon, joshua, christiana, corazon, ninoy, hernani, henarez, juda, moises, jacob - israel, noah, catalina, agatha, brigette, martin, vincent), satanas - devil - ahas, weapon - sandata, maliwanag na tungkol sa religion. birthday - hindi gusto ayaw nila ( date "soltice" against in biblical - "sun", pag-aalay, pagtakas, pamilihan, pastolan), ang aking daan - mahirap, anak ng juda, pagsilang ng anak ni Satanas, Nag-uuli ang alagad ni Satanas or old snake - nakatira sa parang, heliographics - texts - iconographic and symbols ancient alphabet written in the wall, archangel raphael reports: sinungaling or bulaan si rev. father, kailangan puntahan, sabihan, iligtas, ko si msgr., mula sa kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit sa may pintuan / gate ng kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit nakita kita untog (Jesus Christ), Nasa puso mo si Jesus Christ, respect, elias iligtas ang ilaw, "pagyukod" o paghalik sa lupa, hawig / kamukha ng aking Ama, pag-aayuno sa abo / alabok, knight angel si tiya gilda nakikipaglaban kasama ni archangel rhoan, nagsisipaghintay ang mga pinatawad mo, nasa iyo ang kaligtasan, sa kalangitan kakampi mo silang lahat, daanan ng angel, archangel. mga santo at banal kaibigan nasa bahay niya, naghihintay sa kanya, silangan

Science and Technology - Implant Bionanotechnology Microchip/hair strands related future mission - for short ang kalapastangang walang kapantay "chip ni God" (as project consist/effort of RFID technology chip, datacenter, satellites, communication tower, bio-medicine, information technology, engineering, scientist etc. open for job creation/vacancy/hiring - to be friend, friend, co-worker, family etc. close to target person/team/organization/community/government/ mostly/easily implemented by OB GEN, SURGICAL etc. affected constitutional law of the land/person "BILL OF RIGHT: THE PRIVACY", as of now available like technology such as implant in animal such as detector tag or ID in endangered animal, monitored animal.

jacob / israel: kumusta ka, mahal ka.
noah: ang hiling mo, ang iyong kaligtasan ay aking kinalugdan
Jesus Christ: i'm sorry. mahal ka. aking kaibigan.

Emmanuel: Am Me, Holy. Kaibigan. Ayaw na Niya sa aking iglesya/simbahan. Galit si YHWH. Sabihin kay msgr. kailan aayusin ang aking iglesya/simbahan. aking birthday. Catholic ang aayusin. Pamilay ni Jesse. Ama ni Haring David. Ang aking Lipi.

Julian: Holy ang Pader. Ask niya na palinawin ang mga nakasulat sa pader.

 Nebuchadnezzar: Ang nakasaad/itinuturo ang nasa pader.

pinagpala ang iyong sambahayan / banal na bahay

si jesus christ galit sa kanya. hanggang kailan satanas?. dating kaibigan ko si satanas. brother.

12 holy beings - 4 group w/ 4 each kawal o bantay**12 lipi ng israel - center - Austria - kumot**4 beast w/ 6 wing each**12 seals**3 horses w/ rider except east
- North : north-west\north-east -- Calf
4 - Dan
4 - Aser
4 - Neftali
- East : east-north\east-south -- Lion
4 - Juda
4 - Isacar
4 - Zabulon
- West : west-north\west-south -- Flying Eagle
4 - Efraim
4 - Manases
4 - Benjamin
- South : south-west\south-east -- Man
4 - Ruben
4 - Simeon
4 - Gad
12 countries**12 gates**12 holy items
7 churches in Asia, 7 stars - 7 angels with 7 candlestick hold by saith
-Ephesus
-Smyrna, synagogue of Satan
-Pergamos, where Satan seat is, with doctrine of Balaam and Nicolaitanes
-Thyatira, not known the depth of Satan
-Sardis
-Philadelphia
-Laodicean
7 seals
4 horses
--white, red, black, pale
*slain for the Word of God
*Great Earthquake, Stars of Heaven
--4 angels standing NEWS holding 4 wind
--angel in the east, with seal of the living God
--seal of 12 tribe of Israel at the foreheads
7 trumpets
7 thunders
*Slain Lamb by 7 horn, 7 eyes, 7 lamps of fire - 7 Spirits of God

7 12 29 1 2 3 4 5 40

Digital Bible​, Reference, Related, Intact with Bible Scripture : Levitico 22-27, Bilang 28-29, Deuteronomio 15-16, Deuteronomio 31:9-13, 2 Hari 23:21-23, 2 Cronica 7, 2 Cronica 30-31, 2 Cronica 35:1-19, Esdras 6:19-22, Nehemias 8-10, Jeremias 17:19-27, Jeremias 18:1-17, Jeremias 19:1-15, Ezekiel 7-11, Daniel 5, Lucas 16:14-31, Juan 7:1-24, Juan 8:48-59

Kapayapaan
Katarungan
Karunungan
Kalayaan
Kabaitan
Kaligtasan
Kagalingan
Katapatan
Makabayan
Pagpapakababa
 
___________________________

PAHAYAG:
Ang katarungan iginawad ng sangkaitaas-taasan ng kabanal-banalang nilikha mula sa sangkalangitan.
Sa panahon ng kadiliman, ano ang halaga ng yaman, ano ang matatamo ng lupang pinagyaman
Ang kanilang pinatabang tupa, baka at pastolan kung ito'y masusunog sa alab ng apoy
Anong halaga ng kanilang karawahe, sandata at lakas laban sa kanyang laksang nilalang.
Mga kababaihan mabuti pa ang hindi nagkaanak o ang nagpapainom ng gatas sa araw na iyon sa kaguluhang iyong madaratal ang panaghoy ng kanilang mga puso
Mga hinagpis ng kanilang kaluluwa nila tila pinagsakloban ng langit at lupa
Ito namang maawaing Diyos nagpadala ng mensahe ng pag-asa mula sa archangel, kung sila'y magbabago at magsisi ng lubos
Mga israelita sa iyong lipi kanyang itinuro ang banal na tipan ng Diyos na siyang may likha ng lahat ng nakikita at di-nakikita
Sa banal na lugar na iyon, sa Kanya'y walang sinumang makapagmamalaki ganoong sa alabok ang iyong mga sangkap
Sa tubig ika'y inihugis na Kanyang kawangis
Sa bigay niyang hangin ika'y nagkabuhay
At sa espiritu santo ika'y nakiisa sa Akin
Sa lugar na itinalaga kung saan ang mga banal at angel mula sa kaitaas-taasan ay nagkakatipon
Sa dakong iyon ang muog, sahig, pader, mga haligi, maging ang tubig na dumadaloy ay nagsipagbanal.
Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa tulungan ninyo kami at aming mga lipi
Ang iyong kalooban sa amin nawa'y mahabag
Sa aming mga kasalanan at ng aming mga ninuno nawa'y inyong patawarin
Ipahayag nawa ninyo kung ano ang marapat
naming gawin.
Alam namin ang kalabisang ginawa namin
Ilayo ninyo kami sa apoy ng alab, sa walang hanggang kaparusahan
Pinangunahan namin ang iyong kalooban, na naging dahilan ng iyong galit.
Kaming iyong lingkod at liping hinirang ay nabulid ng emperador. Sa kapulungan ng kataksilan kami'y nalikluhod. Itong aming mga pinuno kay daling nalinlang ni Satanas. Nilimot namin ang iyong tapat na tipan sa iyong nilikha. Kaya kami'y iyong tinanong, Tunay ba ang iyong Diyos?
Benaliwa namin ang iyong pahayag ng kaligtasan, bagkus nagmatigas ang aming mga puso.
At kinalaban ang iyong maawaing puso na handang magpatawad.
Tulungan ninyo9ng matanaw ang hiwaga ng iyong pag-ibig sa iyong nilalang
Ilingon ninyo ang iyong maawaing kalooban sa aba mong lingkod
Binigyan mo kami ng karunungan, subalit ginamit namin sa kasamaan.
Tulungan kami na maituwid ang aming landasin na kami rin ang may kasalanan.
Sapat ba ang magpagal at dagokan ang aming kalooban
Ano ba ang aming pambayad sala sa mga nasirang buhay dahil sa aming katampalasan
Sa mga walang malay na nadamay dahil sa aming kasakiman
Sa mga bagay na hindi dapat naming pagnasahan, sa kataksilan na naging pahirap sa aming kapwa
Sa aming pagkamakasarili, na naghatid sa aming kapwa sa apoy ng kaparusahang walang katapusan
Patawarin mo kami na iyong mga abang lingkod at nilalang
Turuan kaming manikluhod sa iyong bukal ng awa, bilang pagpapakababa ng aming mga puso
Ang aming karumihan na walang sino mang makapagpalinis kundi kayo lang Panginoon Diyos na aming tagapagligtas
Aming Ama na naglalang ng lahat na nasa sansinukod
Turuan kami halintulad ng ginawa ng aming mga ninuno na sina Adan, Abraham, Isaac, Jacob, labing-isang lipi ng Israel, Juda, Samson, Moises, Elias, mga lingkod, mga hari, propeta, apostol at mga nagsipagbanal.
Nawa'y sa pamamagitan nito'y makamtan namin ang lubos mong pagpapatawad at muling ibilang sa mga iyong Anak, Kaibigan. O kaya'y kaisa ng mga angel bilang lingkod ng iyong kaharian laban sa kasamaan.
Purihin ang Panginoong Diyos mapawalang-hanggan siya nawa. Amen.

Sino ang nagsabi o binigyan ng kapangyarihan sa inyo upang ipawalang-bisa ang mga kapistahan, kautusan at tipan ng Makapangyarihang Diyos sa inyong bayang Israel at Juda. Hindi ba, naparito ang Bugtong Anak ng Tao upang tupdin ang nasasaad sa Kautusan. Kung ganon kayo'y nagkasala sa Makapangyarihan Diyos na si YHWH. Hindi ba sinabi sa inyo ni Moises ito'y ipagdiriwang at tutupdin ninyo magpasawalang-hanggan bilang pag-alaala na kayo'y Kanyang iniligtas sa mapang-aping kamay ng bansang Ehipto, kayo ang bayang Israel at Juda, Ang inyong mga ninuno. Hindi ba kayo binilinan ng mga apostol, propeta, lingkod at alagad. Anong napakalaking kalapastangan sa Diyos. Ilang beses siyang nagpadala ng mga propeta, apostol, alagad, tagapagturo ng aking tipan sa kanya-kanyang panahon. Bakit kayo ganyan? Sadya bang mga lahi ng matitigas ang puso at isip. Ilang beses na rin ang Makapangyarihan Diyos na si YHWH nagpadala ng sakuna, digmaan, at karamdaman upang ipadama sa inyo ang mga kasalanang ito. kailan ba kayo magbabago? kailan ninyo balak ayusin ang pagkakamaling ito? dahil sa pagmamahal at pag-ibig niya sa inyo muli niyang ipapa-alaala sa inyo ang kanyang tipan sa bayang israel at juda. hindi kaya kayo naghihintay sa muling pagsugo ni elias, kay jesukristo, o sa messiah, bago ninyo matanto ang napalaking kasalanan. bakit hindi ninyo muling pag-aralan ang mga nakasaad sa kasulatan? o sadyang ibig ninyong lumihis sa Kanyang daan. marami ang nagtuturo tungkol sa Diyos, nagpapaalis ng mga masamang espiritu o demonyo at tumatawag sa pangalan niya, ito naman ang sasabihin niya: nakikilala ba kita? o kilala ba ninyo kung sino ako? Kung patuloy ang inyong katigasan ng inyong puso, hindi ba ninyo naiisip na inililihis ninyo ang landas ng aking mamamayan, kayo na pinagtiwalaan na maging pastol ng aking kawan.

Hindi ba ninyo maala-ala ang lagim na sinapit ng Sodoma at Gomorra ng Aking pinarusahan. Ang pag-gunaw ng daigdig sa pamamagitan ng tubig noong panahon ni Noah. Nabubuklat pa ba ninyo ang aking Kasulatan, mga tipan, kautusan at kapistahan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo nababatid. Israel at Juda, bakit ka nagtataka kapag ang iyong templo ay Aking nilisan, kasama ng Aking mga alagad, mga santo at banal, apostol, propeta, angel, maging inyong mga ninuno, ang Akiing mga hinirang, mga naging hari, messiah, ng mga tapat na lingkod. Sa mga panahon na lumipas at kasaysayan sa ilalim ng inyo-inyong bandila tila ba hindi pa rin maliwanag kung anu-ano ang mga dahilan ng inyong mga kasalanan, paglapastangan at pagbabaliwala ng Aking tipan sa inyo. Bakit tila kayo ay nagugulantang at may gana pang magalit sa pamamagitan ng Aking lingkod. Ganyan ba talaga kayo ka-mangmang, o maliit ang inyong pananampalataya? Ilang beses na rin winasak at pinatayong muli ang inyong mga nag-gagandahang simbahan at nagmamarigal na templo sa pamamagitan ng trahedya ng kalikasan o lupit ng digmaan. Hindi pa rin ba kaya natututo. bakit hindi ninyo turuan ang ginawa ng iyong mga ninuno? ang inyong katigasan ng ulo at puso ang nagpahamak sa mga templo at naging dahilan upang ang inyong mga kaluluwa ay napatapon sa apoy na walang katapusang kaparusahan. ilang libong taon na ang lumipas tila nakalimutan ninyo ang mga turo ng tipan at kautusan. Hindi ba kayo lumabis sa inyong karunungan kaya pati ang Aking mga tipan ay inyong sinasaula at nilalapastanganan. tinuturuan ba ninyo ang aking mga tupa sa tamang daan o sadyang inililihis ninyo ang kanilang dinaraanan. Paanong ang mga kagandahang turo ay inyong nalimutan.

O aking bayang israel at juda sa Kanyang araw na yaon, ang kalapastangang walang kapantay ay lihim nilang kukunin ang karapatan ng sanlibutan at ibibigay sa ahas ng unang panahon sa kanyang luklukan sa Pergamos. Sila'y mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan, pamahalaan at batas. Sa araw ding yaon ikaw israel at juda, na aking kinalugdan at kaibigan. Aking anak, lingkod at hinirang. Sa inyong lipi ang itinadhana na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na si YHWH nasa kaitaas-taasan. Sa inyong mga anak, isisilang ang isang sanggol sa bayan ng iyong ninuno. Sa bayang pangako na muli kitang ibabalik sa banal na lungsod malapit sa Kanyang templo at doon maninirahan. Sa lupaing mayaman sa bungangkahoy, bigas at gulayan. Kung saan ang puso o sentro palasyo, kaharian at bantayang tore ng bayangt iyon ay itinatag. Tulad ng mamahaling hiyas na bato na kailanman ay di maipagpapalit. Parang ginto na pinadalisay. Nagtataglay sa kanya ang lipi ng mga mandirigma. Ang tagapagtanggol at tagapagligtas. Taglay nila ang kapangyarihan ng katubigan, kalupaan at kalangitan upang pamahalaan ang araw na iyon. Isang maningning na bituin sa kanyang pagsilang. Ang kanyang mga pangalan ay hindi niya malilimutan sapagkat ito'y naitadhana sa kanyang mga kaway. Ang simbolo ng kanyang lipi. Ang kanilang pagsilang ang magdadala ng pag-asa sa sanlibutan. Ang mga angel at mga banal sa kalangitan ay nagsisipagdiriwang ang kanyang kaluwaltian. Maging ang mga nilalang sa kalupaan at katubigan ay makikiisa. Ang kanilang katapatan ay sa kanya ipinahayag. Ang kanyang pagdating ay magmumula sa silangan kung saan ang araw ay sumisikat sa bukang-liwayway. Tataglayin din niya ang kahilingan ng kanyang lipi ang karunungan mula sa Diyos na Makapangyarihan. Tagapagdala ng kanilang bandila ng kapayapaan. Kaya ikaw Juda at Israel, tumayo ka sa karamihan at tipunin mo ang iyong mga lipi at mga itinalagang mandirigma. Sa gabay ng Makapangyarihang Diyos Ama, ng Kanyang Anak, sa tulong ng mga banal at angel sa kaitaas-taasan ituturo sa iyo ang mga daan. Ang mandirigmang binigyan at taglay ukol sa panahon at oras, nakalipas, pangkasalukuyan at hinaharap. Ang angkan na binigyan ng tali ng tunay na magkaibigan hanggang wakas. Ang lipi na binasbasan ng proteksyon buhay sa kanyang mahal na ina, baluti laban sa kasamaan. Makakasama rin ang may taglay ng isang pagkapari o turo ukol sa kabutihan at dalisay na puso.

__________________________

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
Photo

Post has attachment
PANGITAIN AT PAHAYAG: Written In The Wall and World Map - Pagbilao, Quezon Province, Philippines
Read Full Story:
https://www.linkedin.com/pulse/pangitain-pahayag-eduard-portes

What to the future of civilization of Israel and Judah? Where they now? What they hold to in the prophecy? Written In The wall what tell it about? What Elias, Samuel, Moises and Jesus play in our world salvation? How about YHWH, angels, satan, devils, churches, saints, holy being from the heaven, water, earth? What the future ahead?

Just asking in God's, Spiritual or Bible/ Quran perspective. Second Explanation please. Thank you.

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
______________________________________

PANGITAIN:

# bukas ang asul na gate (alab ng apoy or hell)
# nakagat ng ahas ang tumatakbong manok, papalapit, humihingi ng saklolo - tapos 1 lalaki binuhat ng babae, dumating yong ahas hati-putol(katawan at ulo) sinubukan noong ulo ng ahas sa tatlong pagkakataon nakagat sa batok ang lalaki.
# 2 lalaki nakatayo sa center, tila nag-uusap, magkaharap, ang isa ay pari nagsabi/nagsalita: Let Us Pray then ang mga tao, sa unahan ay may isang babae lumuhod at saka nagdasal ng "Our Father.." sa paglingon ng lalaki na kalapit ng pari ang nakita sa altar ay si "Satanas with apoy"
# Pagbilis ng pag-ikot ng orasan.
# Apoy ang paligid. Tawirang Daan. May kabataan at matanda. babae at lalaki. pagtawid ng isang lalaki nalaglag.
# isang babae na puti ang kasuotan at isang pari na nagtatalo, ang sabi ng babae: "Tunay ba ang iyong Diyos"
# natutulog ang lalaki then dalawang tao ang lumitaw, ang isang babae ay nakabelong itim (cover with or as though with a black veil) sa may paanan at isang lalaki na puti ang kasuotan sa may ulunan - flying kiss iyong nakabelong itim na babae (cover with or as though with a black veil)
# lumang bahay at may isang babae panahon ng kastila na ang damit ay nakasaya / simpleng pilipina.
# pagbukas pinto dumating ang isang babae ng biglang lumutang lalaking malapit sa upuan
# biglang bukas ng pinto, tulog ang isang lalaki biglang may humila sa kanyang damit sa may batok at kinaladkad palabas.
# hitsurang satanas o devil images ang langit at sa pader
# may salamin sa itaas ng hagdanan, lalaking nalamin na nakadamit barong ng biglang sa likuran may dumaan na nakadamit pangkasal na babae (wedding dress)
# maraming tao, sa unahan nila'y isang babae may dalang sanggol
# tatlong angel humawak sa kanyang likod
# sundalo nasa bakbakan (war), pinaligiran ng kalaban - north, south, west tumakbo diretso sa east, tumalon sa halamanan, nakita siya ng kalaban subalit hindi na siya kilala.
# manok na nakabitin patiwarik
# may isang lalake ang nag-aayos ng airplane / eroplano, ng isa pang lalake ang lumapit at nagtanong: "Ano ng nangyari diyan?", sumagot siya "Aksidente"
# isang babae ang nagtuturo, ng dumating 2 lalake sundalo nagsabi: "may service tayo?", birthday ng bata, pagkatapos habang nag-uusap iyong tatlo, may dumating mga kasamahan sundalo nagsabing"masamang balita" may isang sundalo na tila patay, lumapit iyong sundalo, kinalabit biglang nabuhay-nagising, tawang-tawa - masaya.
# pagsaludo ng isang sundalo
# isang lalake ang pumasok sa malaking bahay/palasyo/kaharian, habang nag-uuli sa isang bahagi na parang simbahan, isang naglilinis ang nag-akit paitaas ng hagdanan, pagdating sa taas, kinausap siya.
# sa itaas nang malaking bahay/palasyo/kaharian may hapag/piging, may mga panauhin naka-upo, may service crew nagserve ng parang mangkok/baso, nagsalok ng inomin, pagkatapos ang mga tao sa may pintuan pinakilala, pagbaba parang hagdanan ay store ang kalapit.
# isang babae at batang lalake ang nagsabi: Binigyan siya ng misyon", iyong batang lalake ay suminyas ang kamay ng three - sa mrt/lrt station, - store likuran ay ferry wheels, - parang kumbento/salas
# 2 lalake ang nasa harapan ng computer / screen ng biglang may tumawag "Kuya Jeduard.."
# maliwanag ang background, waiting shed, dalawang lalake, isang babae, sa tapat templo/simbahan biglang may dalawang riding in bicycle na tumawid, pagkatapos pagkaharap ng babae tumawag "Kuya Jeduard".
# Bus na may nakasakay 1 lalake nakatayo, 2 lalake at 1 babae nakaupo may hawak na pera, sa dingding si jesus christ nakapako.
# nag-aaway ang babae at lalake ng biglang sinaksak ng patalim sa kanyang tagiliran.
# isang babae ang nagsabi "sila'y nagkasala/nagkakasala".
# dalawang lalake ang dumating lulan ng truck van/delivery van ang dumating sa isang bahay/palasyo/kaharian nagtanong/nagsabi ukol sa nakasulat sa pader.
# sa may picture ng 3 o clock jesus christ images, ang jesus christ na nakapako, at holy family image, ng biglang may nagpakitang tatlong angel ( isa sa east, isa sa west (kabataan ang hitsura) at isa sa center (bata ang hitsura) ). pagkatapos itinuro ng angel na nasa center, ang angel na nasa east.
# tatlong sundalo biglang tuwalikod, hinatid ang isa sa may tulay, pagkatawid sa tulay pumasok sa bahay, may aso sa labas ng pinto, pagkapasok ng bahay naroon si santo papa juan pablo, nagbeso o humalik sa kanan bahagi ng pisngi..

PALIWANAG:
Bantayan mo. Ikaw aking nasumpunag. Tulungan Mo ang Christian. Ang Laodicea/ meeting ng Nicea. Emperador. Lindol. Orasan Niya. 12 Lipi Tutulungan kita. Lalaban ang mga hayop. Kailangan. Ang Prophecy. Kawawa si Monsignor/Monsgr. ayaw na ni Kristo sa kanyang simbahan. Inang Maria. Aayusin. Faith. Susi. Gate. Ang Daan # Pangitain Tunay sabi ng Angel. Mga alagad niya bumaligtad. Nagalit Siya (mga taksil at ahas). Siya si Jesus Christ. Mahal ka Niya(Diyos), mandirigma - angel - archangel - knight angel - santo o mga nagsipagbanal - apostol - sundalo, nag-aayos, naglilinis, panauhin (raphael, michael, rhoan, james, gabriel, bachus, rhohan, rhan, kuya esdras, ali, ynes, eli, allah, elloi - ellah - elias, john - juan, ahayaz, rhanes, ammon, joshua, christiana, corazon, ninoy, hernani, henarez, juda, moises, jacob - israel, noah, catalina, agatha, brigette, martin, vincent), satanas - devil - ahas, weapon - sandata, maliwanag na tungkol sa religion. birthday - hindi gusto ayaw nila ( date "soltice" against in biblical - "sun", pag-aalay, pagtakas, pamilihan, pastolan), ang aking daan - mahirap, anak ng juda, pagsilang ng anak ni Satanas, Nag-uuli ang alagad ni Satanas or old snake - nakatira sa parang, heliographics - texts - iconographic and symbols ancient alphabet written in the wall, archangel raphael reports: sinungaling or bulaan si rev. father, kailangan puntahan, sabihan, iligtas, ko si msgr., mula sa kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit sa may pintuan / gate ng kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit nakita kita untog (Jesus Christ), Nasa puso mo si Jesus Christ, respect, elias iligtas ang ilaw, "pagyukod" o paghalik sa lupa, hawig / kamukha ng aking Ama, pag-aayuno sa abo / alabok, knight angel si tiya gilda nakikipaglaban kasama ni archangel rhoan, nagsisipaghintay ang mga pinatawad mo, nasa iyo ang kaligtasan, sa kalangitan kakampi mo silang lahat, daanan ng angel, archangel. mga santo at banal kaibigan nasa bahay niya, naghihintay sa kanya, silangan

Science and Technology - Implant Bionanotechnology Microchip/hair strands related future mission - for short ang kalapastangang walang kapantay "chip ni God" (as project consist/effort of RFID technology chip, datacenter, satellites, communication tower, bio-medicine, information technology, engineering, scientist etc. open for job creation/vacancy/hiring - to be friend, friend, co-worker, family etc. close to target person/team/organization/community/government/ mostly/easily implemented by OB GEN, SURGICAL etc. affected constitutional law of the land/person "BILL OF RIGHT: THE PRIVACY", as of now available like technology such as implant in animal such as detector tag or ID in endangered animal, monitored animal.

jacob / israel: kumusta ka, mahal ka.
noah: ang hiling mo, ang iyong kaligtasan ay aking kinalugdan
Jesus Christ: i'm sorry. mahal ka. aking kaibigan.

Emmanuel: Am Me, Holy. Kaibigan. Ayaw na Niya sa aking iglesya/simbahan. Galit si YHWH. Sabihin kay msgr. kailan aayusin ang aking iglesya/simbahan. aking birthday. Catholic ang aayusin. Pamilay ni Jesse. Ama ni Haring David. Ang aking Lipi.

Julian: Holy ang Pader. Ask niya na palinawin ang mga nakasulat sa pader.

 Nebuchadnezzar: Ang nakasaad/itinuturo ang nasa pader.

pinagpala ang iyong sambahayan / banal na bahay

si jesus christ galit sa kanya. hanggang kailan satanas?. dating kaibigan ko si satanas. brother.

12 holy beings - 4 group w/ 4 each kawal o bantay**12 lipi ng israel - center - Austria - kumot**4 beast w/ 6 wing each**12 seals**3 horses w/ rider except east
- North : north-west\north-east -- Calf
4 - Dan
4 - Aser
4 - Neftali
- East : east-north\east-south -- Lion
4 - Juda
4 - Isacar
4 - Zabulon
- West : west-north\west-south -- Flying Eagle
4 - Efraim
4 - Manases
4 - Benjamin
- South : south-west\south-east -- Man
4 - Ruben
4 - Simeon
4 - Gad
12 countries**12 gates**12 holy items
7 churches in Asia, 7 stars - 7 angels with 7 candlestick hold by saith
-Ephesus
-Smyrna, synagogue of Satan
-Pergamos, where Satan seat is, with doctrine of Balaam and Nicolaitanes
-Thyatira, not known the depth of Satan
-Sardis
-Philadelphia
-Laodicean
7 seals
4 horses
--white, red, black, pale
*slain for the Word of God
*Great Earthquake, Stars of Heaven
--4 angels standing NEWS holding 4 wind
--angel in the east, with seal of the living God
--seal of 12 tribe of Israel at the foreheads
7 trumpets
7 thunders
*Slain Lamb by 7 horn, 7 eyes, 7 lamps of fire - 7 Spirits of God

7 12 29 1 2 3 4 5 40

Digital Bible​, Reference, Related, Intact with Bible Scripture : Levitico 22-27, Bilang 28-29, Deuteronomio 15-16, Deuteronomio 31:9-13, 2 Hari 23:21-23, 2 Cronica 7, 2 Cronica 30-31, 2 Cronica 35:1-19, Esdras 6:19-22, Nehemias 8-10, Jeremias 17:19-27, Jeremias 18:1-17, Jeremias 19:1-15, Ezekiel 7-11, Daniel 5, Lucas 16:14-31, Juan 7:1-24, Juan 8:48-59

Kapayapaan
Katarungan
Karunungan
Kalayaan
Kabaitan
Kaligtasan
Kagalingan
Katapatan
Makabayan
Pagpapakababa
 
___________________________

PAHAYAG:
Ang katarungan iginawad ng sangkaitaas-taasan ng kabanal-banalang nilikha mula sa sangkalangitan.
Sa panahon ng kadiliman, ano ang halaga ng yaman, ano ang matatamo ng lupang pinagyaman
Ang kanilang pinatabang tupa, baka at pastolan kung ito'y masusunog sa alab ng apoy
Anong halaga ng kanilang karawahe, sandata at lakas laban sa kanyang laksang nilalang.
Mga kababaihan mabuti pa ang hindi nagkaanak o ang nagpapainom ng gatas sa araw na iyon sa kaguluhang iyong madaratal ang panaghoy ng kanilang mga puso
Mga hinagpis ng kanilang kaluluwa nila tila pinagsakloban ng langit at lupa
Ito namang maawaing Diyos nagpadala ng mensahe ng pag-asa mula sa archangel, kung sila'y magbabago at magsisi ng lubos
Mga israelita sa iyong lipi kanyang itinuro ang banal na tipan ng Diyos na siyang may likha ng lahat ng nakikita at di-nakikita
Sa banal na lugar na iyon, sa Kanya'y walang sinumang makapagmamalaki ganoong sa alabok ang iyong mga sangkap
Sa tubig ika'y inihugis na Kanyang kawangis
Sa bigay niyang hangin ika'y nagkabuhay
At sa espiritu santo ika'y nakiisa sa Akin
Sa lugar na itinalaga kung saan ang mga banal at angel mula sa kaitaas-taasan ay nagkakatipon
Sa dakong iyon ang muog, sahig, pader, mga haligi, maging ang tubig na dumadaloy ay nagsipagbanal.
Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa tulungan ninyo kami at aming mga lipi
Ang iyong kalooban sa amin nawa'y mahabag
Sa aming mga kasalanan at ng aming mga ninuno nawa'y inyong patawarin
Ipahayag nawa ninyo kung ano ang marapat
naming gawin.
Alam namin ang kalabisang ginawa namin
Ilayo ninyo kami sa apoy ng alab, sa walang hanggang kaparusahan
Pinangunahan namin ang iyong kalooban, na naging dahilan ng iyong galit.
Kaming iyong lingkod at liping hinirang ay nabulid ng emperador. Sa kapulungan ng kataksilan kami'y nalikluhod. Itong aming mga pinuno kay daling nalinlang ni Satanas. Nilimot namin ang iyong tapat na tipan sa iyong nilikha. Kaya kami'y iyong tinanong, Tunay ba ang iyong Diyos?
Benaliwa namin ang iyong pahayag ng kaligtasan, bagkus nagmatigas ang aming mga puso.
At kinalaban ang iyong maawaing puso na handang magpatawad.
Tulungan ninyo9ng matanaw ang hiwaga ng iyong pag-ibig sa iyong nilalang
Ilingon ninyo ang iyong maawaing kalooban sa aba mong lingkod
Binigyan mo kami ng karunungan, subalit ginamit namin sa kasamaan.
Tulungan kami na maituwid ang aming landasin na kami rin ang may kasalanan.
Sapat ba ang magpagal at dagokan ang aming kalooban
Ano ba ang aming pambayad sala sa mga nasirang buhay dahil sa aming katampalasan
Sa mga walang malay na nadamay dahil sa aming kasakiman
Sa mga bagay na hindi dapat naming pagnasahan, sa kataksilan na naging pahirap sa aming kapwa
Sa aming pagkamakasarili, na naghatid sa aming kapwa sa apoy ng kaparusahang walang katapusan
Patawarin mo kami na iyong mga abang lingkod at nilalang
Turuan kaming manikluhod sa iyong bukal ng awa, bilang pagpapakababa ng aming mga puso
Ang aming karumihan na walang sino mang makapagpalinis kundi kayo lang Panginoon Diyos na aming tagapagligtas
Aming Ama na naglalang ng lahat na nasa sansinukod
Turuan kami halintulad ng ginawa ng aming mga ninuno na sina Adan, Abraham, Isaac, Jacob, labing-isang lipi ng Israel, Juda, Samson, Moises, Elias, mga lingkod, mga hari, propeta, apostol at mga nagsipagbanal.
Nawa'y sa pamamagitan nito'y makamtan namin ang lubos mong pagpapatawad at muling ibilang sa mga iyong Anak, Kaibigan. O kaya'y kaisa ng mga angel bilang lingkod ng iyong kaharian laban sa kasamaan.
Purihin ang Panginoong Diyos mapawalang-hanggan siya nawa. Amen.

Sino ang nagsabi o binigyan ng kapangyarihan sa inyo upang ipawalang-bisa ang mga kapistahan, kautusan at tipan ng Makapangyarihang Diyos sa inyong bayang Israel at Juda. Hindi ba, naparito ang Bugtong Anak ng Tao upang tupdin ang nasasaad sa Kautusan. Kung ganon kayo'y nagkasala sa Makapangyarihan Diyos na si YHWH. Hindi ba sinabi sa inyo ni Moises ito'y ipagdiriwang at tutupdin ninyo magpasawalang-hanggan bilang pag-alaala na kayo'y Kanyang iniligtas sa mapang-aping kamay ng bansang Ehipto, kayo ang bayang Israel at Juda, Ang inyong mga ninuno. Hindi ba kayo binilinan ng mga apostol, propeta, lingkod at alagad. Anong napakalaking kalapastangan sa Diyos. Ilang beses siyang nagpadala ng mga propeta, apostol, alagad, tagapagturo ng aking tipan sa kanya-kanyang panahon. Bakit kayo ganyan? Sadya bang mga lahi ng matitigas ang puso at isip. Ilang beses na rin ang Makapangyarihan Diyos na si YHWH nagpadala ng sakuna, digmaan, at karamdaman upang ipadama sa inyo ang mga kasalanang ito. kailan ba kayo magbabago? kailan ninyo balak ayusin ang pagkakamaling ito? dahil sa pagmamahal at pag-ibig niya sa inyo muli niyang ipapa-alaala sa inyo ang kanyang tipan sa bayang israel at juda. hindi kaya kayo naghihintay sa muling pagsugo ni elias, kay jesukristo, o sa messiah, bago ninyo matanto ang napalaking kasalanan. bakit hindi ninyo muling pag-aralan ang mga nakasaad sa kasulatan? o sadyang ibig ninyong lumihis sa Kanyang daan. marami ang nagtuturo tungkol sa Diyos, nagpapaalis ng mga masamang espiritu o demonyo at tumatawag sa pangalan niya, ito naman ang sasabihin niya: nakikilala ba kita? o kilala ba ninyo kung sino ako? Kung patuloy ang inyong katigasan ng inyong puso, hindi ba ninyo naiisip na inililihis ninyo ang landas ng aking mamamayan, kayo na pinagtiwalaan na maging pastol ng aking kawan.

Hindi ba ninyo maala-ala ang lagim na sinapit ng Sodoma at Gomorra ng Aking pinarusahan. Ang pag-gunaw ng daigdig sa pamamagitan ng tubig noong panahon ni Noah. Nabubuklat pa ba ninyo ang aking Kasulatan, mga tipan, kautusan at kapistahan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo nababatid. Israel at Juda, bakit ka nagtataka kapag ang iyong templo ay Aking nilisan, kasama ng Aking mga alagad, mga santo at banal, apostol, propeta, angel, maging inyong mga ninuno, ang Akiing mga hinirang, mga naging hari, messiah, ng mga tapat na lingkod. Sa mga panahon na lumipas at kasaysayan sa ilalim ng inyo-inyong bandila tila ba hindi pa rin maliwanag kung anu-ano ang mga dahilan ng inyong mga kasalanan, paglapastangan at pagbabaliwala ng Aking tipan sa inyo. Bakit tila kayo ay nagugulantang at may gana pang magalit sa pamamagitan ng Aking lingkod. Ganyan ba talaga kayo ka-mangmang, o maliit ang inyong pananampalataya? Ilang beses na rin winasak at pinatayong muli ang inyong mga nag-gagandahang simbahan at nagmamarigal na templo sa pamamagitan ng trahedya ng kalikasan o lupit ng digmaan. Hindi pa rin ba kaya natututo. bakit hindi ninyo turuan ang ginawa ng iyong mga ninuno? ang inyong katigasan ng ulo at puso ang nagpahamak sa mga templo at naging dahilan upang ang inyong mga kaluluwa ay napatapon sa apoy na walang katapusang kaparusahan. ilang libong taon na ang lumipas tila nakalimutan ninyo ang mga turo ng tipan at kautusan. Hindi ba kayo lumabis sa inyong karunungan kaya pati ang Aking mga tipan ay inyong sinasaula at nilalapastanganan. tinuturuan ba ninyo ang aking mga tupa sa tamang daan o sadyang inililihis ninyo ang kanilang dinaraanan. Paanong ang mga kagandahang turo ay inyong nalimutan.

O aking bayang israel at juda sa Kanyang araw na yaon, ang kalapastangang walang kapantay ay lihim nilang kukunin ang karapatan ng sanlibutan at ibibigay sa ahas ng unang panahon sa kanyang luklukan sa Pergamos. Sila'y mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan, pamahalaan at batas. Sa araw ding yaon ikaw israel at juda, na aking kinalugdan at kaibigan. Aking anak, lingkod at hinirang. Sa inyong lipi ang itinadhana na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na si YHWH nasa kaitaas-taasan. Sa inyong mga anak, isisilang ang isang sanggol sa bayan ng iyong ninuno. Sa bayang pangako na muli kitang ibabalik sa banal na lungsod malapit sa Kanyang templo at doon maninirahan. Sa lupaing mayaman sa bungangkahoy, bigas at gulayan. Kung saan ang puso o sentro palasyo, kaharian at bantayang tore ng bayangt iyon ay itinatag. Tulad ng mamahaling hiyas na bato na kailanman ay di maipagpapalit. Parang ginto na pinadalisay. Nagtataglay sa kanya ang lipi ng mga mandirigma. Ang tagapagtanggol at tagapagligtas. Taglay nila ang kapangyarihan ng katubigan, kalupaan at kalangitan upang pamahalaan ang araw na iyon. Isang maningning na bituin sa kanyang pagsilang. Ang kanyang mga pangalan ay hindi niya malilimutan sapagkat ito'y naitadhana sa kanyang mga kaway. Ang simbolo ng kanyang lipi. Ang kanilang pagsilang ang magdadala ng pag-asa sa sanlibutan. Ang mga angel at mga banal sa kalangitan ay nagsisipagdiriwang ang kanyang kaluwaltian. Maging ang mga nilalang sa kalupaan at katubigan ay makikiisa. Ang kanilang katapatan ay sa kanya ipinahayag. Ang kanyang pagdating ay magmumula sa silangan kung saan ang araw ay sumisikat sa bukang-liwayway. Tataglayin din niya ang kahilingan ng kanyang lipi ang karunungan mula sa Diyos na Makapangyarihan. Tagapagdala ng kanilang bandila ng kapayapaan. Kaya ikaw Juda at Israel, tumayo ka sa karamihan at tipunin mo ang iyong mga lipi at mga itinalagang mandirigma. Sa gabay ng Makapangyarihang Diyos Ama, ng Kanyang Anak, sa tulong ng mga banal at angel sa kaitaas-taasan ituturo sa iyo ang mga daan. Ang mandirigmang binigyan at taglay ukol sa panahon at oras, nakalipas, pangkasalukuyan at hinaharap. Ang angkan na binigyan ng tali ng tunay na magkaibigan hanggang wakas. Ang lipi na binasbasan ng proteksyon buhay sa kanyang mahal na ina, baluti laban sa kasamaan. Makakasama rin ang may taglay ng isang pagkapari o turo ukol sa kabutihan at dalisay na puso.

__________________________

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
Photo

Post has attachment
PANGITAIN AT PAHAYAG: Written In The Wall and World Map - Pagbilao, Quezon Province, Philippines
Read Full Story:
https://www.linkedin.com/pulse/pangitain-pahayag-eduard-portes

What to the future of civilization of Israel and Judah? Where they now? What they hold to in the prophecy? Written In The wall what tell it about? What Elias, Samuel, Moises and Jesus play in our world salvation? How about YHWH, angels, satan, devils, churches, saints, holy being from the heaven, water, earth? What the future ahead?

Just asking in God's, Spiritual or Bible/ Quran perspective. Second Explanation please. Thank you.

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
______________________________________

PANGITAIN:

# bukas ang asul na gate (alab ng apoy or hell)
# nakagat ng ahas ang tumatakbong manok, papalapit, humihingi ng saklolo - tapos 1 lalaki binuhat ng babae, dumating yong ahas hati-putol(katawan at ulo) sinubukan noong ulo ng ahas sa tatlong pagkakataon nakagat sa batok ang lalaki.
# 2 lalaki nakatayo sa center, tila nag-uusap, magkaharap, ang isa ay pari nagsabi/nagsalita: Let Us Pray then ang mga tao, sa unahan ay may isang babae lumuhod at saka nagdasal ng "Our Father.." sa paglingon ng lalaki na kalapit ng pari ang nakita sa altar ay si "Satanas with apoy"
# Pagbilis ng pag-ikot ng orasan.
# Apoy ang paligid. Tawirang Daan. May kabataan at matanda. babae at lalaki. pagtawid ng isang lalaki nalaglag.
# isang babae na puti ang kasuotan at isang pari na nagtatalo, ang sabi ng babae: "Tunay ba ang iyong Diyos"
# natutulog ang lalaki then dalawang tao ang lumitaw, ang isang babae ay nakabelong itim (cover with or as though with a black veil) sa may paanan at isang lalaki na puti ang kasuotan sa may ulunan - flying kiss iyong nakabelong itim na babae (cover with or as though with a black veil)
# lumang bahay at may isang babae panahon ng kastila na ang damit ay nakasaya / simpleng pilipina.
# pagbukas pinto dumating ang isang babae ng biglang lumutang lalaking malapit sa upuan
# biglang bukas ng pinto, tulog ang isang lalaki biglang may humila sa kanyang damit sa may batok at kinaladkad palabas.
# hitsurang satanas o devil images ang langit at sa pader
# may salamin sa itaas ng hagdanan, lalaking nalamin na nakadamit barong ng biglang sa likuran may dumaan na nakadamit pangkasal na babae (wedding dress)
# maraming tao, sa unahan nila'y isang babae may dalang sanggol
# tatlong angel humawak sa kanyang likod
# sundalo nasa bakbakan (war), pinaligiran ng kalaban - north, south, west tumakbo diretso sa east, tumalon sa halamanan, nakita siya ng kalaban subalit hindi na siya kilala.
# manok na nakabitin patiwarik
# may isang lalake ang nag-aayos ng airplane / eroplano, ng isa pang lalake ang lumapit at nagtanong: "Ano ng nangyari diyan?", sumagot siya "Aksidente"
# isang babae ang nagtuturo, ng dumating 2 lalake sundalo nagsabi: "may service tayo?", birthday ng bata, pagkatapos habang nag-uusap iyong tatlo, may dumating mga kasamahan sundalo nagsabing"masamang balita" may isang sundalo na tila patay, lumapit iyong sundalo, kinalabit biglang nabuhay-nagising, tawang-tawa - masaya.
# pagsaludo ng isang sundalo
# isang lalake ang pumasok sa malaking bahay/palasyo/kaharian, habang nag-uuli sa isang bahagi na parang simbahan, isang naglilinis ang nag-akit paitaas ng hagdanan, pagdating sa taas, kinausap siya.
# sa itaas nang malaking bahay/palasyo/kaharian may hapag/piging, may mga panauhin naka-upo, may service crew nagserve ng parang mangkok/baso, nagsalok ng inomin, pagkatapos ang mga tao sa may pintuan pinakilala, pagbaba parang hagdanan ay store ang kalapit.
# isang babae at batang lalake ang nagsabi: Binigyan siya ng misyon", iyong batang lalake ay suminyas ang kamay ng three - sa mrt/lrt station, - store likuran ay ferry wheels, - parang kumbento/salas
# 2 lalake ang nasa harapan ng computer / screen ng biglang may tumawag "Kuya Jeduard.."
# maliwanag ang background, waiting shed, dalawang lalake, isang babae, sa tapat templo/simbahan biglang may dalawang riding in bicycle na tumawid, pagkatapos pagkaharap ng babae tumawag "Kuya Jeduard".
# Bus na may nakasakay 1 lalake nakatayo, 2 lalake at 1 babae nakaupo may hawak na pera, sa dingding si jesus christ nakapako.
# nag-aaway ang babae at lalake ng biglang sinaksak ng patalim sa kanyang tagiliran.
# isang babae ang nagsabi "sila'y nagkasala/nagkakasala".
# dalawang lalake ang dumating lulan ng truck van/delivery van ang dumating sa isang bahay/palasyo/kaharian nagtanong/nagsabi ukol sa nakasulat sa pader.
# sa may picture ng 3 o clock jesus christ images, ang jesus christ na nakapako, at holy family image, ng biglang may nagpakitang tatlong angel ( isa sa east, isa sa west (kabataan ang hitsura) at isa sa center (bata ang hitsura) ). pagkatapos itinuro ng angel na nasa center, ang angel na nasa east.
# tatlong sundalo biglang tuwalikod, hinatid ang isa sa may tulay, pagkatawid sa tulay pumasok sa bahay, may aso sa labas ng pinto, pagkapasok ng bahay naroon si santo papa juan pablo, nagbeso o humalik sa kanan bahagi ng pisngi..

PALIWANAG:
Bantayan mo. Ikaw aking nasumpunag. Tulungan Mo ang Christian. Ang Laodicea/ meeting ng Nicea. Emperador. Lindol. Orasan Niya. 12 Lipi Tutulungan kita. Lalaban ang mga hayop. Kailangan. Ang Prophecy. Kawawa si Monsignor/Monsgr. ayaw na ni Kristo sa kanyang simbahan. Inang Maria. Aayusin. Faith. Susi. Gate. Ang Daan # Pangitain Tunay sabi ng Angel. Mga alagad niya bumaligtad. Nagalit Siya (mga taksil at ahas). Siya si Jesus Christ. Mahal ka Niya(Diyos), mandirigma - angel - archangel - knight angel - santo o mga nagsipagbanal - apostol - sundalo, nag-aayos, naglilinis, panauhin (raphael, michael, rhoan, james, gabriel, bachus, rhohan, rhan, kuya esdras, ali, ynes, eli, allah, elloi - ellah - elias, john - juan, ahayaz, rhanes, ammon, joshua, christiana, corazon, ninoy, hernani, henarez, juda, moises, jacob - israel, noah, catalina, agatha, brigette, martin, vincent), satanas - devil - ahas, weapon - sandata, maliwanag na tungkol sa religion. birthday - hindi gusto ayaw nila ( date "soltice" against in biblical - "sun", pag-aalay, pagtakas, pamilihan, pastolan), ang aking daan - mahirap, anak ng juda, pagsilang ng anak ni Satanas, Nag-uuli ang alagad ni Satanas or old snake - nakatira sa parang, heliographics - texts - iconographic and symbols ancient alphabet written in the wall, archangel raphael reports: sinungaling or bulaan si rev. father, kailangan puntahan, sabihan, iligtas, ko si msgr., mula sa kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit sa may pintuan / gate ng kalangitan / kataas-taasan / itaas / langit nakita kita untog (Jesus Christ), Nasa puso mo si Jesus Christ, respect, elias iligtas ang ilaw, "pagyukod" o paghalik sa lupa, hawig / kamukha ng aking Ama, pag-aayuno sa abo / alabok, knight angel si tiya gilda nakikipaglaban kasama ni archangel rhoan, nagsisipaghintay ang mga pinatawad mo, nasa iyo ang kaligtasan, sa kalangitan kakampi mo silang lahat, daanan ng angel, archangel. mga santo at banal kaibigan nasa bahay niya, naghihintay sa kanya, silangan

Science and Technology - Implant Bionanotechnology Microchip/hair strands related future mission - for short ang kalapastangang walang kapantay "chip ni God" (as project consist/effort of RFID technology chip, datacenter, satellites, communication tower, bio-medicine, information technology, engineering, scientist etc. open for job creation/vacancy/hiring - to be friend, friend, co-worker, family etc. close to target person/team/organization/community/government/ mostly/easily implemented by OB GEN, SURGICAL etc. affected constitutional law of the land/person "BILL OF RIGHT: THE PRIVACY", as of now available like technology such as implant in animal such as detector tag or ID in endangered animal, monitored animal.

jacob / israel: kumusta ka, mahal ka.
noah: ang hiling mo, ang iyong kaligtasan ay aking kinalugdan
Jesus Christ: i'm sorry. mahal ka. aking kaibigan.

Emmanuel: Am Me, Holy. Kaibigan. Ayaw na Niya sa aking iglesya/simbahan. Galit si YHWH. Sabihin kay msgr. kailan aayusin ang aking iglesya/simbahan. aking birthday. Catholic ang aayusin. Pamilay ni Jesse. Ama ni Haring David. Ang aking Lipi.

Julian: Holy ang Pader. Ask niya na palinawin ang mga nakasulat sa pader.

 Nebuchadnezzar: Ang nakasaad/itinuturo ang nasa pader.

pinagpala ang iyong sambahayan / banal na bahay

si jesus christ galit sa kanya. hanggang kailan satanas?. dating kaibigan ko si satanas. brother.

12 holy beings - 4 group w/ 4 each kawal o bantay**12 lipi ng israel - center - Austria - kumot**4 beast w/ 6 wing each**12 seals**3 horses w/ rider except east
- North : north-west\north-east -- Calf
4 - Dan
4 - Aser
4 - Neftali
- East : east-north\east-south -- Lion
4 - Juda
4 - Isacar
4 - Zabulon
- West : west-north\west-south -- Flying Eagle
4 - Efraim
4 - Manases
4 - Benjamin
- South : south-west\south-east -- Man
4 - Ruben
4 - Simeon
4 - Gad
12 countries**12 gates**12 holy items
7 churches in Asia, 7 stars - 7 angels with 7 candlestick hold by saith
-Ephesus
-Smyrna, synagogue of Satan
-Pergamos, where Satan seat is, with doctrine of Balaam and Nicolaitanes
-Thyatira, not known the depth of Satan
-Sardis
-Philadelphia
-Laodicean
7 seals
4 horses
--white, red, black, pale
*slain for the Word of God
*Great Earthquake, Stars of Heaven
--4 angels standing NEWS holding 4 wind
--angel in the east, with seal of the living God
--seal of 12 tribe of Israel at the foreheads
7 trumpets
7 thunders
*Slain Lamb by 7 horn, 7 eyes, 7 lamps of fire - 7 Spirits of God

7 12 29 1 2 3 4 5 40

Digital Bible​, Reference, Related, Intact with Bible Scripture : Levitico 22-27, Bilang 28-29, Deuteronomio 15-16, Deuteronomio 31:9-13, 2 Hari 23:21-23, 2 Cronica 7, 2 Cronica 30-31, 2 Cronica 35:1-19, Esdras 6:19-22, Nehemias 8-10, Jeremias 17:19-27, Jeremias 18:1-17, Jeremias 19:1-15, Ezekiel 7-11, Daniel 5, Lucas 16:14-31, Juan 7:1-24, Juan 8:48-59

Kapayapaan
Katarungan
Karunungan
Kalayaan
Kabaitan
Kaligtasan
Kagalingan
Katapatan
Makabayan
Pagpapakababa
 
___________________________

PAHAYAG:
Ang katarungan iginawad ng sangkaitaas-taasan ng kabanal-banalang nilikha mula sa sangkalangitan.
Sa panahon ng kadiliman, ano ang halaga ng yaman, ano ang matatamo ng lupang pinagyaman
Ang kanilang pinatabang tupa, baka at pastolan kung ito'y masusunog sa alab ng apoy
Anong halaga ng kanilang karawahe, sandata at lakas laban sa kanyang laksang nilalang.
Mga kababaihan mabuti pa ang hindi nagkaanak o ang nagpapainom ng gatas sa araw na iyon sa kaguluhang iyong madaratal ang panaghoy ng kanilang mga puso
Mga hinagpis ng kanilang kaluluwa nila tila pinagsakloban ng langit at lupa
Ito namang maawaing Diyos nagpadala ng mensahe ng pag-asa mula sa archangel, kung sila'y magbabago at magsisi ng lubos
Mga israelita sa iyong lipi kanyang itinuro ang banal na tipan ng Diyos na siyang may likha ng lahat ng nakikita at di-nakikita
Sa banal na lugar na iyon, sa Kanya'y walang sinumang makapagmamalaki ganoong sa alabok ang iyong mga sangkap
Sa tubig ika'y inihugis na Kanyang kawangis
Sa bigay niyang hangin ika'y nagkabuhay
At sa espiritu santo ika'y nakiisa sa Akin
Sa lugar na itinalaga kung saan ang mga banal at angel mula sa kaitaas-taasan ay nagkakatipon
Sa dakong iyon ang muog, sahig, pader, mga haligi, maging ang tubig na dumadaloy ay nagsipagbanal.
Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa tulungan ninyo kami at aming mga lipi
Ang iyong kalooban sa amin nawa'y mahabag
Sa aming mga kasalanan at ng aming mga ninuno nawa'y inyong patawarin
Ipahayag nawa ninyo kung ano ang marapat
naming gawin.
Alam namin ang kalabisang ginawa namin
Ilayo ninyo kami sa apoy ng alab, sa walang hanggang kaparusahan
Pinangunahan namin ang iyong kalooban, na naging dahilan ng iyong galit.
Kaming iyong lingkod at liping hinirang ay nabulid ng emperador. Sa kapulungan ng kataksilan kami'y nalikluhod. Itong aming mga pinuno kay daling nalinlang ni Satanas. Nilimot namin ang iyong tapat na tipan sa iyong nilikha. Kaya kami'y iyong tinanong, Tunay ba ang iyong Diyos?
Benaliwa namin ang iyong pahayag ng kaligtasan, bagkus nagmatigas ang aming mga puso.
At kinalaban ang iyong maawaing puso na handang magpatawad.
Tulungan ninyo9ng matanaw ang hiwaga ng iyong pag-ibig sa iyong nilalang
Ilingon ninyo ang iyong maawaing kalooban sa aba mong lingkod
Binigyan mo kami ng karunungan, subalit ginamit namin sa kasamaan.
Tulungan kami na maituwid ang aming landasin na kami rin ang may kasalanan.
Sapat ba ang magpagal at dagokan ang aming kalooban
Ano ba ang aming pambayad sala sa mga nasirang buhay dahil sa aming katampalasan
Sa mga walang malay na nadamay dahil sa aming kasakiman
Sa mga bagay na hindi dapat naming pagnasahan, sa kataksilan na naging pahirap sa aming kapwa
Sa aming pagkamakasarili, na naghatid sa aming kapwa sa apoy ng kaparusahang walang katapusan
Patawarin mo kami na iyong mga abang lingkod at nilalang
Turuan kaming manikluhod sa iyong bukal ng awa, bilang pagpapakababa ng aming mga puso
Ang aming karumihan na walang sino mang makapagpalinis kundi kayo lang Panginoon Diyos na aming tagapagligtas
Aming Ama na naglalang ng lahat na nasa sansinukod
Turuan kami halintulad ng ginawa ng aming mga ninuno na sina Adan, Abraham, Isaac, Jacob, labing-isang lipi ng Israel, Juda, Samson, Moises, Elias, mga lingkod, mga hari, propeta, apostol at mga nagsipagbanal.
Nawa'y sa pamamagitan nito'y makamtan namin ang lubos mong pagpapatawad at muling ibilang sa mga iyong Anak, Kaibigan. O kaya'y kaisa ng mga angel bilang lingkod ng iyong kaharian laban sa kasamaan.
Purihin ang Panginoong Diyos mapawalang-hanggan siya nawa. Amen.

Sino ang nagsabi o binigyan ng kapangyarihan sa inyo upang ipawalang-bisa ang mga kapistahan, kautusan at tipan ng Makapangyarihang Diyos sa inyong bayang Israel at Juda. Hindi ba, naparito ang Bugtong Anak ng Tao upang tupdin ang nasasaad sa Kautusan. Kung ganon kayo'y nagkasala sa Makapangyarihan Diyos na si YHWH. Hindi ba sinabi sa inyo ni Moises ito'y ipagdiriwang at tutupdin ninyo magpasawalang-hanggan bilang pag-alaala na kayo'y Kanyang iniligtas sa mapang-aping kamay ng bansang Ehipto, kayo ang bayang Israel at Juda, Ang inyong mga ninuno. Hindi ba kayo binilinan ng mga apostol, propeta, lingkod at alagad. Anong napakalaking kalapastangan sa Diyos. Ilang beses siyang nagpadala ng mga propeta, apostol, alagad, tagapagturo ng aking tipan sa kanya-kanyang panahon. Bakit kayo ganyan? Sadya bang mga lahi ng matitigas ang puso at isip. Ilang beses na rin ang Makapangyarihan Diyos na si YHWH nagpadala ng sakuna, digmaan, at karamdaman upang ipadama sa inyo ang mga kasalanang ito. kailan ba kayo magbabago? kailan ninyo balak ayusin ang pagkakamaling ito? dahil sa pagmamahal at pag-ibig niya sa inyo muli niyang ipapa-alaala sa inyo ang kanyang tipan sa bayang israel at juda. hindi kaya kayo naghihintay sa muling pagsugo ni elias, kay jesukristo, o sa messiah, bago ninyo matanto ang napalaking kasalanan. bakit hindi ninyo muling pag-aralan ang mga nakasaad sa kasulatan? o sadyang ibig ninyong lumihis sa Kanyang daan. marami ang nagtuturo tungkol sa Diyos, nagpapaalis ng mga masamang espiritu o demonyo at tumatawag sa pangalan niya, ito naman ang sasabihin niya: nakikilala ba kita? o kilala ba ninyo kung sino ako? Kung patuloy ang inyong katigasan ng inyong puso, hindi ba ninyo naiisip na inililihis ninyo ang landas ng aking mamamayan, kayo na pinagtiwalaan na maging pastol ng aking kawan.

Hindi ba ninyo maala-ala ang lagim na sinapit ng Sodoma at Gomorra ng Aking pinarusahan. Ang pag-gunaw ng daigdig sa pamamagitan ng tubig noong panahon ni Noah. Nabubuklat pa ba ninyo ang aking Kasulatan, mga tipan, kautusan at kapistahan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo nababatid. Israel at Juda, bakit ka nagtataka kapag ang iyong templo ay Aking nilisan, kasama ng Aking mga alagad, mga santo at banal, apostol, propeta, angel, maging inyong mga ninuno, ang Akiing mga hinirang, mga naging hari, messiah, ng mga tapat na lingkod. Sa mga panahon na lumipas at kasaysayan sa ilalim ng inyo-inyong bandila tila ba hindi pa rin maliwanag kung anu-ano ang mga dahilan ng inyong mga kasalanan, paglapastangan at pagbabaliwala ng Aking tipan sa inyo. Bakit tila kayo ay nagugulantang at may gana pang magalit sa pamamagitan ng Aking lingkod. Ganyan ba talaga kayo ka-mangmang, o maliit ang inyong pananampalataya? Ilang beses na rin winasak at pinatayong muli ang inyong mga nag-gagandahang simbahan at nagmamarigal na templo sa pamamagitan ng trahedya ng kalikasan o lupit ng digmaan. Hindi pa rin ba kaya natututo. bakit hindi ninyo turuan ang ginawa ng iyong mga ninuno? ang inyong katigasan ng ulo at puso ang nagpahamak sa mga templo at naging dahilan upang ang inyong mga kaluluwa ay napatapon sa apoy na walang katapusang kaparusahan. ilang libong taon na ang lumipas tila nakalimutan ninyo ang mga turo ng tipan at kautusan. Hindi ba kayo lumabis sa inyong karunungan kaya pati ang Aking mga tipan ay inyong sinasaula at nilalapastanganan. tinuturuan ba ninyo ang aking mga tupa sa tamang daan o sadyang inililihis ninyo ang kanilang dinaraanan. Paanong ang mga kagandahang turo ay inyong nalimutan.

O aking bayang israel at juda sa Kanyang araw na yaon, ang kalapastangang walang kapantay ay lihim nilang kukunin ang karapatan ng sanlibutan at ibibigay sa ahas ng unang panahon sa kanyang luklukan sa Pergamos. Sila'y mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan, pamahalaan at batas. Sa araw ding yaon ikaw israel at juda, na aking kinalugdan at kaibigan. Aking anak, lingkod at hinirang. Sa inyong lipi ang itinadhana na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na si YHWH nasa kaitaas-taasan. Sa inyong mga anak, isisilang ang isang sanggol sa bayan ng iyong ninuno. Sa bayang pangako na muli kitang ibabalik sa banal na lungsod malapit sa Kanyang templo at doon maninirahan. Sa lupaing mayaman sa bungangkahoy, bigas at gulayan. Kung saan ang puso o sentro palasyo, kaharian at bantayang tore ng bayangt iyon ay itinatag. Tulad ng mamahaling hiyas na bato na kailanman ay di maipagpapalit. Parang ginto na pinadalisay. Nagtataglay sa kanya ang lipi ng mga mandirigma. Ang tagapagtanggol at tagapagligtas. Taglay nila ang kapangyarihan ng katubigan, kalupaan at kalangitan upang pamahalaan ang araw na iyon. Isang maningning na bituin sa kanyang pagsilang. Ang kanyang mga pangalan ay hindi niya malilimutan sapagkat ito'y naitadhana sa kanyang mga kaway. Ang simbolo ng kanyang lipi. Ang kanilang pagsilang ang magdadala ng pag-asa sa sanlibutan. Ang mga angel at mga banal sa kalangitan ay nagsisipagdiriwang ang kanyang kaluwaltian. Maging ang mga nilalang sa kalupaan at katubigan ay makikiisa. Ang kanilang katapatan ay sa kanya ipinahayag. Ang kanyang pagdating ay magmumula sa silangan kung saan ang araw ay sumisikat sa bukang-liwayway. Tataglayin din niya ang kahilingan ng kanyang lipi ang karunungan mula sa Diyos na Makapangyarihan. Tagapagdala ng kanilang bandila ng kapayapaan. Kaya ikaw Juda at Israel, tumayo ka sa karamihan at tipunin mo ang iyong mga lipi at mga itinalagang mandirigma. Sa gabay ng Makapangyarihang Diyos Ama, ng Kanyang Anak, sa tulong ng mga banal at angel sa kaitaas-taasan ituturo sa iyo ang mga daan. Ang mandirigmang binigyan at taglay ukol sa panahon at oras, nakalipas, pangkasalukuyan at hinaharap. Ang angkan na binigyan ng tali ng tunay na magkaibigan hanggang wakas. Ang lipi na binasbasan ng proteksyon buhay sa kanyang mahal na ina, baluti laban sa kasamaan. Makakasama rin ang may taglay ng isang pagkapari o turo ukol sa kabutihan at dalisay na puso.

__________________________

Eduard Forca Portes
Office of Educational and Information Archives for Community Development
Parish Youth Committee - Pagbilao, Quezon Chapter
Diocese of Lucena
St. Catherine of Alexandria V.M.
Brgy. Sta. Catalina
Pagbilao, Quezon 4302
Philippines

Contact No.: +63 09232318715
pycpagbilao2000@yahoo.com
http://pycpagbilaoquezon.blogspot.com/
Photo
Wait while more posts are being loaded