شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد بنده طلعت آن باش که آنی دارد

🔊📺 فایل #صوتی برنامه #معرفت سوم دی ماه 1395 | هم اکنون گوش کنید

🔊 https://goo.gl/unNGwH
Translate
8
Hooshang Vareth's profile photo
 
ما باید مراقب افراد خردمند کشورمان باشیم و انان را در تصمیم گیری های مهم مملکت شرکت دهیم وگرنه قرار دادن خردمندان در حاشیه موجب میشوذ تا ایندگان از ما به نیکی یاد نکنند
Translate
Add a comment...