Shared publicly  - 
 
Có ai quan tâm tới Mobile khởi nghiệp ko?
Khi đã quyết tâm khởi nghiêp, điều khiến không ít người đau đầu đó là lựa chọn ngành nghề kinh doanh, mô hình kinh doanh. Mỗi ngành nghề và mô hình lại có những điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ h...
7
Cóc Nghẹch's profile photoLuccie Nguyen's profile photoThanh Nguyen Ngoc's profile photo
3 comments
Translate
 
ngày đấy đang ăn mày ở Sing gòi :(
Translate
Translate
Add a comment...