Profile cover photo
Profile photo
‫דואליה - ייעוץ ארגוני‬‎
3 followers -
ייעוץ ארגוני, יועץ ארגוני, פיתוח משאבי אנוש, ייעוץ אישי למנהלים, אימון אישי למנהלים, אבחון ארגוני, פיתוח מנהלים, סדנאות לפיתוח מנהלים, מיומנויות ניהול, ניהול קונפליקטים בארגון
ייעוץ ארגוני, יועץ ארגוני, פיתוח משאבי אנוש, ייעוץ אישי למנהלים, אימון אישי למנהלים, אבחון ארגוני, פיתוח מנהלים, סדנאות לפיתוח מנהלים, מיומנויות ניהול, ניהול קונפליקטים בארגון

3 followers
About
Posts

Post has attachment
תפקידו של יועץ ארגוני בארגון הינו משולב ומתנהל בשני אפיקים עיקריים – אפיק שיפור ואפיק שימור. באפיק השיפור, מטרתו של תהליך הייעוץ הינו להוביל לשינוי של תהליכים המתרחשים בארגון ואינם מטיבים איתו. למעשה, כתוצאה מאותם תהליכים הארגון מאופיין באינטרקציה לא בריאה בין העובדים, רמת שחיקה גבוהה, רמת פוריות נמוכה – אלו מונעים מהפוטנציאל הקיים בארגון מלהגיע לידי מימוש (הארגון תקוע). מאידך, אפיק השימור מטרתו לשמר תהליכים אופטימליים המטיבים עם הארגון ומובילים אותו לצמיחה ושגשוג דוגמת ניהול זמן נכון, מבנה ארגוני המהווה עבור הארגון יתרון, ניהול מנהיגותי ועוד. למעשה יועץ ארגוני חיצוני בוחן את התהליכים השונים המתרחשים בתוך הארגון ומכוון את המנהלים ובעלי התפקידים כיצד עליהם לפעול במטרה להביא את הארגון לכדי צמיחה בכל המישורים.
Add a comment...

Post has attachment
קונפליקט מתחיל בחוסר הלימה בין הרצונות, הערכים או היעדים של אנשים שונים או של קבוצות שונות, ממשיך בד”כ בניסיונות מצד הצדדים לקונפליקט להצדיק ולשכנע בעמדותיהם ומסתיים לרוב עם רגשות שליליים מצד כלל המעורבים.
קראו עוד >> http://bit.ly/1NqdefC 
Add a comment...

Post has attachment
הערכת העובדים מאפשרת לגלות דפוסי התנהגות ונקודות לשיפור חוצי ארגון. יצירת קו משווה כלל ארגוני, תאפשר לארגון להשתפר ברמת המאקרו, לטפל בנושאים רחבים, וכנגזרת מכך להטמיע באג’נדה הארגונית נושאים הנוגעים לכלל העובדים. על ידי איתור נושאים ובעיות חוצות ארגון, רמת המוטיבציה והמורל הארגוני יעלה ושביעות הרצון של העובדים תגבר.

המשיכו לקרוא… http://bit.ly/1Z6jpgh 
Add a comment...

Post has attachment
המרכיבים הבסיסיים בתרבות ארגונית הם הערכים, החזון, הנורמות והתפיסות החברתיות אותם חולקים יחד חברי הארגון . קודים, כמו לבוש, התנהגות, סמלים, מיתוסים ועוד הם המאפיינים החיצוניים של התרבות הארגונית. למעשה, כל אדם, גם זה אשר אינו שייך לארגון, פוגש את אותם קודים חיצוניים, מיד עם כניסתו לארגון. התשתית עליה בנויים אותם קודים הם הערכים הבסיסיים, החזון ונורמות ההתנהגות שבארגון. קראו עוד על תרבות ארגונית > http://bit.ly/1Rw9a0j
Add a comment...

Post has attachment
למידה ארגונית היא תהליך, שמתרחש במכלול התהליכים והאירועים שמתרחשים בארגון. כל אלה יוצרים בקרב העובדים והמנהלים שינוי בידע, ברכישת כלים ומיומנויות, ובתרבות הארגונית, שקשורה לתחומי הפעילות בארגון. ישנם כמובן תהליכי סוציאליזציה בארגון, שהם כשלעצמם למידה ארגונית, אך מומלץ לארגון, שיערוך את הלמידה הארגונית באופן יזום.

קראו עוד >> http://bit.ly/1YcEy6e 
Add a comment...

Post has attachment
פיטורין מהעבודה הם רגע קשה בחייו של אדם. אנשים רבים שחוו פיטורים דיווחו על סוג של משבר כהגדרתם, שהיה מלווה בתחושת כישלון, חוסר הערכה, ננטשות, אגו פגוע ופחד.... המשיכו לקרוא על פיטורין מהעבודה: http://bit.ly/20uYdSF
Add a comment...

Post has attachment
ניהול עובדים נכון הוא אחד התנאים הבסיסיים להצלחת הארגון. ניהול העובדים כולל בתוכו פרמטרים רבים, וביניהם מנהיגות, יכולת להניע עובדים לבצע את תפקידם ולתרום לארגון, פיתוח יחסי עבודה בין העובדים לבין עצמם ובינם לבין המנהל הישיר ופרמטרים נוספים, שתכליתם לגרום לעובד להגיע ברצון לעבודה, לבצע את תפקידו בעניין, ומתוך רצון לתרום את חלקו להצלחת הארגון.
המשיכו לקרוא… http://bit.ly/1mihR4M 
Add a comment...

Post has attachment
התעמרות היא התנהגות פוגענית ומשפילה בעובד, שחוזרת על עצמה. התנהגות זו, שיכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות, גורמת לעובד לתפקד בסביבה עוינת, ועלולה לגרום לנזק נפשי.
התעמרות בעובד יכולה לבוא לידי ביטוי בצעקות, השפלות, קללות האשמות שווא, הטלת משימות שאינן קשורות לתפקידו (בעיקר כאלה שנחשבות למשפילות), התעללות פיזית ואף נידוי האדם העובד.
קראו עוד על זכויות עובדים, התעמרות בעבודה ומה ניתן לעשות >> http://bit.ly/1YcEqDA 
Add a comment...

Post has attachment
לצד הידע המקצועי והיכולות הנפלאות לביצוע התפקיד, היכולת לנהל זמן נכון תשפיע במידה רבה על הצלחת העובד בתפקידו, במיוחד כשהוא בתפקיד ניהולי. ככל שהמטלות רבות ומורכבות יותר, כך גובר הצורך בניהול זמן נכון. למעשה, הזמן הוא המשאב היקר ביותר שלנו.
קראו את המאמר המלא על ניהול זמן >> http://bit.ly/1lFOpWi 
Add a comment...

Post has attachment
דינמיקה של שוק, משברים כלכליים, נורמות חברתיות, שינויים במדיניות הממשלה וחוקים חדשים, מתרחשים כל העת. כל אלה משפיעים על הארגון, וגורמים לשינוי ארגוני.
קראו עוד על שינוי ארגוני >> http://bit.ly/1MaDZmm 
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded