Buchtipp: Gelée Royale - Gesundheit aus dem Bienenstock, Wirkung - Anwendung - Forschung, (ISBN-NR.: 978-3-944592-06-0) mit interessanten Hintergrundinfos.     http://www.eubiotika-verlag.de/product_info.php?products_id=8&MODsid=d995dc312190d4300680990d5fd006b0
Photo
Shared publicly