Profile cover photo
Profile photo
Dr. Anna Storck
19 followers -
intercultural training & consulting
intercultural training & consulting

19 followers
About
Posts

Post has shared content
I truly believe that whether it be interpersonal or between nations, a conflict is always a stressful experience, but it also has the potential for an evolution for the better.https://www.linkedin.com/pulse/when-we-know-why-how-choose-peace-would-still-war-dr-anna-storck/

Post has attachment
Intercultural Relocation Training should already begin while still in one’s home country and should continue in the destination country. Please enquire with us to learn how we can customize the optimal Relocation Training for you. The programs can be delivered in a variety of languages and can be held at a company location, the participant’s home or a location provided by the trainer.
Relocation Training
Relocation Training
intercultural-trainer.blogspot.com

Post has attachment
Our Intercultural Trainer Training program focuses on what happens before, during, and after you deliver training, and what to do if training is not the right solution.
intercultural trainer training
intercultural trainer training
intercultural-trainer.blogspot.com

Post has attachment
Train the Trainer is online!
Train The Trainer
Train The Trainer
intercultural-trainer.blogspot.com

Post has attachment
What is Culture Awareness Training?
What is Culture Awareness Training?
intercultural-trainer.blogspot.com

Post has attachment
Sama znajomość obcego kraju i języka nie są wystarczającą gwarancją satysfakcjonującej komunikacji czy skutecznych negocjacji. Każda bowiem faza negocjacji ma własną dynamikę i własne problemy wymagające szczegółowych umiejętności ze strony negocjatorów. Negocjacje to komunikowanie się dla osiągnięcia wspólnych decyzji, takich które mogą być w sposób spójny akceptowane przez wszystkie strony. Proces szukania konsensu z partnerami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych jest jednak utrudniony poprzez różnicę występujące w naszych odmiennych formach komunikowania się

Post has attachment
Jeśli biznesmen wszędzie tam, gdzie pracuje, chcę zyskać zrozumienie dla celów swojej firmy, dla jej polityki, produktów i usług, musi wiedzieć, co te i inne aspekty zarządzania znaczą w różnych kulturach. Nie ma uniwersalnych metod zarządzania, które można zastosować wszędzie. W każdej kulturze bowiem takie zjawiska, jak autorytet, biurokracja, kreatywność, koleżeństwo, stosunek do prawdy i odpowiedzialności przejawiają się na różne sposoby. To bardzo utrudnia nam zrozumienie, że nasze upodobania kulturowe i zwyczajowe nie zawsze są czymś naturalnym i stosownym w oczach innych osób

Post has attachment
Budowanie zespołów wielokulturowych nie jest to łatwe. Różne kultury różnie podchodzą to takich tematów jak hierarchia i pozycjonowanie w firmie, koleżeństwo, uczciwość czy punktualność, to bardzo utrudnia znalezienie wspólnej płaszczyzny współpracy w środowisku wielokulturowym i często prowadzi do konfliktów. Przemyślane, poprzedzone odpowiednim przygotowaniem przygotowanie pracowników jest zatem niezwykle cenne z punk tu widzenia zarówno organizacji, jak i konkretnych pracowników. Osoba, która ma doświadczenie międzykulturowe, jest lepszym liderem, potrafi skuteczniej się komunikować, jest otwarta na innych, potrafi czerpać z odmienności. Takie osoby rozwijają się oraz pomagają rozwijać się innym. Poznanie innej kultury dla wielu osób jest swego rodzaju wyjściem z tunelu, pokonaniem własnych ograniczeń, odrzuceniem uprzedzeń.

Post has attachment
Mimo globalizacji rynków i zwiększania standaryzacji systemów i procedur organizacyjnych wiele metod zarządzania traci swoją skuteczność po przekroczeniu granicy kulturowej. Dlaczego? Odpowiedź możemy spróbować znaleźć przyglądając się np. życiu codziennemu, znaczeniu pracy, stosunkowi do grup posiadających kapitał, stylom zarządzania i taktykom negocjacyjnym, stwierdzimy wtedy, że różnice są i to znaczne. Różnice widoczne są też gołym okiem, ale czy potrafimy je odpowiednio zinterpretować? Czy obserwując drapacze chmur na Manhattanie i tłumy ludzi przelewające się między tymi filarami prywatnej potęgi, rozpoznajemy niewidoczne gołym okiem wartości i normy stworzone przez to społeczeństwo?
Współpraca z partnerami z USA
Współpraca z partnerami z USA
interkultura-consult.com

Post has attachment
Indie nie poddają się uogólnieniom. Będąc jednym z najludniejszych krajów na świecie, pozostają one krajem Trzeciego Świata. Jednocześnie specjaliści z branży twierdzą, że Indie znajdują się na najlepszej drodze, by w 2035 r. stać się po USA i Chinach kolejną potęgą gospodarczą świata. W ostatnich latach już kilkadziesiąt indyjskich firm zdecydowało się na inwestycje w Polsce. Tendencja ta stale rośnie, a co za tym idzie, pojawiła się potrzeba umiejętności komunikacji w mieszanych zespołach projektowych. W każdej kulturze bowiem takie zjawiska, jak autorytet, biurokracja, kreatywność, koleżeństwo, stosunek do prawdy i odpowiedzialności przejawiają się na inne sposoby. To bardzo utrudnia nam zrozumienie, że nasze upodobania kulturowe i zwyczajowe nie zawsze są czymś naturalnym i stosownym w oczach innych osób. Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z różnicami kulturowymi, uprzedzeniami i barierami powstającymi w ramach współpracy międzynarodowej, jak i ustanawianie wspólnych reguł gry decyduje o budowie zaufania w grupie, powodzeniu przedsięwzięcia i realizacji celów firmy.
Wait while more posts are being loaded