Profile cover photo
Profile photo
DOC724.ir - تحقیق آماده‎
2 followers -
بانک تحقیق و پایان نامه آماده پرینت
بانک تحقیق و پایان نامه آماده پرینت

2 followers
About
Posts

Post has attachment
کارآموزی بررسی سيستم حسابداری بانك تجارت رشته حسابداری
ماموريت اساسي بانك تجارت فراهم آوردن امكانات اعتباري براي توسعه تجارت و ساير فعاليتهاي مرتبط با آن و ارتقاء سطح زندگي و در آمد يا به طور خلاصه تامين مالي بانك و فعاليت هاي وابسته به آن است. اين ماموريت در گذشته بر مبناي رهيافت سنتي تامين مالي و با اتكاء به سرمايه ساير كمك هاي دولتي انجام مي گرفت امروزه تغيير شرايط محيطي حاكم بر اقتصاد كشور كه محدوديت بودجه دولت و افزايش رقابت در نظام بانكي و در نتيجه دسترسي دشوارتر به منابع دولتي و نظام بانكي از عمده ترين نتايج آن است ايجاد مي نمايد كه ماموريت تامين مالي همانگونه كه در بسياري از نقاط جهان تجربه شده است از طريق كار كردهاي متعارف يك واسطه مالي و با تاكيد بر تجهيزات منابع مردمي صورت پذيرد بر اين اساس بانك كه در گذشته بيشتر به صورت « صندوق يا دريچه پرداخت اعتبار عمل مي كرد در ادامه تحولات سالهاي اخير از اين پس در چهار چوب ماموريت اساسي فوق به صورت بانك تمام عيار و ارائه كننده كليه خدمات متعارف بانكي عمل خواهد كرد.کارآموزی بررسی سيستم حسابداری بانك تجارت رشته حسابداری  در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

کارآموزی بررسی سيستم حسابداری بانك تجارت را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

http://buff.ly/2nNpTnG

اقلام پولي دارايي هاي جاري:

وجوه نقد : مثل: اسكناس، بانك ، تنخواه گردان ، چك هاي بانكينكته : اگر طبق حكم دولتي يكي از حسابهاي بانكي مسدود گردد اين وجوه مسترد شده و جزء وجوه نقد محسوب نمي شوند تا زمانيكه اين ممنوعيت بر طرف شود جزء ساير دارايي ها محسوب مي شوند اما اگر اين محدوديت توسط مديريت شركت ايجاد شده باشد اين مبلغ جزء دارايي هاي جاري در سمت موجودي نقدي حساب مي شوند.وجوه نقدي: صندوق ، تنخواه گردان، موجودي نقدي نزد بانك، جمع اين سه موضوع در تراز نامه آورده مي شود. و در يادداشت هاي پيوست شماره يك به آن اشاره مي كنيم.

ترازنامه:

ترازنامه اطلاعات مربوط به دارايي ها و منابع اقتصادي و بدهي ها (تعهدات اقتصادي) و علايق صاحبان سهام نسبت به واحد تجاري در يك تاريخ مشخص را فراهم مي كندارزيابي هاي ارائه شده در ترازنامه : 1- موجودي نقد : ارزش جاري روز  دريافتني : مطالبات به ارزش خالص بازيافتي منعكس مي شود ( پس از كسر ذخيره م م و 3- موجودي كالا : به بهاي تمام شده با اقل بهاي تمام شده (قيمت بازار)اموال، ماشين آلات و تجهيزات (بهاي تمام شده منهاي ذخيره ها ذخيره استهلاك انباشته) بدهي ها به ارزش سر رسيد ثبت مي شوند.از بين مفاهيم و اصول حاكم بر تراز نامه 1- فرض تداوم فعاليت 2- فرض واحد اندازه گيري و اصل افشاء بيشتر از ساير موارد ملاك قرار مي گيرند.

اصول محدود كننده حسابداري:

فزوني منافع بر مخارج : بر اساس اين اصل تهيه اطلاعات مالي بايد مقرون به صرفه باشد.

اصل اهميت: در بعضي مواقع خاص در اجراي اصل اهميت مي توان روشها و اصول دقيق حسابداری را رعايت نكنيم. و دنبال روشهايي برويم كه اطلاعات مالي بهتري را براي استفاده كنندگان فراهم مي كند مثلاً : يك مداد تراش رو ميزي را به عنوان يك دارايي ثبت نمي كنيم بلكه به عنوان يك هزينه ثابت مي كنيم.

اصل خصوصيات صنعت : بعضي از فعاليتها خاص هستند مانند بيمه – بانك – پيمانكاران روش تعيين در آمد اين موسسات 1- روش درصد پيشرفت كار 2- روش تكميل كار

روش درصد پيشرفت كار: اگر مبلغ يك پيمان 5 ساله 000/10 ريال باشد و در سال اول 25/0 از كار پيشرفت كند كه مبلغ در آمد برابر است با 2500=25/0 × 000/10

اصل احتياط: از بين روشها روشي انتخاب مي شود كه دارايي هاي كمتري و به تبع آن سود كمتري را گزارش كنيم و هزينه ها به صورت كامل شناسايي شود. (هزينه ها حداكثر و در آمدها حداقل شناسايي مي شوند. مثل: روشهاي تعيين موجودي هاي دوره : قيمت تمام شده .

ويژگيهاي اطلاعات حسابداری :

1- قابليت اتكا               2- قابليت اندازه گيري  3- مربوط بودن اطلاعات

4- قابليت مقايسه

فرض دوره ي مالي:

اندازه گيري دقيق نتايج عملكرد يك شركت بر حسب وجه نقد تنها در زمان پايان عمر آن يعني زمانيكه واحد تجاري منحل و كليه دارايي هاي آن به فروش برسد و وجه آنها دريافت گردد و تمام بدهي ها نيز پرداخت گردند مقدور مي باشند. لذا براي اندازه گيري و تغييرات ناشي از رويدادها و فعاليت هاي مالي يك واحد مي باشند لذا براي اندازه گيري تغييرات ناشي از رويدادها و فعاليتهاي مالي يك واحد تجاري مجبوريم كه دوره هاي زماني كوتاه مدت تعيين كنيم كه كوتاهتر از عمر شركت مي باشد و به آن فرض دوره ي مالي گويند و متداولترين آنها يكساله مي باشد.

منابع اساسي حسابداري و گزارشگري مالي:

استفاده كنندگان صورتهاي مالي (1-درون سازي مديريت   2-برون سازماني (بانكها-محققان –سهامداران-بستانكاران- دولت –شركتهاacconting maningment  فرايند گرد آوري تهيه و گزارش اطلاعات مالي براي استفاده كنندگان داخلي را حسابداری مديريت گويند كه هدفش محاسبة بهاي تمام شده كالاهاي توليد شده به صورت كل و جزء مي باشد .

حسابداری
بودجه :

قبل از شروع هر سال به منظور پرداخت هزينه هاي بانك براي هر يك از سرفصلهاي هزينه بودجه اي تنظيم و به تصويه مي رسد كه اين بودجه بين شعب بانك و سرپـرستيهــا تقسيم شده و به شعب و سرپرستي ابلاغ مي گردد.شعب بانك تا حد بودجه ابلاغي مجاز به پرداخت هزينه مي باشند و چنانچه بودجه ابلاغي هزينه ها را ننمايد شعب موظفند قبل از پرداخت هزينه موافقت سر رستي يا اداره مركزي را در مورد ترميم بودجه اخذ نمايند. چنانچه سر فصل هزينه اي از بودجه ابلاغي صرفه جوئي داشته باشد. شعبه مي تواند ميزان صرفه جويي را به مصرف سر فصل ديگري كه كسري بودجه دارد بنمايد. هم چنين شعب بانك نمي توانند بودجه صرفه جويي را براي سال بعد ذخيره نمايند.

فهرست مطالب کارآموزی بررسی سيستم حسابداری بانك تجارت:

فصل اول:

چكيده

مقدمه

آشنايي كلي با محل كارآموزي

تاريخچه بانكداري

تاريخچه بانك ت…
Add a comment...

Post has attachment
تحقیق تاثیر اعتیاد پدر بر خانواده
تحقیق و مقاله جامع در مورد تاثیر اعتیاد پدر بر کارکرد خانواده در حدود 51 صفحه فایل ورد قابل ویرایش و پرینت آماده شده است. متن زیر بخشی از آن است مقاله جامع را از انتهای صفحه خرید و دانلود کنید.

بر اساس مطالعات انجام شده بر روی افراد معتاد، «در یکصد خانواده مورد مطالعه، فرزندان هر روز شاهد ستیز والدین بوده، از نظر دریافت مهر و عطوفت و نظارت و حمایت پدر در شرایط گیج کننده ای به سر می برند، زیرا پدر معتاد هنگام مصرف مواد مخدر و نشئگی حاصل از آن، بسیار خوش خلق و باعطوفت بوده و نقش نوازشگریش از حد می گذرد و هنگام خماری و دیر شدن مصرف، چنان بی قرار و عصبی است که کمترین توجهی را به نیازهای اساسی فرزندان ندارد. کودکانی که اسیر چنین شرایط و ساختار آسیب زایی هستند، در تفکر کودکانه خود به تدریج می آموزند که بین مهرورزی و عطوفت پدر و مصرف مواد مخدر رابطه ای وجود دارد. همچنان که میان سردی و خشونت او و عدم مصرف مواد مخدر. در نتیجه همواره در تفکر خود، ماده مخدر را روزنه ای به سوی محبت و صفات خوب انسانی می پندارند و احتمالاً چنین تصوری احساس خوش بینی نسبت به مصرف مواد مخدر در این قبیل کودکان را ایجاد می کند.

دیگر اینکه بر فضای این خانواده همواره نگرانی و تشویش حاکم است، زیرا هر لحظه بیم دستگیری پدر وجود دارد. رفت و آمدهای نامنظم پدر و معاشرتهای مشکوک بر نگرانیها می افزاید و به جای اینکه پدر نقش حمایتی خود را ایفا کند، خود به حمایت شونده ای مبدل می گردد. همچنین به جای اینکه بر امور منزل نظارت و کنترل داشته باشد، خود مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد.

در بسیاری از موارد نقش نان آوری پدر به گونه ای عکس تغییر جهت می دهد؛ یعنی به جای آنکه دست پر به خانه بازگردد، گاهی با دست پر از خانه بیرون می رود و اجناس منزل را برای فروش و تأمین مواد مخدر نابود می کند. در این شرایط پدر با رفتار مشکوک خود، کج رفتاری را به فرزندان می آموزد. او  شتی مصرف مواد مخدر را برای آنها از بین می برد و در محیط منزل دسترسی به آن را برای فرزندان آسان می سازد. در این حال متأسفانه بسیاری از فرزندان خانواده های پدر معتاد، در بزرگسالی همان الگوهای خانوادگی خویش را احیا می کنند.»( مجله اصلاح و تربیت، ش41، خرداد 77)، لذا در این تحقیق تلاش می شود، تاثیر اعتیاد  پدر بر کارکرد های خانواده مورد ارزیابی قرار گیرد .

اعتیاد پدر در خانواده
مقدمه مقاله تاثیر اعتیاد پدر بر خانواده

معضل اعتیاد نه تنها در ایران، بلکه در نقاط مختلف جهان معضلی است که اگر چه در باره رفع آن بحثها و تلاشهای مختلفی صورت می گیرد، اما همچنان بر پیچیدگیهای آن افزوده شده و به عنوان یک بحران جهانی رخ می نماید. در جامعه ما نیز متأسفانه اعتیاد به رغم تلاشهای زیادی که برای مبارزه با آن صورت گرفته، به دلایل مختلف، پدیده ای رو به رشد بوده و به عنوان خطر بزرگی بر سر راه آرمانهای انقلاب کشور که همانا کرامت و تعالی انسان می باشد ـ قد علم کرده است.

آمارهای رسمی نشانگر وجود بیش از یک میلیون و دویست هزار معتاد در کشور است و البته آمارهای غیر رسمی بیش از این تعداد را خبر می دهد. اما براستی اعتیاد چیست و معتاد چگونه انسانی است، که سالهاست انبوه خانواده ها، محققان، جامعه شناسان، روانشناسان و … را در دَوْر و چرخشی گرفتار کرده که ظاهرا بی حاصل و مکرر می نماید. همه می دانند که مواد مخدر چیست و استفاده از آن چه ضررهایی دارد. می دانند که معتاد چه کسی است و می دانند که «اعتیاد بلای خانمانسوز» است، اما بیشتر دانسته ها، بویژه در سطح عموم اطلاعاتی سطحی است و در سطح متخصصان و دست اندرکاران اطلاعات، آگاهیها و تجارب به گونه ای پیش رفته است که اینک موجب بروز اختلاف نظرهای قابل توجه در مورد نحوه برخورد با فرد معتاد شده است.

به اعتقاد تحلیل‎گران اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان یکی از مسائل پیچیدة اجتماعی در عصر حاضر است که زمینه‎ساز بروز بسیاری از آسیب‎ها و انحرافات اجتماعی می‎باشد. به عبارت دیگر رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباط دو جانبه است. از یکسو اعتیاد، جامعه را رو به رکود و انحطاط می کشاند و از سوی دیگر پدیده ای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. اعتیاد، گرایش فرد را به اصول اخلاقی و معنوی و ارزش های اجتماعی کاهش می دهد. به طوری که آسیب‎شناسان اجتماعی، اعتیاد را به مثابه «جنگ شیمیایی خانگی» و «جنگ بدون مرز» می‎دانند. سازمان بهداشت جهانی (1999)، مسأله مواد مخدر، اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در کنار سه مسأله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاح‎های کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی، از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار می‎دهد و در عرصه ملی نیز کشور ایران، به جهت ساختار جمعیتی، موقعیت ژئوپلیتیکی و فقدان استراتژی و طرح جامع ملی مبارزه با عرضه، کاهش تقاضا و درمان معتادان، به عنوان یکی از آسیب‎پذیرترین کشورهای جهان در مقابل مسأله مواد مخدر است. گزارش‎های آماری حاکی از گسترش فزایندة اعتیاد به مواد مخدر می‎باشد. به طوری که اعتیاد، بعد از بیکاری و گرانی، سومین معضل اجتماعی است.( آقابخشی، 1379)، با توجه به توضیحات فوق و معضل اعتیاد در جامعه شناخت اثرات مخرب اعتیاد بر کارکرد های خانواده از جمله مسائلی است که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ آن هستیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق

براساس آخرین گزارش های سازمان ملل،(عفتی، 1379) ایران در زمینه کشف مواد افیونی، رتبه اول جهانی را دارد، به طوری که در سال1380 بیش از 54 درصد از کشفیات مواد مخدر جهان در ایران بوده است. مع‎الوصف، ایران در مصرف مواد افیونی نیز رتبه نخست جهانی را کسب نموده است.

طبق برآورد نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، تعداد معتادان کشور، دو میلیون نفر شامل 000/200/1 ن…
Add a comment...

Post has attachment
بررسی رابطه سیستم اطلاعاتی مدیریت MIS و ارتباط آن با کارآفرینی
متن زیر قسمت و چکیده از پایان نامه ای جامع در مورد “بررسی رابطه سیستم های اطلاعاتی مدیریت و ارتباط آن با کارآفرینی” میباشد که در 5 فصل تنظیم شده است. این پرژوهش را میتوانید از لینک انتهای صفحه دانلود کنید و برای ارائه یا تکمیل پایان نامه خود استفاده کنید.

فهرست موارد مورد بررسی قرار گرفته

امروزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت به عنوان یکی از فناوری های نوین بشری نه تنها دستخوش تغییراتی شده است ، بلکه به سرعت در حال تاثیر گذاری بر روی تمام سازمان ها است .فناوری اطلاعات در واقع نوعی فناوری فراگیر است و ویژگی های منحصر به فرد آن شمول و نیاز ضروری به آن است . دامنه تغییرات ناشی از این پدیده بسیار متنوع است و از جانشینی اطلاعات به جای انرژی یا نیروی انسانی در بخش تولید صنعتی تا تغییر در بخش درونی خدمات ، از خدمات پرسنلی گرفته تا خدمات اجتماعی و سیستم های توزیع را در بر می گیرد . (صرافی زاده و پناهی ، 1384 : 52 ) . یکی از کمبودهای واقعی مدیران در فعالیت های کاری کمبود اطلاعات مرتبط است . البته اگر آنها همه اطلاعات را در اختیار داشته باشند ولی سیستم مناسبی برای سازماندهی به آنها وجود نداشته باشد ، تاثیر مثبتی در عملکردشان مشاهده نمی گردد .در واقع سازمان ها باید سازمان خود را متناسب با عصر اطلاعات طراحی کنند .در تعریف ساده ، تصمیم گیری انتخاب یک راه از میان راه های مختلف است ( الوانی ، 1379 : 50 ).

از سوی دیگر می توان گفت تنوع و پیچیدگی فعالیت های مختلف علمی ، اقتصادی ، آموزشی و …. در قالب سازمان های مختلف و گستردگی ارتباطات درون و برون سازمانی در نظام های مدیریتی امروزی و همچنین شاخص ها و عوامل فراوان مؤثر در رشد و توسعه سازمان ها موجب می شود تا مدیران سازمان ها بیش از هر زمان دیگری مجبور باشند به سلاح ها و ابزار های اطلاعاتی و ارتباطی در عرصه رقابت های تجاری مجهز شوند ( حسنی ، 1385 : 10 )

البته سیستم های اطلاعاتی خواسته یا ناخواسته وارد کشور ما شده اند ، بنابر این استفاده بهینه از آن نیازمند آن است که در کشور تک تک افراد سازمان خودشان را در قبال اهداف سازمان متعهد دانند و برای همین امر نیز حداکثر استعداد خودشان را برای پیشرفت و بقای سازمان به کارگیرند. فضای حاکم بر سازمان هاست که کارکنان در آن با حداکثر تعهد به کار خود ادامه می دهند و آنچه که می تواند بیشترین تاثیر را در ایجاد این فضا داشته باشد سیستم های اطلاعات مدیریت است که مثابه کالبد اصلی این سازمان ها عمل می کند . لذا در این مقوله شناسایی تاثیراتی که سیستم های اطلاعاتی مدیریت در ایجاد وجود کارآفرینی می تواند داشته باشد ، از مسائل مهمی است که در کشور ما باید به آن پرداخته شود .

کلمات کلیدی: سیستم اطلاعات مدیریت MIS ـ ابعاد MIS ـ کارآفرینی سازمانی

entrepreneurship
تعریف و بیان موضوع تحقیق مدیریت و کارآفرینی:

جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاص برخوردار است ، یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییر و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر ، ایدئولوژی ، ارزشهای اجتماعی ، روش های انجام کار و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی به چشم می خورد . از جمله پدیده هایی که به شدت تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته و می گیرند ، سازمان ها می باشند . کثرت تغییراتی که سازمان ها با آن مواجه اند، از چنان فشار و نیرویی بر خوردار است که در دنیای مشتری گرایی و رقابت افزای کنونی هر نوع مقاومتی رادر هم کوبیده و همه را با خود به جلو می برد . ( احمد پور داریانی ؛ 1379 : 1 ) . هوشیاری در برابر فرصت ها و کسب اطلاعات به صورت سریع یکی از ابعاد مهم فعالیت های کارآفرینی درون سازمان است . این رفتار استراتژیک به معنی گسترش فعالیت های سازمانی است و فرصت ها را کشف می کند . (تیلور ؛ 1987 : 81 ).

از دیدگاه وایزمن سیستم اطلاعات مدیریت ، سیستمی است که وظیفه آن پردازش عملیات مدیریت برای تولید گزارش هایی با فرمت مشخص است . ( رهنورد 1382 : 3 ).

با توجه به اهمیت مبحث کارآفرینی در دنیای امروز ، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی به منظور استفاده بهینه از اطلاعات بیش از پیش ضروری به نظر می رسد . در این زمینه کشورهای دیگر به کارآفرینی توجه خاصی مبذول نموده و زمینه های لازم برای کارآفرینی سازمانی را فراهم آورده اند . لذا توجه به جنبه های مختلف کارآفرینی در کشور ما در حال حاضر لازم می باشد . در کشور ما به بحث کارآفرینی به ویژه کارآفرینی سازمانی توجه کم تری شده و زمینه های لازم برای آن فراهم نشده است . در این رابطه مسئله اصلی تحقیق این است که مشخص کنیم در سازمان های کشور ما ابعاد مختلف سیستم اطلاعات مدیریت و کارآفرینی سازمانی چه رابطه ای دارند ، تا با شناسایی روابط مختلف این ابعاد ، زمینه افزایش کارآفرینی سازمانی را در سازمان های کشور فراهم نماییم ، در این تحقیق سیستم اطلاعات مدیریت را از سه بعد زمان ، محتوا و شکل در مرکز مخابرات حضرتی شیراز مورد بررسی قرار گرفته است .

اهمیت و ضرورت پژوهش:

ایجاد سازگاری با تغییرات محیطی در ابعاد مختلف سازمان و استفاده از ابزار هایی که به مرور پیشرفت فناوری در اختیار مدیران قرار می گیرد ، نه تنها ضروری است بلکه حیات سازمان ها در محیط های متلاطم امروزی به آن وابسته است . در عصری که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات یکی از ویژگی های مهم آن به شمار می رود ، می توان گفت کاربرد صحیح و اثر بخشی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی مهمترین دغدغه های مدیران است . در حقیقت جمع کثیری از مدیران این سیستم ها را نوشداروی همه مسائل مدیریت می دانند ، این سیستم ها با استفاده از هیجان انگیز ترین ابزار زمانه یعنی کامپیوتر ،  منجر به دسترسی بهینه به اطلاعات می گردند ( رهنورد ، 1382 : 6 ) امروزه سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات کمک می کند دیوارهایی که وظایف ، محل های جفرافیایی و سطوح مدیریت و کارکنان را از هم جدا می کند ب…
Add a comment...

Post has attachment
پایان نامه بررسی ابعاد شخصیت در افراد نرمال و بزهکار
مدت مديدي جرم بعنوان يک عمل ناپسند تلقي ميشد که فقط عاملين جرم مسئوليت آنرا بعهده داشتند،جز در موارد دفاع نفس يا نقص عمل.جرم و جنايت بي مقدمه در انسانها بروز نميکند،بلکه معلول يک سري عوامل پيشين است که فرد را متمايل به کجرويیها ميکند جامعه شناسان بر اساس تحقيقات دقيقيرموفق شدند نشان دهند که مساله مجرميت خيلي پيچيده تر از آن است که تصور ميشد و در هيچ جامعه اي نميتوان بطور مطلق جرم را از ميان برد،پژوهش در زمينه علل ارتکاب جرم چه بسا راهگشايي براي جلوگيري از ازدياد جرم براي جوامع باشد.اقدامات پيشگيرانه به منزله واکسينا سيون جامعه در مقابل جرم است و چه بسا به دو صورت پيشگيري قبل از تحقق جرم و از افزايش آثار مخرب جرم و پس از وقوع جرم،درباره مجرم و جامعه صورت پذيرد.

برخي از جامعه شناسان تا بدانجا پيش رفتند که وجود جرم را انکار کرده،آنرا فقط عدم ارتقاء فرد بحد سايرين تلقي کردند و همه مسئوليتها را متوجه جامعه و نماينده آن دولت نمودند که توانايي کنترل،ارشاد،سرپرستي و اشتغال برخي از افراد خود را ندارند.اين چنين طرز تلقي موجب شد که پندار مجرميت تنها به مسائلي که حقوق جزا شامل آن است محدود نشود،بلکه وسعت و دامنه بيشتري پيدا کند.(داور شيخاوندي1373).

criminal
هرجاجمعي از انسان ها گردهم آمده اند، براي رفع آسان تر و بهتر نيازهاي خود به امنيت ، آسايش و سلامت و هرنوع نياز ديگري ، هنجارهايي ساخته اندو همه را به تبعيت از آن ها فراخوانده اند. مجموعه هنجارها، البته به تبع تاريخ ، جغرافي و طبع و طبيعت انسان ها متفاوت و ميزان تبعيت افراد و گروه ها از اين هنجارها متغير بوده است .مطابق همان هنجارها، هميشه متخلفان را مجازات کرده و معمولاً به همنوايان پاداش داده اند. اما از همان آغاز بر سر اين موضوع که چه کسي متخلف است و علت تخلف او چيست ، مناقشات فراواني وجود داشته است . اينکه چه کسي هنجارها را ساخته ، چه کساني متخلف را معرفي کرده و چه کساني از تخلف از هنجارها و به چه ميزان متضرر شده اند نيز موضوعات مهمي بوده که همگي حوزه مباحث جامعه شناسي انحرافات اجتماعي را تشکيل داده اند. اما تبيين اين موضوع که چرا مردم از هنجارهاي خاصي سرپيچي کرده و مي کنند، هميشه و مثل هر حوزه ديگري از مباحث علمي ، برعهده نظريه هاست .پرداختن به مباحث نظري موضوع ،به ويژه زماني ضرورت بيشتري پيدا مي کند که حجم کج رفتاري هاي مردم از سقف تحمل جامعه فراتر رفته و نگراني هايي ايجاد کرده باشد(جمال فر، 1375).

روان شناسي شخصيت حوزه بسيار گسترده اي است، زيرا شخصيت، خود موضوعي است پيچيده و داراي ابعاد و جنبه هاي گوناگون، براي شناخت شخصيت انسان از دير باز كوششهاي فراواني به عمل آمده كه برخي آنها غير علمي، خرافاتي، و معدودي ديگر علمي و معتبر است. شخصيت معادل انگليسي personality وpersonalite فرامنه است و هر دو اقتباس از persono است. درك لزوم مطالعه روانشاسي شخصيت چندان دشوار نيست.
شناخت شخصيت، ويژگيها، چگونگي شكل گيري شخصيت، عوامل موثر در ايجاد شخصيت و مسائلي از اين قبيل، ازيك جنبه، ارضا حس كنجكاوي، و مايل به حقيقت جوئي را در انسان دنبال مي كند، زيرا اين ناخت نوعي خود شناسي است. از سوي ديگر اين شناخت و اطلاعات به شخص امكان مي دهد كه در ارتباط متقابل با ديگران موضع گيريهاي مناسب و آگاهانه داشته باشد. مطالعه شخصيت هم از جنبه هاي ارضاي برحس كنجكاوي و هم از نظر روابط اجتماعي داراي اهيمت است. شخصيت در روانشناسي به مجموعه ويژگيهاي جسمي و رواني، و رفتاري كه هر فرد را از افراد ديگر متمايز مي كند اطلاق مي شود.(كريمي،1375)
گروهي از صاحب نظران، نظريه نسبت دادن معتقدند، كه افراد موفقيتها و شكستهاي خود را يا به عوامل خصي نسبت مي دهند، يا به عوامل محيطي و از اين رو اين دو عامل مهم يكي دروني و ديگري را بيروني شناسائي كرده اند و به نظريه جايگاه مهار شهرت دارد. وجوليان راتر(1966) درباره نظام اعتقادي افراد را به جايگاه مهار به دو دسته تقسيم مي شوند:

1- گروهي كه موفقيها و كستهاي خود را به شخص خود، نسبت مي دهند (دورني)؛
2. گروهي كه موفقيتها و كستهاي خود را به عوامل محيطي نسبت مي دهند.(بيروني) (جمالفر، 1375).
در اين تحقيق تلاش مي شود، ضمن بررسي ابعاد شخصيتي افراد به مقايسه ابعاد شخصيتي افراد بزهکار و نرمال پرداخته شود.

بيان مساله شخصیت در افراد نرمال و بزهکار

در روانشناسي ثابت شده است که افراد از نظر رواني داراي شخصيت هاي متفاوتي هستند و بر نوع رفتار ها و محيطي که در آن پرورش يافته اند شخصيتشان شکل گرفته است. وجود تفاوت هاي موجود در شخصيت افراد سبب مي شود که محقق بر اين فکر بيفتد که آيا تفاوت هاي شخصيتي بين افراد نرمال و بزه کار وجود دارد(كريمي،1375).
اصولا ميان بزه و شخصيت نمي توان رابطه قطعي و حتمي يافت،اينگونه نيست كه هر شخصيت تنها يك جرم خاص را انجام دهد. جرايم كلاهبرداري را كساني كه از بهره هوشي بالايي برخوردارند بيشتر مرتكب مي شوند.اما عده اي معتقدند كه تمام بزهكاران از بهره هوشي پاييني برخوردارند .چرا كه اگر بهره هوشي بالايي داشتند توان گريز از چنگال عدالت را نيز داشتند كه هميشه اينگونه نيست. يا زنان به خاطر توان بدني، و اطفال به دليل شرايط خاص فيزيكي و عقلي نمي توانند مرتكب سرقت برنامه ريزي شده و….بپردازند و اغلب مرتكب جيب . بري،كيف قاپي و…مي شوند.(سياسي، 1381)
در کل،بزهکاري يک سازش نايافتگي با اجتماع است(منصور،1368)که در سه زمينه رخ ميدهد:
1)بزهکاري عليه اشخاص عادي جامعه مانند ضرب و جرح و تجاوز
2)بزهکاري عليه دارايي و مالکيت ديگران مانند دزدي و جعل اسناد
3) بزهکاري عليه نظم عمومي مانند فحشا و خريد و فروش مواد مخدر(احمدي،1378،موفيت و همکاران،1981،مک گلدريک و کارتر،1999).
در مورد بزهکاري و سبب شناسي آن به مجموعه اي از عوامل زيستي،روانشناختي،اجتماعي و فرهنگي اشاره شده است(استفاني،وان و گرايم،2006)
سوالي که در ا…
Add a comment...

Post has attachment
مقاله حسابداری مالی رشته حسابداری
فرايند حسابداری  و گزارشگري  مالي به گزارشي منجر مي‌شود كه   آن را صورتهاي مالي اساسي مي‌نامند . هدف اصلي فرايند  حسابداري و گزارشگري   مالي خارجي ، بيان  اثرات اقتصادي  رويدادها  و  عمليات مالي موثر بر وضعيت  و  عملكرد شركت ، براي  اشخاص و گروههاي خارج از سازمان مي‌باشد .براي اينكه كليه   گزارشهاي تهيه شده   داراي چارچوب تعريف شده‌اي باشند ، مفاهيم اساسي   خاصي بر اين گزارشها حاكم شده است . اين مفاهيم با توجه به  محيط‌هاي خاص   توسط نهادهاي خاصي تعريف شده‌اند مثلاً :  SEC (‌كميسيون  بورس اوراق بهادار آمريكا  ) براي  شركتهاي پذيرفته  شده  در بورس ، FASB براي كليه شركتها . ISAC براي شركتهاي بين‌المللي   و در ايران سازمان  حسابرسي در استانداردهاي  حسابداري اين مفاهيم را تعريف كرده‌اند . مقاله حسابداری مالی رشته حسابداری در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

حسابداري:

حسابداری فرآيند شناسايي ،  طبقه بندي و گزارش اطلاعات مالي است . فرايندي است  كه گزارشهاي آن  درخدمت استفاده  كنندگان اطلاعات  مالي براي اتخاذ  تصميمات آگاهانه قرار  مي‌گيرد . از تعريف بالا اين  چنين تصور مي‌شود كه   حسابداري وظايف زير را   بر عهده دارد :

شناسايي رويدادهاي مالي و پردازش آنها

طبقه بندي و احياناً تلخيص  اطلاعات مالي

افشا اطلاعات در قالب گزارشهاي رسمي و يكپارچه

تفسير اطلاعات  گزارش شده

محيط  حسابداری محيط  متغيري است  ، با تغيير   محيط‌هاي حاكم بر روابط مالي و پيچيده‌تر شدن  اين گونه روابط  نوع انتظاري كه  از حسابداری وجود دارد  به طبع  تغيير مي‌كند . يعني با تغيير  نيازهاي اطلاعاتي ،  حسابداري بايد  از خود انعطاف  پذيري  نشان دهد و با تغيير  محيط خود ،  درصدد رفع نيازهاي اطلاعاتي   استفاده كنندگان برآيد استفاده كنندگان   از اطلاعات مالي دو دسته‌اند : استفاده كنندگان   داخلي (  درون سازماني )  : كه عمدتاً سطوح مختلف  مديريت سازمان هستند  فرايند تهيه  و گزارش اطلاعات   براي استفاده كنندگان   درون سازماني ،  حسابداری مديريت ناميده مي‌شود . استفاده كنندگان  خارجي (‌برون سازماني ) :  كه شامل دولت و نهادهاي دولتي ،  اعتباردهندگان ،  بانك‌ها ،  سرمايه‌گذاران  بالفعل و بالقوه ،  تحليل‌گران  و سايرين مي‌شود  . فرايند تهيه  و گزارش اطلاعات براي استفاده كنندگان خارجي  را حسابداري   و گزارشگري  مالي مي‌نامند .

فرض تفكيك شخصيت (  شخصيت مستقل  واحد تجاري از صاحبان آن ):

براي اينكه  بتوان گزارشگري مالي  را به نحو صحيح  انجام داد بايد شخصيت واحد تجاري را از شخصيت  صاحب يا صاحبان  آن مجزا نمود . در واقع رويدادهاي مالي كه به واحد تجاري  مربوط است  بايد در گزارشگري مورد  توجه قرار گيرد . بنابراين  معاملات صاحبان  آن با اشخاص  ثالث ، ربطي به شركت ندارد ، بنابراين ،  درآمد زماني شناسايي وگزارش  مي‌شود كه براي شركت تحقق يافته است نه زماني كه  بين سهامداران  توزيع مي‌شود .

فرض تداوم فعاليت:

به اين معني است كه  واحد تجاري آن قدر  به فعاليت خود ادامه مي‌دهد تا تمامي موارد تعهدات خود را ايفا كند و تمامي پيش  بيني‌هاي خود را تحقق بخشد . اين فرض جزء  مفروضات بنيادي  حسابداری  مي‌باشد . مبناي  طبقه بندي اقلام  در ترازنامه   به جاري و بلند مدت  و علت ارائه   اقلام به بهاي تمام شده ، از مصاديق   بارز اين فرض است ،  چرا كه اگر اين فرض  نبود ، كليه   داراييها و بدهيها  بايستي به ارزش  تصفيه و بازار  ارزشيابي   مي‌شدند  در واقع اين فرض  بر فرآيند   اندازه‌گيري در حسابداری  بشدت تاثير دارد .

 اصل بهاي تمام شده  :

اين اصل  بيان مي‌دارد كه  مبناي مناسب براي شناسايي اوليه   عناصر صورتهاي مالي  ، بهاي  تمام شده تاريخي است . اين اصل مبتني بر اين واقعيت است  كه  در هر مبادله ،  ارزش متعارف آن  چه  كه واگذار مي‌شود .فراهم كننده مباني و شواهد قابل اتكا  در موارد ارزش  متعارف چيزي است  كه  تحصيل مي‌شود  از اين رو داراييهاي تحصيل شده ،  به بهاي تمام شده  ثبت مي‌شوند كه   در تاريخ   تحصيل  معرف ارزش  متعارف آن دارايي است . عينيت  ارزش متعارف در تاريخ تحصيل از  ساير ارزشها  بيشتر است  براي همين اطلاعات  مالي كه بر مبناي  بهاي تمام شده  تاريخي تهيه شده است ،  قابليت اتكايي  بيشتري دارد (  در مقابل گزارشهايي كه به ارزشهاي جاري تهيه شده‌اند )

حسابداری
  اصل تحقق درآمد :

شاهرگ حياتي  شركتها كسب درآمد است . ضامن بقاي  شركتها كسب درآمد و فروش  محصولات مي‌باشد . به همين منظور به  شناسايي درآمد توجه خاص شده است درآمد شركتها  از 3 طريق (1) فروش  محصولات (2) ارائه خدمات  و  اجاره دادن صنايع  و (3) فروش منابع نظير فروش ماشين آلات  كسب مي‌شود .طبق اصل  تحقق درآمد ،  درآمد را در صورت  بروز 2 شرط مي‌توان شناسايي كرد .فرآيند كسب  سود به مجموعه فعاليتهايي اطلاق مي‌شود كه   با تكميل آن درآمد در قالب يكي از سه شكل گفته  شده  ، محقق شود . مثلاً درآمدي كه   از فروش   محصولات بدست مي آيد  فرايندي مثل زير دارد ….→ تحويل كالا → فروش محصول → ساخت محصولات → كالاي در جريان ساخت  → پردازش مواد اوليه → خريد مواد اوليهالبته در زمان  فروش بايستي اين  اطمينان حاصل شود  كه زمان دريافت  و ميزان دارايي كه  دريافت خواهد شد  به نحو صحيحي  قابل برآورد باشد . انجام داد و ستد  ( قرار داد بستن  بابت فروش )   تعيين كننده   دو عامل است .در اكثر موارد  درآمد را زمان  فروش محصولات كه  به معني زمان تحويل كالا  به مشتري است ،  شناسايي مي‌كنند . براي اين اصل استثنائاتي  وجود دارد كه  از جمله آنها ، شناسايي درآمد  در حسابداري پيمانكاري است  گاهي نيز وقتي كالا توليد مي‌شود ،  چون داراي منطق خاصي است ،  مي‌توان درآمد را  شناسايي كرد  . مثل توليد فلزات گران قيمت  .

  اصل تطابق  ( مقابله   هزينه‌ها  با درآمد ):

اين اصل ،   در واقع تعيين كننده …
Add a comment...

Post has attachment
تحقیق عزت نفس چیست؟
عزت نفس چیست؟ به طور کلی ارزیابی هایی که فرد از خود می کند عزت نفس او را تشکیل می دهند . همچنین عزت نفس در جه تصویب ، تایید ، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به احساس می کند.

مقاله و تحقیق زیر قسمتی از چکیده متن اصلی است

راجرز ، عزت نفس را ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویش می پندارد. ( شاملون رابسون ، عزت نفس را حس رضایتمندی ، خویشتن پنداری ، میداند که از ارزیابی خود ، درباره ارزشمندی ،جذابیت ، شایستگی ، کفایت ، قدر و منزلت و توانایی جهت ارضای تمایل و خواسته های فرد ناشی می شود ( سیلور ستون ، 1988) .

همه افراد به یک ارزشیابی ثابت و استوار معمولا عادی از از خودشان به احترام خود ، به احترام دیگران تمایل یا نیاز دارند . بنابراین ، این نیازها می توان در دو مجموعه فرعی طبقه بندی کرد . اول اینکه اینها عبارتند از تمایل به قدرت ، موفقیت ، کفایت ، سیادت ، شایستگی ، اعتماد در رویارویی با جهان و استقلال و آزادی دو اینکه چیزی در ما هست که می توانیم آن را قابل به اعتماد یا حیثیت ( که آن را احترام نسبت به خودمان می شود تعریف کرد ) ، مقام ، شهرت و اعتماد ، برتری ، معروفیت ، توجه ، اهمیت ، حرمت یا تحسین بنامیم . امروزه اهمیت محوری آنها به طور فزاینده ای مورد توجه گسترده روانشناسان قرار گرفته است(رضوانی به نقل از مزلو ،1372) .

تحقیقات حاکی از آن است که داشتن احساسات مثبت درباره خود ، عامل مهم در رشد سالم شخص به حساب می آید . روان شناسان اعتقاد دارند احساس «خود ارزشمندی » بالا موجب آسایش و ثبات (هارتر، 1993) سازگاری اجتماعی و رفتاری (براملی ، 1987) ، پیشرفت تحصیلی (پورکی ،1970) و نیز مانع بروز اختلال و پریشانی (راتر ، 1978) ، ورنر و اسمیت ، 1982،1978) است . چنین پذیرش گسترده ای از اهمیت خود ارزشمندی و تاثیر آن در رشد سالم شخص ، سبب گردیده تا در دهه های اخیر موضوع و راه های تقویت و افزایش خود ارزشمندی کانون توجه روانشناسان باشد (غنی آبادی ، 1380).

عزت نفس
تعریف عزت نفس

نظریه پردازان شخصیت نظیر آدلر (1958)، برادت (1988) . اریکسون (1968) ، مزلو (1968)، راجرز(1951) و سیتر (1988) همگی بر این عقیده اند که داشتن احساس خود ارزشمندی نقش اساسی در رشد سالم شخصی دارد . این نظریه پردازان در این زمینه اتفاق نظر دارند که زندگی سالم روانی تنها در سایه ی احساس ارزش خود مثبت شکل می گیرد و این که احساس خود ارزشمند قوی و رشد یافته خواسته و مطلوب انسان است . سیتر (1988) تعریف روشن و واضحی از خود ارزشمندی دارد . به نظر وی خود ارزشمندی به معنای « توانایی ارج نهادن به خود و داشتن  تصوری از خود همراه با ارزش مثبت ، عشق و واقعیت است . » خود ارزشمندی تجربه ی توانا بودن برای مقابله با مسایل اساس زندگی و احساس شایستگی و حق برای شادمانی و خود باوری است (غنی آبادی ، 1380) .

رابسون ، عزت نفس را «حس رضا مندی » خویشتن پنداری می داند که از ارزیابی خود ، درباره ارزشمندی ، جذابیت ، شایتگی ، کفایت ، قدر و منزلت جهت ارضای تمایلات و خواسته های فرد ، ناشی می شود (سیلور ستون ،1988).

از عزت نفس به عنوان یک نیروی انگیزشی قوی نام برده می شود و این نیروی انگیزشی براساس یک نیاز انسانی به احساس ارزشمند بودن و داشتن یک «خود ارزیابی مثبت » قرار دارد و این معنای داشتن احساس برتری و «مافوق دیگران بودن » ، « احساس کامل بودن » ، « احساس خود بسندگی وشایستگی » کردن نیست ، بلکه به معنای یک نوع « پذیرش خود یا دوست داشتن » خود است ( آدامز ،گلوتا ، 1994) . ساوین ، ویلیامز و دمو (1983) اعتقاد دارند که عزت نفس نوجوانان یک پدیده واحد ویک بعدی نیست بلکه یک پدیده چند بعدی است که ابعاد آن عبارتند از :

خود ارائه شده ، یعنی جنبه ای از « خود » فرد که به صورت کلامی یا غیر کلامی به دیگران نشان داده می شود .

خود تجربه شده ، خود پنداری خود فرد که به وسیله خودش مورد ارزیابی قرار می گیرد .

خود احساس شده ، خود پنداری شامل گزارشهای عاطفی مثبت یا منفی است که هر لحظه فرد از قدرتش ارائه می دهد . به اعتقاد این محققین خود ارائه شده در طول سالیان نوجوانی ثابت و بدون تغییر باقی می ماند .(آدامز گلوتا -1994)

مقاله و تحقیق زیر قسمتی از چکیده متن اصلی است

Self-esteem
منشا عزت نفس

این نظرصحیح است که اشخاص با تفاوتهای ذاتی معینی که دست یافتن به احساس خود ارزشمندی را آسان تر یا مشکل تر  می سازد به دنیا می آیند .تفاوت هایی در زمینه انرژی ،انعطاف پذیری،گرایش به لذت جویی و … چه بسا در سالهای آینده آگاه شویم که وراثت عامل تاثیر گذار مهمی در توانایی برای شکل گیری مفهوم خود سالم باشد(ارنستین،1993)

شرایط محیطی رشد و تربیت در رشد احساس خود ارزشمندی عامل اساسی است.تا قبل از شکل گیری کامل «خود »نمی توان گفت  چند نفر به واسطه تجربه ها و رویدادهای دوران طفولیت از خود «آسیب یده» رنج برده اند . اگرچنین باشد و داشتن احساس خود ارزشمندی سالم در سال های بعدی زندگی تقریبا غیرممکن به نظر می رسد (فتحی ،1377).

اصول عزت نفس

شیوه و سبک زندگی شخصی در شکل گیری احساس خود ارزشمندی اهیمت بسزایی دارد . اشخاصی که ویژگی های یاد شده در زیر بخش لاینفکی از زندگیشان است دارای احساس خود ارزشمندی سالم و بالایی هستند :

آگاهی و هشیاری

خود پذیری

خود مسئولیتی

ابزار وجود

هدفمندی

یکپارچگی و انسجام

 

نوشته تحقیق عزت نفس چیست؟ اولین بار در تحقیق آماده پدیدار شد.
Add a comment...

Post has attachment
تفسير مثالهاي قرآن
پژوهش جامع در 350 صفحه فایل ورد در مورد “تفسير مثالهاي قرآن ” تنظیم شده است متن زیر قسمتی از فایل اصلی میباشد. در صورت نیاز فایل 350 صفحه ای اصلی را از انتهای صفحه خرید و دانلود بفرمایید

نكته هاي جالب در آيه 88 سوره (اسراء)

آيا نمي بينند خداوند آسمانها و زمين را محلق كرده قادر است مانند آن را نيز بيافريند (سوره اسراء آيه 99)
ترسيمي از موضع گيري مستكبران در برابر مستضعفان
پاسخي مرد مؤمن بر فرد مستكبر
و لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل (سوره كهف آيه 54)
قل لوكان البحر مداد الكلمات ربي لفند البحر (سوره كهف آيه 109)
روايات در فضيلت قرائت سوره انبياء از معصوم، و خبر از رسيدن وقت حساب مردم، در حالتي كه مردم در حال غفلت هستند
نجواي نشانه توطئه است
جريان ايوب پيامبر و شيميايي هاي زمان ما
در هم پيچيدن آسمان مانند پيچيدن طورها
حكومت زمين از آن صالحان زمين خواهد بود
ايجاد شرايط بر حكومت صالحان
هر كس به همان مقدار كه به او ستم شده، حق دارد طرف را مجازات كند
معبودان ضعيفتر از مگس
سرنوشت غم انگيز قوم ثمود
قيام موسي و نابودي فرعونيان فرا رسيده
شناخت انبياء و تبعيت از آنها
قرآن كريم وجدانها را به داوري مي طلبد
معاد از طريق عموميت قدرت خدا
اشاعة فحشا يكي از زشترين كارها
اشاعة فحشا چيست؟
بلاي شايعه سازي
خطرناكترين شايعات در زمان ما و عصر حاضر
اخطار، تبعيت از شيطان و پنج گام آن
ترغيب به ازدواج آسان و آيات ازدواج (سوره نور آيات 32 تا 43)
جاهليت قرن بيستم
آيه نور و تفسير آيه نور
امامان معصوم نورند
مصباح همان شعله هاي ايمان است
حكومت جهاني مستضعفان
فلسفه غيبت، حفاظت از دستبرد دشمنان به آن حضرت است
بهانه جوئيهاي مخالفين حق در همه زمانها
گفتند اين چه پيامبري است كه طعام مي خورد و در بازارها راه مي‌رود (سوره فرقان آيه 7)
چرا اين پيامبر گنجها و باغها ندارد
مطلبي در خطبه قاصعه علي (ع) در نهج البلاغه در رابطه با قدرت و مكنت
پيامبر گفت اي پروردگارا، قوم من اين قرآن را مهجور و از آن فاصله گرفتند
اثرات عميق نزول تدريجي در قرآن
پيام تبريك رهبر معظم انقلاب در ؟ 86 در رابطه با (اتحاد ملي و انسجام اسلامي)
تحليل از فرمايشات رهبر معظم انقلاب بخصوص اتحاد ملي و انسجام اسلامي توسط مولف
نقش رهبري در پيش برد اهداف انقلاب اسلامي و هدايت مردم
با نگاه كوتاه به تاريخ گذشته، به اين نتيجه رسيده ايم كه در طول تاريخ
هيچ ملتي در حق شناسي و حق پرستي و ايثار و فداكاري و پي‌روي از چهارده معصوم به مانند ملت ايران نبوده (مؤلف)
اشاره كوتاهي به كاپيتالاسيون امريكا در ايران
مخالفين حكومت اسلامي را به چند گروه مي شود تقسيم كرد.

تفسير مثالهاي قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين الصلوه والسلام علي اشرف انبياء و المرسلين و علي اله الطيبين الطاهرين مكرمين و لعنت الله علي اعدالهم اعداء لله من الان الي قيام يوم الدين امين يا رب العالمين و اما بعد قال الله الحكم في قران الكريم.
افمن كان علي بينه من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا اهوائهم آيا كسي كه، مدركي مانند (قرآن) در دست دارد، مانند كسي است كه (شيطان) اعمال (زشت) او را زينت داده و تابع هواهاي نفساني خود است؟ مسلم است كه آن دو مساوي نيستند.
با سلام و درود به محضر مبارك حضرت بقيه الله الأعظم امام زمان عج الله تعالي فرجه الشريف و نايب بر حقش حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مدّ ظلّه العالي و درود سلام بي پايان به روان پاك شهدا و جانبازان و امام آنها يعني امام خميني رضوان الله تعالي عليه به ياري پروردگار متعال و با توجهات حضرت بقيه الله الأعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، جلد اول مثالهاي قرآن به پايان رسيد، بحول لله تعالي و قوته جلد دوم آن را شروع مي كنيم، از آنجائيكه يكي از راههاي رساندن مطلب به اذهان انسانها مثالها است، همانطور يكي از راههاي تنبّه نيز تطبيق است، لذا بناي حقير در اين جلد نيز بمانند جلد اول، دستورات و فرامين الهي را از نظر تكاليف جامعه اسلامي و غير اسلامي صدر اسلام را با جامه امروز وسائل روز تطبيق كردن است، چرا كه قرآن كريم جامع الأطراف است و منحصر به يك زمان و مكان نيست. به كليه ازمنه و امكنه تعلق دارد، و از نظر قانون تمامي نيازهاي بشريت تا روز قيامت را تأمين مي كند و سعادت بشريت فقط از راه قرآن و پي روي از معصومين سلام الله عليهم است و بس.

بسم الله الرحمن الرحيم
مثل الفريقين كالاعمي و الاصم و البصير و السميع هل يستويان مثلاً افلا تذكرون (هود آيه 24)
مثل دو طايفه (يعني) نابينا و ناشنوا، با بينا و شنوا، آيا في امثل مساوي هستند؟ آيا متذكّر نمي شويد؟
در آيه فوق خداوند متعال، حال دو گروه را در ضمن يك مثال روشن و زيبا و زنده بيان مي كند و مي فرمايد. حال اين دو گروه (نابينا و كر) و (بينا و شنوا) يكسان است؟ مسلم است كه آن دو يكسان نيستند، و بعد به عنوان تنبه مي فرمايد، پس چرا متذكر نمي شويد و نمي انديشيد، (افلا تذكرون) همانگونه كه در علم (معاني بيان) آمده است، همواره براي مجسم ساختن حقايق عقلي و توضيح و تبيين آنها در سطح عموم، (معقولات را) به (محسوسات) تشبيه مي كنند، قرآن كريم اين روش را زياد به كار برده است در بيان بسياري از مسائل حساس و پر اهميت، با استفاده از مثالهاي روشن و زيبا، حقايق را به عاليترين صورتي، تبيين مي كند، بيان فوق نيز از همين قبيل است، چرا كه مؤثرترين وسيله براي شناخت حقايق هستي در جهان طبيعت، چشم گوش است، به همين دليل نمي توان باور كرد كه افرادي كه از چشم و گوش به هر دليلي يا بطور مادرزاددي بي بهره هستند چيز درستي از اين جهان طبيعت درك كنند اين يك امر مسلم و غير قابل انكار است، حالا منظور خداوند از اين مثل چيست؟

تفسير مثالهاي قرآن
منظور خداوند در اين مثل، كساني هستند كه چشم و گوش ظاهري دارند، تمامي زيبايي هاي جهان خلقت را نظاره گر هستند و با گوششان كليه الحان و صداهاي موزون و روح انگيز را مي شنوند، ولي در فكر و انديشة اين نيستند…
Add a comment...

Post has attachment
تحقیق در مورد مبدل های حرارتی
تحقیق در مورد مبدل های حرارتی در 70 صفحه فایل ورد قابل ویرایش و آماده پرینت تنظیم شده است متن زیر چکیده از مقاله اصلی میباشد.

دسته بندي مبدل هاي حرارتي

مبدل هاي حرارتي را مي توان از جنبه هاي مختلف دسته بندي کرد :

بر اساس نوع و سطح تماس سيال سرد و گرم

بر اساس جهت جريان سيال سرد و گرم

بر اساس مکانيزم انتقال حرارت بين دو سيال سرد و گرم

بر اساس ساختمان مکانيکي و ساختار مبدلها

بر اساس نوع و سطح تماس سيال سرد و گرم

مبدل هاي حرارتي نوع Recuperative

در اين مبدل سيال سرد و گرم توسط يک سطح جامد ثابت از يکديگر جدا شده اند و انتقال از طريق سطح مذکور صورت مي گيرد. اکثر مبدل هاي موجود در صنعت از اين دسته هستند.

مبدل حرارتی
مبدل هاي حرارتي نوع Regenerative

در اين مبدل ، سطح جدا کننده سيال سرد و گرم ثابت نبوده و به طور متناوب قسمت هايي از سطح مذکور در معرض حرکت سيال سرد يا گرم قرار مي گيرند. اين نوع مبدل ها بيشتر در مقياس هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي گيرند.

مبدل هاي حرارتي نوع تماس مستقيم

در اين نوع مبدل هاي حرارتي ، سيال سرد و گرم به طور مستقيم تماس حاصل نموده ( هيچ ديواره اي بين جريانهاي سرد و گرم وجود ندارد ) و تبادل انرژي يا حرارت انجام مي گيرد. در مبدل هاي تماس مستقيم ، جريانها ، دو مايع غير قابل اختلاط و يا يک گاز و يک مايع هستند. اين مبدل ها معمولا از راندمان حرارتي بالايي برخوردارند. نمونه اي از اين مبدل ها ، برج هاي خنک کن ، کولرهاي آبي و گرم کن هاي Open Feed Water Heater موجود در نيروگاه هاي بخار مي باشند .

بر اساس جهت جريان سيال سرد و گرم

بر اين اساس مبدل هاي حرارتي به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند :
الف- مبدل هاي حرارتي از نوع جريان همسو
ب‌- مبدل هاي حرارتي از نوع جريان غير همسو
ج – مبدل هاي حرارتي از نوع جريان عمود بر هم

الف- مبدل هاي حرارتي از نوع جريان همسو

در اين نوع مبدل ها جريان سرد و گرم موازي يکديگر و جهت جريان سيال گرم و سرد آن ها موافق يکديگر مي باشند. يعني دو جريان سيال ، از يک انتها به مبدل وارد مي شوند و هر دو در يک جهت جريان مي يابند و از انتهاي ديگر خارج مي شوند. نکته اي که بايد به آن توجه داشت اين است که دماي سيال سرد خروجي از مبدل هيچگاه به دماي سيال گرم خروجي نمي رسد. نزديک شدن مقدار عددي دو دماي مذکور مستلزم بکارگيري سطح انتقال حرارت موثر بسيار بزرگي مي باشد.

مبدل حرارتی همسو
ب- مبدل هاي حرارتي از نوع جريان غير همسو

در شرايطي که جريان سيال سرد و گرم موازي يکديگر و در خلاف جهت هم باشد مبدل را جريان غير همسو مي نامند. بايد توجه داشت در اين نوع مبدل ها امکان افزايش دماي سيال سرد خروجي نسبت به سيال گرم خروجي وجود دارد. اين مبدلها در شرايط يکسان از سطح انتقال حرارت کمتري نسبت به مبدل هاي همسو برخوردار هستند.

ج- مبدل هاي حرارتي از نوع جريان عمود بر هم

در اين نوع مبدل ها جهت جريان هاي سرد و گرم عمود بر هم مي باشند. به عنوان متداول ترين نمونه مي توان از رادياتور اتومبيل نام برد. در آرايش جريان عمود بر هم ، بسته به طراحي ، جريان مخلوط يا غير مخلوط ناميده مي شود. سيال داخل لوله ها چون اجازه حرکت در راستاي عرضي را نخواهد داشت غير مخلوط است. سيال بيروني براي لوله هاي بي پره مخلوط است چون امکان جريان عرضي سيال و يا مخلوط شدن آن وجود دارد و براي لوله هاي پره دار غير مخلوط است زيرا وجود پره ها مانع از جريان آن در جهتي عمود بر جهت اصلي جريان مي شود.

ادامه مقاله تحقیق و پژوهش اصلی در فایل پایان نامه

اصول طراحي مبدل هاي حرارتي

طراحي براي تهيه يک سيستم مهندسي ، بخشي از آن يا تنها يک مؤلفه سيستم ، در جايگاه بسيار بالايي قرار دارد. توصيف يک سيستم مهندسي بيانگر مشخصات مهم ساختار سيستم، اندازه سيستم، عملکرد سيستم و ساير مشخصاتي که براي ساخت و بهره برداري بسيار مهمند ، مي باشد . اين موضوع مي تواند با استفاده از روش و اصول طراحي محقق گردد.
از فرمول بندي چشم انداز اين فعاليت ، کاملا مشخص است که روش طراحي داراي ساختار پيچيده اي است و از اين گذشته، روش طراحي براي يک مبدل حرارتي به عنوان يک مؤلفه ، بايد با طراحي چرخه عمر يک سيستم سازگار باشد. طراحي چرخه عمر ملاحظات زير را فرض کرده است:

 فرمول بندي مسئله ( از جمله تعامل با مشتري)

توسعه مفهوم ( انتخاب انواع طراحي ها، طراحي اوليه)

طراحي دقيق مبدل(انجام همه محاسبات طراحي و مد نظر قرار دادن همه ملاحظات )

ساخت و توليد

ملاحظات بهره برداري ( کارکرد ، در دسترس بودن ، فرسوده شدن و غيره)

در مرحله نخست يک مهندس بايد به تعيين مشخصات تجهيزات و اهداف کلي طراحي سيستم مبادرت ورزد که اين بايد بر اساس درکي درست از نيازهاي مشتري باشد. اگر موضوع به درستي فرمول بندي گردد و مهندس همه مؤلفه ها را در طراحي سيستم مورد ارزيابي قرار دهد و يک يا چند راه حل طراحي عملي را براي خود مدنظر قرار دهد در آن صورت بر اساس اين تحليل و ارزيابي ها مي تواند اندازه گيري هاي دقيق ، برآورد هزينه ها و بهينه سازي ها را انجام دهد که اين کار موجب مي شود تا بهترين راه حل براي طراحي پيشنهاد گردد. به طور مشابه ، ملاحظات مهندسي پروژه اعم از ساخت و توليد بايد مد نظر قرار داده شود. موضوع مربوط به راه اندازي، حمل و نقل، کارکرد در شرايط پايدار و نهايتا فرسوده شدن و احتمالا بازيافت هم بايد مد نظر مهندس طراح قرار گيرند . تيم طراحي با در نظر گرفتن همه موارد سعي در برآورده کردن همه نيازها مي کند ، همه محدوديت هاي احتمالي را شبيه سازي مي نمايد و چندين بار مراحل گوناگون را تکرار مي کند تا اينکه مشکلي باقي نماند و همه خواسته ها برآورده شوند. در چارچوب اين فعاليت ها، يک روش خاص طراحي ايجاد مي گردد.

ادامه مقاله تحقیق و پژوهش اصلی در فایل پایان نامه

نرم افزار HTFS ( شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی )

نرم افزارهاي مجموعه HTFS عمدتاً ب…
Add a comment...

Post has attachment
پایان نامه مجتمع مسکونی رشته معماری و دکوراسیون
مسکن یکی از دغدغه‌های انسان در همه ی مراحل حیات بشری بوده‌است. شکل‌گیری آن در دوران مختلف تاریخی از زمانی که انسان‌ در جنگل می‌زیست تا غارنشینی و ابزارسازی بر اساس نیازهای او چه فیزیکی و چه احساسی استوار بوده است. نیاز بشر به داشتن پناهگاه از دیدگاه‌های مختلف عامل شروع یا نقطه‌ی شروع امر ساختمان‌سازی به وسیله‌ی بشر تلقی شده‌است. این که این نیاز چگونه در انسان به وجود آمده‌است موضوعی است که مکاتب مختلف فکری به خوبی به آن پاسخ داده اند. در بیشتر جواب‌ها انسان موجودی سرگردان در طبیعت بوده که وقتی غاری یا درختی را می بیند به آن پناه می‌برد و در این جاست که به او الهام ساختن و یا الگویی مثل غار دست می‌دهد. پایان نامه مجتمع مسکونی رشته معماری و دکوراسیون در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه مجتمع مسکونی رشته معماری و دکوراسیون را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

http://buff.ly/2mgixrN

مقدمه:

نیاز به پناهگاه، نیاز مادی، معنوی و فطری است. این نیاز در درون هر انسان وجود دارد و این خود محرکی است برای ساختن. در مطالعه‌ی تاریخ مسکن در می یابیم که بشر اجباراً خود و فضای زندگی‌اش را با شرایط اقلیمی هماهنگ و سازگار کرده‌است. برخورد با طبیعت اطراف و چگونگی ساختن در آن برخوردی است که هر انسان در نقاط مختلف زمین داشته و خواهد داشت.چگونگی برخورد با مسائل اقلیمی،‌آب و هوا و … و چگونگی برخورد او با امنیت‌های به وجودآمده از طرف انسان‌های دیگر نمونه‌هایی از این نوع برخورد هستند و راه‌حل‌هایی که ارائه شده نشان‌دهنده‌ی مستقل شدن او به صورت کامل یا ناقص بر این عوامل است.

چكيده :

مسكن در ميان نيازهاي انسان يكي از نيازهاي مهم تلقي مي شود. همانطور كه مي دانيد سه نياز اساسي انسان عبارت اند از : 1- خوراك             2- پوشاك         3- مسكن . در اين ميان مسكن نيازي است كه پيوندي پيچيده با ابعاد مختلف زندگي انسان دارد. ما در اين مقاله در پي آنيم كه ابتدا اهميت مسكن را در زندگي انسان و ابعاد مختلف زندگي او بررسي كنيم و ببينيم كه اين نياز به لحاظ اجتماعي ، اقتصادي ، رواني و ساير بخش ها چه تاثيراتي بر انسان مي گذارد. سپس رويكردهاي مختلف دولت ها و مردم نسبت به مقوله مسكن را مطرح كرده، پس از آن به بحث مشكلات مسكن كه شامل قيمت زمين ، مواد و مصالح و مشكلات نيروي كار ماهر است مي پردازيم و در انتها پيشنهاداتي چند براي حل گوشه اي از مشكلات مسكن مطرح شده. اميدواريم طي سالهاي آينده با تشكيل يك نهاد و مختص امر مسكن مثل كشور ژاپن كه وزارت ساختمان دارد به حل مشكلات اين نياز آدمي پرداخته شود.

فلسفه سكونت:

سكونت پيش شرط لازم در تبديل يك فضا به خانه است. هر مكاني كه انسان بتواند در آن سكونت كند به نوعي خانه وي محسوب مي‌گردد، از مكان‌هاي عمومي و مشترك گرفته تا خصوصي و منفرد. لذا براي اينكه بتوان از تركيب مصالح خشك و زمين بي‌جان كالبدي خلق نمود كه مأمن انسان و شايسته سكونت وي باشد، پيش از هر چيز نيازمند شناخت و بررسي چيستي و ماهيتي مفهوم سكونت هستيم. مفهومي كه از چادرهاي عشاير تا خانه‌هاي كاخ مانند، از غارهاي عصر حجر تا خانه‌هاي صنعتي امروز به خانه معنا و شأني خاص بخشيده و آن را محفلي پذيراي خانواده نموده است.

مقدمه طراحی:

ایجاد و ساخت مسکن از برنامه های طولانی مدت و آینده ساز برای مردم در شهر ها می باشد از این رو ساخت و ایجاد مراکز عمده شهری هر چند محدود از عمده برنامه ریزی های شهری در هر منطقه می باشد. از آنجا که شهر یزد پتانسیل بسیار زیادی در ایجاد اینگونه مجتمع های مسکونی دارد و همچنین در راستای تکمیل و تعریف مباحث مربوط به طرح معماری 5 در نظر دارم پایان نامه ام را در ادامه موضوعات مذکور ارائه و مسایل وجزئیات این موضوع را به طور کامل تشریح نمایم.

 

مسکونی
فهرست مطالب پایان نامه مجتمع مسکونی رشته معماری و دکوراسیون:

چکیده 11
فصل اول کلیات تحقیق 12
مقدمه 13
مسکن چیست ؟سکونت یعنی چه ؟ 14
ساکنین مسکن 17
چکیده 18
تعریف خانه در لغت 19
فلسفه سکونت 20
تعریف ، مفهوم و دیدگاه 21
تعاریف 21
مفهوم 21
دیدگاه 23
تعریف مجتمع مسکونی 26
تاریخچه پیدایش مجتمع مسکونی 32
محاسن و معایب آپارتمان نشینی 34
محاسن خانه های آپارتمانی 34
مشکلات آپارتمان نشینی 35
چهار دیواری در حصار آپارتمان نشینی 36
اینجا پیاده روست نه جای پارک 37
اهمیت و طرح مساله 38
فصل دوم : ضوابط و استانداردها 40
عرصه بندی 41
عرصه خصوصی 41
عرصه های زندگی خصوصی و فردی 41
محل استقرار عرصه های خصوصی و فردی 41
تعریف عرصه ها 42
اتاق خواب 42
اتاق خواب والدین 42
اتاق خواب فرزندان 43
اتاق مطـالعه 44
حمام 44
عرصه خانوادگی 46
نشیمن 46
مبلمان نشیمن 47
آشپزخانه 48
دسترسی آشپزخانه 48
یخچال 49
سینگ ظرفشویی 49
اجاق گاز 49
ارتباط فضای نشیمن با آشپزخانه 50
غذاخوری خانوادگی 51
توالت و دستشويي 51
عرصه پذیرایی و مراسم 52
ورودی 53
فضای پذیرایی 54
غذاخوری 54
عرصه خدماتی و پشتیبانی 55
پارکینگ 56
موتورخانه 56
فصل سوم بررسی نمونه های موردی 57
مجتمع مسکونی بعثت 58
آف گرید سیتی 60
فصل چهارم مطالعات مربوط به شهرستان شیراز 69
اقلیم شناسی 70
بادهای غالب 80
انتخاب مصالح ساختمانی در مناطق گرم و خشک 81
کنترل آفتاب 81
چهار عامل تحت کنترل طراح 81
انتخاب جهت استقرار ساختمان و پارامترهای مرتبط با آن 82
الف :تعیین جهت ساختمان با توجه به عوامل محیطی 82
ب :عوامل محیطی 84
رطوبت 84
وزش باد 85
تاثیر محوطه ساختمان در کنترل جهت و سرعت باد 85
تابش خورشید 86
تابش افتاب بر انواع دیوار 87
ظرفیت حرارتی 87
مقاومت حرارتی 87
مصالح ساختمانی 88
فصل پنجم :بررسی و تحلیل سایت 89
موقعیت سایت از نظر وزش باد و تابش نور 90
ابعاد واندازه های سایت 91
فصل ششم طراحی 92
مقدمه طراحی 93
هدف از انتخاب سایت 93
منابع

نوشته پایان نامه مجتمع مسکونی رشته معماری و دکوراسیون اولین بار د…
Add a comment...

Post has attachment
مقاله سوخت های فسیلی و انرژی تجدید پذیر
این مقاله به شکل زیر ساختار بندی شده است. در بخش 2، یک مروری بر اصول کنترل VBD , on-off شده است. در بخش 3، این کنترل کننده ها در مقایسه با انرژی تجدیدپذیر، و وقوع ولتاژ اضافی و نوسانات on-off مقایسه گردیده است. جهت افزایش بیشتر گرفتن بیشتر انرژی تجدیدپذیر، خمشدگی Q/V به استراتی کنترل VBD افزوده شده است. در بخش 4 نیز برخی نمونه ها جهت مقایسه با روش های نوسانات on-off مطالعه گردیده است. انرژی سوخت تحویل داده شده با کنترلر های مختلف محاسبه گردیده است و نشانگر کاهش قابل توجه انرژی ناشی از نوسانات on-off می باشد. با استفاده از کنترل VBD همراه با بسط خم شدگی های Q/v، گرفتن انرژی تجدیدپذیر نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. مقاله سوخت های فسیلی و انرژی تجدید پذیر در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقاله سوخت های فسیلی و انرژی تجدید پذیر را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

http://buff.ly/2lJ8cU1

مقدمه مقاله سوخت های فسیلی و انرژی تجدید پذیر:

جهت دست یابی به اهداف مورد نظر دولتمردان، مقدار قابل توجهی از انرژی تجدید پذیر، عموما توسط واحدهای توزیع مولدDG)) به سیستم های قدرت برق راه یافته است. برخلاف مزایای زیاد DG ها، این قضیه می تواند منجر به مشکلات ولتاژی خصوصا در مکان های با تولید زیاد و بار محلی کم گردد. راه حل سنتی آن سرمایه گذاری در خطوط مقاوم و قوی تر می باشد که می تواند صرف هزینه ی زیاد اتصالات مربوط به DG گردد. راه حل دیگر آن صرفه جویی و بهینه کردن در سخت افزارو مصالح است. بنابراین،  کنترل خاموش-روشن واحد های DG طریق چنین کاری می باشد. با این حال، بهینه کردن سخت افزاری به طور بالاقوه منجر به نوسان on-off DG ها و ضرر قابل توجهی در انرژی تجدیدپذیر موجود گردد چون نگه داری معمولا به طور اقتصادی ماندنی نیست. جهت فائق آمدن برچنین مسائلی، بکارگیری یک کنترل شبکه ای در واحدهای DG متصل به شبکه در این مقاله بررسی گردیده است. کنترل خم-شو محور ولتاژ-پایه ای که اصولا برای توزیع قدرت در ریزشبکه های جزیره ای توسعه داده شده است، روش موثری را برای بهینه کردن نرم افزاری بدون ارتباطات موجب می گردند. تغییرات قدرت(توان) منابع انرژی تجدیدپذیر به ولتاژهای زیادتری در مقایسه با ولتاژ واحدهای توزیع می رسند. این قضیه تلفات انرژی تجدیدپذیر را حداقل نموده و نوسانات on-off را نیز به صفر می رساند.

امروزه، سوخت های فسیلی، منبع اصلی انرژی محسوب می گردند، که موضوع اصلی مسائل محیطی،اقتصادی، و سیاسی تلقی می گردد. در این بین، منابع انرژی تجدیدپذیر نیز می توانند یک گزینه ی دیگر محسوب گردند. 1))  به علت چگالی پائین تر قدرت(توان) و پراکندگی جغرافیائی، این تکنولوژی با استفاده از واحدهای توزیع توانDG قابل دسترسی است. DG ها دارای مزایای زیادی می باشند. از این مزایا می توان به استفاده ی روزافزون از منابع محیطی و تعویق سرمایه گذاری در سیستم های انتقال جدید و ژنراتورهای بزرگ مقیاس اشاره کرد. (2) نزدیک بودن این منابع با مشتریان می تواند موجب کاهش تلفات انتقالی و توزیعی گردد. با این حال، رشد سهم واحدهای DG بر عملکرد و برنامه ی شبکه های الکتریکی تاثیر نهاده است.(3-6(

جهت سروکله زدن با رشد روزافزون DGها، به یک دیدگاهی که DG ها را دربرگیرد، نیاز داریم. بنابراین، مفهوم ریزشبکه ها معرفی گردیده است. (7و8) ریز شبکه ها نقش کلیدی را در تکامل شبکه های هوشمند ایفا می کنند. (9و10) چراکه انتظار داریم که شبکه های هوشمند همچون سیستمی از ریزشبکه های هوشمند یکپارچه بوجود آمده باشد. (11) مزیت عمده آن است که ریزشبکه ها در شبکه های قدرت همچون عاملی کنترل کننده ظاهر می گردند. (12) ریزشبکه ها می توانند در حالت های متصل به شبکه و در حالت جزیره ای عمل نمایند(13) و پاسخگوی مسائل محیطی،تکنیکی،اقتصادی سیستم های قدرت مدرن باشند. (14) ازآنجاکه بیشتر واحدهای DG به شبکه ی الکتریکی از طریق اینورتر(معکوس کننده) منبع-ولتاژی متصل می باشند، کنترل ریزشبکه ها شامل کنترل معکوس کننده ها می گردد.(15) در وضعیت و حالت متصل به شبکه، در حال حاضر، واحد های DG  مجهز به کنترل وابسته به شبکه ای می باشند که عموما کنترل شده با جریان می باشند.(16-18) کارکرد اولیه چنین کنترل کننده هائی تزریق مقدار مشخصی از قدرت(توان) به شبکه می باشد. در ریزشبکه های جزیره ای، حداقل یک واحد شبکه ای، که کنترل شده با ولتاژ است، باید حضور داشته باشد، و این به علت کمبود شبکه کمکی می باشد. کنترل کننده های شبکه ای مسئول کنترل ولتاژ(دامنه و فرکانس) می باشند و نیز تسهیم و تشریک قدرت(توان) می باشند. یک استراتژی شناخته شده و استفاده شده به طور گسترده کنترل خم-شو محور می باشد. کنترل کننده های خم-شو بدون ارتباط عمل می کنند تا اطلاعات زیرساختاری را به دلیل اطمینان ایشان فاش نسازند. ایشان را می توان فرکانس کنترل خم شو توان/شبکه فعال P/f (8-19-21( و کنترل خم شو توان/ولتاژ پایانه ای P/Vg فعال تقسیم بندی نمود. 22-23(

در مقایسه با واحد های شبکه ای د ر ریز شبکه های جزیره ای، واحدهای DG شبکه ای معمولا سهمی در حمایت از شبکه (کنترل دامنه ولتاژ و فرکانس ندارند.) به علت چنین عملکرد مجهول DGها، گره های محلی شبکه ای امروزه وجود دارند.(برای مصارف فوتوولتائیک بر انتهای خطوط یا مناطقی با چگالی زیاد DG). دو عامل اصلی که ظرفیت اضافی DG را در شبکه های توزیع مقید می کنند، مربوط به افزایش ولتاژ و عدم-تعادل ولتاژ می باشد.(24) بنابراین، استراتژی رهاسازی بعد از نصب DG ها یک گزینه ی خوبی برای این کار نمی باشد و گسترش DG ها را محدود می سازد. در آینده، DG ها نیاز به یک کنترل فعال دارند تا سهمی در حمایت از شبکه داشته باشند(تا با کنترل ولتاژ،تسهیم توان،رقابت کنند و سایر خدمات فرعی همچون یدکی بودن را ارائه دهند.) جهت ایجاد ولتاژ کمکیی، نیروگاه های قدرت بزرگ مقیاس به کنترل کننده های خم ش…
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded