Profile

Cover photo
DOC724.ir - تحقیق آماده
2 followers|12,151 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
پایان نامه محاسبه خواص الکترون کوانتومی
نقطه های کوانتومی با پتانسیل دیواره ی یکنواخت، به دلیل یکنواختی پتانسیل به حالت های واقعی نزدیک تر هستند. همچنین می توان با مقایسه ی این حالت با حالت های غیر یکنواخت اثر یکنواختی دیواره بر خواص الکترونی مختلف را مورد بررسی قرار داد.در این پایان نامه ابتدا خواص الکترونی بررسی شده است. ویژه مقدارها و ویژه تابع ها را به کمک روش های عددی محاسبه نمودیم. نتایج بیانگر این امر است که با کاهش اندازه ی نقطه ی کوانتومی ویژه مقدارهای انرژی، در اثر حضور پتانسیل دیواره، افزایش می یابند و فاصله ی ترازهای مختلف از یکدیگر بیشتر می شود. از طرفی فاصله ی محل قرار گرفتن قله ی تابع موج نسبت به مبدأ به شعاع و پتانسیل نقطه ی کوانتومی وابسته است.از سوی دیگر تغییرات ضریب جذب و شکست خطی و مرتبه ی سوم غیرخطی ناشی از گذارهای درون نواری را به کمک فرمولبندی ماتریس چگالی محاسبه کرده ایم. نتایج بیانگر این نکته می باشند که این تغییرات به شدت به اندازه و پتانسیل نقطه ی کوانتومی وابسته می باشند. همچنین مشاهده کردیم که با افزایش شدت پرتو فرودی تغییرات ضریب شکست و ضریب جذب به شدت کاهش می یابند.پایان نامه محاسبه ی خواص الکترونی و  نوری خطی و غیرخطی نقاط کوانتومی با پتانسیل دیواره ی یکنواخت کسری در قالب ورد میباشد.

مقدمه:

  در سال های اخیر با پیشرفت علم و فناوری، امکان تولید ساختارهای نیم رسانا با ابعاد بسیار کوچک فراهم شده است که به دلیل نزدیک بودن به ابعاد کوانتومی، سیستم های کوانتومی موضوع تحقیقات بسیاری شده است. سیستم های کوانتومی(چاه­های کوانتومی ، سیم های کوانتومی و نقاط کوانتومی ) به طور وسیع در صنایع اپتیکی و الکترونیکی، پزشکی، زیست فناوری، صنایع نظامی و غیره کاربرد دارد. اگر حداقل یکی از ابعاد کریستال نیمه رسانا در حد شعاع بوهر مؤثر آن نیم رسانا کوچک باشد، دیگر قواعد ماده­ی کپه ای بر آن حاکم نخواهد بود که در نتیجه خواص فیزیکی جدید و جالب توجهی را از خود نشان می دهند. در این حالت، انرژی های مجاز این سیستم دیگر پیوسته نخواهد بود. این مسئله تأثیر زیادی روی شرایط جذب یا تابش نور در نیمه رسانا دارد و این مشخصه­ی سیستم های کوانتومی است.  از آنجا که ترازهای انرژی در این ساختارها دیگر پیوسته نیستند، کاستن یا افزودن تعدادی اتم به آنها باعث تغییر در لبه ی گاف انرژی می شود. تغییر نحوه  ی چیده شدن اتم ها در سطح آن ها هم باعث تغییر انرژی گاف  می شود که باز هم به دلیل اندازه ی بسیار کوچک این ساختارهاست. نکته ی جالب توجه این است که کوانتیدگی نوارهای انرژی به شدت به نوع ماده ی تشکیل دهنده، اندازه، شکل و سایر ویژگی ها بستگی دارد. که این پارامترها را  می توان بسته به نیاز تنظیم کرد. وابستگی ساختار نواری به اندازه و جنس و وابستگی خواص فیزیکی مختلف این دستگاه ها به ساختار نواری سبب شده است که اطلاع از ساختار انرژی این گونه دستگاه ها از اهمیت اساسی برخوردار باشد. همچنین به دلیل محدود شدگی حامل های بار در سیستم های کوانتومی و گسستگی ترازهای انرژی، این ساختارها خواص نوری غیرخطی شدیدی را از خود بروز می دهند که به طور گسترده در فناوری های نوین کاربرد دارد. در این فصل ابتدا به توصیف کلی از این ساختارهای کوانتومی می پردازیم و سپس انگیزه و هدف این پایان نامه را بیان می کنیم.

پایان نامه کوانتوم را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

http://buff.ly/2izOkTB

ابر شبکه و چاه کوانتومی:

مواد نانوساختار به لحاظ اهمیت اساسی و پتانسیل های کابردیشان در حوزه های مختلف، در سال های اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته اند. درحوزه ی تجهیزات الکترونیکی و نوری، کوچک سازی و مینیاتوری کردن قطعات و افزایش چگالی ظرفیتی آن ها، طیف گسترده ای از تحقیقات نانو فناوری را به خود اختصاص داده است. تکنیک های متعددی جهت ساخت نانو ساختارها توسعه یافته اند که از این میان می توان به لیتوگرافی، برهم نشانی بخار شیمیایی آلی- فلزی ، برآرایی پرتو- مولکولی، برآرایی فاز مایع و غیره اشاره نمود. با استفاده از اتصالات ناهمجنس و یا اتصالات همجنس می توان ساختارهایی با ابعاد نانو از جامدهای نیمه رسانا ساخت. این فرآیند براساس پیشنهاد موضوع « مهندسی ساختار نواری» توسط شاکلی و نیز مطالعات نظری کرومر در سال 1957 بیان شد. جهش واقعی در زمینه ی مهندسی ساختار نواری با پیشرفت روش برآرایی مولکولی]3[ و نیز تلاش برای ساخت میکرو ساختارهای نیمه رسانای مصنوعی مانند ابر شبکه ها و چاه های کوانتومی رخ داد. ابر شبکه ها از اعمال یک تناوب فضایی بر یک ساختار مانند بلور ایجاد می شوند.  در سال 1962 برای اولین بار اثر بر هم نهی یک تناوب فضایی را بر طیف الکترونی بلور بررسی کرد. او پیشنهاد کرد که تناوب فضایی را می توان با انتشار امواج مافوق صوت در ماده ایجاد کرد، ولی ایساکی و تسودرسال(1970-1969) پیشنهاد ساخت ابرشبکه ها به واسطه ی آلایش و یا روش های ترکیبی را مطرح کردند که توجه بیشتری را به خود جلب کرد. اگر لایه های و  به طور متناوب امکان رشد داشته باشند، این تناوب مصنوعی معمولاً از نظر اندازه یک یا دو مرتبه بزرگ تر از تناوب اتمی است اما کوچک تر از طول موج دوبروی الکترون است. این پتانسیل مانند تناوب اتمی،زیر نوارها را ایجاد می کند که این زیر نوارها سبب ایجاد خواص اپتیکی و الکترونیکی جدیدی در ابرشبکه ها می شوند.چاه های کوانتومی نمونه ای از این ساختارهای چند لایه هستند که از ساندویچ شدن یک لایه ی نازک از ماده ی  با گاف انرژی کوچک تر بین دو لایه ی ضخیم تر از ماده ی با گاف انرژی بزرگ تر ایجاد می شوند( شکل (1-1)). اثر کوانتش بر خواص اپتیکی و الکترونیکی الکترون در یک لایه ی خیلی نازک اولین بار توجه محققان روسی را در سال 1972 به خود جلب کرد و پس از آن اولین گزارش ها راجع به رشد چاه های کوانتومی و اندازه- گیری خواص نوری یک حامل در چاه کوانتومی توسط دینگل]7[ درسال 1974 اتفاق افتاد و …
 ·  Translate
نقطه های کوانتومی با پتانسیل دیواره ی یکنواخت، به دلیل یکنواختی پتانسیل به حالت های واقعی نزدیک تر هستند. همچنین می توان با مقایسه ی این حالت با حالت های غیر یکنواخت اثر یکنواختی دیواره بر خواص الکترونی مختلف را مورد بررسی قرار داد.در این پایان نامه ابتدا خواص الکترونی بررسی شده است. ویژه مقدارها …
1
Add a comment...
 
تحقیق تعویق صدور حکم در لایحه ی مجازات اسلامی
در باب تصمیم گیری در مورد تعیین میزان مجازات اصولی مترقی وجود دارد که قاضی صادر کننده ی حکم باید همزمان همه آنها را مد نظر قرار دهد که اصل فردی کردن مجازات از آن جمله است یعنی رعایت تناسب مجازات با شخصیت و اوضاع و احوال شخصی مجرم، که اصطلاحات فردی کردن مجازات نام دارد. این اصل دارای سابقه ی بسیار طولانی در تاریخ حقوق کیفری ملل باستانی است. چندان که برخی وجود نخستین نشانه های آن را در قانون نامه ی حمورابی، مسلم دانسته اند. تحقیق تعویق صدور حکم در لایحه ی مجازات اسلامی   در قالب فایل ورد میباشد.

مقدمه:

در طول تاریخ حقوق کیفری ایران برای فردی کردن مجازات، نهادهای مختلفی از جمله تعلیق، تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، اعمال تخفیف. تبدیل مجازات و آزادی مشروط وجود داشته است. در حال حاضر نیز تاسیس دیگری با نام تعویق صدور حکم در فضای تقنینی ایارن مطرح شده که در متن لایحه ی مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است (مواد 39 الی 44 لایحه ی مجازات اسلامی) و در بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان مواد مربوطه به این نهاد مورد ایراد این شورا قرار نگرفته است و احتمال نهایی شدن مقررات مربوط به این نهاد بسیار است. بنابراین شناخت ماهیت و قواعد به کارگیری تعویق صدور حکم ضروری است.تعویق صدور حکم (محکومیت) که با تصویب و تایید نهایی می توان آن را جدیدترین ابزار برای برخورد متناسب فردی با هر شخص خطاکار کیفری دانست در حقوق کیفری ایران فاقد پیشینه است و تهیه کنندگان لایحه ی مجازات اسلامی به منظور برخورداری هرچه بیشتر نظام کیفری ایران از نهادهای فردی کردن، تعویق صدورحکم محکومیت در جرائم مستوجب تعزیر را برقرار کرده اند.در این مقاله تلاش می شود با شناسایی مفهوم و ماهیت حقوقی تعویق صدور حکم به بررسی چگونگی استفاده از این نهاد تازه تاسیس در مورد برخی از جرائم تعزیری مشخص، پرداخته شود.

تحقیق تعویق صدور حکم در لایحه ی مجازات اسلامی در فیلم زیر مشاهده نمایید:

http://buff.ly/2hAg5hp

مفهوم و ماهیت تعویق صدور حکم محکومیت:

فردی کردن مجازات از جمله سیاست های کیفری است که در آن شخصیت و احوال روانی مجرم (صلاحی، 1386،ص 84) مبتنی بر اصل اختیار مجرم در ارتکاب جرم جهت اتخاذ مناسب ترین شیوه ی برخورد کیفری شخصی با هر مرتکب به کار گرفته میشود.پس فردی کردن مجازات ها را می توان “انطباق مجازات با وضع و حال یکایک بزه کاران” دانست (اردبیلی، 1384، ص 199)در باب معنی تعویق نیز باید گفت این واژه که کلمه ای است عربی، در زبان فارسی به عقب انداختن، بازداشتن، منع ساختن و پس افکندن معنی شده است. (دهخدا، 1334، ص 782)بنابراین در معنای لغوی تعویق، نوعی تاخیر و معطل نمودن انجام امری نهفته است.این در حالی است که مفهومی که از “تعویق” در لایحه ی مجازات اسلامی مورد نظر نگارندگان بوده است و قصد القای آن را داشته اند. از معنای لغوی این واژه دور نمی باشد. زیرا در این تاسیس قاضی صالح رسیدگی کننده به امر کیفری می تواند حکم محکومیت متهمی را که مجرمیتش بر قاضی ثابت شده است در صورت وجود شرایطی برای مدت مشخصی صادر نکند و معطل نگه دارد.هرچند لایحه ی مورد بررسی از تعویق صدور حکم محکومیت تعریفی  ارائه نکرده است اما می توان تعویق صدور حکم محکومیت را بدین شکل تعریف نمود: “صادر نکردن حکم محکومیت کیفری متهمی که قاضی رسیدگی کننده ارتکاب جرم توسط او را مسلم دانسته است. به منظور تطبیق هرچه بیشتر واکنش رسمی کیفری با ویژگی های منحصر به فرد هر شخص مرتکب جرم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون برای اعمال این نهاد”.لازم به ذکر است که فردی کردن مجازات قابل تقسیم است: یکی زمان فردی کردن است که در این مورد سه نوع فردی کردن به ترتیب پیش از قضاوت، حین قضاوت، و بعد از قضاوت وجود دارد(یزدیان جعفری، 1385، ص 53) و از مقسم دیگر براساس مقام مجری این نهاد حقوق کیفری به سه نوع فردی کردن تقنینی ، قضایی و اجرایی، این سیاست تقسیم می گردد (کاظمی رودسری، 1378، ص 22) براساس این دسته بندی ها می توان تعویق صدور حکم را جزء فردی کردن قضایی و در حین انجام دادرسی کیفری محسوب نمود.آنچه در باب شناخت ماهیت تعویق صدور حکم اهمیت دارد دانستن این مطلب است که تعویق صدور حم در زمان انجام قضاوت در دادگاه و توسط قاضی صالح رسیدگی کننده به امر جزایی صورت می گیرد.ویژگی خاص نهادهای قضایی فردی کردن اعم از تشدیدی و تخفیفی الزامی نبودن آنها برای قاضی است که در به کار گرفتن یا نگرفتن این ابزارها، اختیار تام دارد (نوربها، 1382، ص 424) برخلاف فردی کردن قانونی که برای قاضی کاملا الزام آور است و قاضی هیچ اختیاری در به کارگیری یا استفاده نکردن از آنها ندارد و موظف به اجرای حکم قانون است.

تاریخچه ی تعویق صدور حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران:

در حقوق جزای ایران از همان ابتدا و با تصویب قانون جزای عرفی مصوب هیات وزرا به سال 1294 شمسی، فردی کردن برخورد رسمی جامعه با مجرم دارای اختیار که خود از نوآوری های مکتب نئوکلاسیک و به ویژه شخص ریموند سالی است (محسنی، 1382، ص 204) مورد توجه بوده است. به نحوی که در این مصوبه، که اولین قانون نامه ی جزایی عمومی در ایران می باشد دو فصل “فصل سوم: در مجازات تکرار جرم و فصل چهارم: در اسقاط و تعلیق و تخفیف مجازات” (قانون جزای عرفی، 1294، صص 16-10) در مورد فردی کردن قضایی وجود دارد.فردی کردن مجازات نیز در قوانین بعدی بیشتر مورد توجه قرار گرفت تا آنجا که جدیدترین ابزار فردی کردن در فصل پنجم قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با عنوان “تعلیق تعقیب ” بنا شده است.

مجازات
البته در مورد قابل اجرا بودن این نهاد پس از انقلاب و تصویب قوانین جدید مربوط به آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران اختلاف نظر بوده است. ولی با توجه به عدم نسخ صریح یا ضمنی این تاسیس توسط مقنن ایرانی باید به قابل اجرا بودن آ« معتقد بود زیرا علاوه بر نسخ ندشن این ابزار فردی …
 ·  Translate
در باب تصمیم گیری در مورد تعیین میزان مجازات اصولی مترقی وجود دارد که قاضی صادر کننده ی حکم باید همزمان همه آنها را مد نظر قرار دهد که اصل فردی کردن مجازات از آن جمله است یعنی رعایت تناسب مجازات با شخصیت و اوضاع و احوال شخصی مجرم، که اصطلاحات فردی کردن مجازات نام …
1
Add a comment...
 
پایان نامه سیاست های ارفاقی در مرحله پیش دادرسی رشته حقوق
یکی از مهم­ترین مباحثی که امروزه در چارچوب موضوعات رشته حقوق مرتبط با نظام عدالت کیفری مطرح می­شود آن است که عدم پاسخگویی نظام کیفری در مواجهه با بزه و بزهکار و در عین حال، حفظ منافع بزه­دیده، موجب گردیده است تا گرایش صاحبان امر، از عدالت کیفری کلاسیک یا عدالت کیفری سزادهی، به سمت عدالت کیفری مدرن روی­گردان شود. نظام عدالت کیفری چه سنتی و چه نوین، همواره یک هدف را دنبال می کند ولی به فراخور پیشرفت کیفری بشر و تحول در جوامع بشری، همواره آئین دادرسی کیفری و سیستم عدالت کیفری، ابزارهای قهر آمیز و اصرار بر مجازات همه گونه­های بزه و خصیصه دستوری و امری را باید به­علت ناکارآمدی در پیش­گیری از بزه کنار بگذارد و به سوی رویکرد منفعت­مداری و مصلحت­طلبی گام برداشته تا مجرمان را از انجام رفتار مجرمانه باز دارد و در پرتوی سیاست­های ارفاقی، از جمله تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات، توافق با مجرمان و بزه­کاران، گفت­وگوهای قضایی کیفری نظام عدالت کیفری، می­تواند منفعت جامعه و بزه دیدگان را در کفه یک ترازو و مضرات اجرای مجازات، خصوصاً اجرای مجازات­هایی برای جرائم سبک را در کفه دیگر ترازو قرار دهد. بی شک، یکی از مهم­ترین اهرمها و ابزارهای تحقق بخش عدالت کیفری نوین، نهاد­ها و دستگاه های عدالت کیفری از جمله دادسرا است. سیاست قانونگذاری در روزگار کنونی بر آن بوده است تا از طریق پیش­بینی برخی تاسیسات نوین ارفاق­آمیز حتی در مرحله تعقیب دعوای عمومی و در دادسرا، به شکوفایی هرچه بیشتر عدالت کیفری نوین کمک نماید. در این پژوهش سعی گردیده است تا ضمن گذاری از سیر تطور تاریخی- تقنینی در خصوص این موضوع و بررسی هدف و فلسفه نهفته در آن، موضوع سیاست‌های ارفاقی در مرحله دادسرا با نگاهی به موازین حقوق اسلامی، تبیین گردد. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است و نوعی تحقیق بنیادی به حساب می­آید. در گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای استفاده شده است و ضمن استفاده از منابع پایگاه­های اطلاعات داده و موتورهای جستجو از جمله گوگل، به تبیین و تحلیل موضوع پرداخته شده و نتیجه­گیری­های لازم به عمل آمده است.پایان نامه سیاست های ارفاقی در مرحله پیش دادرسی در قالب فایل ورد میباشد.

بخش هایی از پایان نامه حقوق
مقدمه:

برقراری نظم و امنیت در جامعه، یکی از دغدغه­های عمده حکومت­ها است و برای پاسخ به آن، همواره مأموران و مقاماتی را جهت مقابله با جرم و نابهنجاری­ها اختصاص می­دهند. پیشینه تاریخی ملل مختلف و وجود آثار پربار حقوقی و کتیبه­های معروف از قبیل منشور حقوق بشر کوروش کبیر و قانون نامه حمورابی، بر حاکمیت قانون و وجود سازمان­هایی بدین منظور صحه می­گذارد. به دنبال ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در حصول اهداف خود از قبیل اصلاح، درمان و برقراری امنیت در جامعه، بر شیوه­های سنتی در خصوص فرایند کیفری، از جمله آنچه که مربوط به مرحله دادسرا می باشد، انتقاد وارد گردیده است. توجه صاحبان امر، امروزه بر روی این مسئله معطوف گردیده است که دیگر آنچه که به عنوان عدالت کیفری کلاسیک یا همان عدالت کیفری سزادهی از آن یاد می­گردد، دیگر پاسخگوی منافع جامعه نبوده و نه تنها از ارتکاب جرایم پیشگیری ننموده، بلکه گاه حتی موجبات تجری و اعمال رفتارهای خلاف اهداف عدالت کیفری کلاسیک از سوی بزه­کاران گردیده است. از این رو، به مرور زمان و به تدریج، گرایش به سمت عدالت کیفری نوین یا مدرن که عدالت ترمیمی را  به نوعی، به­رغم تقابل  در خود جای می­دهد، ایجاد شده است  در راستای تبیین این موضوع باید گفت که عدالت كيفري، مقايسه زيان­هاي وارد بر جامعه با خطاي اخلاقي يا قابليت سرزنش مرتكب و تعيين ميزان كيفر و اجراي آن است. در حقيقت، عدالت كيفري، با مقايسه زيانهاي وارد بر جامعه از سوي بزه كار و خطاي اخلاقي يا قابليت سرزنش مرتكب، سعي دارد نوعي موازنه و مساوات را برقرار سازد تا كيفر عادلانه گردد. گر چه جامعه از جرم آسيب ديده است، اما اين امر سبب نخواهد شد كه حق داشته باشد كه به هر ميزان مرتكب را مجازات كند، بلكه بايست بين كيفر و جرم ارتكابي، موازنه باشد تا كيفر، عادلانه دانسته شود.

برای تحقق عدالت کیفری، محورهای گوناگونی مورد توجه صاحبان نظر قرار گرفته است. يک محور پژوهش مربوط به ساختارهاي حاكم بر نظام عدالت كيفري است. به عنوان مثال، تشکيلات و سلسله مراتب حاکم بر قوه‌قضائيه و ميزان کارآمدي آن در احراز و اجراي عدالت کيفري و استقلال و بي‌طرفي قضات، دادگاه‌ها و دادسراهاي موجود و سلسله مراتبي كه بين دادگاه‌ها حاكم است. محور بعدي پژوهش در نظام عدالت کيفري مطالعه در سازوکار‌ها و تشريفات احراز و اجراي عدالت کيفري است. منظور ما از سازوكار و تشريفات شامل آيين دادرسي، مواعد قانوني صلاحيت و تشريفات دادگاه‌ها، تشريفات منتهي به صدور قرار مجرميت، صدور كيفرخواست و همچنين تشريفات حاكم بر احضار و جلب اشخاص و ساير موارد مشخص شده است. مطالعه كردن در مورد اين ساختار و سازکار و كارآمدي آنها، مي‌تواند جزو موضوعات پژوهش در نظام عدالت كيفري قرار گيرد. محور مهم ديگر مطالعاتي در حوزه عدالت کيفري، مطالعه مباني و قوانين ماهوي حاكم است. به عنوان مثال، هنگامي كه صحبت از جرم به ميان مي‌آيد، نخست بايد تعريف دقيقي از جرم در دست داشته باشيم و اين که برداشت و هدف ما از جرم و مجازات كردن چيست. چند نوع جرم در يك جامعه وجود داشته باشد مناسب خواهد بود، اساساً چه نوع رفتارهايي را جرم بدانيم و چه رفتارهايي را جرم ندانيم و بگذاريم كه جامعه به طور طبيعي با آن برخورد كند. به عنوان مثال هنگامي كه فردي را به عنوان مجرم مورد مجازات قرار داديم، بايد ديد كه جامعه با اين فرد چه نوع برخوردي خواهد داشت و ما بايد از عواقب تصميم خود مطلع باشيم چرا كه اين فرد در جامعه با ساير افراد از حقوق و مزاياي شهروندي يكساني برخوردار نيست و مورد قبول جامعه قرار نخواهد گرفت. به عنوان مثال بر…
 ·  Translate
یکی از مهم­ترین مباحثی که امروزه در چارچوب موضوعات رشته حقوق مرتبط با نظام عدالت کیفری مطرح می­شود آن است که عدم پاسخگویی نظام کیفری در مواجهه با بزه و بزهکار و در عین حال، حفظ منافع بزه­دیده، موجب گردیده است تا گرایش صاحبان امر، از عدالت کیفری کلاسیک یا عدالت کیفری سزادهی، به سمت …
1
Add a comment...
 
کارآموزی رشته حسابداری دولتی(شهرداری منطقه 4 شیراز)
در این گزارش کارآموزی سعی بر این شده است که تمامی فعالیت های انجام شده را به طور کامل توضیح داده شود و در کنار آن آموزش هایی که در این رابطه یعنی حسابداری آورده شود تا کسانی که این مطالب را مطالعه می کنند از آن بهره مند شوند. من به شخصه در این مدت که دوره کارآموزی را می گذراندم مطالب ارزنده ای را فرا گرفتم که قبلا نمی دانستم و این را مطمئن هستم که در آینده ای نزدیک تمام این مطالب برای من به کار خواهد آمد و به من کمک خواهد کرد. در پایان از تمامی کسانی که مرا در این دوره یاری دارند .کارآموزی رشته حسابداری دولتی(شهرداری منطقه 4 شیراز) در 26 صفحه فایل ورد میباشد.

سند پیمانکاران:

در صورتی که سند پیمانکاران باشد ابتدا باید توسط پیمانکار کلیه مدارک ارائه شود و پس از تنظیم صورت جلسه و دستور رئیس مالی توسط ممیز حسابداری اسناد بررسی شده و سپس توسط تنظیم اسناد قرارداد مدارک مورد نیاز را روی سند گذاشته و پس از مرتب کردن مدارک ثبت کامپیوتر گردیده و مهر و شماره کرده و به امضاء مسئولین و شهردار منطقه رسانده و سپس کلیه مدارک را اسکن می کنیم.در سند خرید کالاابتدا باید کالای مورد نظر رادر فرم مخصوص تقاضا درخواست نموده و پس از موافقت خرید توسط شهردار منطقه توسط کارپرداز کالای مورد نیاز را خریداری نموده و سپس قبض انبار کرده و تحویل انباردار منطقه داده می شود و انباردار کالا به به صورت حواله درآورده و پس از امضاء توسط واحد مربوطه تحویل آن واحد داده می شود و پس از بررسی و تنظیم سند آن را ثبت نموده و سپس از مهر و امضاء کرد.

بخش هایی از کارآموزی حسابدراری
اعتبارات و بودجه:

ابتدا طی پیشنهاد منطقه مبلغی به عنوان اعتبار پیشنهادی به اعتبار و برنامه بودجه مرکزی اعلام می کند برنامه بودجه مرکزی طی بررسی های لازم مبلغی را به عنوان اعتبار مصوب به منطقه ابلاغ می کند که هزینه های منطقه نباید از این رقم بیشتر باشد این مبلغ طی ردیفهای اعتباری خاص باید هزینه گردد. که لیست اعتبارات طی گزارش برنامه بودجه ارسال می گردد به منطقه و وظیفه اعتبارات منطقه ارزیابی نماید تشخیص دهد که در ردیفی اعتبار کم هست درخواست برنامه بودجه را داده می شود. و تقاضای اعتبار می نمایند در صورت موافقت این اعتبار به اعتبار مصوب اضافه می گردد بعد از 9 ماه منطقه یک متمم بودجه تنظیم و به مرکزی ارسال می شود تا با برنامه  بودجه هماهنگ شود و کسری اعتبار با نظر طرفین حل گردد.

دایره قراردادها:

در ابتدا مسئول انجام پروژه توسط (عمران- امورشهر- امور اداری ) درخواستی مبنی بر انجام پروژه به واحدها ارسال می کند که واحد مالی براساس اعتبار و بودجه برای پروژه مربوطه اقدام به انجام تشریفات می نماید در شهرداری برای اجرای پروژه ها از طریق مناقصه عمومی – محدود) و یا واگذاری اقدام می شود. اکثر مناقصه ها شهرداری به صورت عمومی انجام می گیرد.مدر مناقصه به صورت عمومی ابتدا پروژه آگهی رونامه محلی می گردد در دو نوبت به فاصله 7 روزه که مهلت تحویل اسناد از تاریخ درج رسمی آگهی به مدت 10 روز می باشد بعد از درج اگهی پیمانکاران برای دریافت اسناد به امور مالی مراجعه می کنند که اسناد شامل فرم پیشنهادات، اسناد شرکت مربوط – تاییدیه به اداره کار برای مناقصه های خدماتی رتبه بندی شرکت( برای مناقصه های عمرانی) وجه الضمان که برابر پنج درصد برآورد اولیه پروژه می باشد که بایستی به صورت چک تضمین شده ، ضمانتنامه بانکی ، چک بانکی) که این اسناد در سه پاکت قرار می گیرد.بعد از اجرای کمیسیون عالی معاملات باید حد نصاب ، شرکت کنندگان  از مناقصه حداقل 3 نفر باشد در غیر این صورت مناقصه به تجدید مناقصه می رسد که در صورت تجدید مناقصه یک دوره آگهی روزنامه درج می گردد که اگر یک شرکت کننده هم باشد کمیسیون عالی معاملات انجام می گیرداعضای شرکت کننده ها در کمیسون عالی معاملات : 1- شهردار منطقه 2- نماینده شهر شیراز  3- مسئول اداری مالی منطقه 4- مسئول امور قراردادها 5-مسئول حراست 6- نماینده سازمان بازرسی کل کشور 7- دبیر کمیسیون

شرکت کننده طی دو جلسه بررسی می شوند 1- جلسه تخصصی که مدارک شرکت – رتبه بندی و ضمانتنامه ها چک می گردد.جلسه کمیسیون عالی معاملات که قیمت در آنجا باز می شود که کمترین قمیت کار در نظر گرفته می شود بعد از مشخص شدن پیمانکار دایره قراردادها اقدام به انعقاد قرارداد می نماید.به طور کلی معاملات به شرح ذیل طبقه بندی می گردند:

1- معاملات جزء = معاملاتی هستند که مبلغ آن تا 70000000 ریال می باشد و کارپرداز بعد از تاکید ذی حساب اول و دوم نسبت به خرید اقدام می نماید و گواهی می دهد که کالا با حداقل قیمت خریداری شده است.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن بیش از 7000000 ریال و تا سقف 7000000000ریال باشد که معامله از طریق استعلام بها صورت می گیرد و شرکت کنندگان در استعلام بها حداقل باید سه نفر باشد که پس از بازگشایی پاکت ها شرکت یا فردی که حداق قیمت پیشنهاد نموده باشد به عنوان برنده استعلام شناخته شده و قرارداد با وی تنظیم می گردد و بعد خرید کالا یا خدمات صورت می گیرد.

معاملات عمده:

معاملاتی که مبلغ آن بیش از 7000000 ریال باشد که بایستی از طریق مناقصه عمومی و درج در روزنامه اطلاع رسانی گردد و بعد شرایط مناقصه تهیه و به متقاضیان ارائه گردد که پس از بازگشایی پاکت ها در صورتی که شرکت با پیمانکار صلاحیت داشته باشد و قیمت آن کمترین قیمت باشد به عنوان برند شناخته شده و پس از ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات توسط شرکت برنده قرار منعقد گردد.

سیستم حسابداری شهرداری (سیستم رایورز):

یک سیستم یک پارچه حسابداری و کلیه کدهای حسابها در کل شهرداری یکسان است تمام مدیران ارشد شهرداری همواره به صورت آنلاین دسترسی به حساب های تمام سازمان ها و مناطق دارند این سیستم قادر است صورت های مالی تمام سازمان ها و مناطق را به صورت یک پارچه تلفیق و ارائه نمایدبودجه ریزی و …
 ·  Translate
در این گزارش کارآموزی سعی بر این شده است که تمامی فعالیت های انجام شده را به طور کامل توضیح داده شود و در کنار آن آموزش هایی که در این رابطه یعنی حسابداری آورده شود تا کسانی که این مطالب را مطالعه می کنند از آن بهره مند شوند. من به شخصه در این …
1
Add a comment...
 
پایان نامه توریسم جهانگردی و گردشگری در استان فارس
توجه به توریسم دردهه هاي اخیر باعث شده که محیط هاي طبیعی مربوط به توریسم که عمدتاً منابع ثروت کشورها تلقی می شوند، بدلیل استفاده بی رویه رو به نابودي می گذار بدلیل مقابله با این موضوع مسئله اکوتوریسم و حفظ منابع در رابطه با توریسم به بحث مهمی در جوامع بین المللی تبدیل شده است.

معمولاً مهمانداري دو واژه میمانخانه یا مهمان پذیر را تداعی میکند.که امروزه ، پذیرایی از مهمان و گاهی آن را تهیه اقامتگاه یا صنعت هتل داري می نامند و صنعت تامین غذا و نوشیدي که گاهی آن را نیز صنعت پذیرایی مینامند ، شامل مجموعه از تشکیلات و تسهیلاتی می شود که یکی از بخشهاي بسیار پویایی صنعت جهانگردي و مسافرت جهانی را تشکیل میدهد . مسافر بر هر کجا که برود نیاز به محلی براي خواب استراحت و غذا دارد . پذیرایی شامل مجموعه اي از تشکیلات خوابگاهی می شود که امکان دارد به صورت استراحتگاههاي بسیار مجلل یا حتی تنها محدود به یک تخت خواب معمولی و صبحانه ساده شود .

چکیده:

با توجه به برخی نیازهاي ضروري انسان، مانند هواي صاف، تفریح،مسافرت،استراحت و ایجاد و تجهیز مراکزي که بتوانند پاسخگوي این نیازها باشند، و نیز وجود مکان هاي مناسب در استان فارس با توجه به وجود اقلیمهاي گوناگون در سطح استان با چشم اندازها و توان بالقوه و به خصوص قرارگیري شهرستان شیراز به عنوان یکی از پتانسیل هاي گردشگري در سطح این استان، پیشنهاد و طراحی هتل در این منطقه مورد نظر توصیه می شود.در این راستا ابتدا به دلایل اهمیت و نیاز،به مسائلی در رابطه با مفاهیم بنیادي گردشگري و مراکز تفریحی-اقامتی پرداخته،سپس استانداردها و سرانه فضاهاي اقامتی به خصوص هتل مورد بررسی قرار گرفته و در فصل بعدجهت روشن شدن موضوع به بررسی چند نمونه موردي پرداخته می شود،و بعد از آن خصوصیات و پتانسیل هاي استان فارس،شهرستان شیرازو سایت مورد نظر بررسی می شود و بعد از آن به ایده و روند طراحی اشاره می شود.

[بخشی از پایان نامه اصلی]

توریست
جهانگرد یا توریست کیست ؟

اصطلاح توریست یا جهانگرد به طور کلی شامل کسانی می شود که بیش از 24 ساعت در کشوري غیر از میهن خود اقامت نمایند . کمیته کارشناسان آماري جامعه ملل ضمن ارائه گزارش جامعی در 22 ژانویه 1937 کاربرد واژه جهانگرد را براي گروههاي ذیل مناسب دانسته است:

افرادي که براي تفریح و دید و بازدید ، مسائل خانوادگی و امور پزشکی مسافرت می کنند .

اشخاصی که براي شرکت در جلسات و اجتماعات به محل سفر می کنند

افرادي که به قصد تجارت سفر می کنند

افرادي که از راههاي دریایی وارد کشور می شوند ، حتی اگر از 24 ساعت کمتر باشد .

جهانگردي

جهانگردي نوعی تحرك اجتماعی است که شخص جهانگرد بدون آنکه ترك گوید ، بدون قصد تمتع مادي از سوئی به سوي دیگر اصطلاحاً چنین تحرکی زا تحرك اجتماعی افقی مادي نامیده اند . با دیدي دگرگونه ، جهانگردي به هنگام جریان یافتن روشی است جهت آشنا شدن با فرهنگ و خصوصیات و شکل زندگی اجتماعی و طبیعت کشورهاي مختلف ، دیدار از سرزمین ناشناخته و آشنایی با سایر ملل جهان و مردم گوناگونی که در کل جامعه انسانی مورد شناسایی قرار می گیرند ، از نخستین ویژگی هاي جهانگردي است .

جهانگرد و جهانگردي در ایران

صنعت جهانگردي و توریسم به مفهوم نوین آن در ایران نیز سابقه چندانی ندارد . براي اولین بار در سال 1314 ه.ش براي جلب و جذب جهانگردان و تمرکز امور جهانگردي ، سازمانی به نام ” اداره امور جهانگردي ” در وزارت کشور بوجود آمد و فعالیتهاي ثمر بخشی در زمینه جهانگردي و ایجاد تسهیلات مربوط به این صنعت را آغاز نمود . در سال 1329 اداره امور جهانگردي جاي خود را به ” شوراي عالی جهانگردي ” داد و بالاخره در سال 1342 تصویب نامه ” سازمان جلب سیاحان ” به امضاي هیئت وزیران رسید . در سال 1353 سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات ادغام شد و ” وزارت اطلاعات و جهانگردي ” تشکیل شد .

بعد از انقلاب ا سلامی در سال 1357 این وزارتخانه ابتدا به ” وزارت ارشاد اسلامی ” تغییر نام یافت و در حال حاضر امور جهانگردي و سیر و سیاحت و تاسیسات مربوط به آن در سراسر کشور زیر نظر ایرانگردي که از واحدهاي معاونت امور سیاحتی و زیارتی وزارت ارشاد اسلامی است ، اداره می شود :

برنامه هاي توسعه جهانگردي در ایران

بطور کلی در ایران از کلیه عوامل و عناصر موثر در توسعه سیاحت و جهانگردي بخصوص در منطقه خاورمیانه برخوردار است . اما تاکنون هرگز نتوانسته است به سبب کمبود امکانات براي بهره برداري از این مواهب آنچنان که شایسته است از ثمرات اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی صنعت توریسم خود استفاده کند در حالی که همواره رقیبان اصلی آن در این زمینه بر فعالیتهاي خود به خصوص در سالهاي پس از انقلاب اسلامی افزوده اند و موفق شده اند که تنها مشتاقان و مشتریان بازدید کننده جلوه هاي فرهنگ هنر و تمدن و … ایران زمین را بخود جذب کنند تا شاید مردم ایران را نیز به عنوان یک بازار توریستی گسترده در اختیار خود درآورده اند ) ترکیه و کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس با رویداد انقلاب اسلامی تا آغاز تدوین برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعی جمهوري اسلامی ایران، توجه به امر برنامه ریزي و فعالیتهاي توریستی به عنوان یک صنعت و یکی از بخشهاي اقتصادي و اجتماعی به دلایل متعددي از جمله فروپاشی مدیریت و تشکیلات جهانگردي قبل از انقلاب و پی آمدهاي سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب و همچنین جنگ 9 ساله ایران و عراق که با دگرگونیهایی در زمینه ارزشهاي اجتماعی و فقدان دیدگاههاي منسجم درباره جهانگردي همراه بود متوقف شدند که نتیجه این امر ناگزیر به از هم پاشیدگی امکانات، تاسیسات، تجهیزات، و تشکیلات جهانگردي ایران شد و عملاً فعالیتهاي اساسی در این زمینه انجام نگرفت.

تصویری از فایل ورد پایان نامه توریسم در استان فارس
انواع توریسم استان فارس

بر اساس آمار و اطلاعات موجود در زمینۀ جهانگردي انگیزه هاي توریستی به شرح زیر می باشند:

…
 ·  Translate
پایان نامه درمورد گردشگری و توریسم برای جهانگردان در استان فارس این پایان ناهه در 142 صفحه فایل ورد قابل ویرایش تنظیم شده است
1
Add a comment...
 
تحقیق انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین
تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارخانه کاشی حافظ بود. نمونه مورد مطالعه 148 نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین انتخاب شد. در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از ان است که بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد.

اهداف تحقیق

تامین کنندگان
بررسی رابطه بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین.
بررسی رابطه بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین.
بررسی رابطه بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین.

سوالات تحقیق

آیا بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟
آیا بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟
آیا بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟

فرضیات تحقیق

بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد.
بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد.
بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد.

متغیر های پژوهش

ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان: وابسته

تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده : وابسته

ارزیابی روابط در زنجیره تامین: وابسته

مدیریت زنجیره تامین: وابسته

چرخه سفارش: زماني آغاز مي شود كه مشتري سفارش مي دهد و زماني پايان مي يابد كه محصول نهايي به مشتري تحويل مي شود . اين چرخه شامل زمان بندي برنامه ريزي توليد لجستيك براي مواد خام در حال ورود(داخلي )و محصولات نهايي در حال خروج (خارجي )، هماهنگي توليد بين برنامه ريزان و عرضه كنندگان و ديگر انواع يكپارچگي و هماهنگي است .

چرخه توسعه محصول: تمامي جنبه هاي طراحي يك محصول جديد و عرضه آن به بازار را در بر دارد . اين چرخه شامل تحقيق و توسعه طراحي و برنامه ريزي محصول و طراحي و تحقيق بازار براي ساخت است .

چرخه مديريت ارتباط با مشتري: در برگيرنده تمامي روابط با مشتريان پيش بيني شده احتمالي در اولويت براي فروش فرايند فروش و تامين خدمات پس از فروش همراه با نگهداري ارتقا آموزش و ديگر خدمات است .

يكي از ويژگي هاي اصلي اين فرايند ها آن است كه آنها فرايندهاي چند واحدي هستند زيرا مستلزم يكپارچگي در واحد هاي شركتي چندگانه مي باشند . علاوه بر اين آنها همواره فرايندهاي چند شركتي هستند؛ زيرا اغلب شامل واحدهاي شركتي در سازمان هاي عرضه كننده و در سازمان هاي تامين كننده ماقبل آنها و همچنين سازمان مشتري و گاهي اوقات حتي در سازمان هاي مشتري ماقبل آنها مي باشد .

اشارات ضمني: محيط فرصت هاي راهبردي

موضوعات زير معرف محيط فرصت هاي راهبردي هستند :

مسائل حياتي كسب و كار كه بيانگر ضرورت فرايندهاي شركتي فشرده تر براي مقابله با اين چالش ها هستند .
كار با استفاده از ابزار هاي الكترونيكي كه شرايط كار مجازي را فراهم مي كند و افراد در فرايند هاي شركتي با يكديگر همكاري مي كنند هر چند در زمان ها و مكان هاي مختلف كار مي كنند .
هنگامي كه ساختارهاي نوظهور سازمان سلسله مراتبي بيشتر بر تيم هاي مبتني بر روابط جانبي غير رسمي تاكيد دارند تا بر واحدهاي سازماني رسمي مبتني بر كنترل سنتي سلسله مراتبي ساختار هاي سازماني رسمي تقريبا اهميت خود را از دست مي دهند .
اين محيط نيازمند راهبرد يكپارچگي فرايند كسب و كاري است كه در واحدهاي شركتي چندگانه وحتي موسسات چندگانه مي شود

چشم انداز مديريت راهبردي

مدیریت
تدوين راهبردي بايستي مبتني بر شناخت عميق مسايل و فرصت ها باشد . منظور ما از مسايل شناخت و اولويت بندي ساده و كلي اموري است كه بايد در فرايند راهبرد مورد توجه قرار گيرد . فرصت هاي تجاري و فرصت هاي فناوري هستند . ديدگاههاي راهبردي درست در فضاي تحول موضوعات فرصتها و اولويت بندي انها مطرح مي شوند .

بعد الكترونيكي مديريت زنجيره تأمين

گذار از زنجيره تأمين به شبكه تأمين، معضلات جديدي را براي شركت‌ها ايجاد مي‌كند. در اين فصل به موضوعات كليدي مي‌پردازيم. از جمله اينكه:

اينترنت چگونه بر عمليات تهيه مواد اوليه اثر مي‌گذارد و چه چيزي براي شركت شما مفيد است؟
چند سرويس حمل و نقل و تداركات در اينترنت قابل استفاده است؟ و
آيا دسترسي الكترونيكي به منابع، بهترين شيوه براي سازمان شما هست يا نه؟

دانش روز

علم زنجيره تأمين همواره در حال تكامل است، همچنانكه فناوري كه موتور محرك آن است، هر روز پيشرفت مي‌كند. پرسش اين است كه : مباحث داغ علمي در مديريت زنجيره تأمين امروز كدام است؟ در فصل حاضر، به كاوش درباره روندهاي جاري مي‌پردازيم:

گذار از زنجيره تأمين به شبكه تأمين.
نياز به اصلاح در جبهه فناوري اطلاعات (IT).
مدل‌هاي كسب و كار اينترنتي در حال تكامل.
تهديدي به نام كلاهبرداري در تجارت الكترونيكي.

 

نوشته تحقیق انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین اولین بار در تحقیق آماده پدیدار شد.
 ·  Translate
تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارخانه کاشی حافظ بود. نمونه مورد مطالعه 148 نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین انتخاب شد. در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از ان …
1
Add a comment...
 
پایان نامه بررسی تطبیقی اراده‌ الهی(دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا)
با توجه به عنوان پژوهش مبنی بر «بررسی تطبیقی اراده‌ی الهی در دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا»، در این پژوهش تلاش می شود، مفهوم اراده الهی از دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور، نیاز است که مساله اصلی تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیات، اصطلاحات پژوهش و تاریخچه پژوهش های انجام گرفته در این زمینه تشریح شود. پایان نامه بررسی تطبیقی اراده‌ الهی(دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا) در قالب ورد میباشد.

مقدمه:

مفهوم اراده یکی از مفاهیمی است که اکثر فیلسوفان در مباحث فلسفی خود به آن توجه نموده اند و هر یک بنا بر نوع نگرش و درک و جهانبینی خود نسبت به هستی و آفرینش جهان تعریفی از این مفهوم را ارائه نموده اند. از سویی، مباحث مربوط به فلسفه اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده است و فلاسفه و متکلمان اسلامی نیز توجه ویژه ای به ای مفهوم نهاده اند و بر اساس درک خود از اسلام و مفاهیم ریشه ای آن مفهوم اراده را در نظریات خود پرورانده اند. اما در تفسیر اراده و این که این صفت از صفات ذات است یا از صفات فعل، اختلاف شدیدی هست.

پایان نامه معارف را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

http://buff.ly/2hRkbxP

بیان مسئله:

انسان به حکم فطرت در جستجوی مبدأ هستی بوده و می‌خواهد بداند که آیا هستی مبدأ غیر خود دارد یا خیر؟ اگر دارد او کیست؟ فطرت انسان به کمک عقل، او را به وجود خداوند به عنوان مبدا هستی راهنمایی می‌کند و عقل با نشانه‌هایی که از او در عالم هستی می‌بیند، وجود او را اثبات می‌نماید، لذا انسان در پی بردن به اصل وجود خداوند با مشکل زیادی مواجه نیست؛ حتی برخی از مفسران قرآن معتقدند، قرآن شک در اصل صانع را به طور کلی بی‌مورد می‌داند و هستی خدا را برای کسانی که در آسمان‌ها و زمین بنگرد چنان بدیهی می‌شمرد که به دلیل و برهان نیاز ندارد. به هر حال چه وجود خداوند را بدیهی بدانیم که بی نیاز از اقامه برهان است و یا غیر بدیهی که نیاز به برهان داشته باشد، انسان برای پی بردن به اصل وجود خدا با مشکلات زیادی مواجه نیست، آنچه مشکل پیچیده‌‌ای است، شناخت اوصاف و افعال الهی است. اگر چه درک همه‌ی اوصاف الهی برای بشر دشوار است، اما به نظر می‌رسد درک حقیقت اراده الهی که در واقع به چگونگی فاعلیت او مربوط می‌شود، از دشوارترین مسائل الهی است. تصدیق به وجود اراده در وجود انسان ، امری بدیهی است و همه نحله های فکری در این مساله اتفاق نظر دارند اما در اراده حق تعالی اختلاف کردند بگونه ای که برخی آن را نفی و برخی اثبات کردند و از میان آنان که اثبات کردند برخی آن را عین ذات و برخی زائد بر ذات دانستند. از سوی دیگر برخی آن را از مرتبه ذات نفی کرده و در مرتبه فعل اثبات کردند. از جهت دیگر در آن اختلاف کرده برخی آن را قدیم و برخی دیگر حادث دانستند. در مساله اراده میان مسلمانان از دو جهت اختلاف نظر پیدا شد: جهت اول آن ریشه در اختلاف بین صفاتیه و عدلیه دارد چرا که صفاتیه اراده را یکی از صفات خدا دانسته اما صفتی زاید بر ذات حق ولی معتزله و امامیه این عقیده را باطل می شمردند و صفات زاید بر ذات را که جمله آن اراده است نفی می کردند. جهت دوم آن ریشه در مساله جبر و اختیار دارد و آن اینکه آیا افعال انسان به اراده خداوند است یا به اراده خودش و اگر به اراده خداوند است پس جایگاه اراده انسان کجاست؟ از این رو بحث به مساله شمول یا عدم شمول قدرت و اراده حق تعالی نسبت به افعال اختیاری انسان کشیده شد. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است بررسی دیدگاه‌هایی است که هر دو اندیشمند(فخر رازی- ملاصدرا) در مورد اراده‌ی الهی مطرح کرده‌اند، که بصورت فصل بندی های جداگانه به تفصیل آورده می شود. که در پایان رساله نیز در طی فصلی مجزا به تطبیق این دو دیدگاه پرداخته و نتیجه حاصل ذکر می گردد. بنابراین مسأله‌ی اصلی این پژوهش این است که:مفهوم اراده‌ی الهی و نسبت آن با ذات حق تعالی و نیز رابطه‌ی بین اراده‌ی الهی و انسان از دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا چگونه است؟

اهمیّت و ضرورت تحقیق:

هر پژوهش جدیدی بنا بر دو دلیل انجام می شود و ضرورت می یابد: نخست آنکه در بدنه دانش مورد مطالعه گسست و شکافی وجود داشته باشد و سعی در شناسایی راه حل برای پرکردن آن گسست داشته باشیم. که در این صورت محقق به دنبال آن است که بر دانش موجود بیافزاید. دوم آنکه در صدد رد و تایید نتایج حاصله از پژوهش های انجام شده در یک حوزه از دانش باشیم که در این صورت تنها به رد و تایید دانش موجود می پردازیم بنابراین، با توجه به توضیحات فوق، و با توجه به عنوان پژوهش مبنی بر بررسی تطبیقی آراء ملاصدرا و فخر رازی پیرامون اراده الهی، از یک سو، با مروری بر پژوهش های پیشین پیرامون اراده الهی، پژوهشی مشابه با عنوان این پژوهش یافت نشد و مستقیما به مساله اراده الهی از دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی نپرداخته بودند. و از سوی دیگر، مطالب موجود در این زمینه کاملا پراکنده و نامنسجم بود، لذا، پژوهش حاضر در گروه پژوهش هایی محسوب می شود که سعی در پر کردن بدنه دانش یا به عبارتی پر کردن گسست، و شکاف موجود در زمینه بررسی تطبیقی اراده الهی در منظر این دو اندیشمند دارد، این بدان معنا است که اگر چه ممکن است افرادی اراده الهی را از دیدگاه هر یک از این دو اندیشمند به صورت جداگانه و یا به صورت مقایسه ای با اندیشمندی دیگر مورد ارزیابی قرار داده باشند اما هرگز این دو را در این زمینه با یکدیگر مقایسه نکرده اند و شباهت ها و تفاوت های دیدگاه این دو اندیشمند در زمینه اراده الهی مشخص نیست.

همچنین، برای انجام پژوهش، متخصصان و روش شناسان تحقیق، بر این باور اند که پژوهش زمانی ضرورت و اهمیت می یابد که دارای ویژگی های زیر باشد: 1. محقق علاقه مند به تحقیق در زمینه موضوع پژوهش باشد، 2. انجام تحقیق مقرون به صرفه باشد و هزینه های کلان به دنبال نداشته باشد. 3. محدوده زمانی به پایان ر…
 ·  Translate
با توجه به عنوان پژوهش مبنی بر «بررسی تطبیقی اراده‌ی الهی در دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا»، در این پژوهش تلاش می شود، مفهوم اراده الهی از دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور، نیاز است که مساله اصلی تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیات، اصطلاحات پژوهش و تاریخچه …
1
Add a comment...
 
پایان نامه ارائه مدل به منظور تایید نقشه استراتژی
در دنیای پیش روی، ارزیابی عملکرد در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی برای تصمیم گیری مدیران سازمان امری حیاتی خواهد بود. مدلهای مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده است  از جمله آنها، چارچوب کارت امتیازی متوازن می باشد. سازمان ها با بهرگیری از این متد می توانند اجرای استراتژی را در وجوه مختلف دنبال کرده و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند. در این راستا توصیف دقیق و کامل استراتژی ها بگونه ای که تمام اعضای سازمان، آن را درک کنند، یک ضرورت است. مسلما این امر با تهیه نقشه استراتژیک تحقق خواهد یافت. جهت تسهیل در امر تصمیم گیری مدیران، مشخص کردن روابط علی بین اهداف استراتژیک، اولویت بندی و انتخاب مهمترین هدف استراتژیک کمک شایانی به سازمان خواهد کرد. با توجه به مطالب ذکر شده، در پژوهش حاضر ابتدا به طراحی نقشه استراتژیک با استفاده از كارت امتيازي متوازن، شركت پايانه هاي نفتي ايران خواهد پرداخت. سپس به منظور استخراج استراتژي شرکت تداركات و تامين كالا، بعد از بررسي مدلهاي مختلف برنامه ريزي استراتژيك، مدلي بومي تدوين خواهد شد و با استفاده از اين مدل، استراتژيها استخراج  خواهد گرديد و نهایاً با همكاري  و نظر خبرگان استراتژي اصلي مشخص می گردد. همچنین نقشه استراتژیک سازمان را با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک و هدف اصلی مطرح شده، ترسیم خواهد شد. سپس با رویکرد دیمتل و تئوری سیستم های خاکستری روابط علي و معلولي بین اهداف استراتژیک معلوم شده و در ادامه ضریب اهمیت اهداف استراتژیک  را با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای مشخص خواهد شد. ضمناً جهت مشخص کردن مهمترین هدف استراتژیک، با مد نظر قرار دادن تمایل مدیران ارشد سازمان نسبت به برنامه های استراتژیک با رویکرد خاکستری سنجیده خواهد شد. برای تکمیل مدل و همچنین ارزیابی اهداف استراتژیک، نیاز به سنجه های عملکردی خواهد بود که آن را از نظرات خبرگان در حوزه استراتژیک سازمان استخراج می گردد. در مجموع سی و یک شاخص عملکردی مشخص شده است که نهایتاً جهت تایید مدل و نقشه استراتژیک از تکنیک های تحلیل آماری و نرم افزار AMOS استفاده می گردد. در پايان با توجه به اهداف استراتژيك، شاخص ها و تحلیل آماری داده هاي بدست آمده، راهكار هايي جهت بهبود مستمر عملكرد شرکت تداركات و تامین کالا پايانه هاي نفتي ايران ارائه خواهد شد.پایان نامه  ارائه مدل به منظور تایید نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن در شرایط عدم قطعیت در قالب فایل ورد میباشد.

بخش هایی از پایان نامه
مقدمه:

در قرن حاضر، اکثر سازمانهای جهانی، بخصوص سازمانهای ایرانی، بعد از طراحی حوزه های کارآمد برنامه ریزی و تحول، حوزه ی ارزیابی و نظارت را در اولویت قرار داده اند. قاعدتاً سازمانهای وسیع تر نیاز به کنترل بیشتر دارند چرا که در آن سازمانها، تدوین راهبرد، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، انجام اصلاحات، ایجاد بهبود وتحول، به صورت موازی با ارزیابی عملکرد و شناسایی وضع موجود آغازمی گردد. بسیاری از سازمانها به اهمیت این مسئله پی برده، سعی کرده اند آن را در سازمان خود با اقدامات و پروژه های پیاده کنند، اما مستمر بودن ارزیابی عملکرد به یکی از مهم ترین دغدغه های سازمانها تبدیل شده است. در این شرایط اگر سازمانها خواهان بقا در عرصه رقابت باشند باید از یک سیستم ارزیابی کارآمد استفاده کنند. در حقیقت با ارزیابی عملکرد سیستم می توان، وضیعت جاری سیستم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به دنبال آن، نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرد تا در نهایت گام های برای بهبود آن برداشته شود. دانش مدیریت امروز، در جستجوی راههای کمک به تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژیها  در سازمان است ملاک عملکرد ارائه مدل موفق  محسوب  می شود. تکنیکهای متعددی در زمینه ی ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد که از جمله آنها، کارت امتیازی متوازن می باشد اساس کارت امتیازی متوازن مناظر آن می باشد که اهداف استراتژیک سازمان را در دل خود جای داده است. همین اهداف است که به مدیران ارشد کمک می کند تا در شرایط مبهم و حساس بتوانند تصمیمات استراتژی را اخذ کنند. نصمیم گیری درست در زمان مناسب، اصلی ترین و مهمترین مسئولیت و مهارت یک مدیر است که علاوه بر اتخاذ تصمیم به اجرا نیز منتهی می گردد. تمام نشانه ها در طبیعت از   وجود عدم قطعیت در جهان هستی دلالت دارد، که نهایتاً در تصمیمات انسان ها در طول دوران زندگی نأثیر گذار خواهد بود، پس باید در تصمیم گیری ها، عدم قطعیت را مدنظر قرار داد. عامل مهمی که مدیران را در جهت تصمیم گیری صحیح هدایت می کند، شناسایی روابط علی و معلولی بین اهداف استراتژی ونهایتاً اولویت بندی آنها می باشد.

اهميت و ضرورت پژوهش:

در دنياي که سريعاً در حال تغيير است، شرکتها با اين چالش مواجه هستند که بايد دائماً خودشان را ارزيابي کنند. دانش مديريت در جستجوي راههاي كمك به تحقق چشم انداز، اهداف واستراتژيها در سازمان  است كه ملاك  عملكرد  موفق محسوب  مي شوند. يكي از مهمترين  حلقه­ هاي زنجيره­ مديريت در سازمان سنجش و اندازه­گيري عملكرد و همچنین تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت می باشد. ضمنا BSC (کارت امتیازی متوازن) یکی ازرویکرد های نوین در ارزیابی عملکرد است که اساس موضوع پژوهشی است که انجام خواهیم داد می باشد. بزرگان علم مدیریت، در اولویت گذاری کارهای حیاتی مدیران، تفاوت نظرهایی دارند اما تمام آنان در اینکه تصمیم گیری درست در زمان مناسب، اساسی ترین وظیفه ی مدیر است تردید ندارند. تصمیم گیری، اصلی ترین و مهمترین مسئولیت و مهارت یک مدیر است. حال با توجه به نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن نظام تدارکات و تامین کالای شرکت پایانه های نفتی جمهوری اسلامی ایران که توسط جناب آقای رضایی و همکارانش طراحی شده است بر آن شدیم روابط علی و معلولی بین مناظر و همچنین اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن را با رویکرد دیمتل مشخص کنیم و سپس با یک…
 ·  Translate
در دنیای پیش روی، ارزیابی عملکرد در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی برای تصمیم گیری مدیران سازمان امری حیاتی خواهد بود. مدلهای مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده است از جمله آنها، چارچوب کارت امتیازی متوازن می باشد. سازمان ها با بهرگیری از این متد می توانند اجرای استراتژی را در وجوه …
1
Add a comment...
 
پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین
پایان نامه حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارخانه کاشی حافظ بود. نمونه مورد مطالعه  148 نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین انتخاب شد. در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از ان است که بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد.پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین در 126 صفحه فایل ورد میباشد.

مقدمه:

در چهار فصل قبل به بررسی ساختار اصلی تحقیق، همچون بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق، پیشینه تحقیق، مبانی نظری تحقیق، روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. حال بر آن هستیم تا با توجه به مطالعات و نتایج بدست آمده نتیجه پژوهش حاضر را بطور مبسوط و خلاصه بیان نماییم. بنابراین در ادامه ابتدا نتایج بیان می گردد و سپس به بیان محدودیت ها و پیشنهادات برای پژوهش های آتی می پردازیم.در فرضیه 1، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین همبستگی به مقدار 0.806 وجود دارد و با بهبود ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر ارزیابی تعاملات بین خریدار و عرضه کنندگان به میزان 0.806 در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.

در فرضیه 2، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه معنادار با ضریب همبستگی 0.462 وجود دارد.  بنابراین با افزایش اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده به میزان 0.462 در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.در فرضیه 3، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین همبستگی معناداری با میزان همبستگی 0.594 وجود دارد. بنابراین با بهبود ارزیابی روابط در زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر ارزیابی روابط در زنجیره تامین به میزان 0.594 در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.

بخش هایی از پایان نامه مدیریت
 روش تحقيق:

روشهاي تحقيق مختلفي وجود دارد كه استفاده از هريك از روشها ي تحقيق بسته به ماهيت كار و متغير هاي مورد بررسي، توصيه ميشود. با توجه به اينكه در اين تحقيق بدنبال بررسی رابطه بین تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین کارخانه کاشی و سرامیک حافظ شیراز مي باشيم، از اين رو تحقيق حاضر از نوع توصيفي– زمینه یابی است.  از اين جهت يك تحقيق توصيفي است كه به توصيف جزء به جزء يك موقعيت و يا يك رشته از شرايط پرداخته است.تحقیقات زمینه یابی متداول ترین شیوه جمع آوری داده های اولیه است. زمینه یابی ها می توانند داد ه هایی را در مورد نگرش، احساسات، باورها، رفتارهای گذشته، رفتارهای نیت شده، شناخت، تملک، خصوصیات شخصی و دیگر موضوعات توصیفی فرآهم آورند. زمینه یابی ها همچنین می توانند دلایل بستگی را ارائه دهند از طرفی دیگر، زمینه یابی ها به ندرت می توانند علت را معلوم نمایند. تحقیق زمینه یابی راجع به اجراء پرسشنامه ها (مصاحبه) می باشد(تولز و هوکینز، 1388).تحقیق زمینه یابی جمع آوری نظام مند اطلاعات از پاسخ دهندگان به منظور فهم و یا پیش بینی برخی جوانب رفتاری جامعه مورد نظر می باشد. همان گونه که معمولا از این واژه استفاده می گردد دلالت بر اطلاعاتی که با برخی تفسیرها از یک پرسشنامه جمع آوری شده اند.محقق زمینه یابی باید به نمونه گیری، طرح پرسشنامه، اجراء پرسشنامه و تحلیل داده ها بپردازد. بخشی از این فصل به اجراء پرسنشامه می پردازد. نمونه گیری، طرح پرسشنامه و تحلیل داده ها در بخش های مجزا مورد بررسی قرار می گیرند.

پیشینه داخلی:

زعيم و همكاران در تحقيقي به منظور حل مسأله تصميم گيري چند معياره براي انتخاب تأمين كنندگان، روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي را پيشنهاد كردند. مطالعه موردي آنها، تأمين كنندگان محصولات تلويزيوني در تركيه بود. در اين تحقيق، روش FAHP با روش غير فازي قياس شد و نتايج نشان داد كه اين روش، روش بهتري براي ارزيابي و انتخاب تأمين كننده است.مقصودی و همکاران( 1390)، در تحقیقی با عنوان «به‎کارگیری یک روش IDEA/AHP برای ارزیابی و انتخاب تأمین‎کنندگان» بیان می دارند به‎منظور مدیریت مناسب یک زنجیره تأمین، ‎ارزیابی و انتخاب تأمین‎کنندگان از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. این مسئله در واقع یک مسئله تصمیم‎گیری با معیارهای چندگانه است که در آن عمل تصمیم‎گیری بر اساس یک سری معیارهای کیفی و کمی صورت می‎گیرد. از میان روش‎های مطرح در این حوزه، تجزیه و تحلیل سلسله‎مراتبی (AHP) روش مناسبی برای تصمیم‎گیری است. این روش بر پایه یک ساختار سلسله‎مراتبی استوار است و از طریق تشکیل ماتریس‎های مقایسات زوجی، تصمیم‎گیری می‎کند. عل…
 ·  Translate
پایان نامه حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارخانه کاشی حافظ بود. نمونه مورد مطالعه 148 نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین انتخاب شد. در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی …
1
Add a comment...
 
پایان نامه بررسی رابطه هوش سیاسی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سیاسی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فاس هستند که تعداد آنها 359 نفر بود. نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شد. حجم نمونه 186 نفر بدست آمد. در این تحقیق از دو پرسشنامه تعهد سازمانی و هوش سیاسی استفاده شد. پایایی این دو پرسشنامه به ترتیب 811/0و 757/0 بدست آمد. به منظور سنجش سوالات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تی و آنووا استفاده شد. نتایج تحقیق در سطح معنی دار 05/0 نشان می دهد: تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بیش از حد متوسط است؛ هوش سیاسی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بیش از حد متوسط است؛ بین هوش سیاسی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد؛ بین هوش سیاسی و تعهد عاطفی رابطه معناداری وجود ندارد؛ بین هوش سیاسی و تعهد مستمر رابطه معناداری وجود دارد؛ بین هوش سیاسی و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج مطالعات برای سه متغیر جنسیت، سابقه کار و سطح تحصیلات نشان می دهد که بین هوش سیاسی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت و سابقه کار تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بین هوش سیاسی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سطح تحصیلات نمونه تفاوت معنادار وجود دارد؛ بین تعهد سازمانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت و تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بین تعهد سازمانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار تفاوت معناداری وجود دارد؛ بین تعهد عاطفی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار و تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد.؛ بین تعهد مستمر نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین تعهد هنجاری نمونه مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بین تعهد مستمر نمونه مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات و سابقه کار تفاوت معناداری ندارد.پایان نامه بررسی رابطه هوش سیاسی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان در 112 صفحه فایل ورد به همراه منابع فارسی و غیر فارسی میباشد.

بخش هایی از پایان نامه مدیریت
بیان مسأله:

صاحبنظران مدیریت معتقد هستند، افرادی که عمیقا به سازمان متعهد هستند در مقایسه با کسانی که از چنین احساس تعهدی برخوردار نیستند از رفتار کاملاً متفاوتی برخوردار می باشند. شواهد و مدارک معتبری وجود دارد که حاکی از تأثیر تعهد سازمانی بر جنبه های مختلف رفتار کاری کارکنان می باشد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. احساس تعهد و وفاداری افراد به سازمان باعث می شود نرخ ترک خدمت و غیبت در سازمان کاهش یابد و یا به حداقل ممکن برسد. 2. دوم افرادی که از تعهد سازمانی بالایی برخوردار هستند، کمتر به فکر یافتن فرصتها و موقعیتهای شغلی جدید در دیگر سازمانها می باشند. 3. آنکه تعهد سازمانی تأثیر مستقیم بر میزان تلاش و عملکرد کارکنان دارد و افرادی که از تعهد سازمانی بالایی برخوردارند حداکثر مساعی و تلاش خود را در جهت انجام هر چه بهتر وظایف سازمانی به کار خواهند برد( فراهانی، 1386، ش 17، ص58).بنابراین، در یک سازمان، تلاش در جهت ایجاد تعهد در کارکنان آن، امر مهمی به حساب می آید. لذا باید به دنبال جذب کارکنان متعهد بر آمد و مدیریت باید به آن عنایت کافی مبذول نماید چرا که افراد متعهد هیچگاه ارزشها و اهداف مؤسسه و سازمان مربوطه را از یاد نخواهند برد و به صورتی فعال و پویا در سازمان انجام وظیفه خواهند نمود واز این رهگذر هیچگاه به فکر ترک سازمان و یافتن فرصت های شغلی جدید نخواهند بود.در این زمینه، یکی از فاکتورهایی که به دنبال بررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی هستیم هوش است. متخصصان مدیریت، سه نوع هوش را بعنوان اجزای هوش مدیریتی مطرح می‌کنند. یکی از این هوش ها همان بهره هوش عقلایی یا IQ است که در محاسبات و توانایی حل مسایل نمود پیدا می کند و احتمالا بسیاری از مدیران به خوبی با آن آشنا هستند. اما دو حوزه هوشی دیگر نیز برای مدیران تعریف شده است که در موفقیت آنها اهمیت بسیار داشته و حتی در سطحی بالاتر از IQ مورد توجه می باشد. این هوش ها، بهره هوش هیجانی(EQ) و بهره هوش سیاسی(PQ) هستند(بخشایش، 1387).

در اکثر سازمانها می توانید افراد با هوش را پیدا کنید، ضمن آنکه می توانید افراد خوب و خوش برخورد را نیز بیابید. حتی می توان افرادی را یافت که هم با هوش و هم خوب باشند. یعنی هم هوش عقلایی و هم هوش هیجانی آنها در سطح بالایی باشد. اما این ضامن موفقیت آنها نیست. آنها لزوما مدیران خوب و برجسته ای نیستند. تعداد زیادی از افراد با بهره هوشی و هوش هیجانی بالا هستند که در پستوهای سازمان با حضوری آرام، به سختی زندگی خود را می گذرانند. آنان بیشتر دوست داشتنی و کمتر مورد استفاده اند. در عین حال افرادی وجود دارند که علیرغم اینکه از بهره هوشی و هوش هیجانی بالایی برخوردار نیستند به شکل جادویی نردبان ترقی سازمان را طی می کنند و به سمت های بالاتر و قدرت بیشتر دست می یابند(آتش پور و لندران اصفهاني، 1386، ص 49).عنصری که در آن افراد باهوش و خوب یافت نمی شود، بهره هوش سیاسی(PQ)  است. مهارت های سیاسی، مهارت هایی هستند که برای تحقق امور در یک سازمان مورد نیاز و ضروری هستند. چنانکه گفته شد، مهارت های IQ فکری و مهارت های EQ بین فردی هستند. در اینجا باید تصریح نمود که مهارت های PQ درباره سازمان و اقدام است. مدیران برای تحقق بخشیدن به امور باید بدانند که منابع و قدرت را چگونه بدست آورند و مورد استفاده قرار دهند(اوئن، ترجمه قربانلو، 1388، ص 159).

هوش سیاسی
اهميت موضوع:

نیروی انسانی، مهمترین عامل موفقیت یا شکست فرآیند تغییر سازمانی است. به همین دلیل، عواملی که نگرش های افراد را در خصوص تغییر تحت تأثیر قرار می دهند، باید مورد توجه واقع شوند. یکی از این عوامل تعهد افراد به سازم…
 ·  Translate
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سیاسی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فاس هستند که تعداد آنها 359 نفر بود. نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شد. حجم نمونه 186 نفر بدست آمد. در این تحقیق …
1
Add a comment...
Story
Tagline
بانک تحقیق و پایان نامه آماده پرینت
Introduction
وبسایت داک724 در جهت ارائه مقالات، تحقیق و پایان نامه به قشر محصلین و دانشجویان ایران زمین احداث شده است
Links
Website
Contact Information
Contact info
Email
Address
http://doc724.ir/contact-us/