Όση βροχή δεν έριξε όλο τον χειμώνα θα την ρίξει τώρα; 
Shared publiclyView activity