Shared publicly  - 
کمتر از یک ماه از سال جدید میلادی میگذرد. به نظر میرسد که توسعه دهندگان برنامه ریزی عظیمی را جهت عرضه اپلیکیشن‌ها و بازی‌های خود در این سال انجام داده اند. این قضیه کاملاً در این 23 روز گذشته از سال 2016 آشکار است. به نظر می‌رسد که در این بین سهم اندروید از سایر
2
Add a comment...