Profile cover photo
Profile photo
Dhahar Lemper
275 followers -
dhaharlemper.blogspot.com
dhaharlemper.blogspot.com

275 followers
About
Posts

Post has attachment
majapahit saha gajah mada
Manawi kula nggalih Majapahit, mesthi ugi nggalih Gajah Mada. Niku tiyang ingkang supaos, badhe boten dhahar palapa saderengipun bumi nusantara manunggal. Amargi supaos punika, panjenenganipun saged dipun sebat vegan abad telungwelas ingkang misuwur. Mituru...
majapahit saha gajah mada
majapahit saha gajah mada
dhaharlemper.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
lisah wangi -- part four
Panjenengan mungken nate kados niki: ngambet lisah wangi ingkang dipun semprotaken teng kertas, dados kelet, marang tiyang ingkang sadean tanglet, wekasanipun tumbas. Banjur lawung kalih ambetipun, nyobi (boten asring sukses) supados saged ucul saking lisah...
lisah wangi -- part four
lisah wangi -- part four
dhaharlemper.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
kori porselen
Kadadosanipun saged amargi kula ningali trailer drama porselen . Kala wingi kula ngimpi manggen teng kos-kosan. Kula sawegpindhahan teng kamar ingkang enggal. Kamar ingkang enggal punika sae, sadayanipun: tembok saha sanes-sanesipun kelir pethak, nanging na...
kori porselen
kori porselen
dhaharlemper.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
nguntal tuma
nguntal tuma
dhaharlemper.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded