Profile cover photo
Profile photo
Devir KorkmaZHan
1,969 followers -
Branding Identity & Logo Designer
Branding Identity & Logo Designer

1,969 followers
About
Devir's posts

Post has attachment
Angel Lusu Episode Fractalius: Oğluşumuzun anısına. evimizde yaşayan bir melecikti, o artık gerçek bir melek. 41. gün. saf sevgi budur. hep mutlu ol... en sevdiği müzik burada: https://www.youtube.com/watch?v=b6ZyqF9vCqU
önceki kayıtlar: https://plus.google.com/u/0/+DevirKorkmaZHan/posts/5FeXg379hBj
fotoğraf albümü:
https://plus.google.com/u/0/photos/+DevirKorkmaZHan/albums/6002618423125633185
+Bülent Demirci  +Vehbi Doğan  #güvercin #pigeon #fractal #photo
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Çorbacı Oğluşum LUŞU
16 Photos - View album

Post has attachment
%100 Uzaylısın! Dedi :) Yüzde Kaç İnsan Yüzde Kaç Uzaylısın? Test linki: https://onedio.com/haber/yuzde-kac-insan-yuzde-kac-uzaylisin--737465 Dünya da uzayın içinde olduğuna göre hepimiz uzaylıyız zaten! DevirKorkmaZHan
Photo

Post has attachment
10 KASIM 1938 ATATÜRK’Ü HATIRLAMAK
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk Halkı’na yol gösteren, Hayatını Türkiye Devleti ve Türk Halkı için feda eden insan, Memleketi Padişah’ın zulmünden kurtaran insan, Milli Mücadele’yi kazanan baş kumandan, İlkeleri ve İnkılapları ile değişimi başlatan önder, Halkın sevgilisi, Sessiz, sedasız ölürken,.. Türk Halkı O’nun sessiz ölümünü anlayamadan acısını yüreğinde hissetti… Binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan,… Onu ebedi yolculuğuna ölümündeki sessizliğin inadına göz yaşlarıyla ve gürültüler kopartarak gönderdi. Esaretten kurtulmuş bir millet, Ulu Önder’i, Atalarını, Atatürk’lerini arkasından haykırarak gönderdi.

✔ Atatürk de kimmiş?
Atatürk de kimmiş diyenler Balkan Harbi’nde, Rumeli’de, Kosova’da, Üsküp’te, Manastır’da, Yanya’da,.. ve daha birçok yerde Atatürk’süz, Atatürk olmasaydı neler olduğunu gördüler. Padişah’ın şahsi menfaatleri için yabancı devletlerle pazarlıklar yaparak ülkeyi satılığa çıkarttığını ve parçalara ayırarak peşkeş çektiğini de gayet iyi biliyorlar. Atatürk olduğu için Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda neler olduğunu da biliyorlar.
Yakın zamanda Atatürk olmasaydı neler olurdu, konusunu Ata Demirer’in sinema filminde de izleyenler net olarak görmüşlerdir İşte bu yüzden “Atatürk oldu da ne oldu, Atatürk olmasaydı,..” diye düşünmek boş ve anlamsız değil de nedir? O yüzden Atatürk’e teşekkür etmek yerine cahilce saldıranlar zaten tarihin her aşamasında cevaplarını almadılar mı?

✔ Atatürk ölmedi!
O büyük insan Türk Milleti’nin yüreğinde yaşarken, Türkiye Devleti’nin her karış toprağında O’nun izleri varken, Türk Bayrağı yerinde dalgalandığı sürece, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı okunduğu sürece. Atatürk ölmeyecek.!

✔ Bugün hayatta olsaydı tam 134 yaşında olacaktı ve eminim Türk Halkı’na şunları söyleyecekti
Ben Mustafa Kemal Atatürk’üm, Bugün “Atatürk öldü” diye sevinen kimi kendini bilmezlere, hala “Atatürk keşke ölmeseydi” diyen cahillere, bu ülkeye “bir Atatürk daha gelmez” diyen zavallılara.. sesleniyorum;
Aziz Türk Milleti, Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Ben ölmedim ve aranızdayım… Beni görmek için etrafınıza bakınız, çevrenizde birçok Atatürk; var, hayatta ve var olacaktır. Ayrıca eserlerim memleketin dört bir yanında yaşamaktadır.
Arkamdan sakın “Atatürk’ü Anma Günü, Atatürk Haftası, Atatürk’ün ölüm yıldönümü” gibi günlere sığınmayın.! Beni özleyen “Ne olur uyan! O kadar çok şey var ki yarım kalan” diyenlere sormak isterim ki; “Atatürk nedir, kimdir, hakkında, ilkeleri, inkılapları” şeklinde size okullarda okutulan dersleri sadece ders olarak görünüz ve öyle öğreniniz.
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Benim için değil ülkeniz için “Atatürk kimdir, nasıl biridir, hakkında” bilgi toplayınız. Bunlar size doğru yolu gösterecektir. Beni öğrenmek için benim sözlerimi okuyunuz. Sizlere çok değerli bilgileri ben eserlerimde topladım. Bunların en ehemmiyetlisi “Nutuk” adlı eserimdir. Okumayı sevmeyenleri düşündüğüm için son kısmında “Gençliğe Hitabe” adıyla Türk Gençliği’ne mesajlar verdim. Gençliğe Hitabe, aynı zamanda Nutuk eserinin bir nevi özeti olmaktadır. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi isimli eserime sahip çıkınız. Beni özleyenleriniz önce bu eserlerimi okusun. Beni görmek demek beni karşısında görmek veya hayal etmek demek değildir. Beni görmek demek düşüncelerimi anlamak, beni yaşamak, benim yaptıklarımı hissetmek demektir. Beni anlamak için, söylediğim sözlerime ve eserlerime bakmanız yeterli olacaktır.

✔ Bir diğer sözüm de “Beni savunanlara” olacaktır
Efendiler…
Benim adıma dernekler açarak benim düşüncelerimi Türk Halkı’na anlatmıyorsanız veya hala anlatamadıysanız onları aciliyetle kapatınız. Atatürk ismi üzerinden prim yapmaya çalışmayı bir kenara bırakarak, Türk Milliyetçisi olunuz ve bu yolda savaş gösteriniz. Kuvai Milliyet Ruhunu hissetmiyorsanız, yanlış yoldasınız demektir. Bu yanlış yolu acilen terkediniz. Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu.

✔ Ümmetçi sevdası içinde gaflete düşmüş olanlar bu sözlerimde sizedir
Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka ulusları öven ve Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusuna kaptırmadım. Türk, Türk olduğu için asildir. Çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz. Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır.
Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Hayattaki yegâne üstünlüğüm, Türk doğmaktır! Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli'yi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, millî ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.
Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, İlerleme ve canlığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz.
Bizi yanlış yola sevk eden soysuzlar bilirsiniz ki, çok kere din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir. Ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensublar memleketi olamaz. En doğru ve en hakikî tarikat, medeniyet tarikatıdır.
Biz her görüş açısından medeni insan olmalıyız. Çok acılar gördük. Bunun sebebi dünyanın vaziyetinin anlamayışımızdır. Fikrimiz, düşüncemiz, tepeden tırnağa kadar medenî olacaktır. Şunun bunun sözüne ehemmiyet vermeyeceğiz. Bütün Türk ve İslâm âlemine bakın; düşüncelerini, fikirlerini medeniyetin emrettiği değişiklik ve yükselmeye uydurmadıklarından ne büyük felâket ve ıstırap içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki değişmedendir. Artık duramayız. Mutlaka ileri gideceğiz; çünkü mecburuz. Millet açıkça bilmelidir, medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. İçinde bulunduğumuz medeniyet ailesinde lâyık olduğumuz yeri bulacak ve onu koruyacak ve yükselteceğiz. Refah, mutluluk ve insanlık bundadır.
Sizde bu düşüncenin savunucuları olunuz.

✔ Son sözüm Türkiye Büyük Millet Meclisi’nedir
Efendiler, Türk Milleti Zekidir! Oturmakta olduğunuz rahat koltuklarınızı Türk Halkı’ndan emanet aldınız. Emanetin gereğini yapınız, halkın menfaatlerini şahsi menfaatlerinizin üstünde tutmaya hassasiyet gösteriniz. Unutmayınız ki, sizleri o koltuğa layık gören halk, geçmişte nasıl yaptıysa bugün de gereğini yapmaya her zaman hazır olacaktır. Halkı sessiz, ahmak ve cahil görenler.. Beni karalayarak veya kullanarak halkın oyunu almak isteyenler; Benim kurduğum mecliste ve o halkın oylarıyla oturmakta olduğunuzu size bir kez daha hatırlatmak isterim.
Türk Milleti Çalışkandır! Halkınıza çalışacak ve üretecek iş sahaları açınız. Açınız ve iş veriniz ki, halk geçim derdini değil kendisine bu fırsatları veren sizleri ve devletini düşünerek faydalı işler peşinde birbiriyle yarışsın.
Köylü Milletin Efendisidir!
Efendinize gereken önemi ve şartları vermekte bir an dahi tereddüt etmeyiniz.
Aziz Türk Milleti, Beni özlüyorsanız bu gidişattan rahatsız olduğunuz içindir. O halde zaman “beni bekleyecek zaman değil” demektir, içinizde benim gibi çok değerli insanlar var, O’nlara sahip çıkın.
Bugüne kadar uyuduğunuz yetmedi mi!
Şimdi uyuma zamanı değil, artık uyanın!
MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR.
Ne Mutlu Türk’üm Diyene…
Sanırım hayatta olsaydı Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK Türk Milleti’ne böyle seslenirdi.
Sevgili ATAM…
Emanetin emin ellerde. Bu halk bir gün gaflet uykusundan uyanacaktır. Bence senin Cumhuriyet algın, medeniyet görüşün anayasadaki 2,3 madde değildi. Onlar gelip geçici biz senin ne demek istediğini anladık. Biz seni o heykellerle sevmedik. Tarihi de silebilirler atam sorun değil, biz gerçek tarihimizi zaten sayende öğrendik. Cumhuriyete somut kurallar bütünü olarak bakmadık öyle olsaydı çoktan Türkiye karanlığa gömülürdü. Sen yerinde rahat ol Atam, biz burdayız ve biz seni çok iyi anladık…
Derleme: +Hüseyin Öden 
Photo

Post has attachment
Bitki yetiştirmek için Akıllı Dikey Bahçe örnekleri:
https://www.youtube.com/watch?v=lmOVa5Mq9Z8

Post has attachment
29 ekim cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.. Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.'ATATÜRK'
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Evinizde organik tohumdan sonsuz limon yetiştirebilirsiniz. hem de ömürlük: http://www.ecosnippets.com/gardening/grow-lemons-from-seed/

Post has attachment
#Farmbot insanlığın ilk açık kaynak cnc tarım makinesi. detaylı bilgi https://farmbot.io Meet #FarmBot Genesis, humanity's first open-source CNC farming machine. more details at https://farmbot.io video: https://www.youtube.com/watch?v=KTAiOtJoD-4

Post has attachment
Sebzeleri mutfağınızda yeniden nasıl yetiştirirsiniz? Pratik anlatım ve video: http://bzfd.it/2d6Moiq

Post has attachment
Zerdeçal, hindistan cevizi yağı ve nane yağı kullanarak Dişleri beyazlatmak ve Dişeti Hastalıkları için ev yapımı doğal ve pratik Diş macunu tarifi. linki açtıktan sonra sayfaya sağ tıklayıp türkçeye çevir seçiniz: http://www.naturalsnippets.com/remedies/homemade-toothpaste-to-whiten-teeth/
Wait while more posts are being loaded