Shared publicly  - 
 
Tối nay bọn HKT về quê mình biểu diễn :O
Translate
2
Bùi Huy Tập's profile photoSteven Đức's profile photoThiên Lý's profile photonguyễn bình's profile photo
8 comments
Translate
Translate
Translate
Translate
 
Đi đêm trước rồi còn đi gì nữa. Bọn này phong cách hơi cổ quái tí nhưng hát thì mình vẫn thấy hay =.=
Translate
Add a comment...