Profile cover photo
Profile photo
Delwedd
Web design company located in North Wales, specialising in creating professional, successful websites at affordable and competitive prices.
Web design company located in North Wales, specialising in creating professional, successful websites at affordable and competitive prices.
About
Delwedd's posts

Post has attachment
Public
Choose the Website Maintenance Package that Works for You:
We have different maintenance options available; if you’d like to discuss any of these options, please don’t hesitate to contact us.
Photo

Post has attachment
Public
Dewiswch y Pecyn Cynnal a Chadw Gwefan sy'n Gweithio i Chi:
Mae gennym nifer o opsiynau cynnal a chadw gwahanol ar gael. Os hoffech drafod unrhyw un o’r opsiynau hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni.
Photo

Post has attachment
Public
Special Promotion by Delwedd: Build and Setup of the Welsh Version of Your Website at No Extra Cost!
More information here: www.delwedd.co.uk/offers_welsh_version_of_website.html
Get in touch!
Photo

Post has attachment
Public
Hyrwyddiad Arbennig gan Delwedd: Adeiladu a Gosod i Fyny Fersiwn Gymraeg Eich Gwefan am Ddim Cost Ychwanegol!
Mwy o wybodaeth yma: www.delwedd.co.uk/cymraeg/cynigion_ochr_cymraeg_gwefan.html
Cysylltwch â ni!
Photo

Post has attachment
Public
Delwedd Ltd.

It's been a busy and exciting few weeks here at Delwedd! We have had a new member of staff join our team (a warm welcome to Sam Owens!), and on October 1st Delwedd became a Limited Company.
Photo

Post has attachment
Public
Delwedd Ltd.

Mae hi wedi bod yn brysur iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf yma yn Delwedd! Rydym wedi croesawu aelod newydd o'r tîm (croeso cynnes i Sam Owens!) ac ar Hydref 1af daeth Delwedd yn gwmni Cyfyngedig.
Photo

Post has attachment
We are pleased to announce our new responsive website!

Please take a look at www.delwedd.co.uk

We've been working on a new look to better reflect our business and the variety of services we provide.

We hope you like it!
Photo

Post has attachment
Rydym yn falch o gyhoeddi fod gennym wefan newydd ymatebol!

Ewch i www.delwedd.co.uk/cymraeg/ i gael golwg arni.

Rydym wedi bod yn gweithio ar edrychiad newydd sy'n adlewyrchu ein busnes yn well ac sy'n dangos yr amrywiaeth o wasanaethau rydym yn eu darparu.

Gobeithio eich bod yn ei hoffi! 
Photo
Wait while more posts are being loaded