Profile cover photo
Profile photo
Delwedd
1 follower -
Web design company located in North Wales, specialising in creating professional, successful websites at affordable and competitive prices.
Web design company located in North Wales, specialising in creating professional, successful websites at affordable and competitive prices.

1 follower
About
Posts

Post has attachment
Public
JOB VACANCY: Website Assistant

Delwedd are looking for a web assistant to join our team.

If you or someone you know are interested please follow the link: https://www.delwedd.co.uk/web-assistant-vacancy.html

Terms and conditions apply. Closing date 4th of May.
Add a comment...

Post has attachment
Public
Add a comment...

Post has attachment
Public
FSB Awards Finalists

We have exciting news to start the New Year here at Delwedd. We are proud to share that we have been shortlisted for the 2018 FSB Awards, in the Welsh in Business award category. We look forward to attending the awards ceremony next month. A great way to start to the New Year!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Public
Delwedd yn Rownd Derfynol Gwobrau'r FSB

Mae gennym ni newyddion cyffrous i gychwyn y flwyddyn newydd yma yn Delwedd. Rydym yn falch iawn o gyrraedd y rhestr fer yng ngwobrau FSB Awards, yn y categori “Welsh in Business”.  Edrychwn ymlaen at fynd i’r seremoni gwobrwyo mis nesaf. Dechrau gwych i 2018!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Public
Aled and Ceri from Delwedd were recently invited to speak at the Building Communities Trust conference in Cardiff, entitled "Building a New Local Economy in Wales". We were there to speak about the role of SMEs in the local economy.

In our workshop we discussed how local businesses supporting each other can strengthen the local economy, how local businesses lead to stronger local economies and how we at Delwedd are putting this into action. We also covered how being a local business doesn’t necessarily limit the opportunities available to you, particularly if you have a strong online presence which is what we aim to help our customers achieve.

Thank you to the FSB for the invitation, we were happy to receive good feedback from the event and hope those in attendance found it informative.

Contact us to find out how we can help your business.

(Thank you to BCT Wales for the photo)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Public
Yn ddiweddar, gwahoddwyd Aled a Ceri o Delwedd i siarad yng nghynhadledd yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yng Nghaerdydd, "Adeiladu Economi Lleol Newydd Yng Nghymru". Roeddem yno i drafod rôl busnesau bach a chanolig yn yr economi lleol.

Yn ein gweithdy fe drafodwyd sut allai busnesau lleol yn cefnogi ei gilydd gryfhau'r economi lleol, a sut allai busnesau lleol arwain at economi lleol cryfach. Fe drafodwyd hefyd sut mae bod yn fusnes lleol ddim o reidrwydd yn cyfyngu ar y cyfleoedd sydd ar gael i chi. Mae hyn yn yn arbennig o wir os oes gennych bresenoldeb cryf ar-lein, sef yr hyn yr ydym yn anelu at helpu ein cwsmeriaid i gyflawni.

Diolch i'r FSB am y gwahoddiad, derbyniom adborth da o'r digwyddiad a gobeithio y gwnaeth y rhai oedd yn bresennol fwynhau a'i weld yn addysgiadol.

Cysylltwch â ni i ddarganfod sut y gallwn helpu eich busnes.

(Diolch i BCT Wales am y llun)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
The Welsh Government recently announced that they are committing £400,000 to help small and medium enterprises (SMEs) to become more bilingual.

We at Delwedd welcome this news, and believe this will be a great support to many SMEs who already use Welsh in their business, as well as those who would like to begin doing so.

Following this announcement, we would like to draw your attention to an offer we run, which you may not be aware of: www.delwedd.co.uk/news-welsh-government-investment.html
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog.

Rydym ni yn Delwedd yn croesawu’r newyddion yma, ac yn teimlo y bydd yn gefnogaeth gwerthfawr i fusnesau bach a chanolig sydd yn defnyddio Cymraeg yn barod yn eu busnesau, yn ogystal â'r rhai y bysai’n hoffi cychwyn gwneud.

Yn dilyn hyn, hoffwn dynnu eich sylw at gynnig arbennig sydd gennym: www.delwedd.co.uk/cymraeg/newyddion-buddsoddiad-llwyodraeth-cymru.html
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Free Website Competition Winner Announced

We are pleased to announce that the winner of this year’s Free Website For a Local Good Cause is the North West Wales Branch of the MND Association. As many of you are aware we lost Michael Roberts, Delwedd’s founder, to Motor Neuron Disease at the end of May, and so this is a cause close to our hearts.

Aled Roberts from Delwedd visited the branch's support group yesterday at Ty Golchi. He is pictured here with Kevin Thomas the Regional Care Development Advisor, Jo Cunnah the Volunteering Development Coordinator and Roger Sowersby the North West Wales Group Contact.

It was great to meet the group and we are looking forward to working with them. We hope the website will be a great asset to the MNDA in the North West of Wales.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Enillydd y Gystadleuaeth Gwefan am Ddim

Rydym yn falch o gyhoeddi mai enillydd y Gystadleuaeth Gwefan am Ddim eleni yw’r Gangen Gogledd Orllewin Cymru o’r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron (Motor Neuron Disease Association). Fel y mae y rhan fwyaf ohonoch yn gwybod, fe gollwyd Meic Roberts, sefydlydd Delwedd, i Glefyd Motor Niwron Motor ar ddiwedd Mis Mai, felly mae’r elusen yma yn un bwysig iawn i ni.

Fe aeth Aled Roberts o Delwedd i grŵp cymorth y gangen ddoe yn Tŷ Golchi. Yn y llun gydag ef mae’r Ymgynghorydd Datblygu Gofal Rhanbarthol Kevin Thomas, y Cydlynydd Datblygu Gwirfoddoli Jo Cunnah, a Roger Sowersby, cyswllt y Grŵp Gogledd Orllewin Cymru.

Roedd yn wych i gwrdd â nhw ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’r gymdeithas. Gobeithiwn y bydd y wefan yn ased iddyn nhw.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded