Profile cover photo
Profile photo
Delta Sapa Hotel
16 followers
16 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has shared content
DELTA SAPA HOTEL – KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI PHỐ CỔ CẦU MÂY SAPA. 🎁Nhân dịp khai trương – Delta Sapa Hotel giảm giá 💝20% Giá phòng + 1 chiếc bánh PIZZA Thượng hạng của nhà hàng Delta Sapa Restaurant dành cho những Booking phòng tháng 8 năm 2017. 👉 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0886 144 999 - Booking@deltasapahotel.com - www.deltasapahotel.com
Photo

Post has shared content
DELTA SAPA HOTEL – KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI PHỐ CỔ CẦU MÂY SAPA. 🎁Nhân dịp khai trương – Delta Sapa Hotel giảm giá 💝20% Giá phòng + 1 chiếc bánh PIZZA Thượng hạng của nhà hàng Delta Sapa Restaurant dành cho những Booking phòng tháng 8 năm 2017. 👉 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0886 144 999 - Booking@deltasapahotel.com - www.deltasapahotel.com
Photo

Post has shared content
DELTA SAPA HOTEL – KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI PHỐ CỔ CẦU MÂY SAPA. 🎁Nhân dịp khai trương – Delta Sapa Hotel giảm giá 💝20% Giá phòng + 1 chiếc bánh PIZZA Thượng hạng của nhà hàng Delta Sapa Restaurant dành cho những Booking phòng tháng 8 năm 2017. 👉 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0886 144 999 - Booking@deltasapahotel.com - www.deltasapahotel.com
Photo

Post has shared content
DELTA SAPA HOTEL – KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI PHỐ CỔ CẦU MÂY SAPA. 🎁Nhân dịp khai trương – Delta Sapa Hotel giảm giá 💝20% Giá phòng + 1 chiếc bánh PIZZA Thượng hạng của nhà hàng Delta Sapa Restaurant dành cho những Booking phòng tháng 8 năm 2017. 👉 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0886 144 999 - Booking@deltasapahotel.com - www.deltasapahotel.com
Photo

Post has shared content
DELTA SAPA HOTEL – KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI PHỐ CỔ CẦU MÂY SAPA. 🎁Nhân dịp khai trương – Delta Sapa Hotel giảm giá 💝20% Giá phòng + 1 chiếc bánh PIZZA Thượng hạng của nhà hàng Delta Sapa Restaurant dành cho những Booking phòng tháng 8 năm 2017. 👉 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0886 144 999 - Booking@deltasapahotel.com - www.deltasapahotel.com
Photo

Post has shared content
DELTA SAPA HOTEL – KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI PHỐ CỔ CẦU MÂY SAPA. 🎁Nhân dịp khai trương – Delta Sapa Hotel giảm giá 💝20% Giá phòng + 1 chiếc bánh PIZZA Thượng hạng của nhà hàng Delta Sapa Restaurant dành cho những Booking phòng tháng 8 năm 2017. 👉 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0886 144 999 - Booking@deltasapahotel.com - www.deltasapahotel.com
Photo

Post has shared content
DELTA SAPA HOTEL – KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI PHỐ CỔ CẦU MÂY SAPA. 🎁Nhân dịp khai trương – Delta Sapa Hotel giảm giá 💝20% Giá phòng + 1 chiếc bánh PIZZA Thượng hạng của nhà hàng Delta Sapa Restaurant dành cho những Booking phòng tháng 8 năm 2017. 👉 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0886 144 999 - Booking@deltasapahotel.com - www.deltasapahotel.com
Photo

Post has shared content
DELTA SAPA HOTEL – KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI PHỐ CỔ CẦU MÂY SAPA. 🎁Nhân dịp khai trương – Delta Sapa Hotel giảm giá 💝20% Giá phòng + 1 chiếc bánh PIZZA Thượng hạng của nhà hàng Delta Sapa Restaurant dành cho những Booking phòng tháng 8 năm 2017. 👉 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0886 144 999 - Booking@deltasapahotel.com - www.deltasapahotel.com
Photo

Post has shared content
DELTA SAPA HOTEL – KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI PHỐ CỔ CẦU MÂY SAPA. 🎁Nhân dịp khai trương – Delta Sapa Hotel giảm giá 💝20% Giá phòng + 1 chiếc bánh PIZZA Thượng hạng của nhà hàng Delta Sapa Restaurant dành cho những Booking phòng tháng 8 năm 2017. 👉 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0886 144 999 - Booking@deltasapahotel.com - www.deltasapahotel.com
Photo

Post has attachment
DELTA SAPA HOTEL – KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI PHỐ CỔ CẦU MÂY SAPA. 🎁Nhân dịp khai trương – Delta Sapa Hotel giảm giá 💝20% Giá phòng + 1 chiếc bánh PIZZA Thượng hạng của nhà hàng Delta Sapa Restaurant dành cho những Booking phòng tháng 8 năm 2017. 👉 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 0886 144 999 - Booking@deltasapahotel.com - www.deltasapahotel.com
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded