കുറിക്കു കൊള്ളിക്കാന്‍ ഹിന്ദി വാക്കുകള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗക്കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു...http://goo.gl/wFu7qg  
Photo
Shared publicly