സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു ഡല്‍ഹി മെട്രോയില്‍ സിഐഎസ്എഫ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി...http://goo.gl/uAc8Fo  
Photo
Shared publicly