Profile cover photo
Profile photo
David Paloch
About
Posts

Post has attachment
🇨🇿 Pokud jsem to dobře spočítal, tak jsem letos k této chvíli strávil 24 nocí pod stanem v trekkingovém stylu (tj. někam jsem došel s velkým batohem a tam se utábořil) + 20 dalších nocí ve stanu, hamace či pod širým nebem u nějaké základny (tábor, chata) + 4 noci v autě. Což dohromady dělá 48 nocí strávených mimo jakýkoliv dům. Tento rok z různých důvodů jen v Česku či na Slovensku. Tak hurá to první číslo ještě zvětšit.
🇪🇸 Si lo he contado bien, este año he pasado 24 noches en la tienda caminando (con una mochila pesada) + 20 noches más en la tienda, en la hamaca o bajo el cielo abierto cerca de una casa o en el campo y 4 noches en mi coche. Juntos, eso hace 48 noches fuera de cualquiera casa. Este año solamente en Chequia o Eslovaquia, por varios razones. Pues, vamos a aumentar el primer numero.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
🇨🇿 Jeden zajímavý jarní výlet okolo řeky Ohře mezi městy Kadaň a Klášterec nad Ohří. Kromě jedné velice zajímavé (skoro-)stolové hory s krásnými výhledy na Krušné hory (tedy, až na ty kouřící elektrárny), jsem navštívil jedno opevněné město s hradem, jeden starý klášter se zahradou, ruiny třech hradů a jeden nevšedně zbarvený zámek s krásným krajinářským parkem. Na jeden den určitě více než dost. (A mezi fotkami je jedna s kočkou, která si hraje na neviditelnou).

🇪🇸 Una viaje muy interesante de primavera a lo largo del río Ohře en Chequia, enter los ciudades de Kadaň y Klášterec nad Ohří. Además de una (casi-)mesa de montaña con unas vistas de la Sierra de Krušné hory (bien, excepto las centrales eléctricas fumando), visité una ciudad fortificada con un castillo, un monasterio viejo con un jardín, ruinas de tres castillos y un castillo de un color insólito con un parque del paisaje muy lindo. Ciertamente bastante lugares para un día. (Para unos amigos - amantes de gatos - hay una foto con un gato jugando invisible).

🇬🇧 Avery interesting spring trip along the Ohře river between the towns of Kadaň and Klášterec na Ohří in Czechia. Besides one (almost) table-top mountains with lovely views at the mountains of Krušné hory (well, except those smoking power plants), I visited a fortified town with a castle, an old monastery with a garden, ruins of three castles and an unusually-colored château with a beautiful landscape park. Quite a few places for a single day. (Among the photos, there's one of a cat playing invisible).
Add a comment...

Post has attachment
🇨🇿 Není žádným tajemstvím, že nejfotografovanějším zvířetem v mém archivu je kráva (latinsky Bos primigenius taurus). Pokud se to někomu zdá neobvyklé, tak ať nahlédne do toho alba, a myslím, že pochopí…

🇪🇸 No hay ningún secreto que el animal más fotografiado en mi archivo es la vaca (el nombre científico: Bos primigenius taurus). Si alguien encuentra este raro, puede echar un vistazo a este álbum de fotos y creo que entenderé…

🇬🇧 It's no secret the most photographed animal in my archive is the cow (the scientific name: Bos primigenius taurus). If someone finds this unusual, they can have a look at this album and I think they'll understand…
Add a comment...

Post has attachment
🇨🇿 Při mé poslední cestě horami oblasti Quirós v Asturii ve Španělsku jsem se chtěl vrátit a strávit noc na místě, které jsem si pojmenoval Balcón de Soceḷḷares, odkud je fantastický výhled na celé údolí Bueida s pohořím Sierra dle Aramo v dáli. Bohužel, tento rok mi počasí tolik nepřálo a tak výhled za moc nestál. Zato mě na tomto místě čekalo jiné překvapení. V jednom místě stojí kamenný domek, úkryt pro pastevce, zvaný cabaña. Směřoval jsem k němu a chtěl jsem si u něj na chvíli sednout v závětří, protože v tu chvíli vanul silný a nepříjemný vítr. Když jsem se k domku přiblížil asi na 50 m, vylezl z něj se štěkotem obrovský pastevecký pes. Ale stačilo mu dát najevo, že nemám nepřátelské úmysly a nejen, že se ke mně choval přátelsky, nakonec si i chtěl hrát ("kočkovat se"), zdál se mi celkem mladý. Po chvíli se z domku vynořil další veliký pes, tentokrát postarší fena s hodně vytahanými cecky. Ta na mě také štěkala ale kamarádit se nechtěla a stále si ode mne udržovala uctivou vzdálenost. A když jsem s k domku přiblížil ještě více, objevil se třetí pes. Tentokrát malé štěně, čili ti dva velcí byli jeho rodiče. Očividně byl na zvědavý ale zároveň měl i strach, takže se stále držel maximálně metr od domku. Ale nechal mě přijít až k sobě a tak jsem si s ním chvíli hrál, s klackem či s plastovou lahví, kterou tam na hraní měl.

🇪🇸 Durante mi viaje ultimo en las montañas de Quirós en Asturias quería volver y pasar una noche en el lugar que llamó el Balcón de Soceḷḷares, de dónde hay una vista spectacular del Valle de Bueida con la Sierra del Áramo en el fondo. Desafortunadamente, este año el tiempo no era muy bueno y la vista no estaba nada especial. Pero una otra sorpresa me esperaba. En una parte hay una cabaña. Me estaba dirigiendo hacia ella para descansar en sotavento, todo el día estaba muy ventoso. Cuando me acercaba a una distancia de unos 50 m, un perro pastor enorme salió, ladrando. Fue suficiente para hacerle saber que no tenía intención hostil y no sólo fue amable, quería jugar conmigo, parecía relativamente joven. Después de algún tiempo, una perra salió de la cabaña. Más vieja, con pezones largas. También estaba ladrando, pero no quería ser amigos conmigo y mantenía juegos distancia de mí. A cuando me acercaba aún más, un cachorro pequeño salió. Los dos otros eran su padres. Aparentemente era curioso pero también tenía un poco miedo y no fue más que un metro de la cabaña. Pero aún así, dejó acercarme y podía jugar con él (o ella) con un palo o una botella de plástico que tenía para jugar allí.

🇬🇧 On my last trek through the mountains of the Quirós region in Asturias, Spain I wanted to spend a night in the place I called Balcón de Soceḷḷares, from where there's a spectacular view of the Bueida valley with the Sierra del Aramo mountains in the distance. Unfortunately, this year the weather wasn't so favorable and the view wasn't anything special. Anyway, another surprise was waiting for me. In one place, there's a little cabaña, a stone shepherd cabin. I was heading towards it to sit in the lee of it as at that moment unpleasant wind was blowing. Where I approached the house to a distance of about 50 m, a huge shepherd dog came out of it, barking at me. But it was enough to show him I didn't have any hostile intentions and he was actually friendly and even wanted to play with me, he seemed pretty young. After a while, a bitch with baggy tits came out of the cabaña. She was barking too but she didn't want to be friends with me and kept a always kept a distance from me. When I approached the cabaña even closer, a third dog came out. A puppy. So obviously, the other two dogs were its parents. He was clearly curious but a bit afraid at the same time so it never went further than a meter from the cabaña. But it let me come to it and play, with a wooden stick or a plastic bottle it had there for playing.
Add a comment...

Post has attachment
🇨🇿 Google Fotky, kde jsou umístěna veškerá má publikovaná fotoalba, mají jednu zajímavou funkci: připomenutí místa, které kde jsem byl a fotil stejný den jiného roku. Dnešní vzpomínka je dva roky stará toulka přes dva hrady v Českém středohoří a podzimní krajinou v jejich okolí. Mezi fotkami jsou dvě interaktivní kruhová panoramata a jedna ultraširoká fotka horizontu.

🇪🇸 Google Fotos, donde hay todas mi foto álbumes publicados, tienen una función interesante: un recordatorio del lugar, donde estaba tomando fotos el mismo día un otro año. El recordatorio de hoy es una excursión de dos años atrás a través de dos castillos en České středohoří (una zona de colinas muy ancianas de orígenes volcánicos) y el paisaje de otoño en sus alrededores. Entre las fotos hay dos panorámicas circulares interactivas y una foto ultrancha del horizonte.

🇬🇧 Google Photos, where all my published photo albums are located, have one unique feature: reminders of places I visited on the same day another year. Today's reminder is of a trip two years ago across two castles in the České středohoří (an area of very old hills of volcanic origin) and the autumnal countryside in their surroundings. Among the photos, there are two interactive circular panoramas and an ultra-wide photo of the horizon.
Add a comment...

Post has attachment
🇨🇿 Vždy, když se vydám do velehor, ze všeho nejvíce se těším na … plavání. Neznám krásnější koupání než se spocený po náročném výstupu ponořit do osvěžující a křišťálově čisté vody horského jezera. A toto, Ibón de la Plana v masivu Llardana (či Posets) ve španělských Pyrenejích, bylo letos asi to nejkrásnější. A přestože leží ve výšce 2683 m, společně se mnou v něm plavali i pulci.

🇪🇸 Siempre cuando parto a unas montañas altas, lo que espero más es … natación. No conozco un baño más guapo que, sudado después de una subida dura, sumergirme en la agua refrescante y cristalina de un lago de montaña. Y este, Ibón de la Plana en el macizo de Llardana (o Posets) en el Pirineo aragonés, era lo más guapo de este año. Si bien se encuentra en la altitud de 2683 m, junto conmigo nadaron muchos renacuajos.

🇬🇧 Always when I set off for mountains, the thing I look forward to the most is … swimming. I don't know a better bath than, covered in sweat after a hard climb, to dive in the refreshing and cristal clear water of a mountain lake. And this one, Ibón de la Plana in the Llardana (or Posets) massif of the Spanish Pyrenees, was most likely the nicest one this year. And although it lies at the altitude of 2683 m, I was swimming there together with a lot of tadpoles.
🐾 Ibón de la Plana
🐾 Ibón de la Plana
photos.google.com
Add a comment...

Post has attachment
🇨🇿 Cyklostezka vedoucí po trase zrušené železnice z České Lípy do Kamenického Šenova. Celkově je 17 km dlouhá a skoro odevšud jsou fantastické výhledy. Nejzajímavějších je 12 km na který vystoupá z nadmořské výšky 260 m až do 580 m. Nahoru to byla paráda ale dolů to na brusle bylo až moc prudké, ještě že jsem se občas mohl chytit eurobariér asi postavených asi pro bizony.

🇪🇸 Una pista de bici que sigue la ruta de un ferrocarril en desuso desde la ciudad de Česká Lípa a Kamenický Šenov. En general, es 17 km de largo a de todas partes hay unas vistas fantásticas. Los más interesantes son 12 km en cuales la pista sube desde la altura de 260 m hasta 580. La subida fue estupenda pero la bajada fue, para los patines en línea, un poco demasiado empinada. Afortunadamente, podría agarrarme de las eurobarreras construidas probablemente para bisontes.
📱 Cyklostezka Varhany
📱 Cyklostezka Varhany
photos.google.com
Add a comment...

Post has attachment
🇨🇿 Podzimní výlet po česko-německé hranici, přes vrcholy Luzný a Velký Roklan. Na mnoha místech byly vidět smrčiny sežrané lýkožroutem ale hlavně to, jak rychle si příroda dokáže sama poradit, pokud jí to člověk dovolí (tj. neodtěží mrtvé stromy). Mnohem lépe to bylo vidět na německé straně, kde se na rozdíl od Česka do lesa nezasahuje a na mnoha místech tak roste už docela vysoký smíšený les s velkým podílem buku.

🇪🇸 Una excursión de otoño a lo largo de la frontera checo-alemana a través de las cumbres de Lusen y Großer Rachel. En muchos lugares se pueden ver bosques destruidos por el escarabajo de la corteza pero también cómo rápidamente la naturaleza puede curarse a sí misma si la gente déjala que sea (es decir, si no extrae los árboles muertos). Eso se puede ver mucho mejor en la parte alemana donde, a diferencia de Chequia, no se interfiere en los bosques y en muchas partes hay un bosque mixto bastante alto con una alta proporción de hayas.
Add a comment...

Post has attachment
🇨🇿 Tuhle fotku z vrcholu hory Tlstá jsem měl léta v plánu ale nějak jsem ji nedokázal zapojit do žádného výletu napříč Velkou Fatrou, kde leží. Nachází se totiž zcela mimo hlavní hřeben, v části pohoří zvané Braľná Fatra, která je budována vápenci a dolomity a je pokrytá nádhernými, téměř panenskými a především bukovými lesy, které nejsou na obrovském území narušené jedinou mýtinu. Nakonec jsem jeden červnový den za soumraku pod horu dojel a s čelovkou na hlavě se za zhruba tři hodiny vyšplhal nahoru. Navigace problém nebyla, na této hoře už jsem předtím byl mnohokrát. To ráno jsem vstával s prvními paprsky slunce, okolo čtvrté hodiny. A fotil, a kochal se, a pil čaj. Na fotce je vidět nedaleká skalnatá Ostrá a za ní špička, která se jmenuje Drieňok. Za nimi, na obzoru, se nachází plochá Flochová. Úplně nalevo vykukuje kousek Hôlnej Fatry s vrcholem Krížna. A vpravo, pod mraky, se rozprostírá kotlina, které se poeticky nazývá Turčianská záhradka.

🇪🇸 Había estado planeando para tomar esta foto desde la cumbre de la montaña de Tlstá (es decir, Gorda) pero de alguna manera no había sido capaz de incluirla en cualquier viaje en la sierra de Fatra Mayor en Eslovaquia, donde se encuentra. Está localizada en la parte de la sierra llamada Braľná Fatra (es decir, Fatra Dentada), una parte formada de caliza y dolomita y cubierta por bosques guapísimos, principalmente hayedos, casi vírgenes, cuya área extensa no es perturbada por ningún claro. Finalmente, un día de junio en el anochecer, llegué a los pies de la montaña y, vestido con un faro en mi cabeza, subí a la cumbre en aproximadamente tres horas. La navegación no era un problema, había subido la montaña muchas veces antes. Esa mañana, me despertó con los primeros rayos de sol, alrededor de las cuatro de la mañana. Y tomé fotos, y contemplé, y bebí té. En la imagen se puede ver la montaña rocosa cercana de Ostrá (es decir, Aguda), y detrás hay una cúspide cuya nombre es Drieňok. Más atrás, en el horizonte, está la montaña de Flochová con su cumbre plano. En el extremo izquierdo se puede ver una parte pequeña de la sierra llamada Hôlna Fatra (es decir, Fatra Pelada) con la cumbre de Krížna. Y a la derecha, debajo de las nubes, se encuentra una cuenca con un nombre poético: Turčianská záhradka (es decir, Jardinito de Turiec).

🇬🇧 I had been planning to take this photo from the summit of the Tlstá mountain (i.e., Fat) but somehow I hadn't been able to include it in any trip in the Greater Fatra range in Slovakia, where it lies. It's located completely off the main ridge, in a subrange named Braľná Fatra (i.e., Jagged Fatra), which is built by limestone and dolomite and is covered in beautiful, almost virgin, mainly beech forests, whose vast area isn't disturbed by any clearing. In the end, at dusk of one June evening, I arrived at the foothill of the mountain and, wearing a headlamp, I climbed it in approximately three hours. Navigation wasn't an issue, I had been to the mountain many times before. That morning, I awoke with the first sun rays, around four a.m. And took photos, and gazed, and drank tea. In the picture, the nearby rocky Ostrá mountain (i.e., Sharp) can be seen and behind it there's a pointed summit whose name's Drieňok. Further beyond, on the horizon, there's the flat-topped Flochová mountain. On the far left, a bit of Hôlna Fatra (i.e., Bald Fatra) peeps out, with the summit of Krížna. And on the right, under the clouds, there lies a basin with a poetic name: Turčianská záhradka (i.e., [Little] Garden of Turiec).
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded