Profile

Cover photo
Daňové centrum
28 followers|32,649 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
Platiteľ DPH v poslednom daňovom priznaní roka 2016 vykoná ročné vyrovnanie odpočítanej dane (ročný koeficient) a úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku. Viac >> http://bit.ly/2iOFDqj
 ·  Translate
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
Jedna z daňových povinností v novom roku už klope na dvere. Podnikatelia majú na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel a zaplatenie dane termín do 31. januára 2017. Viac >> http://bit.ly/2hV8Jp3
 ·  Translate
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
Výdavky vynaložené v súvislosti so stravovaním sú u zamestnávateľa za určitých presne stanovených podmienok výdavkom znižujúcim zdaniteľné príjmy. S účinnosťou od 1. decembra 2016 sa zvyšujú sumy stravného a tým aj limit príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov.
Viac >> http://bit.ly/2idZ9xg
 ·  Translate
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
V Zbierke zákonov č. 341/2016 Z. z. už vyšla očakávaná novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2017. Pozrite si prehľad niektorých bodov tejto novely >> http://bit.ly/2i4hYmD
 ·  Translate
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
K 31. 12 bude potrebné inventarizovať stav peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladnici. Uľahčíme Vám to popisom postupu prác pri inventarizácii pokladnice. Súčasťou článku je aj vzorová interná firemná smernica a test na preverenie vedomostí. Viac >> http://bit.ly/2hoDYrd
 ·  Translate
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
Strácate prehľad v koncoročných zmenách v legislatíve? Nenechajte sa zaskočiť a buďte už teraz pripravený na približujúci sa záver účtovného a daňového obdobia roka 2016 a na zmeny pre rok 2017! Prečítať Daňové noviny >> http://bit.ly/2gfg0Ob


 ·  Translate
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
Vo videoškolení lektor poukazuje na princípy fungovania odloženej dane z príjmov, jej zaúčtovanie a vykázanie v účtovnej závierke. Súčasťou je aj praktický príklad na výpočet odloženej dane z príjmov a prepočet odloženej dane k 31. 12. 2016 vzhľadom na zmenu sadzby dane z príjmov. Prehrať ukážku videoškolenia >> http://bit.ly/2iJR28c
 ·  Translate
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
V súvislosti s prípravami na účtovnú závierku a daňové priznania si pripomenieme, ktoré daňové výdavky (náklady) u podnikateľa účtujúceho v sústave PÚ nespĺňajú všeobecnú definíciu daňového výdavku alebo ktoré priamo vymedzené zákonom o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami. Viac >> http://bit.ly/2hNkcaf
 ·  Translate
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
 
Príďte na školenie s Martinom Tužinským získať podrobný návod na to, ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2016. Chýbať nebude účtovné a daňové hľadisko na rôzne závierkové účtovné prípady, inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov, ako aj oprava chýb minulých období. V závere lektor zrekapituluje aj vybrané zmeny v účtovníctve, platné pre rok 2016. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/uctovna-zavierka-za-rok-2016.htm 
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
 
Máme pre Vás nové videoškolenie, v ktorom lektor Martin Tužinský rozoberá účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2016. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/uctovna-zavierka-v-podvojnom-uctovnictve-za-rok-2016.htm 
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
Vynakladanie prostriedkov na reklamu a propagáciu má aj daňové dôsledky. Kedy sú prostriedky vynakladané na reklamu a propagáciu uznané ako daňové výdavky? Ako sa posudzujú reklamné predmety a ako príjmy z reklám? Viac >> http://bit.ly/2hp2qXi
 ·  Translate
1
Add a comment...

Daňové centrum

Shared publicly  - 
 
 
HO - HO - HO! ...aj Mikuláš sa ponáhľa pre svoju zľavu 50 %
 ·  Translate
Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál a niekam sa ponáhľal. Čakal už len na sane, nech sa tam rýchlo dostane. Pýtate sa kam? Predsa na Profivzdelávanie k nám! Celý deň chudák so sladkosťami „maká“, u nás ho za odmenu 50 % zľava čaká!
View original post
1
Add a comment...
Story
Tagline
Dane a účtovníctvo na jednom mieste
Introduction
Odborný portál poskytujúci kompletné legislatívne a praktické informácie z oblasti daní a účtovníctva určený obchodným spoločnostiam, fyzickým osobám a neziskovým organizáciám.
Contact Information
Contact info
Phone
+421 41 70 53 777
Email