Profile cover photo
Profile photo
Damian Moskalski
118 followers
118 followers
About
Posts

Post has attachment
Zawsze kiedy czułem się samotny, z pomocą przychodziła muzyka. Słuchawki, mały świat zamknięty między uszami i ja.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Przy­sia­dam cza­sem na ławce i patrzę na nasz świat. Mia­sto jest jak jedno wiel­kie mro­wi­sko, w któ­rym każda pra­co­wita mrówka codzien­nie bie­gnie do pracy, a póź­niej nosi na ple­cach cię­żar nale­żą­cych się jej jak psu buda - stre­sów. W kółko, przez tydzień. Week­end, week­en­dzik, pią­tek, pią­tu­nio i jest szczę­ście, że można odpo­cząć. Jak wia­domo - week­endy potra­fią być bar­dziej męczące, niż nie­je­den tydzień pracy, więc na ponie­dzia­łek pra­co­wita mrówka czeka wręcz z utę­sk­nie­niem, by znów rzu­cić się w wir zajęć.

#takjakjest  #urywki
Add a comment...

Post has attachment
Od dziecka uczy się nas, że bycie ego­istą jest be. Póź­niej oka­zuje się, że nie tylko być należy, ale trzeba, bo jeśli nie jesteś łowcą - sta­jesz się zwie­rzyną. Ja tam nie chcę być upo­lo­wany, bo źle zno­szę wszel­kiego rodzaju sidła. Lubię za to wie­dzieć o co wal­czę, dla­czego i czy na pewno dobrze wybra­łem opo­nenta. Rodzi się jed­nak pyta­nie: po co w ogóle wal­czyć? Zmę­czony potrzebą kon­fron­ta­cji, gdy tylko wzbu­rzone morze cich­nie, jak jakiś fana­tyk szu­kam kolej­nego sztormu. Potrze­buję go jak tlenu, by czuć, by żyć.

‪#‎takjakjest‬ ‪#‎urywki‬

http://takjakjest.pl/urywki-rownouprawnienie/
Add a comment...

Post has attachment
Gdzieś tam, kie­dyś obiło mi się o uszy słowo kre­acja. Póź­niej spo­tka­łem inne, wize­ru­nek, a zaraz za nim - mar­ke­ting. Nie będę defi­nio­wał tych pojęć. Zgod­nie z #takja­kjest wolę zasta­no­wić się dla­czego nie widzimy ostro i po co doty­kać, żeby się prze­ko­nać.

#takjakjest  
Add a comment...

Post has attachment
Jest we mnie sporo nie­za­do­wo­le­nia. Sta­ram się z niego kon­struk­tyw­nie korzy­stać, gdy spo­glą­dam na świat, bo im bar­dziej nie podoba mi się to, gdzie jestem, tym więk­szą mam moty­wa­cję, by wyrwać się i się­gnąć po lep­sze. To bar­dzo ludz­kie, może nawet przy­ziemne. Tym­cza­sem, gdy spo­glą­dam wokół, szczuty jestem pozy­ty­wem. Dla rów­no­wagi - na dzien­niki i media zawsze można liczyć, bo tam nigdy nie jest dobrze. Ale tak w życiu, to smut­nym nie warto być, nie można wręcz, bo to zabro­niony stan.

‪#‎takjakjest‬
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Nocne rozważania o ostatnich wydarzeniach.

#takjakjest
Add a comment...

Post has attachment
Tyle prawd w prostych rysunkach.
Mężczyzna też człowiek
Mężczyzna też człowiek
kiciputek.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Damian Moskalski commented on a post on Blogger.
Bardzo długo czekałem na ten wywiad i cieszę się, że nie jest za krótki, bo straciłbym szacunek do Joanny :) A tak na zupełnie poważnie - jestem bardzo zadowolony z tego, ile tutaj wrzutek i wiedzy oraz odpowiedzi na pytania w formie pytań do siebie. Uwielbiam autocoaching, a nawet nie sądziłem, że go stosuję. Wybrałem drogę refleksji i zanurzania się w swoich potrzebach i ciągłej walce o wartość oraz jakość. Wyboista to droga, ale dzięki Tobie, Joasiu, wiem że kierunek jest prawidłowy.

Dziękuję też Mikołajowi, bo gdybym go nie spotkał na tych socialmediowych ścieżkach, pewnie nie dotarłbym także do Ciebie.

To, co tu zrobiliście - jest dobre, pożyteczne i prawdziwe. Za to wypada być wdzięcznym. Kłaniam się w pas :)
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded