,, (...) III wojna światowa zostanie rozpoczęta przez użycie konfliktu, jaki rozniecą Iluminaci pomiędzy „politycznymi syjonistami” i liderami świata muzuł­mańskiego. Wojna będzie kierowana w taki sposób, że islam (świat arabski włączając mahometa­nizm) i polityczny syjonizm (włączając państwo Izrael) zniszczą się nawzajem, podczas gdy w tym samym czasie pozostałe narody jeszcze raz podzielone między sobą w tej sprawie, zostaną zmu­szone do wzajemnej walki do stanu całkowitego wyczerpania fizycznego, umysłowego, duchowego i ekonomicznego. Czy ktokolwiek bezstronny i rozsądny może zaprzeczyć, że wypadki, jakie roz­gry­wają się teraz na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie nie są zaprojektowane po to, by osią­gnąć ten diabelski cel?” (fragment listu Alberta Pike, z książki Pionki w grze, William Guy Carr, 1955 rok).

(...) Na zakończenie
Syjon może posiadać swój Plan Trzech Wojen oraz swoje Protokoły, jednak Syjon, jak mu się wydaje, nie posiada kluczy od Świątyni – klucze posiada Jezus Chrystus, który siedzi po prawicy Ojca.
„A Aniołowi kościoła Φladelfijskiemu
https://plus.google.com/+DamianJędryka/posts/fD9bSsSKer5
napisz:
To mówi Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a żaden nie zamknie, zamyka, a żaden nie otwiera.
Wiem uczynki twoje. Otom dał przed tobą drzwi otworzone, których żaden nie może zamknąć, iż masz małą moc, i zachowałeś słowo moje, i nie zaprałeś się imienia mojego.
Oto dam z bóżnice szatańskiej, co się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamaną. Oto uczynię im, iżby przyszli i pokłonili się przed nogami twymi, i poznają, iżem Ja ciebie umiłował. (Obj. 3, 7-9) ''

Szymon Klucznik
http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/109929-iii-wojna-swiatowa-i-jej-cel-ostateczny-w-swietle-protokolow-medrcow-syjonu#

,, O miasto, które przelewasz własną krew, aby przez to sprowadzić nadejście swej godziny, (…)
uczynię z ciebie przedmiot hańby przed narodami (…)
Oto władcy izraelscy - każdy ma swój sposób na to, aby rozlewać krew. (…)
Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz - wyrocznia Pana Boga. (…)
Oto uderzę w dłonie z powodu zysków niesprawiedliwych, które zbierasz, i z powodu krwi, którą się przelewa u ciebie.
Rozproszę cię pomiędzy obcymi narodami i rozleję po obcych krajach,(…)
dom Izraela zamienił Mi się w żużel (...)
Podobnie jak kładzie się razem w piecu srebro, miedź, żelazo, ołów i cynę, by rozpalić z dołu ogień i roztopić je, tak i was zgromadzę w gniewie moim i zapalczywości, umieszczę was i roztopię. (…)
władcy, zamieszkali w jej środku, są jak lew ryczący, co rozdziera zdobycz: pożerają ludzi, zabierają bogactwa i kosztowności i mnożą wdowy wśród nich. (…)
Kapłani jej przekraczają moje prawo - bezczeszczą moje świętości.Nie rozróżniają pomiędzy tym, co święte, i tym, co świeckie, nie rozsądzają pomiędzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste, a na szabaty zamknęli oczy, tak że wśród nich doznaje zniewagi.
Przywódcy pośród niej są jak wilki rozdzierające zdobycz: rozlewają krew, zabijają ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski. Prorocy natomiast pokrywają ich [winy] tynkiem, głosząc zwodnicze zapowiedzi i rozpowiadając im kłamliwe wieszczby. Mówią oni: Tak mówi Pan Bóg, podczas gdy Pan nie mówi.
Wobec tego wyleję na nią mój gniew, w ogniu mojej zapalczywości wyniszczę ich. Na głowy ich składam odpowiedzialność za ich postępowanie» - wyrocznia Pana Boga. ‚’
Ez 22:3-31,, Zrozumieliście to wszystko?
» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
A On rzekł do nich:
«Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».''
Mt 13:52,, Dlatego powiadam wam:
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi,

https://plus.google.com/+DamianJędryka/posts/dUNcY7nAi9f

który wyda jego owoce.''
Mt 21:43


Shared publiclyView activity