Profile

Cover photo
Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet
Works at Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Đàm Việt
Attended Đại học Ngoại thương
Lives in Tân biên, Biên hoà, Đồng nai.
675 followers|137,917 views
AboutPostsPhotosYouTube+1'sReviews

Stream

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

KTCL hàng NK theo chuyên nghành  - 
 
Công văn số: 6037/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2015 V/v tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu.
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian vừa qua đã phát hiện một số trường hợp nhập khẩu hàng hóa là phế liệu không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng xấu đến môi sinh, môi trường.

Để tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu và ngăn chặn các trường hợp nhập khẩu phế liệu không đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện đúng các quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan).

Tăng cường kiểm tra chặt chẽ các lô hàng phế liệu nhập khẩu để kịp thời phát hiện những trường hợp phế liệu nhập khẩu không đúng với quy định, không đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các trường nhập khẩu phế liệu vi phạm quy định bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng phế liệu nhập khẩu, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại hải quan cửa khẩu nhập; không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra.

3. Theo quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Do vậy, trong quá trình kiểm tra phế liệu nhập khẩu phải trưng cầu giám định về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Kết quả kiểm tra, kết quả giám định là cơ sở để giải quyết thủ tục hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản liên quan đề cập tại công văn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Trường hợp phát hiện những sơ hở về cơ chế, chính sách pháp luật, quy trình thủ tục liên quan đến phế liệu nhập khẩu phải kịp thời báo cáo kèm đề xuất thực hiện về Cục Hải quan và Tổng cục Hải quan để kịp thời xử lý./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Thanh tra TCHQ; (để p/h)
- Cục ĐTCBL; (để p/h)
- Ban QLRR; (để p/h)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh.
#kiemtraphelieunhapkhau
 ·  Translate
2
1
di bi's profile photo
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

Thông tin mới về TTHQ - XNK  - 
 
Quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử.

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Một doanh nghiệp thuộc Hiệp hội thương mại Đài Loan hỏi: Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC, tờ khai hải quan không cần nhân viên hải quan ký tên, đóng dấu mộc, vậy, những tờ khai nhập khẩu khi thanh toán tại ngân hàng có được chấp nhận không? Ngân hàng có yêu cầu phải trình tờ khai đóng dấu mộc “thông quan” của cơ quan hải quan không?

Cũng theo Thông tư này, hệ thống ngân hàng và hải quan liên kết với nhau, vậy khi doanh nghiệp khai báo lô hàng nhập kinh doanh đầu tư có đóng thuế, doanh nghiệp sau khi đóng thuế tại ngân hàng có cần phải trình cơ quan hải quan chứng từ đóng thuế có liên quan đến lô hàng đó mới được chấp nhận thông quan không?

Về vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn như sau:

Căn cứ khoản 9, Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử như sau:

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử.

Như vậy, khi thanh toán qua ngân hàng vẫn sử dụng dữ liệu tờ khai điện tử, do đó không phải có mộc đã thông quan (trừ các trường hợp đăng ký tờ khai giấy).

Trường hợp công ty nộp thuế tại ngân hàng có kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan thì không cần phải xuất trình chứng từ (trừ trường hợp bất khả kháng như có sự cố về đường truyền…).
 ·  Translate
7
3
Le Quang's profile photoTien Nguyenvan's profile photo
Add a comment...
 
Kỹ năng thuyết phục của dân XNK.

http://www.slideshare.net/vietxnk/ky-nang-thuyet-phuc-cua-dan-xnk
 ·  Translate
Dân XNK mà không biết "chém gió", thiếu kỹ năng thuyết phục người khác thì rất khó làm việc. www.vietxnk.com/ Suy cho cùng, cuộc đời là một chuỗi các thuyết phục. Vì vậy thành công trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào cách ta ăn nói, ứng xử, cách ta hùng biện.
2
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

KTCL hàng NK theo chuyên nghành  - 
 
Công văn 1004/BVTV-KD ngày 12/06/2015 V/v KDTV hàng hóa mua bán giữa DN nội địa và DN chế xuất. 

Theo đó, Hoạt động mua bán Pallet gỗ giữa Doanh nghiệp nội địa và DN chế xuất sẽ không phải làm thủ tục Kiểm dịch thực vật Xuất nhập khẩu.

https://www.flickr.com/photos/dichvuxuatnhapkhau/18466316313
 ·  Translate
Công văn 1004/BVTV-KD ngày 12/06/2015 V/v KDTV hàng hóa mua bán giữa DN nội địa và DN chế xuất. Theo đó, Hoạt động mua bán Pallet gỗ giữa Doanh nghiệp nội địa và DN chế xuất sẽ không phải làm thủ tục Kiểm dịch thực vật Xuất nhập khẩu.
4
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

VBPL Hải quan - XNK  - 
 
CIRCULAR NO. 38/2015/TT-BTC DATED 25 MARCH 2015 OF THE MINISTRY OF FINANCE ON CUSTOMS PROCEDURES, IMPORT-EXPORT TAXES AND TAX ADMINISTRATION IN RESPECT OF IMPORT AND EXPORT GOODS.

The Circular No. 38/2015/TT-BTC aims at simplification of customs procedures of processing and importing materials for manufacturing exports.

The Circular No. 38/2015/TT-BTC has annulled certain customs procedures relating to processing and importing materials for manufacturing exports.

http://www.slideshare.net/vietxnk/ministry-of-finance-49489794
On 25 March 2015, the Ministry of Finance of Vietnam issued Circular No. 38/2015/TT-BTC Finance on customs procedures, import-export taxes and tax administration in respect of import and export goods. The Circular No. 38/2015/TT-BTC has annulled certain customs procedures relating to processing and importing materials for manufacturing exports: (1) Abolishment of the notification formality of processing contracts/ appendices; (2) Abolishment of t...
4
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

KTCL hàng NK theo chuyên nghành  - 
 
Công văn 1983/ĐKVN-VAQ ngày 01/06/2015 V/v Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với xe nhập khẩu.

Các thủ tục hành chính được thực hiện lần này là thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng đối với mô tô, xe gắn máy nhập khẩu (xe, động cơ để lắp ráp) và xe đạp điện nhập khẩu. Như vậy, kể từ ngày 25/5/2015, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả các thủ tục này thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ www.vnsw.gov.vn Theo cơ chế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến này, doanh nghiệp không cần phải trực tiếp đến cơ quan Đăng kiểm, Hải quan để làm thủ tục, mà đăng ký, kê khai hồ sơ từ trụ sở doanh nghiệp và được lấy kết quả qua mạng internet.

DN phải đăng ký CKS khi thực hiện thủ tục "Đăng kiểm 1 cửa" tại web HQ Việt nam.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, Cục Đăng kiểm vẫn song song tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm như hiện nay. Sau 3-6 tháng, khi khách hàng đã quen với cơ chế trực tuyến, sẽ chuyển hẳn sang cơ chế điện tử trực tuyến.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng dự kiến sau khi khai trương tiếp nhận hai thủ tục trên, trong tháng 6 tới sẽ có thêm 3 thủ tục khác trong nhóm xe nhập khẩu được giải quyết theo cơ chế trực tuyến một cửa là xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và xe 4 bánh chở người.

Tham khảo: http://damvietxnk.weebly.com/blog/thu-tuc-hq-nhap-khau-xe-may-chuyen-dung-va-thiet-bi-thi-cong
 ·  Translate
6
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

Thông tin mới về TTHQ - XNK  - 
 
Công văn 947/BVTV-KD ngày 29/05/2015 V/v Kiểm dịch Thực vật đối với bao bì đóng gói bằng gỗ hoặc pallet gỗ. 

Trước mắt, sẽ KHÔNG phải làm KDTV đối với các lô hàng không phải vật thể KDTV có bao bì đóng gói bằng gỗ hoặc Pallet gỗ.

https://www.flickr.com/photos/dichvuxuatnhapkhau/17820729014

#kdtvpalletgo  
 ·  Translate
Công văn 947/BVTV-KD ngày 29/05/2015 V/v Kiểm dịch Thực vật đối với bao bì đóng gói bằng gỗ hoặc pallet gỗ. Trước mắt, sẽ KHÔNG phải làm KDTV đối với các lô hàng không phải vật thể KDTV có bao bì đóng gói bằng gỗ hoặc Pallet gỗ.
5
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

VBPL Hải quan - XNK  - 
 
Hàng nhập khẩu vận chuyển từ cảng về kho, bày bán, lưu thông trên thị trường phải có chứng từ hợp lệ.

Từ ngày 01/07/2015, Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, hàng hóa của cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khi bày bán tại các cửa hàng hoặc lưu kho thì phải có:

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (trường hợp cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố).

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn (trường hợp cửa hàng hạch toán độc lập hoặc không cùng địa bàn với trụ sở chính).

- Phiếu nhập kho (trường hợp hàng hóa lưu kho).

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP thay thế Thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA.
 ·  Translate
Ngày 08/05/2015, Liên Bộ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP  quy định chi tiết...
5
2
Dịch vụ xuất nhập khẩu và khai thuê hải quan.'s profile photoBerry Mercado's profile photo
Add a comment...
In their circles
230 people
Have them in circles
675 people
Ngọc DT (Michael  Pearl)'s profile photo
INVETECH JSC's profile photo
Thiết Bị Chống sét's profile photo
Phật Gia's profile photo
Vũ Bùi Thanh's profile photo
Hùng Ngô's profile photo
Supmarketingonline's profile photo
CÔNG TY TNHH TM-DV VINH THÀNH's profile photo
Hector Ruiz's profile photo

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

KTCL hàng NK theo chuyên nghành  - 
 
Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 V/v Công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các mặt hàng phải KTCL khi nhập khẩu theo danh mục của Bộ KHCN gồm:

1. Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.
- Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 1:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 30/3/2010.
- Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12/7/2012 về việc sửa đổi Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009, có hiệu lực ngày 01/9/2012.
- Thông tư số 30/2014/TT-BKHCN ngày 15/10/2014 về việc sửa đổi QCVN 1:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 01/12/2014.

2. Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
- Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 về việc ban hành QCVN 2:2008/BKHCN, có hiệu lực ngày 15/11/2008.
- Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT ngày 28/02/2013 của liên Bộ: KHCN, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, có hiệu lực ngày 15/5/2013.
- Thông tư 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008, có hiệu lực ngày 01/6/2014.

3. Đồ chơi trẻ em.
- Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 về việc ban hành QCVN 3:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 15/4/2010.

4. Các thiết bị điện, điện tử gia dụng.
- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện tử số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

5. Thép làm cốt bê tông.
- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

6. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

Quy định chung về hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan của Bộ KHCN:

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Quyết định 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 V/v Công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải KTCL theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi Thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày ký.
 ·  Translate
DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ...
3
Add a comment...
 
Có 1 thực tế là: Công chức Hải quan và DN đi làm TTHQ thường xuyên tranh luận về việc áp mã số HS cho các mặt hàng là linh kiện, phụ tùng, bộ phận, chi tiết của sản phẩm.

Quy định về áp mã HS code (Phân loại hàng hoá) khi làm thủ tục HQ hàng XNK:  

1. Người khai Hải quan có trách nhiệm phân loại hàng hoá (xác định chính xác tên gọi, mô tả và mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu) trên tờ khai hải quan và chịu trách nhiệm về việc phân loại đó.  

2. Trường hợp không tự áp mã số hàng hóa được, nếu không đề nghị cơ quan hải quan phân loại trước khi làm thủ tục thì có thể đề nghị một cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành giám định làm cơ sở cho người khai hải quan thực hiện việc áp mã số hàng hóa và khai báo hải quan.  

3. Trường hợp người khai hải quan không nhất trí với kết luận phân loại áp mã HS của cơ quan hải quan thì có thể khiếu nại theo quy định. 
 ·  Translate
Rất nhiều DN không hiểu hoặc cố tình áp sai mã số hàng hóa (mã HS code) khi làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận, chi tiết......
15
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

VBPL Hải quan - XNK  - 
 
Công văn 7892/BTC-TCHQ ngày 15/06/2015 V/v Kiểm tra thực tế hàng hóa XNK và phân loại HS thuộc diện hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau.
 ·  Translate
7
Add a comment...
 
Nhìn giống cảng Hiệp phước nhỉ? 
 ·  Translate
5
Add a comment...
People
In their circles
230 people
Have them in circles
675 people
Ngọc DT (Michael  Pearl)'s profile photo
INVETECH JSC's profile photo
Thiết Bị Chống sét's profile photo
Phật Gia's profile photo
Vũ Bùi Thanh's profile photo
Hùng Ngô's profile photo
Supmarketingonline's profile photo
CÔNG TY TNHH TM-DV VINH THÀNH's profile photo
Hector Ruiz's profile photo
Education
  • Đại học Ngoại thương
    FTU, 1993 - 1998
Contact Information
Home
Phone
0919931314
Mobile
0919931314
Email
Address
Biên hoà, Đồng nai.
Work
Phone
0919931314
Email
Address
Quận Bình thạnh, HCM.
Story
Tagline
Dịch vụ thông quan hải quan và Xuất nhập khẩu uỷ thác.
Introduction
Dịch vụ thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu: Bạn đang tìm hiểu về thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế? Bạn muốn tìm một Dịch vụ thông quan chuyên nghiệp, có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi nhận làm trọn gói dịch vụ thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu với chi phí dịch vụ thấp nhất. Quý khách có nhu cầu tư vấn thông quan xuất nhập khẩu hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Vui lòng gửi yêu cầu cụ thể đến hộp thư:
vietxnk@vietxnk.com

Trường hợp cần gấp, hãy liện hệ với số điện thoại dưới đây:
Tel: 0919931314
YM: vietxnk76
Skype: xnklamnguyen
Attn: Mr Đàm Huy Hoàng Việt

- Dịch vụ vận tải container nội địa (inland container transport services) Vận chuyển hàng hóa XNK bằng Container 20'' / 40'' nội Địa , từ Tp HCM - các tỉnh thành cả nước.
- Dịch vụ Xin giấy phép Xuất nhập khẩu các loại (Import/Export license service).
- Dịch vụ Xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) các loại (form E, AK, AJ….)
- Dịch vụ Xuất nhập khẩu ủy thác (Entrusted import/export services)
- Dịch vụ Khai thuê hải quan (Customs procedures for importing and exporting)
Work
Occupation
Dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu.
Skills
Dịch vụ làm thủ tục hải quan, Dịch vụ thông quan hàng hoá.
Employment
  • Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Đàm Việt
    Giám đốc, present
    DỊCH VỤ KHAI THUÊ HẢI QUAN CHUYÊN NGHIỆP. Chúng tôi chuyên nhận làm các thủ tục khai báo hải quan. Dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ Hải Quan, thanh khoản hồ sơ hải quan, gồm tất cả các hình: Hàng Kinh doanh, đầu tư, hàng sản xuất xuất khẩu. hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, hàng phi mậu dịch … (cho hàng hoá qua cảng Tp. HCM, Sân bay Tân sơn nhất).v.v… Nhận tư vấn giá, thuế hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tư vấn và làm thủ tục các lô hàng lưỡng tính nhạy cảm.
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Tân biên, Biên hoà, Đồng nai.
Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
hƯỚNG DẪN ÁP mà SỐ hs CODE CHO lINH KIỆN - pHỤ TÙNG - bỘ PHẬN.
damvietxnk.weebly.com

Rất nhiều DN không hiểu hoặc cố tình áp sai mã số hàng hóa (mã HS code) khi làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận

Blog Archives
damvietxnk.weebly.com

Ngày 08/05/2015, Liên Bộ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-

kIỂM TRA về hóa đơn chứng từ hàng nHẬP KHẨU vận chuyển về kho và lưu thô...
damvietxnk.weebly.com

Ngày 08/05/2015, Liên Bộ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-

Hướng dẫn khai VNACCS hàng cont tại cảng VICT, hàng rời tại Cảng Bến ng...
damvietxnk.weebly.com

CHI CỤC HQ CK Cảng SG KV 3 QUẢN LÝ ĐỘI TTHQ CẢNG VICT - ĐỘI TTHQ B Ế N NGHÉ - ĐỘI TTHQ X Ă NG D ẦU. HƯỚNG DẪN KHAI VNACCS HÀNG CONTAINER TẠI

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đàm Việt | Địa Chỉ Vàng
diachivang.com

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đàm Việt. Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐÀM VIỆT. Địa chỉ: số nhà 27B/47, Khu phố 7,

Sắp có Biểu thuế VKFTA và C/O form VK
damvietxnk.weebly.com

Bộ tài chính chuẩn bị ban hành Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -

Blog Archives
damvietxnk.weebly.com

Bộ tài chính chuẩn bị ban hành Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -

Các nội dung cần chú ý về C/O hàng nhập khẩu.
damvietxnk.weebly.com

ACE làm hàng được hưởng ưu đãi thuế NK theo các Hiệp định thương mại tự do Đa phương / Song phương cần lưu ý các nội dung về C/O hàng nhập k

Khai hải quan tại CCHQ CK Sân bay Tân Sơn Nhất
damvietxnk.weebly.com

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO HẢI QUAN TRÊN HỆ THỐNG VNACCS TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT (Gồm kho hàng TCS và SCSC, áp dụ

Khai báo Hải quan hàng Phi mậu dịch Cơ quan - PMD Cá nhân.
damvietxnk.weebly.com

HƯỚNG DẪN CÁCH KHAI BÁO TKHQ PHI MẬU DỊCH (Cơ quan / Cá nhân). Theo TT 38/2015/TT-BTC, từ ngày 01/04/2015, các tờ khai hàng Phi Mậu Dịch sẽ

Một số thay đổi về khai báo Hải quan theo TT 38.
damvietxnk.weebly.com

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowba

Blog Archives
damvietxnk.weebly.com

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowba

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015
damvietxnk.weebly.com

Nếu bạn yêu thích và đam mê công việc trong lĩnh vực giao nhận Xuất nhập khẩu - Thủ tục Hải quan hay Logistic. Hãy đi cùng Blog Vietxnk - Nơ

Thủ tục HQ - Giấy phép XNK Đồ cổ, Tranh Tượng nghệ thuật
damvietxnk.weebly.com

Thủ tục hải quan nhập khẩu Tranh, Ảnh, Tượng ... sau đây gọi chung là Tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh , mỹ thuật ứng dụng. Định nghĩa:

All Categories
damvietxnk.weebly.com

(Vietxnk) - TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU BÁN HÀNG VÀO KHU CHẾ XUẤT KHU CÔNG NGHỆ CAO Ở TP. HCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG… Chúng tôi chuyên

Blog Posts
damvietxnk.weebly.com

(Vietxnk) - TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU BÁN HÀNG VÀO KHU CHẾ XUẤT KHU CÔNG NGHỆ CAO Ở TP. HCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG… Chúng tôi chuyên

Blog Archives
damvietxnk.weebly.com

Danh mục chủng loại thiết bị ngành in phải có GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU : 1. Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in là máy chuyên dùng phục v

Hồ sơ Thủ tục lấy mẫu để Phân tích Phân loại hàng hóa PTPL.
damvietxnk.weebly.com

Phân tích để phân loại hàng hóa: 1. Trường hợp cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xác định tính chính xác việc phân loại hàng hóa của người

Kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (Mức MEPS) và Dán nhãn năng ...
damvietxnk.weebly.com

Danh mục các mặt hàng sử dụng năng l ượng ( phương tiện, thiết bị...) phải dãn nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hướng dẫn khai Hải quan tại ICD Phúc long - ICD Phước long - ICD Sotran ...
damvietxnk.weebly.com

Hướng dẫn khai Hải quan VNACCS tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực 4 (Bao gồm các ICD tại khu vực cảng Trường Thọ - Quận 9) .

Cục Hải quan Bình Dương luôn thực hiện cải cách và hiện đại hóa hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh kinh tế của quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đảm bảo thu thuế XNK đúng quy định.
Public - a year ago
reviewed a year ago
Ngày 05/12/1985, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 215/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Tổng cục Hải quan. Ngày 12/6/1986, UBND tỉnh Đồng Tháp ra Thông báo số 32/TB-UB về việc thành lập Hải quan tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 215/TCHQ-TCCB và công bố bắt đầu hoạt động chính thức vào ngày 01/7/1986.
Public - a year ago
reviewed a year ago
Cục Hải quan Hà tĩnh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Vũng áng
Public - a year ago
reviewed a year ago
4 reviews
Map
Map
Map
Trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ cung cấp cho bạn đọc các quy định về thủ tục hải quan đối với hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, các chế độ quản lý hải quan, thủ tục giải quyết khiếu nại, biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quy trình tính thuế ..... Trên trang thông tin này bạn đọc cũng sẽ được cung cấp những thông tin về những hoạt động và sự kiện của ngành Hải quan, của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
• • •
Public - a year ago
reviewed a year ago