Profile

Cover photo
Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet
Works at Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Đàm Việt
Attended Đại học Ngoại thương
Lives in Tân biên, Biên hoà, Đồng nai.
716 followers|151,659 views
AboutPostsPhotosYouTube+1'sReviews

Stream

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

KTCL hàng NK theo chuyên nghành  - 
 
Công văn số: 6711/TCHQ-GSQL V/v đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015.
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 14/7/2015, Bộ Công Thương có công văn số 7035/BCT-TCNL về việc áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, trong khi chờ kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai trên cơ sở các quy định hiện hành về thủ tục hải quan, xem xét, quyết định cho người khai hải quan đưa hàng hóa về bảo quản tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu sự giám sát của cơ quan hải quan; địa điểm kiểm tra của cơ quan kiểm tra hoặc kho, bãi của người khai hải quan khi người khai hải quan cung cấp đầy đủ các chứng từ kèm hồ sơ hải quan sau:

- Văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

- Văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương;

- Văn bản cam kết nộp bổ sung Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất năng lượng tối thiểu còn hiệu lực do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết chịu mọi trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan có trách nhiệm nộp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc Phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho cơ quan hải quan để cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan hàng hóa trừ trường hợp thời gian kiểm tra kéo dài quá 30 ngày theo xác nhận của cơ quan kiểm tra.

3. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra việc bảo quản hàng hóa của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị thực hiện thống nhất./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công Thương (để ph/h);
- Lưu: VT, GSQL. Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
Tham khảo thêm: http://damvietxnk.weebly.com/blog/kiem-tra-muc-hieu-suat-nang-luong-toi-thieu-muc-meps-va-dan-nhan-nang-luong-hang-nhap-khau
 ·  Translate
3
Dịch vụ xuất nhập khẩu và khai thuê hải quan.'s profile photo
 
Tổng hợp 1 rừng CV, TT, QĐ về áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng nhập khẩu.

Công văn số: 6711/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2015 V/v đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

CV Số: 6467/TCHQ-GSQL ngày 16/07/2015 V/v áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Công văn 7035/BCT-TCNL ngày 14/07/2015 V/v áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Công văn số 5592/TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện áp dụng mức năng lượng tối thiểu.

Công văn số 3854/BCT-TCNL ngày 21/4/2015 của Bộ Công Thương “Các phương tiện, thiết bị phải áp dụng dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu thuộc Quyết định số 78 và Quyết định số 51 không phụ thuộc vào mục đích sử dụng sản phẩm của khách hàng”. 

Công văn số 1808/TCNL-KHCN ngày 30/12/2014 V/v hướng dẫn thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Kèm theo DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU KHI NHẬP KHẨU.

Công văn số 1592/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2015 V/v thực hiện mức hiệu suất năng lượng tối thiểu - Mức MEPS. 

Công văn số 1808/TCNL-KHCN ngày 30/12/2014 V/v hướng dẫn thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Công văn số 4748/BKHCN-CNN ngày 22/12/2014 - Thông tư liên tịch số 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT ngày 24/09/2014 Quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống.

Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 quy định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/04/2012 quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.

Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

http://damvietxnk.weebly.com/blog/kiem-tra-muc-hieu-suat-nang-luong-toi-thieu-muc-meps-va-dan-nhan-nang-luong-hang-nhap-khau

https://plus.google.com/+D%E1%BB%8Bchv%E1%BB%A5xu%E1%BA%A5tnh%E1%BA%ADpkh%E1%BA%A9uv%C3%A0khaithu%C3%AAh%E1%BA%A3iquantpBi%C3%AAnH%C3%B2a/posts/3499gQ7ozsR
 ·  Translate
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

Thông tin mới về TTHQ - XNK  - 
 
Mẫu số 03/KQSCT/GSQL Phiếu ghi kết quả kiểm tra soi chiếu hàng hóa trong quá trình xếp dỡ tại cảng.

Áp dụng toàn quốc từ 15/08/2015. Căn cứ theo điều 34 Luật HQ, điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Quy trình 1966/QĐ-TCHQ (áp dụng mẫu số 02/TBSCT/GSQL và mẫu số 03/KQSCT/GSQL).

Theo đó, hải quan sẽ đổi cách soi chiếu container. Khi bốc container từ cầu cảng lên thì đưa container vào máy soi luôn, soi xong mới đưa container hã bãi. Với cách làm này, DN không biết container mình có bị soi hay không vì soi ngẫu nhiên theo luồng.

Thậm chí nếu cần, hải quan sẽ điều máy soi chiếu container di động ra tận cầu cảng để làm việc. Sau khi soi nếu thấy cần mở container, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản.

https://www.facebook.com/ctyxnkdamviet/posts/693866297424273

http://damvietxnk.weebly.com/blog/quy-trnh-kim-ha-bng-my-soi-chiu-container-ti-cng-ct-li
 ·  Translate
3
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

KTCL hàng NK theo chuyên nghành  - 
 
Cục Quản lý Dược cung cấp dịch vụ công "Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm" đạt mức độ 4.

- Công văn số 10762/QLD-MP ngày 17/6/2015 của Cục Quản lý Dược gửi các tổ chức cá nhân kinh doanh mỹ phẩm thông báo về việc cung cấp dịch vụ công "Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm" mức độ 4.

- Công văn số 4237/BYT-QLD ngày 17/06/2015 V/v chấp nhận kết quả dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

- Quyết định số 1738/QĐ-BYT ngày 08/05/2015 V/v Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với tất cả các hoạt động có liên quan đến việc cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện bởi Cục Quản lý Dược và các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ làm hàng Mỹ phẩm nhập khẩu www.vietxnk.com/  
https://www.flickr.com/photos/dichvuxuatnhapkhau/19004528303
 ·  Translate
CẤP SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN. Công văn 10762/QLD-MP ngày 17/06/2015 Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công "Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm Mỹ phẩm" mức độ 4.
4
Add a comment...
 
Thủ tục gửi lại  hàng NK tại kho TCS (Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat Cargo Services Company Limited).

http://damvietxnk.weebly.com/blog/khai-hai-quan-tai-cchq-ck-san-bay-tan-son-nhat
 ·  Translate
4
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

KTCL hàng NK theo chuyên nghành  - 
 
Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 V/v Công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các mặt hàng phải KTCL khi nhập khẩu theo danh mục của Bộ KHCN gồm:

1. Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.
- Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 1:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 30/3/2010.
- Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12/7/2012 về việc sửa đổi Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009, có hiệu lực ngày 01/9/2012.
- Thông tư số 30/2014/TT-BKHCN ngày 15/10/2014 về việc sửa đổi QCVN 1:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 01/12/2014.

2. Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
- Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 về việc ban hành QCVN 2:2008/BKHCN, có hiệu lực ngày 15/11/2008.
- Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT ngày 28/02/2013 của liên Bộ: KHCN, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, có hiệu lực ngày 15/5/2013.
- Thông tư 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008, có hiệu lực ngày 01/6/2014.

3. Đồ chơi trẻ em.
- Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 về việc ban hành QCVN 3:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 15/4/2010.

4. Các thiết bị điện, điện tử gia dụng.
- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện tử số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

5. Thép làm cốt bê tông.
- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

6. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

Quy định chung về hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan của Bộ KHCN:

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Quyết định 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 V/v Công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải KTCL theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi Thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày ký.
 ·  Translate
DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ...
5
Add a comment...
Have them in circles
716 people
Toàn Nguyễn's profile photo
Võ Gia An (Tiểu Cạp Cạp)'s profile photo
Hoàng Nguyễn's profile photo
Hoang Gia's profile photo
Quang Bốn Bánh's profile photo
Brand Azlogo's profile photo
Bất động sản Đà Nẵng - Sàn giao dịch BĐS Cường Hưng Thịnh Real estate's profile photo
Soinhovp Dinhsoi's profile photo
truong nguyen's profile photo

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

KTCL hàng NK theo chuyên nghành  - 
 
Thông tư 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép có mã HS code thuộc chương 72 và 73.

- Phụ lục 01 Danh mục sản phẩm thép áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động.

- Phụ lục 02 Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động.

- Phụ lục 03 Đơn đăng ký nhập khẩu tự động.

- Phụ lục 04 Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng.

- Phụ lục 05 Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng.

- Phụ lục 06 Báo cáo tình hình nhập khẩu tự động mặt hàng thép.

http://goo.gl/IpGTTW
 ·  Translate
Hướng dẫn xin Giấy phép nhập khẩu tự động trực tuyến trên  Hệ thống Cấp phép Nhập khẩu qua mạng Internet của  Cục Xuất Nhập Khẩu - Bộ Công Thương....
3
Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet's profile photoDịch vụ xuất nhập khẩu và khai thuê hải quan.'s profile photo
2 comments
 
Người đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động một số mặt hàng thép theo TT 12 phải đăng ký hồ sơ thương nhân khi đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động lần đầu tiên.
Hồ sơ thương nhân bao gồm:
1/ Đăng ký mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký hoặc được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động và con dấu của thương nhân. (Phụ lục số 02 TT 12).
2/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
 ·  Translate
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

Trao đổi về nghiệp vụ TTHQ-XNK  - 
 
Công văn số 978/HQĐNg-GSQL ngày 25/06/2015 V/v Trả lời Vướng mắc của Doanh nghiệp tại Hội nghị Tập huấn Nghị định 08 và Thông tư 38 của Cục Hải Quan Đà nẵng. (Tổng cộng 20 trang).

http://www.slideshare.net/vietxnk/tr-li-vng-mc-ca-dn-ti-hi-ngh-tp-hun-n-08-v-tt-38-ca-hq-nng-1
 ·  Translate
4
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

VBPL Hải quan - XNK  - 
 
Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015 V/v ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
 ·  Translate
17
2
Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet's profile photoNguyen Van Nam's profile photoLan Đặng's profile photo
 
Ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ là 10 quy trình về TTHQ - Giám sát HQ, thuế XNK và 02 Phụ lục. Gồm 127 trang.
 ·  Translate
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

KTCL hàng NK theo chuyên nghành  - 
 
Công văn số: 6037/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2015 V/v tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu.
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian vừa qua đã phát hiện một số trường hợp nhập khẩu hàng hóa là phế liệu không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng xấu đến môi sinh, môi trường.

Để tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu và ngăn chặn các trường hợp nhập khẩu phế liệu không đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện đúng các quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan).

Tăng cường kiểm tra chặt chẽ các lô hàng phế liệu nhập khẩu để kịp thời phát hiện những trường hợp phế liệu nhập khẩu không đúng với quy định, không đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các trường nhập khẩu phế liệu vi phạm quy định bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng phế liệu nhập khẩu, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại hải quan cửa khẩu nhập; không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra.

3. Theo quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Do vậy, trong quá trình kiểm tra phế liệu nhập khẩu phải trưng cầu giám định về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Kết quả kiểm tra, kết quả giám định là cơ sở để giải quyết thủ tục hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản liên quan đề cập tại công văn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Trường hợp phát hiện những sơ hở về cơ chế, chính sách pháp luật, quy trình thủ tục liên quan đến phế liệu nhập khẩu phải kịp thời báo cáo kèm đề xuất thực hiện về Cục Hải quan và Tổng cục Hải quan để kịp thời xử lý./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Thanh tra TCHQ; (để p/h)
- Cục ĐTCBL; (để p/h)
- Ban QLRR; (để p/h)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh.
#kiemtraphelieunhapkhau
 ·  Translate
5
1
di bi's profile photo
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

Thông tin mới về TTHQ - XNK  - 
 
Quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử.

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Một doanh nghiệp thuộc Hiệp hội thương mại Đài Loan hỏi: Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC, tờ khai hải quan không cần nhân viên hải quan ký tên, đóng dấu mộc, vậy, những tờ khai nhập khẩu khi thanh toán tại ngân hàng có được chấp nhận không? Ngân hàng có yêu cầu phải trình tờ khai đóng dấu mộc “thông quan” của cơ quan hải quan không?

Cũng theo Thông tư này, hệ thống ngân hàng và hải quan liên kết với nhau, vậy khi doanh nghiệp khai báo lô hàng nhập kinh doanh đầu tư có đóng thuế, doanh nghiệp sau khi đóng thuế tại ngân hàng có cần phải trình cơ quan hải quan chứng từ đóng thuế có liên quan đến lô hàng đó mới được chấp nhận thông quan không?

Về vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn như sau:

Căn cứ khoản 9, Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử như sau:

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử.

Như vậy, khi thanh toán qua ngân hàng vẫn sử dụng dữ liệu tờ khai điện tử, do đó không phải có mộc đã thông quan (trừ các trường hợp đăng ký tờ khai giấy).

Trường hợp công ty nộp thuế tại ngân hàng có kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan thì không cần phải xuất trình chứng từ (trừ trường hợp bất khả kháng như có sự cố về đường truyền…).
 ·  Translate
9
4
Tien Nguyenvan's profile photoAnthienly Co's profile photo
Add a comment...
 
Kỹ năng thuyết phục của dân XNK.

http://www.slideshare.net/vietxnk/ky-nang-thuyet-phuc-cua-dan-xnk
 ·  Translate
Dân XNK mà không biết "chém gió", thiếu kỹ năng thuyết phục người khác thì rất khó làm việc. www.vietxnk.com/ Suy cho cùng, cuộc đời là một chuỗi các thuyết phục. Vì vậy thành công trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào cách ta ăn nói, ứng xử, cách ta hùng biện.
2
Add a comment...

Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet

KTCL hàng NK theo chuyên nghành  - 
 
Công văn 1004/BVTV-KD ngày 12/06/2015 V/v KDTV hàng hóa mua bán giữa DN nội địa và DN chế xuất. 

Theo đó, Hoạt động mua bán Pallet gỗ giữa Doanh nghiệp nội địa và DN chế xuất sẽ không phải làm thủ tục Kiểm dịch thực vật Xuất nhập khẩu.

https://www.flickr.com/photos/dichvuxuatnhapkhau/18466316313
 ·  Translate
Công văn 1004/BVTV-KD ngày 12/06/2015 V/v KDTV hàng hóa mua bán giữa DN nội địa và DN chế xuất. Theo đó, Hoạt động mua bán Pallet gỗ giữa Doanh nghiệp nội địa và DN chế xuất sẽ không phải làm thủ tục Kiểm dịch thực vật Xuất nhập khẩu.
6
Add a comment...
People
Have them in circles
716 people
Toàn Nguyễn's profile photo
Võ Gia An (Tiểu Cạp Cạp)'s profile photo
Hoàng Nguyễn's profile photo
Hoang Gia's profile photo
Quang Bốn Bánh's profile photo
Brand Azlogo's profile photo
Bất động sản Đà Nẵng - Sàn giao dịch BĐS Cường Hưng Thịnh Real estate's profile photo
Soinhovp Dinhsoi's profile photo
truong nguyen's profile photo
Education
  • Đại học Ngoại thương
    FTU, 1993 - 1998
Contact Information
Home
Phone
0919931314
Mobile
0919931314
Email
Address
Biên hoà, Đồng nai.
Work
Phone
0919931314
Email
Address
Quận Bình thạnh, HCM.
Story
Tagline
Dịch vụ thông quan hải quan và Xuất nhập khẩu uỷ thác.
Introduction
Dịch vụ thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu: Bạn đang tìm hiểu về thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế? Bạn muốn tìm một Dịch vụ thông quan chuyên nghiệp, có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi nhận làm trọn gói dịch vụ thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu với chi phí dịch vụ thấp nhất. Quý khách có nhu cầu tư vấn thông quan xuất nhập khẩu hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Vui lòng gửi yêu cầu cụ thể đến hộp thư:
vietxnk@vietxnk.com

Trường hợp cần gấp, hãy liện hệ với số điện thoại dưới đây:
Tel: 0919931314
YM: vietxnk76
Skype: xnklamnguyen
Attn: Mr Đàm Huy Hoàng Việt

- Dịch vụ vận tải container nội địa (inland container transport services) Vận chuyển hàng hóa XNK bằng Container 20'' / 40'' nội Địa , từ Tp HCM - các tỉnh thành cả nước.
- Dịch vụ Xin giấy phép Xuất nhập khẩu các loại (Import/Export license service).
- Dịch vụ Xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) các loại (form E, AK, AJ….)
- Dịch vụ Xuất nhập khẩu ủy thác (Entrusted import/export services)
- Dịch vụ Khai thuê hải quan (Customs procedures for importing and exporting)
Work
Occupation
Dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu.
Skills
Dịch vụ làm thủ tục hải quan, Dịch vụ thông quan hàng hoá.
Employment
  • Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Đàm Việt
    Giám đốc, present
    DỊCH VỤ KHAI THUÊ HẢI QUAN CHUYÊN NGHIỆP. Chúng tôi chuyên nhận làm các thủ tục khai báo hải quan. Dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ Hải Quan, thanh khoản hồ sơ hải quan, gồm tất cả các hình: Hàng Kinh doanh, đầu tư, hàng sản xuất xuất khẩu. hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, hàng phi mậu dịch … (cho hàng hoá qua cảng Tp. HCM, Sân bay Tân sơn nhất).v.v… Nhận tư vấn giá, thuế hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tư vấn và làm thủ tục các lô hàng lưỡng tính nhạy cảm.
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Tân biên, Biên hoà, Đồng nai.
Dam Huy Hoang “Vietxnk” Viet's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Blog Archives
damvietxnk.weebly.com

Hướng dẫn xin Giấy phép nhập khẩu tự động trực tuyến trên Hệ thống Cấp phép Nhập khẩu qua mạng Internet của Cục Xuất Nhập Khẩu - Bộ Công Thư

Hướng dẫn xin Giấy phép Nhập khẩu tự động.
damvietxnk.weebly.com

Hướng dẫn xin Giấy phép nhập khẩu tự động trực tuyến trên Hệ thống Cấp phép Nhập khẩu qua mạng Internet của Cục Xuất Nhập Khẩu - Bộ Công Thư

hƯỚNG DẪN ÁP mà SỐ hs CODE CHO lINH KIỆN - pHỤ TÙNG - bỘ PHẬN.
damvietxnk.weebly.com

Rất nhiều DN không hiểu hoặc cố tình áp sai mã số hàng hóa (mã HS code) khi làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận

Blog Archives
damvietxnk.weebly.com

Ngày 08/05/2015, Liên Bộ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-

kIỂM TRA về hóa đơn chứng từ hàng nHẬP KHẨU vận chuyển về kho và lưu thô...
damvietxnk.weebly.com

Ngày 08/05/2015, Liên Bộ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-

Hướng dẫn khai VNACCS hàng cont tại cảng VICT, hàng rời tại Cảng Bến ng...
damvietxnk.weebly.com

CHI CỤC HQ CK Cảng SG KV 3 QUẢN LÝ ĐỘI TTHQ CẢNG VICT - ĐỘI TTHQ B Ế N NGHÉ - ĐỘI TTHQ X Ă NG D ẦU. HƯỚNG DẪN KHAI VNACCS HÀNG CONTAINER TẠI

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đàm Việt | Địa Chỉ Vàng
diachivang.com

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đàm Việt. Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐÀM VIỆT. Địa chỉ: số nhà 27B/47, Khu phố 7,

Sắp có Biểu thuế VKFTA và C/O form VK
damvietxnk.weebly.com

Bộ tài chính chuẩn bị ban hành Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -

Blog Archives
damvietxnk.weebly.com

Bộ tài chính chuẩn bị ban hành Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -

Các nội dung cần chú ý về C/O hàng nhập khẩu.
damvietxnk.weebly.com

ACE làm hàng được hưởng ưu đãi thuế NK theo các Hiệp định thương mại tự do Đa phương / Song phương cần lưu ý các nội dung về C/O hàng nhập k

Khai hải quan tại CCHQ CK Sân bay Tân Sơn Nhất
damvietxnk.weebly.com

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO HẢI QUAN TRÊN HỆ THỐNG VNACCS TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT (Gồm kho hàng TCS và SCSC, áp dụ

Khai báo Hải quan hàng Phi mậu dịch Cơ quan - PMD Cá nhân.
damvietxnk.weebly.com

HƯỚNG DẪN CÁCH KHAI BÁO TKHQ PHI MẬU DỊCH (Cơ quan / Cá nhân). Theo TT 38/2015/TT-BTC, từ ngày 01/04/2015, các tờ khai hàng Phi Mậu Dịch sẽ

Một số thay đổi về khai báo Hải quan theo TT 38.
damvietxnk.weebly.com

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowba

Blog Archives
damvietxnk.weebly.com

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowba

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015
damvietxnk.weebly.com

Nếu bạn yêu thích và đam mê công việc trong lĩnh vực giao nhận Xuất nhập khẩu - Thủ tục Hải quan hay Logistic. Hãy đi cùng Blog Vietxnk - Nơ

Thủ tục HQ - Giấy phép XNK Đồ cổ, Tranh Tượng nghệ thuật
damvietxnk.weebly.com

Thủ tục hải quan nhập khẩu Tranh, Ảnh, Tượng ... sau đây gọi chung là Tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh , mỹ thuật ứng dụng. Định nghĩa:

All Categories
damvietxnk.weebly.com

(Vietxnk) - TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU BÁN HÀNG VÀO KHU CHẾ XUẤT KHU CÔNG NGHỆ CAO Ở TP. HCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG… Chúng tôi chuyên

Blog Posts
damvietxnk.weebly.com

(Vietxnk) - TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU BÁN HÀNG VÀO KHU CHẾ XUẤT KHU CÔNG NGHỆ CAO Ở TP. HCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG… Chúng tôi chuyên

Blog Archives
damvietxnk.weebly.com

Danh mục chủng loại thiết bị ngành in phải có GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU : 1. Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in là máy chuyên dùng phục v

Hồ sơ Thủ tục lấy mẫu để Phân tích Phân loại hàng hóa PTPL.
damvietxnk.weebly.com

Phân tích để phân loại hàng hóa: 1. Trường hợp cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xác định tính chính xác việc phân loại hàng hóa của người

Cục Hải quan Bình Dương luôn thực hiện cải cách và hiện đại hóa hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh kinh tế của quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đảm bảo thu thuế XNK đúng quy định.
Public - 2 years ago
reviewed 2 years ago
Ngày 05/12/1985, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 215/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Tổng cục Hải quan. Ngày 12/6/1986, UBND tỉnh Đồng Tháp ra Thông báo số 32/TB-UB về việc thành lập Hải quan tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 215/TCHQ-TCCB và công bố bắt đầu hoạt động chính thức vào ngày 01/7/1986.
Public - 2 years ago
reviewed 2 years ago
Cục Hải quan Hà tĩnh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Vũng áng
Public - 2 years ago
reviewed 2 years ago
4 reviews
Map
Map
Map
Trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ cung cấp cho bạn đọc các quy định về thủ tục hải quan đối với hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, các chế độ quản lý hải quan, thủ tục giải quyết khiếu nại, biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quy trình tính thuế ..... Trên trang thông tin này bạn đọc cũng sẽ được cung cấp những thông tin về những hoạt động và sự kiện của ngành Hải quan, của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
• • •
Public - 2 years ago
reviewed 2 years ago