Profile cover photo
Profile photo
DTC., Ltd
107 followers -
Control in your hand!
Control in your hand!

107 followers
About
Posts

Post has attachment
Làm cách nào để quản lý thất thoát hàng hóa!
Câu chuyện xưa và nay vẫn là bài toán cần tìm lời giải???
https://dtctech.vn/tin-nong/quan-ly-hang-hoa-tranh-that-thoat

Post has attachment
Làm cách nào để quản lý thất thoát hàng hóa!
Câu chuyện xưa và nay vẫn là bài toán cần tìm lời giải???
https://dtctech.vn/tin-nong/quan-ly-hang-hoa-tranh-that-thoat

Post has attachment
Làm cách nào để quản lý thất thoát hàng hóa!
Câu chuyện xưa và nay vẫn là bài toán cần tìm lời giải???
https://dtctech.vn/tin-nong/quan-ly-hang-hoa-tranh-that-thoat

Post has attachment
Làm cách nào để quản lý thất thoát hàng hóa!
Câu chuyện xưa và nay vẫn là bài toán cần tìm lời giải???
https://dtctech.vn/tin-nong/quan-ly-hang-hoa-tranh-that-thoat

Post has attachment
Làm cách nào để quản lý thất thoát hàng hóa!
Câu chuyện xưa và nay vẫn là bài toán cần tìm lời giải???
https://dtctech.vn/tin-nong/quan-ly-hang-hoa-tranh-that-thoat

Post has attachment
Làm cách nào để quản lý thất thoát hàng hóa!
Câu chuyện xưa và nay vẫn cần tìm lời giải
https://dtctech.vn/tin-nong/quan-ly-hang-hoa-tranh-that-thoat
Add a comment...

Post has attachment
Quản lý cửa hàng thực phẩm đơn giản hơn bao giờ hết
4 không với phần mềm quản lý bán hàng thực phẩm tích hợp cân điện tử
- Không cần 1 nhân viên để in tem mã vạch
- Không tốn giấy in tem để dán lên sản phẩm
- Không phải lo báo cáo chậm >>> nắm bắt tồn kho và kịp thời bổ sung thực phẩm ngày tết
- Không gian lận: thực ra là gian lận trọng lượng hàng hóa khi cân với giải pháp toàn diện quản lý chuỗi cửa hàng thực phẩm
-----------------------------------
Chương trình nhận ngay lì xì đầu năm của DTC với phần mềm bán hàng tích hợp cân điện tử
#phần_mềm_bán_hàng_tích_hợp_cân_điện_tử
------------------------------------
Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng & Truyền Thông DTC
Holine đăng ký: 0911.259.922
Email:huyennguyen@dtctech.com.vn
https://dtctech.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang-thuc-pham

Add a comment...

Post has attachment
Quản lý cửa hàng thực phẩm đơn giản hơn bao giờ hết
4 không với phần mềm quản lý bán hàng thực phẩm tích hợp cân điện tử
- Không cần 1 nhân viên để in tem mã vạch
- Không tốn giấy in tem để dán lên sản phẩm
- Không phải lo báo cáo chậm >>> nắm bắt tồn kho và kịp thời bổ sung thực phẩm ngày tết
- Không gian lận: thực ra là gian lận trọng lượng hàng hóa khi cân với giải pháp toàn diện quản lý chuỗi cửa hàng thực phẩm
-----------------------------------
Chương trình nhận ngay lì xì đầu năm của DTC với phần mềm bán hàng tích hợp cân điện tử
#phần_mềm_bán_hàng_tích_hợp_cân_điện_tử
------------------------------------
Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng & Truyền Thông DTC
Holine đăng ký: 0911.259.922
Email:huyennguyen@dtctech.com.vn
https://dtctech.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang-thuc-pham

Post has attachment
Quản lý cửa hàng thực phẩm đơn giản hơn bao giờ hết
4 không với phần mềm quản lý bán hàng thực phẩm tích hợp cân điện tử
- Không cần 1 nhân viên để in tem mã vạch
- Không tốn giấy in tem để dán lên sản phẩm
- Không phải lo báo cáo chậm >>> nắm bắt tồn kho và kịp thời bổ sung thực phẩm ngày tết
- Không gian lận: thực ra là gian lận trọng lượng hàng hóa khi cân với giải pháp toàn diện quản lý chuỗi cửa hàng thực phẩm
-----------------------------------
Chương trình nhận ngay lì xì đầu năm của DTC với phần mềm bán hàng tích hợp cân điện tử
#phần_mềm_bán_hàng_tích_hợp_cân_điện_tử
------------------------------------
Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng & Truyền Thông DTC
Holine đăng ký: 0911.259.922
Email:huyennguyen@dtctech.com.vn
https://dtctech.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang-thuc-pham

Post has attachment
Quản lý cửa hàng thực phẩm đơn giản hơn bao giờ hết
4 không với phần mềm quản lý bán hàng thực phẩm tích hợp cân điện tử
- Không cần 1 nhân viên để in tem mã vạch
- Không tốn giấy in tem để dán lên sản phẩm
- Không phải lo báo cáo chậm >>> nắm bắt tồn kho và kịp thời bổ sung thực phẩm ngày tết
- Không gian lận: thực ra là gian lận trọng lượng hàng hóa khi cân với giải pháp toàn diện quản lý chuỗi cửa hàng thực phẩm
-----------------------------------
Chương trình nhận ngay lì xì đầu năm của DTC với phần mềm bán hàng tích hợp cân điện tử
#phần_mềm_bán_hàng_tích_hợp_cân_điện_tử
------------------------------------
Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng & Truyền Thông DTC
Holine đăng ký: 0911.259.922
Email:huyennguyen@dtctech.com.vn
https://dtctech.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang-thuc-pham

Wait while more posts are being loaded