Profile cover photo
Profile photo
DRAMIN doo
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment
Hidroizolacije na minusu:
Izolit POLYCOAT ELASTIC
Dvokomponentni elastični hidroizolacioni premaz

Koristi se za hidroizolaciju betonskih površina ili površina od cementnog maltera ili opekarskih proizvoda sa spoljne ili unutrašnje strane. Glavna područja primene su hidroizolacija balkona i ravnih krovnih terasa, mokrih čvorova, bazena, rezervoara, temelja, fasadnih elemenata i gde god je neophodna elastična i visokokvalitetna hidroizolacija zbog rada betonskih elemenata.

MOGUĆNOST UGRADNJE DO -10⁰C
Zahvaljujući specijalnim aditivima materijal se može ugrađivati i na niskim temperaturama.

Pomešane komponente, tečnost i prah, nakon nanošenja i vezivanja stvaraju kompozitni, elastični film na površini podloge. Zahvaljujući visokoj elastičnosti, premaz odlično podnosi standardni rad objekta i ne dolazi do pucanja nanetih slojeva.

Prah i tečnost se umešavaju u težinskom odnosu 1:1,5, do potpune homogenizacije mase, nanose četkom u dva sloja, jedan upravno na drugi. Drugi sloj se nanosi kada se prvi sloj osuši i postane prohodan (6-8 h).
Hidroizolacioni premaz se može dodatno ojačati trevira platnom što utiče na povećanje potrošnje materijala. tako što se platno utiskuje u prvi, sveži premaz.
Zbog veće trajnosti ugrađeni premaz je potrebno zaštiti od mehaničkih opterećenja (cem.košuljica, keramičke pločice i sl.).
Potrošnja materijala je 3,0 -3,5 kg/m² za dva premaza.

Tehnički list na adresi:
http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_polycoat_elastic.pdf
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Izolit PENETRAT je hidroizolacioni premaz u prahu. upotrebljava se za hidroizolaciju zidova i podova u podrumskim i suturenskim prostorijama, betonskim i zidovima od pune opeke u stambenim objektima, rezervoarima za pijaću vodu, bazenima za kupanje, liftovskim oknima itd. Zdravstveno atestiran, ekološki proizvod , vodonepropustan je na pritisak vode do 7 bar.
Ugrađuje se četkom, premazivanjem u tri sloja sa razmakom od 24h između slojeva. Umešava se sa vodom do gustine paste, u težinskom odnosu 3:1 (penetrat:voda), odnosno materijal ne treba da curi sa četke. Temperatura za rad je od 5⁰C do +25⁰C. Potrošnja 2,5-3 kg/m².
Podloga na koju se ugrađuje Izolit PENETRAT mora biti dobro navlažena, bez barica i slivanja vode u vreme nanošenja premaza. Umešana masa se mora ugraditi u roku od 30-40 min. Ukoliko se ugrađuje na jako suve podloge, takve podloge je neophodno kvasiti više puta, sve dok se ne zasite vodom.

Ukoliko se radi hidroizolacija betona (podrumi, rezervoari za pijaću vodu, bazeni I sl.) površina koja se hidroizoluje mora biti čvrsta, bez nevezanih delova, cementnog mleka, masnoća i sl. Ukoliko postoje pukotine, pre ugradnje hidroizolacije saniraju se dvokomponentnim mikroarmiranim kitom Izolit KIT FIBER.
Prilikom ugradnje u podrumima, bazenima, rezervoarima, obavezno se na spoju poda i zida (kritično mesto za pojavu vlage) formira ojačanje – holker upotrebom dvokomponentnog mikroarmiranog kita Izolit KIT FIBER. Pre ugradnje Izolit KIT FIBER proizvoda, spoj poda i zida se mora proštemati u dubinu 3 cm. Prvo se, na dobro navlaženu podlogu, nanosi jedan sloj Izolit PENETRAT premaza koji je pripremljen nešto ređe gustine (za prvi sloj). Nakon sušenja nanetog sloja, ugrađuje se Izolit KIT FIBER i formira holker.‚

Ukoliko se izoloacija ugrađuje na stare podrumske zidove od opeke, prvo se uklanja krečni ili produžni malter kojim je zid malterisan i fuge se produbljuju do dubine od 2 cm. Fuge između opeka, oštećenja i udubljenja popuniti cementnim malterom ili građevinskim lepkom. Ukoliko je opeka stara, lošeg kvaliteta, preporučuje se nanošenje sloja cementnog maltera preko cele površine pre ugradnje penetrata. Izolit PENETRAT se na zidovima nanosi do visine oko 30 cm iznad najveće visine vlage.
Ukoliko postoji kapilarno penjanje vlage, presecanje kapilarne vlage se radi Izolit 5 - HIDROFOB materijalom.

Na kompletno pripremljenu podlogu, nanosi se Izolit PENETRAT hidroizolacija, premazivanjem u tri sloja.
Može se ugrađivati na novim betonima, odmah nakon skidanja oplate. Ugrađen proizvod penetrira do 10 cm dubine.
Ugrađene slojeve Izolit PENETRAT-a obavezno održavati vlažnim, orošavanjem vodom. Nikako ne dozvoliti da površina naglo pobeli, jer naneti slojevi mogu da „pregore“ i ispucaju. Poslednji, treći sloj premaza održavati vlažnim orošavanjem minimum 3 dana nakon ugradnje.
Malterisanje, krečenje i druga završna obrada se može raditi tek nakon sušenja penetrat hidroizolacije, odnosno nakon minimum 15 dana od ugradnje. Nikako ne bušiti hidroizolovane zidove!

Tehnički listovi na adresi:
http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_penetrat.pdf
http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_kit_fiber.pdf
http://www.dramin.eu/cms/pdfuputstva/izolit_5_-_hidrofob.pdf
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Za izolaciju krovnih terasa možemo da preporučimo Izolit FLEX AQUASTOP, dvokomponentni visokofleksibilni hidroizolacioni premaz na polimer-cementnoj osnovi. Namenjen je prvenstveno za hidroizolaciju betonskih površina, cementnih košuljica, tj. primenjuje se kod hidroizolacije terasa, ravnih krovova, mokrih čvorova, bazena - rezervoara itd.
Zahvaljujući visokoj elastičnosti, premaz odlično podnosi standardni rad objekta i ne dolazi do pucanja premaza što je veoma bitno kod izolacije ravnih krovova.

Podloga mora biti dobro očišćenja (četkanjem čeličnom četkom ili brušenjem, pa otprašivanjem i pranjem), bez masnoća, čvrsta, bez slabo vezanih delova, suva ili blago navlažena. Oštećenja na betonskoj podlozi, ukoliko postoje, se saniraju Izolit REPARATOR reparaturnim malterima, pukotine se saniraju Izolit KIT ULTRA ili Izolit KIT FIBER kitovima u zavisnosti od veličine pukotine.
Pre ugradnje hidroizolacionog premaza podloga se impregnira prajmerom - Izolit PRAJMER GP, u cilju boljeg vezivanja sloja premaza za poldogu.

Tečnost i prah Izolit FLEX AQUASTOP materijala se mešaju u težinskom odnosu 1 : 2,5 do potpune homogenizacije mase i gustine koja odgovara za rad četkom. Vreme za rad je do 40 minuta u zavisnosti od temperature podloge i okoline. Premaz se nanosi četkom u dva sloja, jedan upravno na drugi. Drugi sloj se nanosi kada se prvi sloj osuši i postane prohodan (4-6h).
Na spojevima poda i zida, betona i lima i oko slivnika preporučuje se postavljanje elastične trake Izolit FLEXBAND. Hidroizolacioni premaz se može dodatno ojačati mrežicom (70-90gr/m²) ili trevira platnom što utiče na povećanje potrošnje materijala. Mrežica ili trevira platno se utiskuje u prvi, sveži premaz. Naneti sloj je neophodno zaštititi od kiše i vetra min. 24h od ugradnje. Alat oprati vodom odmah nakon ugradnje.
Potrošnja materijala je 2,5 -3,0 kg/m² za dva premaza. Prilikom armiranja trevira platnom potrošnja je minimum 3,0 kg/m².
Zbog veće trajnosti ugrađeni premaz na ravnoj ploči potrebno je zaštititi (košuljica, pločice, geotekstil, šljunak i sl.)

Tehnički listovi na adresi:
http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_flex_aquastop.pdf
http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_reparator_advance.pdf
http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_kit_fiber.pdf
http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_kit_ultra.pdf
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Izolit 10 ANTIMRAZ je tečni aditiv za izradu betona i maltera pri niskim temperaturama.
Omogućava betoniranje do temperature -10⁰C.
Dodatno povećava homogenost, hemijsku otpornost, čvrstoću i trajnost ugrađenog betona ili maltera.
Izolit 10 ANTIMRAZ snižava tačku mržnjenja vode, ubrzava hidrataciju cementa i očvršćavanja umešanog betona.
Tečnost se dodaje se u vodu, cca 1 – 3 % na količinu cementa , pa se takvom mešavinom pravi beton ili malter na isti način i koristeći isti alat kao i kod ugradnje bez dodatka.
Potrebno je voditi računa da se ne predozira, što bi moglo izazvati koroziju armature, kao i da vodocementni faktor bude što je moguće manji. Cement i agregat ne sme da smrzne, odnosno pre spravljanja betona potrebno ga je čuvati na temperaturi iznad 5⁰C.

Tehnički list na adresi:
http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_10_antimraz.pdf
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Q: Da li možete da mi preporučite materijal kojim bi mogao da zaštitim zidove od opeke, od moguće pojave vlage, tj. eventualne pojave podzemnih voda?

Tehnički list na adresi:
http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_penetrat.pdf
Add a comment...

Post has attachment
Q: Treba da radim fasadu na porodičnoj kući na Umci (20 km od Beograda), sa fasadnom ciglom, ali je potrebno da opašem temelj sa dodatnim temeljom debljine oko 8 cm. Pošto je kuća podignuta 1990. godine, bojim se da stari i novi temelj neće dobro vezivati i zato mislim da upotrebim "Izolit Vezu", iako će novi temelj bit armiran.
Moja pitanja su:
- pošto mislim da tu hemikaliju nanesem u dva sloja velikom prskalicom za voće, kroz oplatu šalunga za beton, koliki je dozvoljen vremenski razmak između nanošenja dva sloja?
- koliko vremena može da stoji drugi sloj Vaše hemikalije, pre nego što se nalije beton?
- da li je za dva sloja čiste hemikalije "Izolit Veza" dovoljno obezbediti 0,3 litra po kvadratnom metru ili 0,5 litara?
Add a comment...

Post has attachment
Q: Da li imate praškasti dodatak za posipanje po tek izlivenoj betonskoj ploči, radi povećanja njene čvrstoće i otpornosti – tzv. “FERO-BETON”?
Add a comment...

Post has attachment
Q: Kojim materijalom, ali da bude trajnoelastičan, mogu da popunim spojnicu između dva objekta - postojećeg i novosazidanog?!
Add a comment...

Post has attachment
Q: Imam u podrumu na podu betonsku ploču koja je stalno vlažna. Ploča nije armirana i pukla je na par mesta. Hteo bih da je izolujem, ali sam čuo da vaš premaz ne može da pomogne, jer može da se "podigne" ploča. Šta da radim.
Add a comment...

Post has attachment
Q: Imam radionicu sa vibro stolovima, za proizvodnju behaton ploča, te mi je potreban odgovarajući dodatak betonu za izradu betonske galanterije.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded