Profile cover photo
Profile photo
DIKÉ management zdrojů
26 followers -
DIKÉ - management zdrojů s.r.o.
DIKÉ - management zdrojů s.r.o.

26 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Reverse Aging jako firemní benefit.
Zdravá firma potřebuje zdravý management a biologicky mladý personál se spolehlivým výkonem.
Add a comment...

Post has attachment
Pálíme si svou svíčku života z obou konců? Kolík světla mi ještě zbývá?
díl první

Z cyklu reportáží ze zavádění projektu "Strategie modrého oceánu v náboru a řízení lidských zdrojů"

Projekt Vracení Času budí zájem. Firmy cítí příležitost a hledají cesty zavedení, byť s jistou dávkou obezřetnosti. Zavádět produkt, který VRACÍ ČAS, bez osobní zkušenosti konkrétní osoby v konkrétní firmě nelze. První fáze zavádění tedy znamenala navázat na existující vztah a garantovat řešení vlastním příběhem, vlastním obličejem, vlastní důvěryhodností a podnikatelskou historií.

„Chceš vrátit čas? Mám pro tebe 15 let.“
Ta otázka zní fakt divně.

A říkají: „Známe se 20 let. Kdybys to neříkal ty, asi bych každého jiného vyhnal, protože to vypadá jako zázrak, jenže to, co říkáš, má logiku, dává to smysl a lze to měřit. Jasně, že chci těch 15 let, které pro mě máš.“
Bez prolamování paradigmat a stálého přehodnocování vlastních postojů bychom dodnes bydleli v jeskyních, Slunce by se točilo kolem Země a tam, kde se nebe spojuje s mořem, by byla velká jáma.

Projekt se rozjel v několika firmách díky proaktivitě klíčových osobností. Majitelů, ředitelů nebo HR manažerů. Už v tomto okamžiku mají jako regionální zaměstnavatelé velký náskok před ostatními díky rychlosti svého rozhodnutí.

Nejprve došlo na měření. Zachytit výchozí stav. Kvalitu vegetativních procesů, jejich dynamiku, psychoemoční stav, synchronizaci biorytmů, poměr činnosti sympatického a parasympatického vegetativního nervového systému v jazyce západní medicíny, aktivitu meridiánů a čaker v jazyce tradiční čínské medicíny.
Podtrženo, sečteno, výsledkem je biologický věk. Měřitelná hodnota toho, jak se člověk cítí a jak spolehlivý je jeho fyzický i psychický výkon ve srovnání s vybraným vzorkem populace.
Přibližný počet let, kolik zbývá. Počet let k dožití, napadne většinu lidí. Počet let, než začne být vidět, že tělo a mysl selhává.

Jiné je to v 70 letech. Jiné je to v 50 letech, jiné ve 40. Najednou je to nejen o délce života, ale i o tom, jestli obstojíme v práci, kterou vykonáváme. Jestli vůbec stihneme doplatit hypotéku, dovést děti do samostatné dospělosti a ještě si trochu užít svůj čas ve zdraví, sebeobsluze a samostatnosti.
Protože pokud ne a tělo selže, změní se všechno. Sklidíme, co jsme zaseli. Kdo myslel na jiné, třeba mu někdo pomůže. Kdo myslel jen na sebe, zůstane sám. Ve většině korporátních struktur po nás za měsíc neštěkne ani pes. Bublina "happy and free" vztahů postavených na "corporate values" splaskne v nicotu.

Pokud jste manažer, tak to víte. Pálíte si svou svíčku života z obou konců. Stres, tlak na výkon, zodpovědnost…
Biologický věk 80% měřených manažerů je o 8 až 12 let vyšší než věk kalendářní.

Proto do této možnosti Vrátit Čas manažeři jdou. Jejich motivace k osobnímu zapojení se do tohoto projektu je zákonitě ovlivněná tím, co denně žijí.
Věk občas zabolí, občas ukradne z hlavy nějaký termín, jméno, v noci se hlásí obsedantními myšlenkami, nutí vstávat a říká: „Musíš se jít zase vyčurat.“
Jde to změnit.

Přiložený obrázek nám dokumentuje vývoj stavu zdraví u jedné konkrétní osoby během jednoho měsíce. Výstupem měření je řada grafů a číselných hodnot, ale do této diskuse jsem pro názornost vložil jen obrázek, který nám ukazuje stav synchronizace biorytmů a porovnání kalendářního a biologického věku z února a března letošního roku.

Synchronizace biorytmů je jako motor
Synchronizaci biorytmů si představme jako písty v motoru. Musejí být přesně seřízeny, jinak motor cuká, nenastartuje, zhasíná, zlomíte hřídel… Stejné je to s biorytmy v těle. Musejí přesně navazovat, jinak to cuká v metabolismu, imunitě, procesu myšlení, pohybu, buněčné reprodukci, regeneraci, … Nebo to „nezapaluje“ a může to i „zhasnout“.
První měření u této osoby proběhlo 10. února tohoto roku. Přibližně za týden jsme nasadili podporu a za 4 týdny jsme provedli druhé měření. Z původních 7 let rozdílu v neprospěch biologického věku nezbyl ani jediný. Kalendářní a biologický věk jsou ve shodě.
Ale mějme vyšší cíle. Proč bychom se měli cítit a fungovat jako padesátníci, když se můžeme cítit a fungovat jako čtyřicátníci?

Manažeři, kteří jsou nyní uvnitř příběhu o Strategii modrého oceánu, udělali jedno z nejlepších rozhodnutí. A získali čas.

Co bude dál?
V dalším příspěvku se budu věnovat detailům některých grafů a tomu, jak se výsledek jediného grafu promítá do celé firemní kultury a způsobu využívání zdrojů.
Tedy jediný graf zjištěný za 4 minuty a cesta k 2 milionům EUR na 100 zaměstnanců za 1 rok.

Více na www.dike.cz
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Strategie modrého oceánu v náboru a stabilizaci lidských zdrojů.

Navazujíc na zajímavou knihu W. Chan Kim a Renee Mauborgne Strategie modrého oceánu zopakuju základní ideu této publikace.
Autoři rozdělují trh na dva oceány. Rudý a modrý. Rudý oceán je místo, kde většina firem soupeří stejnými prostředky. Cenou služeb, balíčky služeb, kapacitou, rychlostí, … Tím zvyšují své náklady a snižují zisk. Modrý oceán je objevení konkurenčních nástrojů či prostředků, které ostatní neznají. Objevením toho, čemu se říká „díra na trhu“. Něco, co je pro zákazníka atraktivní a vy tím, že to víte, máte, umíte, získáváte velkou výhodu. Tím přestáváte hrát stejnou hru se soupeři a zbavujete se konkurence.

Rudý oceán v náboru je to, co si pamatujeme z let 2007 – 2008. Nebyli lidi. Obrovská fluktuace, přeplácení lidí. Náklady na nábor, zaškolení, adaptaci, fluktuaci se raději nepočítaly… Byli jsme u toho také. V rudém oceánu firem bojujících o pracovníky bylo velmi těsno.
Nynější situace na trhu práce je podobná. Můžeme přistoupit na hru svých soupeřů na trhu práce, nebo objevíme díru na trhu. Využijeme modrého oceánu. Udělejme to, co většina neví, že je to vůbec možné.
Řešme nedostatek pracovníků omlazením padesátníků

To není metafora a už vůbec ne nabídka školení pro seniory. Ani diskusní fórum apelující na společenskou odpovědnost firem.
Je to absolutně pragmatické využití moderních vědeckých poznatků bez jakéhokoli dalšího přívlastku. Potřebujeme lidi a existuje způsob, jak je mít.
Máme před sebou modrý oceán cca 160.000 lidí nad 50 let z celkových cca 400.000 nezaměstnaných. Dále máme před sebou oceán svých vlastních zaměstnaných padesátníků, ale i padesátníků z okolí.
I těch, kteří se padesátce přibližují. Tento oceán navíc demograficky narůstá.
Kromě toho, že občasně existují různé dotační programy na vytvoření pracovního místa pro lidi ohrožené sociální exklusí, jak se tomu často říká, jedná se často o lidi životem prověřené, zkušené, loajální, motivované, odborně a řemeslně zdatné.
A my si můžeme vybrat, jestli budeme bojovat v rudém oceánu o třicátníky, kteří nám budou stárnout stejně jako my, a budeme si je přetahovat s jinými firmami, nebo jestli využijeme moderní vědecké poznatky z mitochondriální medicíny, vrátíme lidem čas a otevřeme svůj modrý oceán.

Ovlivnění biologického věku
Proč je důležité rozlišovat chronologický a biologický věk? Protože ten biologický umíme ovlivnit způsobem, který potřebujeme pro vyřešení nedostatku pracovníků.

Zaměstnavatelé se při zaměstnávání většinou zaměřují na chronologický věk, ale ve skutečnosti se jedná o věk biologický. Ten ani tak není vyjádřením toho, kolik nám je, ale spíš vyjádřením toho, kolik nám zbývá. Je to komplexní stav organismu, stav vegetativních funkcí, adaptace na změny prostředí, imunita, schopnost regenerace, celkové vyladění biorytmů… Tento soubor zjištění je pak porovnán se vzorkem populace.

Zaměstnavatelé mnohdy oprávněně namítají paměť, učení, výkon, imunitu padesátníků, ale nenamítají rok narození. Namítají to, co si myslí, že spolu musí souviset. Chronologický věk a buněčná aktivita proměněná na mentální a fyzický výkon. A právě toto už je jinak.

Argumenty o adaptabilitě, výkonu a imunitě pracovníků starších 50ti let už plošně neplatí.

Ony ani nikdy plošně neplatily. Jsou chronologičtí třicátníci s tělesným stavem padesátníků. A obráceně. Stres, životospráva, cvičení, genetické předpoklady, prostředí…

To všechno zůstalo stejné. To, co se změnilo, je vztah k pojmu

REDOXNÍ PROCES

Odborný portál pubmed.gov na klíčová slova redox process vygeneruje přes 20 tisíc odkazů na téma metabolismus, imunita, stárnutí, hojení, regenerace, dýchání, reprodukce, buněčné dělení, asimilace živin, volné radikály, antioxidanty,…
Redoxní proces probíhá na buněčné úrovni a je zajišťován prostřednictvím tzv. redoxních molekul vytvářených mitochondriemi. Vlivem mnoha faktorů časem buněčná aktivita slábne a s ní slábne i redoxní proces.
Podstatnou informací je to, že redoxní proces nás drží při životě, protože je základem proměny volné fyzikální energie ze Slunce, potravy, vzduchu, vody v energii biologickou.
Redoxní proces je to, co po přechodnou dobu dokáže vzdorovat základnímu zákonu fyziky. Zákonu o entropii, který nás všechny jednoho dne obrátí v chaotický prach částic.
Zdroj: Redox Life Naran Naidu M.D.

slábnoucí redoxní proces = posilujíci entropie = stárnutí

Tato rovnice přinesla nová řešení v oblasti anti agingu, age managementu i doprovodných opatření v oblasti zdraví, wellness i zaměstnávání. Ovlivnění redoxního procesu ovlivní stárnutí v jeho podstatě. V jeho zdroji. Pokud je stárnutí provázeno řadou civilizačních chorob, potom to znamená, že obnovení redoxního procesu má zřetelný vliv na ustoupení či zmírnění nepříjemných a nežádoucích příznaků stárnutí a mnoha příznaků civilizačních chorob srdce a cév, pohybové soustavy, poznávacích funkcí či jiných omezení. Obnovení redoxního procesu padesátníka na úroveň, na jaké byl např. ve 30 – 40 letech, tedy v době PŘED projevením nepříjemných příznaků, znamená, že příznaky mizí, protože v té době neexistovaly a objevily se až později v souvislosti se slábnutím redoxního procesu.
Praktický age management. Méně kongresů, více skutků.
Nové objevy v oblasti mitochondriální medicíny a tzv. redoxního procesu přinesly řešení sílící poptávky po náhradě kvalifikovaných pracovníků, kteří postupně míří do důchodového věku a je problém je nahrazovat.
Namítaný handicap mentálního a fyzického výkonu po padesátém roce chronologického věku má od roku 2014 nelineární a jednoduché řešení i u nás.
Redoxní proces, který je zodpovědný za veškeré tělesné procesy podobně jako internetový datový tok za řízení ekonomiky světa, lze posílit úplně stejně, jako když si pořídíme výkonnější internetové připojení. Posílením redoxního procesu se myslí doplňování redoxních molekul z externího zdroje. Dnes, zítra, pozítří… Internet, stejně jako buněčný internet redoxního procesu, buď teče, nebo neteče. Buď vyhráváte my, nebo entropie.
Tím postupně dochází k obnovení všech individuálních tělesných a rozumových schopností na stav, který existoval před 10, 15, ale i 20 lety. Ve všech myslitelných ohledech.
Není třeba žádných dalších opatření, jako je úprava prostředí, úprava podmínek, úprava směn…
Díváme-li se optikou biologického věku a ne chronologického, naše firma žádné padesátníky nemá a nemusí nic řešit. A má nejméně o polovinu méně starostí s nedostatkem lidí.

Vlastní zkušenost
S řešením jsme se seznámili na konci roku 2013 a prověřili ho osobně. K dnešnímu dni mají podobnou zkušenost z našeho okolí stovky lidí.


Jak na nedostatek pracovníků? Shrnutí.

- Snížení biologického věku padesátníků je možné posílením redoxního procesu.
- Na každý měsíc podpory se vrací 1 – 2 roky biologického věku.
- Řešení je měřitelné a dlouhodobě monitorovatelné. Měření je součástí služby.
- Řešení má vazby na speciální nestátní zdravotnická zařízení a případnou specializovanou péči.
- Řešení je dostupné, snadné, vyzkoušené. Nevyžaduje žádná zvláštní opatření.
- Řešení je certifikované respektovanými autoritami z oblasti biochemie a medicíny (BioAgilytix, FDA, Kosher, UNPA)
- Náklady na jednoho pracovníka od 2.000,- CZK/měsíc.

O své zkušenosti s měřitelným provázením se s vámi rádi rozdělíme formou osobní prezentace, semináře, konference:
Mgr. Roman Bašta
Autor je od roku 2008 průkopníkem kvantových metod v řízení zdrojů a v současné době se zabývá v projektu KlonDike SHIFT proměnami firemní identity z industriální formy na energo-informační.
+420 777 806 430
roman.basta@dike.cz
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Měření práce ON LINE v přímém přenosu

• Měříme, tedy řídíme, nebo jen evidujeme?
• Máme skutečně aktuální data, nebo máme data se zpožděním 24 až 72 hodin?
• Jak moc můžeme věřit tomu, že náš přehled o stavu výroby skutečně odpovídá právě teď probíhající realitě?
• Jak moc nám pomáhají naše zpožděná data v plánování výroby, zásob, využití kapacit?
• Jak rozumějí zaměstnanci našemu způsobu „měření“? Co si o tom myslí? Co si myslí, když se na našem zařízení rozsvítí červená čísla? Jaké máme nástroje, aby čísla byla zelená?
• Jak tento způsob „měření“ navazuje na oficiální firemní kulturu? Jak nám to pomáhá?
• Můžeme skutečně mluvit o řízení, když jsou naše údaje staré několik hodin až dnů?

Jsou Vám tyto otázky povědomé?

Co byste řekl/a na to, kdybyste sledoval/a tok výroby v přímém přenosu a zároveň viděl/a historii posledních 8 hodin na jediné stránce svého I-padu či telefonu? Dokonce s možností využívání několika úrovní uživatelského rozhraní se vstupem do tvrdých 
i měkkých dat, různých porovnávání výkonu zařízení, směn, mistrů, období, shody s plánem výroby,…

Z domova, chaty, z dovolené mít možnost se ujistit, že všechno běží tak, jak má? Že výroba je v dobrých rukách na firemní hodnoty nastavených mistrů a operátorů? 

Už samotný fakt, že proces je vizualizován a je oprávněným osobám  dostupný z jakéhokoli místa, kde je funkční internet, je velmi silný stimulační nástroj. 
Vizualizace procesu je nejen nástroj vidění viditelného, ale je i nástrojem odhalování skrytých zdrojů problémů, a ty řešit. Většinou se tyto zdroje netýkají procesů, ale firemní kultury.

Dosažení optimálního procesu výroby je pak výsledkem nástroje měření i výsledkem kvality firemní kultury, což je originální způsob tvoření a využívání ekonomických zdrojů: práce, peněz, lidí, informací, času, prostředí.

Více na www.merime.eu
Photo
Photo
2015-01-07
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Psychotesty pro řidiče

Akreditovaná laboratoř dopravní psychologie vybavená nejmodernějším diagnostickým zařízením Schufried respektovaným ve velké části Evropy provádí vyšetření řidičů všech skupin.

Vyšetření řidičů všech skupin.
Vyšetření řidičů profesionálů.
Vyšetření řidičů žadatelů o navrácení oprávnění (vybodovaných)
Vyšetření řidičů stárnoucích

Dlouhodobá cílená preventivní a terapeutická péče a konzultační podpora v oblasti životního stylu s cílem dlouhodobé udržitelnosti řidičské způsobilosti.
Krizová intervence a psychoterapie pro oběti a účastníky dopravních nehod.
Photo
Photo
2015-01-07
2 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded