Profile

Cover photo
Diem Tran
Works at Self Employed
Lives in Lancaster, Pennsylvania
1,755 followers|28,837 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Diem Tran

Shared publicly  - 
 
Chúng Tôi đang chuẩn bị Thành lập và xây Dựng 1 Quỹ Từ Thiện Toàn Cầu. ( Global Charity Fund Plus ). Mong muốn tất cả cộng đồng đóng góp ý kiến và cùng nhau xây dựng Quỹ này. 
Quỹ Từ thiện Toàn Cầu ( Global Charity Fund Plus ) không phải riêng của 1 cá nhân hay 1 tổ chức nào, Quốc gia nào, mà của tất cả mọi người, được những người của công chúng quản lý và có Tổ Hợp Luật sư ở Hoa Kỳ và 1 số Quốc gia giúp đỡ và điều hành.
Tất cả các thành phần cá nhân, Doanh Nghiệp ..... nếu đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Toàn Cầu. ( Global Charity Fund Plus ) đều có đăng tải nên trang web của Quỹ, trừ khi họ muốn ẩn danh.
Chúng tôi là những người có cùng tâm nguyện trên toàn cầu mong muốn liên kết với các Anh Chị có cùng chí hướng, các mạnh thường quân xây dựng 1 QUỸ TỪ THIỆN ( Global Charity Fund Plus ) dành cho tất cả mọi người ( không của riêng 1 cá nhân nào) dùng để liên kết cộng tác với tất cả các cá nhân, Công Ty, các Hội Đoàn liên quan đến TỪ THIỆN đã và đang hoạt động trên toàn cầu. Thiết lập cho những Tổ Chức Tư Thiện đó có được mã số và kết nối nhiều thành viên tham gia để có được nguồn tài chính ổn định.
Đồng thời Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ) giúp cho các cá nhân đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật đang là gánh nặng của gia đình và xã hội, có được cái cần câu để họ câu con cá - nếu họ không biết câu - thì chúng tôi sẽ giúp cho họ câu - khi họ có tiền rồi - họ sẽ trả số tiền ban đầu vào Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ). Ngoài ra gia đình họ muốn đóng góp thêm vào bao nhiêu nũa thì tùy tâm của mỗi người, và số tiền đó sẽ được khai trừ thuế sau này. 
Chính vì vậy Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ) nguồn tài chính không bao giờ mất đi sẽ lớn mạnh tăng nên cấp số cộng theo thời gian. và các cá nhân đã được Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ) giúp đỡ họ sẽ trở thành nhân chứng sống - đồng thời họ cũng trở thành cộng tác viên hoạt động tích cực giúp đỡ và hướng dẫn cho các hoàn cảnh khó khăn khác. 
Số tiền mà Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ) tích lũy được dùng để giúp đỡ nhân rộng ra cho các cá nhân khác trên các quốc gia thông qua các tổ Chức Từ Thiện và các tổ chức NHÂN ĐẠO PHI CHÍNH PHỦ ở các quốc gia đó. Mỗi nước mỗi vùng miền đều có xây dựng Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ) của từng nơi đó. và do các vị lãnh đạo Tôn giáo,lãnh đạo tinh thần,bầu chọn ra những người có tâm có cùng chí hướng quản lý Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ).
Thành phần được giúp đỡ và cộng tác không phân biệt màu da sắc tộc. với điều kiện phải 18 tuổi trở nên, nếu trong trường hợp có những cá nhân khó khăn cần phải giúp mà chưa đủ tuổi thì cần có Cha Mẹ hoặc người bảo trợ đăng ký và quản lý.
Chúng tôi chuẩn bị ra mắt 1 số lãnh vực liên kết Các cá nhân và Doanh nghiệp, các nhà Cung cấp dịch vụ, sản phẩm hàng hóa cho nhũng nhu cầu tiêu dùng của mọi người.
Chúng tôi sẽ dùng đồng tiền Onecoin và các đồng tiền khác để giao dịch , thanh toán nhanh và tiện lợi hơn.
Chúng tôi mời gọi các bạn chung tay giúp sức thêm ý kiến đóng góp xây dựng cho Quỹ Từ Thiện Toàn Cầu ( Global Charity Fund Plus ) hoàn hảo hơn. Bạn nào muốn đăng ký tham gia làm cộng tác viên hay là hoàn cảnh cần được giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi. 
http://facebook.com/onecoin01 và những hệ thống tốt nhất tích hợp đồng tiền Onecoin làm phương thức thanh toán sẽ trình diện trong thời gian sớm nhất. 
 ·  Translate
One Coin is a new type of Cryptocurrency - a digitally created currency based on advanced...
1
Add a comment...

Diem Tran

Shared publicly  - 
 
Chúng Tôi đang chuẩn bị Thành lập và xây Dựng 1 Quỹ Từ Thiện Toàn Cầu. ( Global Charity Fund Plus ). Mong muốn tất cả cộng đồng đóng góp ý kiến và cùng nhau xây dựng Quỹ này. 
Quỹ Từ thiện Toàn Cầu ( Global Charity Fund Plus ) không phải riêng của 1 cá nhân hay 1 tổ chức nào, Quốc gia nào, mà của tất cả mọi người, được những người của công chúng quản lý và có Tổ Hợp Luật sư ở Hoa Kỳ và 1 số Quốc gia giúp đỡ và điều hành.
Tất cả các thành phần cá nhân, Doanh Nghiệp ..... nếu đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Toàn Cầu. ( Global Charity Fund Plus ) đều có đăng tải nên trang web của Quỹ, trừ khi họ muốn ẩn danh.
Chúng tôi là những người có cùng tâm nguyện trên toàn cầu mong muốn liên kết với các Anh Chị có cùng chí hướng, các mạnh thường quân xây dựng 1 QUỸ TỪ THIỆN ( Global Charity Fund Plus ) dành cho tất cả mọi người ( không của riêng 1 cá nhân nào) dùng để liên kết cộng tác với tất cả các cá nhân, Công Ty, các Hội Đoàn liên quan đến TỪ THIỆN đã và đang hoạt động trên toàn cầu. Thiết lập cho những Tổ Chức Tư Thiện đó có được mã số và kết nối nhiều thành viên tham gia để có được nguồn tài chính ổn định.
Đồng thời Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ) giúp cho các cá nhân đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật đang là gánh nặng của gia đình và xã hội, có được cái cần câu để họ câu con cá - nếu họ không biết câu - thì chúng tôi sẽ giúp cho họ câu - khi họ có tiền rồi - họ sẽ trả số tiền ban đầu vào Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ). Ngoài ra gia đình họ muốn đóng góp thêm vào bao nhiêu nũa thì tùy tâm của mỗi người, và số tiền đó sẽ được khai trừ thuế sau này. 
Chính vì vậy Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ) nguồn tài chính không bao giờ mất đi sẽ lớn mạnh tăng nên cấp số cộng theo thời gian. và các cá nhân đã được Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ) giúp đỡ họ sẽ trở thành nhân chứng sống - đồng thời họ cũng trở thành cộng tác viên hoạt động tích cực giúp đỡ và hướng dẫn cho các hoàn cảnh khó khăn khác. 
Số tiền mà Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ) tích lũy được dùng để giúp đỡ nhân rộng ra cho các cá nhân khác trên các quốc gia thông qua các tổ Chức Từ Thiện và các tổ chức NHÂN ĐẠO PHI CHÍNH PHỦ ở các quốc gia đó. Mỗi nước mỗi vùng miền đều có xây dựng Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ) của từng nơi đó. và do các vị lãnh đạo Tôn giáo,lãnh đạo tinh thần,bầu chọn ra những người có tâm có cùng chí hướng quản lý Quỹ Từ Thiện ( Global Charity Fund Plus ).
Thành phần được giúp đỡ và cộng tác không phân biệt màu da sắc tộc. với điều kiện phải 18 tuổi trở nên, nếu trong trường hợp có những cá nhân khó khăn cần phải giúp mà chưa đủ tuổi thì cần có Cha Mẹ hoặc người bảo trợ đăng ký và quản lý.
Chúng tôi chuẩn bị ra mắt 1 số lãnh vực liên kết Các cá nhân và Doanh nghiệp, các nhà Cung cấp dịch vụ, sản phẩm hàng hóa cho nhũng nhu cầu tiêu dùng của mọi người.
Chúng tôi sẽ dùng đồng tiền Onecoin và các đồng tiền khác để giao dịch , thanh toán nhanh và tiện lợi hơn.
Chúng tôi mời gọi các bạn chung tay giúp sức thêm ý kiến đóng góp xây dựng cho Quỹ Từ Thiện Toàn Cầu ( Global Charity Fund Plus ) hoàn hảo hơn. Bạn nào muốn đăng ký tham gia làm cộng tác viên hay là hoàn cảnh cần được giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi. 
http://facebook.com/onecoin01 và những hệ thống tốt nhất tích hợp đồng tiền Onecoin làm phương thức thanh toán sẽ trình diện trong thời gian sớm nhất. 
 ·  Translate
One Coin is a new type of Cryptocurrency - a digitally created currency based on advanced...
1
Add a comment...

Diem Tran

Shared publicly  - 
 
DO YOU HAVE $5.00 IN CHANGE, MOST CAN FIND IT ANYWHERE. MANY THAT HAVE NEVER SEEN AN INCOME ONLINE ARE NOW! This $5 business is going VIRAL!! Easy, FUN and Pays Weekly. HOP IN NOW BEFORE YOUR FRIENDS DO FIRST! . Make sure you friend me on Facebook and message me so I can help you. We provide full support. Oh Yea! USA residence get free $20 and 4 months of free membership. Join Now! Get in Free! http://goo.gl/H3jW4W
AWESOME! You\'re gonna love this FREE content. Just use your email address to register in the form below! and you'll get Instant ACCESS!
1
Add a comment...

Diem Tran

Shared publicly  - 
 
http://goo.gl/2mTcVm YEVO 
"Eat your breakfast. 
It's the most important meal of the day!" 
Why are parents always saying that?
Well, imagine you're a car. After a long night of sleeping, your fuel tank is empty. Breakfast is the fuel that gets you going so you can hit the road.
Take this month and talk with a family that needs education on Yevo Oatmeal.
Teach them about the benefits of Eating just one bowl of 
YEVO Oatmeal 
(with 43 essential nutrients, protein and fiber) 
every day.
Mexico Launch Update Call
Saturday, March 7, 2015
2 p.m. MT (Spanish) 2:30 p.m. MT (English)
Conference Dial in # 712-432-9681 pin code: 15784#
Calling in from Mexico: 0-800-099-0759 (toll-free)
Playback: 712-432-9682 Conference ID: 95643 Recording File Number: 030715
Yevo is coming to Mexico and we couldn't be more excited! So many people are eager to start their business and make a difference in Mexico - one of the top network marketing markets in the world. Please join us this Saturday for an update about our plans for the Mexico grand opening.
You will hear about:
Tentative timelines for pre-registration and soft-launch
Dates and locations for a pre-launch tour in March
Yevo's commitment to establish a long-term, sustainable business in Mexico
Also, we will be talking about our plans to support our U.S. Hispanic and Puerto Rico markets and an exciting, multi-city tour throughout the United States.
We will be holding the call in Spanish at 2 p.m. MT and then again in English at 2:30 p.m. MT. Invite everyone on your team with an interest in Yevo's U.S. Hispanic, Puerto Rico and Mexico markets to participate in this historic call!
THE FIRST 30 DAYS IN YEVO
ARE VERY IMPORTANT!
WHY?
Because YOU receive a First 30-Day Bonus of 25% on the volume of ALL personal purchases made by your personally enrolled representatives and customers during their first 30 days.
YOUR FIRST 30 DAY GOAL IS GET 3 NEW CONSULTANTS
WHY?
Because you will achieve Silver Rank easier and faster since you can count the volume of the enrollment packs for your Silver qualification.
YOUR FIRST 90 DAYS IN YEVO
ARE VERY IMPORTANT!
WHY?
Because if you don't sponsor 3 Consultants in 30 days, you still have a total of 90 days to achieve Silver 1 rank (3 Active Legs plus 2,000 in Downline Volume), and then YOU receive an Advancement Bonus of $250. Help your personals achieve the same and get another $250.
AS SOON AS YOU ACHIEVE SILVER 1 RANK,
YOU WILL MAKE MORE IN COMMISSIONS THAN YOU SPENT TO BECOME A YEVO CONSULTANT.
GET 3 IT'S FREE!
REGULAR CONFERENCE CALLS TWICE A WEEK
TIP: Set the alarm on your phone for the Conference calls every Thursday and Sunday at 6 PM Pacific
712-432-7600 Pin 98765#
MISSED A CALL? GET THE LAST 90 DAYS OF CALLS
Dial 712-432-7690 Pin 98765# and when asked for a recording number, input in the date in six digit format followed by the # sign. For example, the call on Feb 8 would be input as 020815# 
To contact YEVO Distributor Services:
Call 1-855-841-1334
Open 8am - 5pm MT Mon.-Fri.
We have one simple mission: to improve the lives of all people through good nutrition. Everything we do emanates from our conviction that health and happiness begins with consuming 43 essential nutrients daily. Yevo's primary measure of success, whether by our people or our products, ...
1
Add a comment...

Diem Tran

Shared publicly  - 
 
YEVO - https://myyevo.com/shop?referrer_id=2281  Vitamin Coffee
 
100% Arabica Beans
 
Get up and get at it with our delicious Vitamin Coffee!
 
Features & Benefits
• Rich, delicious taste
• Terrific complement to Yevo foods
• Excellent source of several essential nutrients
• Vitamin C 
• Vitamin B6 
• Vitamin B12 
• Thiamin 
• Riboflavin 
• Niacin 
• Pantothenic acid
• Biotin
1
Add a comment...

Diem Tran

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
 Lumaxa Compensation Plan -Matrix System  http://facebook.com/lumaxa1
1
Add a comment...

Diem Tran

Shared publicly  - 
 
Hello Everyone!
I have Exciting Information to bring to you!
Biggest Team Build Is Live and EXPLODING. GO GO GO
Members on our Team have been struggling and needing some immediate financial relief. We have something for everyone and we are getting it kicked off tonight. It is very affordable and simple but it is also very powerful.
We are getting ready to launch the Biggest Team Build in a company called The Five Dollar Funnel. Because of our sheer numbers and the simplicity of this program it will be very simple to produce income very quickly for us all.
We have been getting everything in place and wanted to get this out to all our members.
We are to import thousands of members so you want to be sure to enroll ASAP.
More details on Five Dollar Funnel below.
Five Dollar Funnel creates incredible residual income utilizing 4 progressive forced matrices. Operating in 196 countries, take a look NOW!
This is a residual income Dream Come True.
PAYS WEEKLY!
#1 $5 – Kick Starter Matrix 3×5 (363) = $221.00
#2 $20- Builder Matrix 3×5 (363) = $1,443.00
#3 $99 – Leader Matrix 3×7 (3279) = $48,737.70
#4 $297 – Mogul Matrix 3×7 (3297) = $146,213.10
Potential Earnings OVER 196K per month. All from a $5 start up!
— Sizzle product
— Extremely simple, anyone can do
— Ingenious pay plan
— Great long-term potential
— Appealing to the masses
— Clear step-by-step guidance
— Great Mentoring
Sign Up Now: >> http://goo.gl/H3jW4W
Things are heating Up!

Much success to Everyone
AWESOME! You\'re gonna love this FREE content. Just use your email address to register in the form below! and you'll get Instant ACCESS!
1
Add a comment...
In his circles
3,904 people
Have him in circles
1,755 people
Nguyen Hoang's profile photo
Anvesh Marri's profile photo
Stacey Li's profile photo
Alex Smith's profile photo
Bill Morgan's profile photo
MonaLisa Grey's profile photo
Quan Ao Lot's profile photo
Frank Walker's profile photo
Tollie Schmidt's profile photo

Diem Tran

Shared publicly  - 
 
http://43essential-nutrients.myyevo.com/ 
YEVO 
"Eat your breakfast. 
It's the most important meal of the day!" 
Why are parents always saying that?
Well, imagine you're a car. After a long night of sleeping, your fuel tank is empty. Breakfast is the fuel that gets you going so you can hit the road.
Take this month and talk with a family that needs education on Yevo Oatmeal.
Teach them about the benefits of Eating just one bowl of 
YEVO Oatmeal 
(with 43 essential nutrients, protein and fiber) 
every day.
1
Add a comment...

Diem Tran

Shared publicly  - 
 
http://goo.gl/2mTcVm YEVO 
"Eat your breakfast. 
It's the most important meal of the day!" 
Why are parents always saying that?
Well, imagine you're a car. After a long night of sleeping, your fuel tank is empty. Breakfast is the fuel that gets you going so you can hit the road.
Take this month and talk with a family that needs education on Yevo Oatmeal.
Teach them about the benefits of Eating just one bowl of 
YEVO Oatmeal 
(with 43 essential nutrients, protein and fiber) 
every day.
Mexico Launch Update Call
Saturday, March 7, 2015
2 p.m. MT (Spanish) 2:30 p.m. MT (English)
Conference Dial in # 712-432-9681 pin code: 15784#
Calling in from Mexico: 0-800-099-0759 (toll-free)
Playback: 712-432-9682 Conference ID: 95643 Recording File Number: 030715
Yevo is coming to Mexico and we couldn't be more excited! So many people are eager to start their business and make a difference in Mexico - one of the top network marketing markets in the world. Please join us this Saturday for an update about our plans for the Mexico grand opening.
You will hear about:
Tentative timelines for pre-registration and soft-launch
Dates and locations for a pre-launch tour in March
Yevo's commitment to establish a long-term, sustainable business in Mexico
Also, we will be talking about our plans to support our U.S. Hispanic and Puerto Rico markets and an exciting, multi-city tour throughout the United States.
We will be holding the call in Spanish at 2 p.m. MT and then again in English at 2:30 p.m. MT. Invite everyone on your team with an interest in Yevo's U.S. Hispanic, Puerto Rico and Mexico markets to participate in this historic call!
THE FIRST 30 DAYS IN YEVO
ARE VERY IMPORTANT!
WHY?
Because YOU receive a First 30-Day Bonus of 25% on the volume of ALL personal purchases made by your personally enrolled representatives and customers during their first 30 days.
YOUR FIRST 30 DAY GOAL IS GET 3 NEW CONSULTANTS
WHY?
Because you will achieve Silver Rank easier and faster since you can count the volume of the enrollment packs for your Silver qualification.
YOUR FIRST 90 DAYS IN YEVO
ARE VERY IMPORTANT!
WHY?
Because if you don't sponsor 3 Consultants in 30 days, you still have a total of 90 days to achieve Silver 1 rank (3 Active Legs plus 2,000 in Downline Volume), and then YOU receive an Advancement Bonus of $250. Help your personals achieve the same and get another $250.
AS SOON AS YOU ACHIEVE SILVER 1 RANK,
YOU WILL MAKE MORE IN COMMISSIONS THAN YOU SPENT TO BECOME A YEVO CONSULTANT.
GET 3 IT'S FREE!
REGULAR CONFERENCE CALLS TWICE A WEEK
TIP: Set the alarm on your phone for the Conference calls every Thursday and Sunday at 6 PM Pacific
712-432-7600 Pin 98765#
MISSED A CALL? GET THE LAST 90 DAYS OF CALLS
Dial 712-432-7690 Pin 98765# and when asked for a recording number, input in the date in six digit format followed by the # sign. For example, the call on Feb 8 would be input as 020815# 
To contact YEVO Distributor Services:
Call 1-855-841-1334
Open 8am - 5pm MT Mon.-Fri. http://goo.gl/Nuh1cj
We have one simple mission: to improve the lives of all people through good nutrition. Everything...
1
Add a comment...

Diem Tran

Shared publicly  - 
 
Hello Everyone!
I have Exciting Information to bring to you!
Biggest Team Build Is Live and EXPLODING. GO GO GO
Members on our Team have been struggling and needing some immediate financial relief. We have something for everyone and we are getting it kicked off tonight. It is very affordable and simple but it is also very powerful.
We are getting ready to launch the Biggest Team Build in a company called The Five Dollar Funnel. Because of our sheer numbers and the simplicity of this program it will be very simple to produce income very quickly for us all.
We have been getting everything in place and wanted to get this out to all our members.
We are to import thousands of members so you want to be sure to enroll ASAP.
More details on Five Dollar Funnel below.
Five Dollar Funnel creates incredible residual income utilizing 4 progressive forced matrices. Operating in 196 countries, take a look NOW!
This is a residual income Dream Come True.
PAYS WEEKLY!
#1 $5 – Kick Starter Matrix 3×5 (363) = $221.00
#2 $20- Builder Matrix 3×5 (363) = $1,443.00
#3 $99 – Leader Matrix 3×7 (3279) = $48,737.70
#4 $297 – Mogul Matrix 3×7 (3297) = $146,213.10
Potential Earnings OVER 196K per month. All from a $5 start up!
— Sizzle product
— Extremely simple, anyone can do
— Ingenious pay plan
— Great long-term potential
— Appealing to the masses
— Clear step-by-step guidance
— Great Mentoring
Sign Up Now: >> http://goo.gl/H3jW4W
Things are heating Up!

Much success to Everyone
1
Add a comment...

Diem Tran

Shared publicly  - 
 
DO YOU HAVE $5.00 IN CHANGE, MOST CAN FIND IT ANYWHERE. MANY THAT HAVE NEVER SEEN AN INCOME ONLINE ARE NOW! This $5 business is going VIRAL!! Easy, FUN and Pays Weekly. HOP IN NOW BEFORE YOUR FRIENDS DO FIRST! . Make sure you friend me on Facebook and message me so I can help you. We provide full support. Oh Yea! USA residence get free $20 and 4 months of free membership. Join Now! Get in Free! http://goo.gl/H3jW4W
AWESOME! You\'re gonna love this FREE content. Just use your email address to register in the form below! and you'll get Instant ACCESS!
1
Add a comment...

Diem Tran

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
Wellcome  Lumaxa Team- Enrich Online  http://facebook.com/lumaxa1
1
Add a comment...
People
In his circles
3,904 people
Have him in circles
1,755 people
Nguyen Hoang's profile photo
Anvesh Marri's profile photo
Stacey Li's profile photo
Alex Smith's profile photo
Bill Morgan's profile photo
MonaLisa Grey's profile photo
Quan Ao Lot's profile photo
Frank Walker's profile photo
Tollie Schmidt's profile photo
Basic Information
Gender
Male
Birthday
September 9
Other names
ENRICH ONLINE