Camera360 có hiệu ứng chụp ảnh ma rất thật nên các bạn sử dụng cần lưu ý khi sử dụng hiệu ứng này về ban đêm. Tránh trường hợp bạn mới sử dụng, vô tình chọn hiệu ứng ma mà không biết, khi chụp ảnh sẽ mang lại cho bạn những bức ảnh khiến bạn sợ hãi 
Shared publiclyView activity