Shared publicly  - 
 
Hạ tầng, giao thông quận 9 ngày một hoàn thiện. Quận 9 đang đón làn sóng đầu tư bất động sản mạnh mẽ chưa từng có...
http://canhoxemngay.com/ha-tang-quan-9-bung-no-co-hoi-moi-dau-tu/
Translate
Là cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đầu tư hơn 250.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, quận 9 lập tức thu hút nghìn tỷ đầu tư
1
Add a comment...